Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

2013-03-05 | Pressmeddelande

Forskning om lokal demokrati i Afrika

Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet, har fått 1 900 000 kronor för ett forskningsprojekt kring lokal demokrati i Tanzania. Det gäller ett tvåårigt projekt som finansieras av ”International Center for Local Democracy”.

Projektet, som genomförs tillsammans med Dr Robert Mhamba, forskare vid universitetet i Dar es Salaam, ska undersöka hur administrativa och demokratiska reformer i Tanzania får genomslag på lokal nivå i samhället. Fokus ligger på att förstå hur politiska reformer i samhället återverkar på människors möjligheter att förbättra sin livssituation i lokalsamhället.

Från Linnéuniversitetet deltar även Anders Nilsson, lektor i freds- och utvecklingsstudier, och han berättar att i ett senare skede kan denna forskning komma att breddas till att omfatta också Mozambique, Uganda och Rwanda.


Ytterligare upplysningar
Jonas Ewald, 0708-51 85 62
Anders Nilsson, 0706-89 86 20
Christina Dahlgren, pressansvarig, 070-572 26 56