Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Disputationer

Här presenteras årets disputationer

Disputationer 2015

Fredrik Hjorth: Complexity and Ambivalence in Ship Safety Inspection: The View of Swedish Port State Control Officers
Datum: fredag 12 juni kl 13.00
Plats: Sal B135, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Docent Michael Baldauf, Safety Science,
World Maritime University

AnnCharlott Norman: Preliminär titel: Mot en lärande förbättringspraktik: Studier av pedagogiska villkor då förändringar förhandlas i samtida hälso- och sjukvårdspraktiker.
Datum: onsdag 13 maj kl 13.15
Plats: Sal Myrdal, hus K, Växjö
Opponent: Professor Bill Lucas, University of Winchester, U.K
Kontakta avhandlingsförfattaren

Hiba Nassar: The Hodrick-Prescott filter: Functional aspects and statistical estimation
Datum: Fredagen den 8 maj 2015 kl 10.15
Plats: D1136, hus D, Växjö
Opponent: Professor emeritus James Ramsay, McGill University, Ottawa, Kanada
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/matematik/1.116170/disputation-i-matematik-hiba-nassar

Maria Alm: När kunskap ska styra. Om organisatoriska och professionella villkor för kunskapsstyrningen inom missbruksvården.
Datum: 17 april kl. 10.15
Plats: Sal Homeros, hus F, Växjö
Opponent: Professor Per-Olof Thång, Göteborgs universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Kerstin Hemström: Perceptions of intensive forestry and multi-storey wood frames among Swedish actors
Datum: Måndagen den 13 april 2015 kl 13.15
Plats: M1083 (Södrasalen), hus M, Växjö
Opponent: Professor Anders Lunnan, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Handelshøyskolen
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/fakulteten-for-teknik/1.115524/disputation-i-byggteknik-kerstin-hemstrom

René Nordstierna: Osäkra möten. Perspektiv på metodbildning för det konstnärliga högskoleutbildningsfältet
Datum: Torsdagen den 9 april kl. 10.15
Plats: Sal Myrdal, hus K, Växjö
Opponent: Professor Eva Alerby, Luleå tekniska universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Reza Mahani: Magnetic solotronics near the surface of a semiconductor and a topological insulator
Datum: Fredagen den 27 mars 2015 kl 13.00
Plats: Ny227, Kalmar Nyckel
Opponent: Associate Professor Biplab Sanyal, Uppsala universitet
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/fysik/1.115005/disputation-i-fysik-reza-mahani

Ida Ohlsson Al Fakir: Nya rum för medborgarskap. Vetenskap och politik i "Zigenarundersökningen" - en socialmedicinsk undersökning av svenska romer 1962-1965.
Datum:
Fredagen 6 mars 2015, kl. 13.15
Plats:
Sal Homeros, hus F, Växjö
Opponent: Professor Teemu Ryymin, Universitetet i Bergen
Kontakta avhandlingsförfattaren

Antonina Danylenko: Decision Algebra: A General Approach to Learning and Using Classifiers
Datum: Fredagen den 27 februari 2015 kl 13.00
Plats: Weber, hus K, Växjö
Opponent: Professor Uwe Assmann, Technische Universität Dresden, Tyskland
Kontakt, abstract samt mer information: http://lnu.se/amnen/datavetenskap/1.112996/disputation-i-datavetenskap-antonina-danylenko

Simone Scarpa: The Spatial Manifestation of Inequality: Residential Segregation in Sweden and Its Causes
Datum:
Fredagen 27 februari 2015, kl. 10.15-12.00
Plats:
Sal Myrdal, hus K, Växjö
Opponent: Docent Lars Brännström, Stockholms universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Henrik Nilsson:
Kultur och utbildning
– en tolkning av två grundskolors mångkulturella kontexter
Datum: Fredagen den 13 februari 2015, kl. 13.00
Plats: Sal Homeros, Växjö
Opponent:Professor Elisabet Öhrn, Göteborgs universitet

Kontakta avhandlingsförfattaren

Disputationer 2014

Pontus Wallin: Authoritarian collaboration - Unexpected effects of open government initiatives in China
Datum: Fredagen den 5 decemberr 2014, kl. 13.15
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Professor Jan Teorell, Lunds universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Marie Gunnarsson: Lärande i arbetslivets övergångar /
Learning in work-life transitions
Datum: Fredagen den 28 november 2014, kl. 13.15
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Professor Elsie Anderberg, Högskolan i Jönköping
Kontakta avhandlingsförfattaren

Emma Tornborg: What Literature Can Make Us See: Poetry, Intermediality, Mental Imagery
Datum: Fredagen den 21 november 2014, kl. 13.15
Plats: Sal Homeros, Växjö
Opponent: Associate Professor Emerita Valerie Robillard, University of Groningen
Kontaka avhandlingsförfattaren

Bahtijar Vogel: An open architecture approach for the design and development of web and mobile software
Datum: Tisdagen den 11 november 2014 kl 10.00
Plats: Weber, hus K, Växjö
Opponent: Professor Kari Systä, Tampereen Teknillinen Yliopisto, Tampere, Finland
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/datavetenskap/1.109443/disputation-i-datavetenskap-bahtijar-vogel

Marianne Dahl: Pedagogiskt arbete med barns olika relationer på fritidshem / Pedagocical work with children´s relationship in the leisure-time center.
Datum: 7 november, kl. 13.15
Plats: Sal V 159, Kalmar.
Opponent: Lektor Anna Klerfelt, Högskolan i Jönköping.

