Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

2013-02-27 | Pressmeddelande

Mycket hög kvalitet för Svenska som andraspråk

Linnéuniversitetets språkutbildningar får åter höga betyg när Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering fortsätter. Den här gången är det Svenska som andraspråk som får högsta möjliga betyget Mycket hög kvalitet.

Vid den senaste i raden av utvärderingar bedömdes på Linnéuniversitetet Svenska som andraspråk, Svenska språket och Tyska. Svenska som andraspråk fick betyget Mycket hög kvalitet medan Svenska språket och Tyska fick omdömet Hög kvalitet.

– Vi är mycket stolta. I dagens samhälle behövs goda kunskaper i svenska språket. Just ämnet Svenska som andraspråk är en eftersökt utbildning för lärare eftersom en femtedel av barnen i skolan har svenska som sitt andraspråk. Att vi har god kvalitet har redan studenterna upptäckt, vilket vi ser i höga söksiffror, säger Maria Lindgren, prefekt för Institutionen för svenska språket.

Även svenska och tyska fick fina betyg i UKÄ:s senaste utvärdering.

– Det finns många fördelar med att kunna ytterligare ett främmande språk utöver engelska. Tyska ligger inte bara när vårt språk i släktskap utan finns även på nära geografiskt avstånd. För många företag kan den extra språkkunskapen vara avgörande vid en affärsuppgörelse, säger Diane Pecorari, prefekt för Institutionen för språk.

Förra veckan fick Spanska betyget Mycket hög kvalitet vid UKÄ:s utvärdering och Franska fick betyget Hög kvalitet.

Läs mer om utvärderingarna på UKÄ:s hemsida.


Kontaktinformation:
Maria Lindgren, 0707-46 86 48 (Svenska som andraspråk och Svenska språket)
Diane Pecorari, 0470-70 85 70 (Tyska)