Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Svenska språket

Alla – oavsett yrkesinriktning – har nytta av att öka sin kommunikativa förmåga och sin förståelse av hur språket fungerar och förändras.

Vid Linnéuniversitetet ger vi kurser inom svenska språket med allmän inriktning, svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk och svenska som främmande språk. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser, både som traditionella campusutbildningar och som distansutbildningar. Vi finns både på campus Kalmar och på campus Växjö.

Allmän inriktning
Genomgående varvas teori med praktik i kurserna. Det övergripande syftet är att utveckla dina praktiska färdigheter i att använda språket i tal och skrift. Genom studierna lär du känna språkets olika användning, din förmåga att kommunicera i olika situationer tränas och du skaffar dig grundläggande kunskaper om människan som språkvarelse i tid, rum och sammanhang.

Svenska med didaktisk inriktning
Kurserna i svenska med didaktisk inriktning är upplagda för att ge verksamma och blivande lärare kompetens att ansvara för alla elevers språkliga och litterära utveckling. Språk- och litteraturvetenskap läses tillsammans i många av de kurser vi erbjuder och i vissa kurser separeras de båda områdena.

Svenska som andraspråk
Universitetsämnet svenska som andraspråk riktar sig till verksamma och blivande lärare och andra som vill öka sin kännedom om invandrares och minoriteters inlärnings- och levnadsvillkor. Tonvikt läggs vid hur andraspråksinlärningen kan stödjas i undervisningen, med utgångspunkt i den omfattande svenska och internationella forskningen om andraspråksinlärningens natur.

Svenska som främmande språk
Kurserna i svenska som främmande språk vänder sig till utländska studerande som vill skaffa sig kunskaper och färdigheter i svenska språket.