Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Hösten 2014 har vi ny antagning till ämneslärarutbildningen med ingång bild!

Vi uppdaterar kontinuerligt programmets utformning!

Studenter i bildsal

Du söker till Ämneslärarprogrammet med ingång bild, och läser där inriktning mot gymnasieskolan. Du blir då också behörig att undervisa i bild i hela grundskolan.
Du läser 120 högskolepoäng i bildpedagogik, vilket ger dig breda och djupa kunskaper och god förberedelse för yrkeslivet som bildlärare. Du läser också 90 poäng i ett annat ämne eller en fördjupning inom bildområdet: Design, 90 hp, Media, 90 hp, eller Konst 90 hp.

Dessa fördjupningar ger dig behörighet för olika specialkurser i gymnasieskolan. Viss samordning av kurser mellan Kalmar och Växjö kan bli aktuell.

Du kan också läsa bildpedagogik som fristående kurs och sedan söka till Kompletterande pedagogisk utbildning för årskurs 7-9, vilket ger behörighet att undervisa i grundskolans årskurs 1-9, alltså hela grundskolan.

Du söker till antagning.se senast den 15 april!

Antagningsprov
Vi tillämpar antagningsprov för att du och vi skall få bekräftelse på att du har förmåga att tillgodogöra dig utbildningen. Information om provet hittar du i högerkolumnen på den här sidan. Provet inlämnas på bildantag_AT_lnu.se Obs! Sista inlämningsdag för antagningsprov är framflyttad till 25 maj.

Ett kreativt arbetssätt

Utbildningen tillämpar ett kreativt arbetssätt, där teori, praktik, tekniskt kunnande och konstnärliga överväganden samverkar i ett pedagogiskt sammanhang.

Som student får du lära dig:
• grundläggande tekniker för bildframställning, såsom teckning, måleri, foto, tredimensionell form samt digital bild av olika slag, även rörlig bild
• om barns och ungdomars bildarbete och bildspråkliga utveckling • om konsthistoria, arkitektur, design och visuell kultur
• hur man kan arbeta med bild och konst på olika sätt med barn och ungdomar i olika åldrar
• analysera och tolka bilder inom konst, massmedia och populärkultur
• tala och skriva om bildkommunikation
• arbeta med bildämnets styrdokument
Du får också möjlighet att delta i fältstudier i Västafrika eller utbytesstudier i något annat land som du väljer själv. Våra studenter har tidigare bland annat läst bild i Japan och USA.