Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Centrum för yrkeskunnande och bildning

Dialogseminarier 2012 – med syfte att fördjupa innebörden av begreppen kultur och bildning inom ramen för ett modernt och internationellt universitet i Småland.

BYTEATERN I KALMAR 20 NOVEMBER 13-17

Bildning och paradox

Om skapande processer i mötet mellan Bach, Linné och Diderot.
I Linnés anda

Bildspel från seminariet:

Inbjudan inför:
Upplev musik och föredrag i kombination på ett alldeles speciellt vis.
Bland deltagarna märks: Pianist Love Derwinger, violinist Géza Polonýi, prorektor Lena Fritzén, chefen för Byteatern Karin Parrot-Jonzon, samt våra professorer Lars Mouwitz och Bo Göranzon.

Fri entré, men du måste anmäla dig denna gång eftersom vi har ett begränsat antal sittplatser. För detaljerat program, se nedan. Om du önskar delta i en mingelbuffé till självkostnadspris efter seminariet behöver vi ha din anmälan senast fredagen den 16 /11. Anmäl dig direkt till Byteatern på 0480 – 49 69 40 eller maila till bokning_AT_byteatern.se . Byteatern ligger på Barlastgatan 8.

Litteratur:

Vi kommer ha bokbord på plats. Diderot D´Alemberts dröm (100:-) och Bo Göranzon: Bildning och teknologi kan också beställas direkt från www.dialoger.se mot faktura.

konstverk Lennart Mörck gul bakgrund

Program 20 november:

13.00
Samling, bokbord och kaffe

13.30
I: Prolog: Bildning och kultur med Linnés anda som horisont.
Prorektor Lena Fritzen, Linneuniversitet.

13.50
II: FÖREDRAGET: En anakronistisk intervju med Bach, text av Love Derwinger
Love Derwinger & Karin Parrot

14.30
PAUS

15.00
III: Carl von Linné: Katalogisering, nomenklatur, logisk ordning
Lars Mouwitz

15.20
IV: Diderot´s DÁlemberts dröm
Bo Göranzon

15.40
V: Inspel från deltagare i dialogseminariet

16.00 - 17.00
VI: Buffet

Om Centrum för yrkeskunnande och bildning

I november 2011 inrättades Centrum för yrkeskunnande och bildning vid Linnéuniversitetet. I styrelsen ingår Bo Göranzon (ordförande), Henriette Koblanck, Margareta Petersson, Håkan Jenner, Anita Mirijamdotter och Per Gerrevall. Centret har också i uppdrag att utse tre externa styrelseledamöter.