Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Sustainable Built Environment

Remsa för Sust built env
Inom området hållbar byggd miljö utför vi spetsforskning knuten till hållbar utveckling, speciellt systemanalysstudier inom bioenergi, byggteknik, energieffektivitet, skogsbruk samt samspelet mellan dessa områden, liksom tillämpandet av innovativa lösningar. Det övergripande målet för vår forskning är att förstå hur en hållbar byggd miljö baserad på resurseffektiva system med låg miljöpåverkan kan utarbetas och implementeras. Sedan 2005 har våra forskare publicerat omkring 135 peer review-granskade artiklar i tidskrifter, kapitel i böcker och konferensbidrag. Forskningen leds av professor Leif Gustavsson.

Detaljerad information om forskargruppen Sustainable Built Environment Researchs forskning finns på gruppens engelska webbplats.