Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Kloka strategier för energi och klimat

Energi- och klimateffektivt byggd miljö är ett nytt spetsområde för Linnéuniversitetet. Offentliga och privata aktörer vill göra sydostregionen till centrum för energieffektiva byggnader och därför delfinansierar Föreningen Goda Hus en nyinrättad professur i ämnet.

Ska det gå att nå EU:s krav om halverad energianvändning i bebyggelse till 2050 räcker det inte med energisnål nyproduktion. Stora vinsterna finns att göra i samband med renovering och ombyggnad av befintlig bebyggelse. För att samla branschföreträdare, organisationer och entreprenörer i Kalmar, Kronoberg och Blekinge, bildades föreningen Energi­effektiva Byggnader i Sydost, kort kallad Goda Hus, i juni 2009. Goda Hus satsar på forskning och utveckling enligt Triple Helix-modellen genom att driva på för ett nytt forskningsområde och finansiering av en professur för att därigenom bädda för en ökning av marknaden för lågenergihus.

– Vi är angelägna om att hitta vägar för att öka kunskaperna kring energi- och klimateffektivt byggande hos våra medlemsföretag. Det hoppas vi uppnå genom att på det här viset lägga en bra grund för samarbete med universitetet, säger Erik Hallonsten, ordförande för Goda Hus och med mångårig chefs­erfarenhet från allmännyttan. Han hoppas att Goda Hus ska kunna dra nytta av de nätverk som Energikontor Sydost byggt upp under åren.

– Vi har varit med hela vägen i processen kring byggandet av passivhusen och ser det som en logisk konsekvens att också stötta en professur, säger Stefan Olsson, Energikontor Sydost.

Den nyinrättade professuren i byggteknik med inriktning mot energi- och klimateffektivt byggd miljö innehas av Leif Gustavsson, som i många år varit verksam som professor i ekoteknik vid Mittuniversitetet.

– Utmaningen blir att bygga upp en forskargrupp från grunden. Att få fram tillräckligt med finansiering så att det blir möjligt att utveckla en stark forskargrupp, säger han.
Sedan tidigare finns en etablerad forskargrupp inom träbyggnadsteknik där bland annat Anders Olsson, professor i byggteknik, ingår.

– Inom ett par år räknar vi med att kunna få in särskilda kurser och moment på området energieffektivt byggande i de utbildningsprogram på grundnivå som finns i ämnet byggteknik och senare också att starta en särskild utbildning på avancerad nivå, motsvarande den vi har inom konstruktion och träbyggnads­teknik, säger han.

Förutom att Goda Hus stödjer en professur inom energi- och klimateffektivt byggd miljö så deltar föreningen medlemmar i olika projekt som syftar till att öka antalet energieffektiva byggnader och öka energieffektiviseringen inom byggnadsbranschen.

– Mixen bland våra 24 medlemsföretag är unik, här finns allt från kommunala fastighetsbolag och byggkonstruktörer till projektörer och leverantörer, säger Erik Hallonsten.

– Trä och energi passar perfekt i Växjö med såväl stark träprofil som stark energiprofil sedan tidigare och ett stort engagemang kring klimatfrågor från både näringsliv och offentligt håll. Föreningens bidrag till övriga medlemmar blir bland annat att svara för myndighetskontakter och hjälpa till med bidragsansökningar för produkter och tjänster som driver marknaden framåt, säger Stefan Olsson.

– För mig känns det stimulerande att leda en forskargrupp med uppgift att hitta kloka strategier för en energi- och klimateffektiv byggd miljö där masspridning av goda lösningar är viktigare än enstaka spetsprojekt med begränsad tillämpning, säger Leif Gustavsson.