Kirsi Jarnerö: Vibrations in timber floors – Dynamic properties and human perception
Datum: Fredagen den 7 november 2014 kl 10.00
Plats: N1017, hus N, Växjö
Opponent: Dr Tomi Toratti, Confederation of Finnish Construction Industries, Helsingfors, Finland
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/byggteknik/1.108406/disputation-i-byggteknik-kirsi-jarnero

Richard Shukia: Learning and Teaching to Read in Kiswahili in Pre-Primary Classes in Tanzania: Teachers’ Beliefs and Instructional Practices.
Datum: 24 oktober, kl. 13.15
Plats: Sal Homeros, Växjö.
Opponent: Docent Ulf Fredriksson, Stockholms universitet

Stefan Gustafsson: Electromagnetic Dispersion Modeling and Analysis for Power Cables
Datum: Torsdagen den 23 oktober 2014 kl 10.00
Plats: D1136A, hus D, Växjö
Opponent: Professor Alexander Nosich, National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkiv, Ukraina
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/elektroteknik/1.109178/disputation-i-teknisk-fysik-stefan-gustafsson

Lars Fonseca: Det godkända fusket - normförhandlingar i gymnasieskolans bedömningspraktiker. (doktorsavhandling, pedagogik)
Datum:
17 oktober, kl. 10.15,
Plats: Sal V159, Storken, Kalmar.
Opponent: Professor Dennis Beach, Göteborgs universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Astrid Skoglund: Kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning: Innehåll, argumentation och modelläsare
Datum: Fredagen den 3 oktober 2014, kl. 13.15
Plats: Sal Homeros, Växjö
Opponent: Professor Orla Vigsø, Göteborgs universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Thorbjörn Ahlgren: Institutionalisering på hemmaplan - En idés resa i den sociala barnavården (doktorsavhandling, socialt arbete)
Datum:
26 september, kl. 10.15 -12.00
Plats: Sal Myrdal, Hus K, Växjö.
Opponent: Docent, Stefan Wiklund, Stockholms universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren

Helena Ackesjö: Barns övergångar till och från förskoleklass:
Gränser, identiteter och (dis)kontinuiteter
Datum: Fredagen den 12 september, 2014 kl. 13.15
Plats: Sal V159, Hus Storken, Kalmar
Opponent: Professor Frithiof Sahlström, Helsingfors Universitet, Finland
Kontakta avhandlingsförfattaren

Elisabeth Lindberg: Tid för vårdande möten (doktorsavhandling i vårdvetenskap)
Datum: Måndagen den 15 september, 2014 kl 10.30
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Prof. Charlotte Delmar, Aarhus universitet, Danmark
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Henrik Hansson: Treatment of wastewater generated by wood-based dry industries: advanced oxidation processes and electrocoagulation (doktorsavhandling i miljövetenskap)
Datum: Fredagen den 12 september, 2014 kl 09.00
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Prof. Olli Dahl, Aalto University, Finland
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Andrew Wekesa Wamukota: Fishermen and fish traders in Kenya: Resources, livelihoods and the influence of global markets (doktorsavhandling i miljövetenskap)
Datum: Torsdagen den 11 september, 2014 kl 09.30
Plats: Hörsalen N2007, Västergård, Smålandsgatan 26E, Kalmar
Opponent: Prof. Andy Thorpe, University of Portsmouth, Great Britain
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Magdalena Elmersjö: Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsarbetet, omsorgsbehoven och omsorgsrelationen.
Datum: Fredagen den 5 september, 2014 kl. 10.15
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Docent Finnur Magnusson, Malmö högskola
Kontakta avhandlingsförfattaren

Kerstin Golker: Fundamental Studies on Molecularly Imprinted Materials (doktorsavhandling i kemi)
Datum: torsdagen den 17 juni 2014 kl 09.30
Plats: Hörsalen N2007, Västergård, Smålandsgatan 26E, Kalmar
Opponent: Prof. Ken J. Shea, University of California, Irvine, CA, USA
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Jonas Lundberg: Fast and Precise Points-to Analysis
Datum: Fredagen den 13 juni 2014 kl 13.00
Plats: M1083 (Södrasalen), hus M, Växjö
Opponent: Professor Ondřej Lhoták, University of Waterloo, Kanada
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/datavetenskap/1.103070/disputation-i-datavetenskap-jonas-lundberg

