Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Disputationer 2014

Här presenteras årets disputationer

Jonas Lundberg: Fast and Precise Points-to Analysis
Datum: Fredagen den 13 juni 2014 kl 13.00
Plats: M1083 (Södrasalen), hus M, Växjö
Opponent: Professor Ondřej Lhoták, University of Waterloo, Kanada
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/datavetenskap/1.103070/disputation-i-datavetenskap-jonas-lundberg

Johan Stedt: Wild birds as carriers of antibiotic resistant E. coli and extended spectrum betalactamases (doktorsavhandling ekologi)
Datum: 13 juni, kl 09.00
Plats :Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Prof. Dik Mevius, Central Veterinary Institute Lelystad, Utrecht University, Nederländerna
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Elisabeth Lindberg: Tid för vårdande möten (doktorsavhandling vårdvetenskap)
Datum: 13 juni, kl 09.30
Plats: Sal Wicksell, Växjö
Opponent: Prof. Charlotte Delmar, Aarhus universitet, Danmark
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Sepideh Olausson: Intensivvårdsrummets betydelse för vårdande och välbefinnande -patienters, närståendes och vårdpersonalens perspektiv (doktorsavhandling vårdvetenskap)
Datum:13 juni, kl 14.00
Plats: Sal Wicksell, Växjö
Opponent: Prof. Febe Friberg, Universitetet i Stavanger, Norge
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Erika Lundby: Consuming friendship. Children´s perceptions of relational consumption
Datum: 13 juni 2014, kl 10.15-12.00
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Barbro Johansson, docent etnologi, Centrum för konsumtionsvetenskap, Göteborgs universitet.
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract Erika Lundby (PDF 18 kB)
Pressmeddelande:

Margaretha Larsson: Tonårsflickors hälsa - att stödja och stärka (doktorsavhandling vårdvetenskap)
Datum: 10 juni, kl 10.30
Plats: Sal Wicksell, Växjö
Opponent: Prof. Jennifer Bullington, Ersta Sköndals högskola
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Petra Griekspoor Berglund: Exploring the epidemiology and population structure of Campylobacter jejuni in humans, broilers and wild birds (doktorsavhandling mikrobiologi)
Datum: 28 maj, kl 09.00
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Doc. Hans Lindmark, Livsmedelsverket, Uppsala
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Jan Oscarsson: Strength Grading of Structural Timber and EWP Laminations of Norway Spruce – Development Potentials and Industrial Applications
Datum: Onsdagen den 28 maj 2014 kl 10.00
Plats: Södrasalen (M1083), hus M, Växjö
Opponent: Professor Hans Joachim Blaß, Karlsruher Institut für Technologie, Tyskland
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/byggteknik/1.102648/disputation-i-byggteknik-jan-oscarsson

Gabriella Scaramuzzino: Sexförsäljares och sexköpares kollektiva handlande på internet: En svensk ”fuckförening”?
Datum: 23 maj 2014 kl 10.15-12
Plats: Sal Myrdal, Växjö
Opponent: Professor Göran Ahrne, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract Gabriella Scaramuzzino (PDF 30 kB)
Pressmeddelande:

Nguyen Le Truong: District Heat Production under Different Environmental and Social Cost Scenario
Datum: Fredagen den 16 maj 2014 kl 13.00
Plats: Södrasalen (M1083), hus M, Växjö
Opponent: Professor André Faaij, Energy Academy Europe, Holland
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/byggteknik/1.102929/disputation-i-byggteknik-nguyen-le-truong

Lars Eliasson: Some aspects on quality requirements of wood for use in the industrial manufacture of single-family timber houses
Datum: Fredagen den 16 maj 2014 kl 10.00
Plats: N1017, hus N, Växjö
Opponent: Docent Helena Lidelöw, Luleå tekniska universitet
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/skog-och-tra/1.103007/disputation-i-skogsindustriella-produktionssystem-lars-eliasson

Sara Hultqvist: Att göra aktivitetsersättning. Om målförskjutningar och icke-kontakt vid förtidspension för unga
Datum: 16 maj 2014, kl 10.15-12
Plats: Sal Myrdal Växjö
Opponent: Professor Rafael Lindqvist, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract Sara Hultqvist (PDF 32 kB)
Pressmeddelande:

Didac Gil de la Iglesia: A Formal Approach for Designing Distributed Self-Adaptive Systems
Datum: Måndagen den 12 maj 2014 kl 13.00
Plats: Weber, hus K, Växjö
Opponent: Professor Luciano Baresi, Politecnico di Milano, Italien
Kontakt, abstract samt mer information: Lnu.se/amnen/medieteknik/1.102940/disputation-i-data--och-informationsvetenskap-didac-gil-de-la-iglesia

Elina Bengtsson: Cooperativity in muscle proteins: a study of actin filaments and myosin II (doktorsavhandling i biomedicinsk vetenskap)
Datum: 11 april, kl 09.00
Plats: Hörsalen N2007, Västergård, Smålandsgatan 26 E, Kalmar
Opponent: Prof. Georgios Tsiavaliaris, Medizinische Hochshule, Hannover
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Ester Mufunda: Diabetes Pandemic.The Influence of Beliefs about Health and Illness and Knowledge on Self-care Practices in Zimbabweans with Diabetes (doktorsavhandling vårdvetenskap)
Datum: 5 mars, kl 10.00
Plats: Sal Weber, Växjö
Opponent: Prof. emeritus Urban Rosenqvist, Stockholm
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

Muhammad Asim Ibrahim: Risk of spontaneous fires at temporary storage sites for organic material, waste fuels and recyclables: quantification and mitigation (doktorsavhandling miljövetenskap)
Datum: 28 februari, kl 09.30
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Prof. Ghasem Najafpour, Babol Noshirvani University of Technology, Iran
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande

David Mirera: Capture-based mud crab (Scylla serrata) aquaculture and artisanal
fishery in East Africa - Practical and Ecological perspectives (doktorsavhandling miljövetenskap)
Datum: 20 februari, kl 09.00
Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar
Opponent: Dr. Lewis Le Vay, Bangor University, Wales, Storbritannien
Kontakta avhandlingsförfattaren
Abstract
Pressmeddelande