Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

2013-02-25

Soptippar en guldgruva med energi och metaller

Professor William Hogland har nyligen tillsammans med forskarkollegor från sju andra länder varit på Ösel i Estland och grävt i en övertäckt gammal deponi för sopor.

Ösel feb 2013 Fabio– Det är en riktig bank av möjligheter som finns i gamla soptippar. Vi har hittat plast, aluminium, papper, trä, metaller med mera och mycket av dessa finns det stora möjligheter att återanvända eller att bränna för att utvinna energi, säger William Hogland.

En idé han har är att undersöka om det är möjligt att tillsammans med Cementa i Degerhamn på Öland utvinna energi ur plastmaterial som grävts fram ur soptippar.

– Det är ett företag som kräver mycket energi i sin produktion och om man kan utvinna den ur gamla soptippar är det väldigt bra, säger William Hogland.

Han tycker att det nu är dags för kommunerna i Sverige att se sina gamla deponier som den energiresurs de är och ta hjälp av honom och hans forskarkollegor för att ta kunna utvinna energin och metaller ur soptipparna och samtidigt förhindra att de ligger och läcker miljöfarliga ämnen under en mycket lång tid.

Kontaktinformation:
William Hogland, 0705-85 83 52, william.hogland_AT_lnu.se