Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Disputationer

Här presenteras årets disputationer

Disputationer 2015

Sofia Enell: Transit i samhällsvård -när unga utreds på särskilda ungdomshem
Datum: Fredagen den 11 december 2015, kl. 10.15
Plats: Sal Myrdal, Campus Växjö
Opponent: Professor Lennart Nygren, institutionen för socialt arbete, Umeå universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Ingrid Jonasson: Vad hände sen? Om tidigare bidragsmottagare ur ett livsloppsperspektiv
Datum: Onsdagen den 16 december 2015 kl. 10.15
Plats: Weber, Hus K, Växjö
Opponent: Professor Ulla-Carin Hedin, institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Fredrik Hjorth: Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection: The View of Swedish Port State Control Officers
Datum: Fredagen den 20 november 2015 kl 13.00
Plats: Fullriggaren (B135), Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Docent Michael Baldauf, World Maritime University, Malmö
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/institutioner/sjofartshogskolan/1.122230/disputation-i-sjofartsvetenskap-fredrik-hjorth

Lina Grund Bäck: Redox reactions and structure – properties relations in mixed alkali-alkaline earth-silicate glasses
Datum: Fredagen den 6 november 2015 kl 13.00
Plats: Södrasalen (M1083), hus M, Växjö
Opponent: Professor Leena Hupa, Åbo Akademi, Finland
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/bioenergiteknik/1.122251/disputation-i-kemiteknik-lina-grund-back

Liselotte Eek-Karlsson: Ungas samsplel i sociala medier. Att balansera mellan ansvar och positionering.
Datum: Fredagen den 30 oktober 2015, kl. 10.15
Plats: Sal V159, Hus Storken, Kalmar
Opponent: Professor Anders Persson
Institutionen för utbildningsvetenskap, Lund universitet
Kontakt, abstract samt mer information:
Kontakta avhandlingsförfattaren

Ola Svensson: Nämnda ting men glömda.
Ortnamn, rättsutövning och landskap i Skåne
Datum: Fredagen den 23 oktober 2015, kl. 13.15
Plats: Sal Homeros, hus F, Växjö
Opponent: Docent Per Vikstrand, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala
Kontakt, abstract samt mer information:
Kontakta avhandlingsförfattaren

Otto Petersson: Att bli polis. Från utbildingen till gatans norm.
Datum: Fredagen den 9 oktober kl. 13.15
Plats: Wiksell, campus Växjö
Opponent: Docent Shirin Ahlbäck, Uppsala universitet
Kontakt, abstract samt mer information:
Kontakta avhandlingsförfattaren

Kettil Nordesjö: Relationen styrning och utvärdering - Hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige
Datum: Fredagen den 12 juni
Plats: Myrdal, campus Växjö
Opponent: Professor Per Mickwitz, Finnish Environment Institute, Helsingfors, Finland
Kontakt, abstract samt mer information:
http://lnu.se/om-lnu/1.118764/relationen-styrning-och-utvardering---hur-en-europeisk-utvarderingside-oversatts-i-sverige

Daniel Cernea: User-Centered Collaborative Visualization
Datum: Torsdagen den 11 juni 2015 kl 14.00
Plats: D1136, hus D, Växjö
Opponent: Dr Helen C Purchase, University of Glasgow, Skottland
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/datavetenskap/1.117378/disputation-i-datavetenskap-daniel-cernea

AnnCharlott Norman: Towards the creation of learning improvement practices:
Studies of pedagogical conditions when change is negotiated in contemporary healthcare practices
Datum: onsdag 13 maj kl 13.15
Plats: Sal Myrdal, hus K, Växjö
Opponent: Opponent: Bill Lucas, Professor of Learning, Director: Centre for Real-World Learning, University of Winchester, U.K
Kontakta avhandlingsförfattaren

Hiba Nassar: The Hodrick-Prescott filter: Functional aspects and statistical estimation
Datum: Fredagen den 8 maj 2015 kl 10.15
Plats: D1136, hus D, Växjö
Opponent: Professor emeritus James Ramsay, McGill University, Ottawa, Kanada
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/matematik/1.116170/disputation-i-matematik-hiba-nassar

Maria Alm: När kunskap ska styra. Om organisatoriska och professionella villkor för kunskapsstyrningen inom missbruksvården.
Datum: 17 april kl. 10.15
Plats: Sal Homeros, hus F, Växjö
Opponent: Professor Per-Olof Thång, Göteborgs universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Kerstin Hemström: Perceptions of intensive forestry and multi-storey wood frames among Swedish actors
Datum: Måndagen den 13 april 2015 kl 13.15
Plats: M1083 (Södrasalen), hus M, Växjö
Opponent: Professor Anders Lunnan, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Handelshøyskolen
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/fakulteten-for-teknik/1.115524/disputation-i-byggteknik-kerstin-hemstrom

René Nordstierna: Osäkra möten. Perspektiv på metodbildning för det konstnärliga högskoleutbildningsfältet
Datum: Torsdagen den 9 april kl. 10.15
Plats: Sal Myrdal, hus K, Växjö
Opponent: Professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Reza Mahani: Magnetic solotronics near the surface of a semiconductor and a topological insulator
Datum: Fredagen den 27 mars 2015 kl 13.00
Plats: Ny227, Kalmar Nyckel
Opponent: Associate Professor Biplab Sanyal, Uppsala universitet
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/fysik/1.115005/disputation-i-fysik-reza-mahani

Ida Ohlsson Al Fakir: Nya rum för medborgarskap. Vetenskap och politik i "Zigenarundersökningen" - en socialmedicinsk undersökning av svenska romer 1962-1965.
Datum:
Fredagen 6 mars 2015, kl. 13.15
Plats:
Sal Homeros, hus F, Växjö
Opponent: Professor Teemu Ryymin, Universitetet i Bergen
Kontakta avhandlingsförfattaren

Antonina Danylenko: Decision Algebra: A General Approach to Learning and Using Classifiers
Datum: Fredagen den 27 februari 2015 kl 13.00
Plats: Weber, hus K, Växjö
Opponent: Professor Uwe Assmann, Technische Universität Dresden, Tyskland
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/datavetenskap/1.112996/disputation-i-datavetenskap-antonina-danylenko

Simone Scarpa: The Spatial Manifestation of Inequality: Residential Segregation in Sweden and Its Causes
Datum:
Fredagen 27 februari 2015, kl. 10.15-12.00
Plats:
Sal Myrdal, hus K, Växjö
Opponent: Docent Lars Brännström, Stockholms universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Henrik Nilsson:
Kultur och utbildning
– en tolkning av två grundskolors mångkulturella kontexter
Datum: Fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00
Plats: Sal Homeros, Växjö
Opponent:Professor Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet

Kontakta avhandlingsförfattaren