Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Examensceremonier Kalmar 3 juni 2010

Studenter som tar examen

Program

2010 års avslutningsceremonier för Ekonomihögskolan Kalmar kommer att äga rum i Romanhallen, Kalmarsalen torsdagen den 3 juni enligt följande tidsordning:

Kl. 10:00 Handelsekonomprogrammet, Programmet för Internationella Affärer, Turismprogrammet, Turismekonomprogrammet

Kl. 13:00 Ekonomprogrammet, Health Management, Marknadsföringsprogrammet, Music & Event Management

Kl. 16:00 Alla magisterprogram

Sista anmälningsdag: 4 maj.

Blomma i ram

Examenskriterier

I anmälningsformuläret anger du den examen du har för avsikt att uppnå eller redan har erlagt.
Ekonomie kandidatexamen
1-90 hp Företagsekonomi, 30 hp Nationalekonomi eller 15 hp
Nationalekonomi och 15 hp Handelsrätt/Statistik, 60 hp fritt valda
ämnen
Filosofie kandidatexamen
1-90 hp Företagsekonomi, Turismvetenskap eller Kulturgeografi,
90 hp fritt valda ämnen

Ekonomie magisterexamen
1-120 hp Företagsekonomi, 30 hp Nationalekonomi eller
15 hp Nationalekonomi och 15 hp Handelsrätt/Statistik,
90 hp fritt valda ämnen
Filosofie magisterexamen
1-120 hp Företagsekonomi, 120 hp fritt valda ämnen

Blomma i ram

Frågor & Svar

Får jag delta i kandidatceremonin?
För att få delta i ceremonin måste man uppfylla följande kriterier:
Filosofie eller Ekonomie kandidatexamen vid Linnéuniversitetet eller vid anmälningstillfället minst 157,5 hp avklarade varav 67,5 hp i kandidatämnet (och därav minst 7,5 hp på C-nivå/nivå III) samt avsikten att ta ut Filosofie/Ekonomie kandidatbeviset här.

Får jag delta i magisterceremonin?
För att få delta i ceremonin måste man uppfylla följande kriterier: Filosofie eller Ekonomie magisterexamen vid Linnéuniversitetet eller vid anmälningstillfället minst 195 hp avklarade varav 97,5 hp i magisterämnet (och därav minst 7,5 hp på D-nivå/nivå IV) samt avsikten att ta ut Filosofie/Ekonomie magisterbeviset här.

Vad sker under själva ceremonin?
Ceremonin leds av prefekt Kjell Arvidsson. Tal kommer att hållas och blandas med sång- och musikinslag.
Till samtliga kandidater respektive magistrar delas en speciell nål ut, samt ett diplom. Under ceremonin delas också stipendier ut.

OBS! Inga examensbevis delas ut.
Examensbeviset ansöker du om efter att alla kurser för examen är avklarade. Information om hur du ansöker samt
blankett hittar du på Lnu-webben: http://lnu.se/student/stod-och-service/examen/att-ansoka-om-examen

När ska jag vara på plats och när sker fotografering?
Samling för fotografering sker programvis vid Kalmarsalens huvudentré enligt följande tidsschema:

Kandidatexamen Ceremoniomgång I
08:50 Handelsekonomprogrammet
09:05 Programmet för Internationella Affärer
09:20 Turismprogrammet
09:35 Turismekonomprogrammet

Kandidatexamen Ceremoniomgång II
11:50 Ekonomprogrammet
12:05 Health Management
12:20 Marknadsföringsprogrammet
12:35 Music & Event Management

Kandidaternas intåg sker prick på avsatt tid. Intåget sker enligt särskild ordning och inne i salen intar alla sina respektive platser.
Vid samlingen går vi igenom intågsordning och programgenomförande.

Magisterexamen
15:00 Design Management
15:10 Ekonomistyrning
15:20 Growth Through Innovation and International Marketing
15:30 Leadership and Management in International Context

Magistrarnas intåg sker prick kl. 16.00. Intåget sker enligt särskild ordning och inne i salen intar alla sina respektive platser. Mer information om detta ges vid samlingen.

Anhöriga och övriga gäster tar plats i Romanhallen 30 min före ceremonistart.

Foton
Alla som önskar kommer att få en digital fotokopia av sin respektive gruppbild. Den skickas till den e-mailadress du anger på anmälningsblanketten. Vänligen notera att vi inte framkallar några foton.
Vi rekommenderar följande fotolabb för framkallning via nätet: www.crimson.se

Anmälan
Det är viktigt att du som vill vara med på ceremonin anmäler dig senast den 4 maj.
Anmälan gör du via formuläret till vänster eller genom att lämna in ifylld blankett i Ekonomihögskolans reception.
Anmälan är bindande.
Medverkan i såväl kandidatceremonin som magisterceremonin är kostnadsfri.

Frågor
anna.lindestam_AT_lnu.se
terese.johansson_AT_lnu.se
Tfn: 0480-49 71 00

Blomma i ram