Navigering Sidans innehåll

Labour Market and Discrimination Studies >

Forskningen inom arbetsmarknad och diskriminering bedrivs numera inom Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies.

Prenumerera Nyheter

  • 2010-02-12
  • 2009-12-18
    • Prestigefylld spetsforskningstjänst till Ali Ahmed (pressmeddelande)

      Ali Ahmed, docent i Nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO) vid Växjö universitet, har valts ut till det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia. Urvalet görs bland forskare som tillhör det absoluta toppskiktet av yngre forskare i Sverige. Det är första gången som en Pro Futura-tjänst går till en forskare vid ett av de mindre och nyare universiteten.

  • 2009-11-23