Johan Stedt: Wild birds as carriers of antibiotic resistant E. coli and extended spectrum betalactamases (doktorsavhandling ekologi)
Datum: 13 juni, kl 09.00
Plats :Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Prof. Dik Mevius, Central Veterinary Institute Lelystad, Utrecht University, Nederländerna
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Sepideh Olausson: Intensivvårdsrummets betydelse för vårdande och välbefinnande -patienters, närståendes och vårdpersonalens perspektiv (doktorsavhandling vårdvetenskap)
Datum:13 juni, kl 10.30
Plats: Sal Wicksell, Växjö
Opponent: Prof. Febe Friberg, Universitetet i Stavanger, Norge
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Erika Lundby: Consuming friendship. Children´s perceptions of relational consumption
Datum: 13 juni 2014, kl 10.15-12.00
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Barbro Johansson, docent etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract Erika Lundby (PDF 18 kB)
Pressmeddelande

Margaretha Larsson: Tonårsflickors hälsa - att stödja och stärka (doktorsavhandling vårdvetenskap)
Datum: 10 juni
Plats: Sal Wicksell, Växjö
Opponent: Prof. Jennifer Bullington, Ersta Sköndals högskola
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Henric Svensson: Characterization, toxicity and treatment of wood leachate generated outdoors by the wood-based industry /doktorsavhandling i miljövetenskap)
Datum: 5 juni, kl 13.00
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Doc. Emma Nehrenheim, Mälardalens högskola
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Petra Griekspoor Berglund: Exploring the epidemiology and population structure of Campylobacter jejuni in humans, broilers and wild birds (doktorsavhandling mikrobiologi)
Datum: 28 maj, kl 09.00
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Doc. Hans Lindmark, Livsmedelsverket, Uppsala
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Jan Oscarsson: Strength Grading of Structural Timber and EWP Laminations of Norway Spruce – Development Potentials and Industrial Applications
Datum: Onsdagen den 28 maj 2014 kl 10.00
Plats: Södrasalen (M1083), hus M, Växjö
Opponent: Professor Hans Joachim Blaß, Karlsruher Institut für Technologie, Tyskland
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/byggteknik/1.102648/disputation-i-byggteknik-jan-oscarsson

Gabriella Scaramuzzino: Sexförsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: En svensk ”fuckförening”?
Datum: 23 maj 2014 kl 10.15-12
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Professor Göran Ahrne, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract Gabriella Scaramuzzino (PDF 30 kB)
Pressmeddelande

Nguyen Le Truong: District Heat Production under Different Environmental and Social Cost Scenario
Datum: Fredagen den 16 maj 2014 kl 13.00
Plats: Södrasalen (M1083), hus M, Växjö
Opponent: Professor André Faaij, Energy Academy Europe, Holland
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/byggteknik/1.102929/disputation-i-byggteknik-nguyen-le-truong

Lars Eliasson: Some aspects on quality requirements of wood for use in the industrial manufacture of single-family timber houses
Datum: Fredagen den 16 maj 2014 kl 10.00
Plats: N1017, hus N, Växjö
Opponent: Docent Helena Lidelöw, Luleå tekniska universitet
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/skog-och-tra/1.103007/disputation-i-skogsindustriella-produktionssystem-lars-eliasson

Sara Hultqvist: Att göra aktivitetsersättning. Om målförskjutningar och icke-kontakt vid förtidspension för unga
Datum: 16 maj 2014, kl 10.15-12
Plats: Sal Myrdal Växjö
Opponent: Professor Rafael Lindqvist, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract Sara Hultqvist (PDF 32 kB)
Pressmeddelande

Didac Gil de la Iglesia: A Formal Approach for Designing Distributed Self-Adaptive Systems
Datum: Måndagen den 12 maj 2014 kl 13.00
Plats: Weber, hus K, Växjö
Opponent: Professor Luciano Baresi, Politecnico di Milano, Italien
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/medieteknik/1.102940/disputation-i-data--och-informationsvetenskap-didac-gil-de-la-iglesia

Elina Bengtsson: Cooperativity in muscle proteins: a study of actin filaments and myosin II (doktorsavhandling i biomedicinsk vetenskap)
Datum: 11 april, kl 09.00
Plats: Hörsalen N2007, Västergård, Smålandsgatan 26 E, Kalmar
Opponent: Prof. Georgios Tsiavaliaris, Medizinische Hochshule, Hannover
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Ester Mufunda: Diabetes Pandemic.The Influence of Beliefs about Health and Illness and Knowledge on Self-care Practices in Zimbabweans with Diabetes (doktorsavhandling vårdvetenskap)
Datum: 5 mars, kl 10.00
Plats: Sal Weber, Växjö
Opponent: Prof. emeritus Urban Rosenqvist, Stockholm
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Muhammad Asim Ibrahim: Risk of spontaneous fires at temporary storage sites for organic material, waste fuels and recyclables: quantification and mitigation (doktorsavhandling miljövetenskap)
Datum: 28 februari, kl 09.30
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Prof. Ghasem Najafpour, Babol Noshirvani University of Technology, Iran
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

David Mirera: Capture-based mud crab (Scylla serrata) aquaculture and artisanal
fishery in East Africa - Practical and Ecological perspectives (doktorsavhandling miljövetenskap)
Datum: 20 februari, kl 09.00
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Dr. Lewis Le Vay, Bangor University, Wales, Storbritannien
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande