Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

2013-02-27 | Pressmeddelande

Sydost tar täten inom sjösäkerhet

Sydost-initiativet Baltic Maritime Science Park har utsetts till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön. - Detta är en viktig utmärkelse som ytterligare sätter Blekinge och Kalmar på kartan för sitt arbete med sjösäkerhet, säger Daniel Sköld projektledare för Baltic Maritime Science Park.

Baltic Maritime Science Park är ett internationellt kluster inom sjösäkerhet som grundats av Blekinge Tekniska Högskola tillsammans med Region Blekinge, Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet, Kustbevakningen och Marinen.

Klustrets uppgift är att koppla samman myndigheternas behov av säkra lösningar med forskningens utveckling av ny teknik och industrins förmåga att skapa kommersiella produkter och tjänster.
- Då kan vi låta behoven och forskningen leda till fler jobb och nya företag samtidigt som vi bidrar till en bättre och säkrare miljö, säger Daniel Sköld.

För Sjöfartshögskolan innebär projektet en möjlighet att utveckla det nya forskningsämnet Sjöfartsvetenskap som befinner sig i en expansiv fas.

EU:s Östersjöstrategi är gemensam för samtliga EU-stater runt Östersjön. Inom ramen för strategin utses ett antal flaggskeppsprojekt. Flaggskeppsstatus inom Östersjöstrategin innebär att EU:s Östersjöstater gemensamt lyfter fram projektet som ett bärande initiativ för strategins genomförande. Det är ett tydligt erkännande och en kvalitetsstämpel som medför såväl ökad exponering som stärkta möjligheter att påverka sjösäkerhetsarbetet såväl på EU-nivå som på nationell nivå.
Internationellt är Blekinge redan en erkänd aktör. Projekten Baltic Master 1 och 2 har samlat 50 aktörer i samtliga Östersjöländer. 2007 vann man även pris av EU:s Regionkommitté för projektet, som bland annat handlade om oljeskydd, säkra sjötransporter och planering av kust och hav.

Baltic Maritime Science Park ska bygga vidare på allt detta men med ökat fokus på innovationer och företagande.
- Baltic Maritime Science Park är planerat som ett internationellt nätverkskluster där forskare och företagare kring hela Östersjön kan samlas och gemensamt bidra till en dynamisk utveckling. Tillsammans kan vi skapa ett ledande kluster för en global marknad, säger Daniel Sköld.

För mer information om Baltic Maritime Science Park kontakta:
Daniel Sköld
Projektledare Baltic Maritime Science Park
0762-462700

Kontaktperson på Sjöfartshögskolan vid Linnéuniversitetet:
Jan Snöberg
Prefekt
070-6935055

För mer information om Östersjöstrategin
http://bit.ly/YyPe1w
http://www.balticsea-region-strategy.eu/