Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut mars april maj juni juli augusti september oktober november december januari februari mars
 

april 2014

2 onsdag

Career Event - branschdagar

Plats: Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar

Branschdagarna är en årligen återkommande tradition på Sjöfartshögskolan.
Dag 1 är huvudsakligen för avgångsstudenter men dag 2 är allmänheten välkommen!

Läs mer om evenemanget.


10:30-16:30 Öppna föreläsningar på Institutionen för design

Plats: Sal Myrdal, hus K, Växjö

When: Wednesday, April 02, 2014 10:30 AM-4:30 PM. (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Where: Sal Myrdal, hus K, Växjö

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Välkommen till en föreläsningsdag med nya lärare på Institutionen för design.
Föreläsningarna är öppna för både studenter och allmänhet, och de kommer att hållas på engelska.

Welcome to lectures within the field of Design. Meet our new teachers and what they have been working with. All lectures are public, and will be held in english.

10.30-12 "Design. More or less…" Lars Dafnäs, Professor i design

13-14.30 “Global and Intelligent Types” Carolina Laudon, Lektor i design

14.45-16.15 “Collective Efforts: Moments of Collaboration in Artistic Practice” Ola Ståhl,
Lektor i designens och konstens teori och kulturhistoria

Välkomna! Welcome!

Questions?
Therése Engdahl
therese.engdahl@lnu.se

3 torsdag

Career Event - branschdagar

Plats: Sjöfartshögskolan, Landgången 4, Kalmar

Branschdagarna är en årligen återkommande tradition på Sjöfartshögskolan.
Dag 1 är huvudsakligen för avgångsstudenter men dag 2 är allmänheten välkommen!

Läs mer om evenemanget.


Entrepreneurship and Education in India – New Challenges, New Opportunities

Plats:

Dagen Entrepreneurship and Education in India – New Challenges, New Opportunities fokuserar på Indien.
Dagen är öppen för alla som är intresserade av att lära sig mer om Indien med fokus på högre utbildning, nätverk och samarbete inom högre utbildning samt företagande. Redan nu vet vi att följande
personer/organisationer kommer att delta:
- Indiska ambassadören, med förhoppningsvis ambassadör Mrs. Banashri Bose Harrison.
- Prof. Sharma, Project Director, Distance Education Programme (IGNOU – världens största distansundervisnings universitet med 4 milj. studenter)
- Dr. Sirpa Tenhunen, Director Nordic Centre in India

Teknikkonferens för lärare!

Plats: Registrering i hus K

För förskollärare, lärare och andra med intresse för teknikundervisning.
http://lnu.se/amnen/nt-didaktik/1.101200/teknikkonferens-for-larare-i-vaxjo-torsdag-3-april-platser-kvar


4 fredag

13:00-13:35 Seminarium i Naturvetenskap, Marinarkeolog Lars Einarsson

Plats: Plats: Sal N2007, Västergård, Smålandsgatan 26E, Kalmar

Välkommen till seminarium fredag den 4 april 13.00-13.30 i sal N2007, Västergård, Smålandsgatan 26e, Kalmar (föredraget ges på svenska)
Marinarkeolog Lars Einarsson

Regalskeppet Kronan – Östersjöns Pompeji
Läs mer5 lördag

Provdag Högskoleprovet

Plats: Kalmar och Växjö

11:00-15:00 Öppet hus på Polisutbildningen

Plats: Växjö

Välkomna när vi öppnar dörrarna till  Polisutbildningen!


Dagens program finns här:

http://lnu.se/institutioner/polisutbildningen/grundutbildning/oppet-hus-5-april-2014

Mer information: Elisabet Hellgren, 0470-708168

11 fredag

09:00-12:30 Disputation inom Biomedicinsk vetenskap

Plats: Hörsalen N2007, Västergård, Smålandsgatan 26 E, Kalmar

Elina Bengtsson försvarar sin avhandling/will defend her thesis:
Cooperativity in muscle proteins: a study of actin filaments and myosin II

Read more
here15 tisdag

Sista anmälningsdag till program och kurser hösten 2014

Plats:

Linnéuniversitetets program och kurser finns här:
http://lnu.se/utbildning

23 onsdag

Universitetsstyrelsen sammanträder

Plats: Växjö

14:00-16:00 Seminarium: Vårdrelation – en ömtålig relation

Plats: K1213, Växjö

Forskningsmiljön HVL bjuder in till seminarium

Vårdrelation – en ömtålig relation

Seminariet behandlar frågeställningar som:

  • Vad är en vårdrelation?
  • Hur kan vårdrelationen optimeras i syfte att uppnå vårdandets mål?


Seminariet leds av Judy Chow och baseras på hennes avhandling:
Vårdandets symfoni: Fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder
Avhandlingen finns i fulltext:
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:611469/FULLTEXT03.pdf
Allmän ditt deltagande senast den 16/4 till Ulrica Hörberg ulrica.horberg_AT_lnu.se24 torsdag

Universitetsstyrelsen sammanträder

Plats: Växjö

25 fredag

10:00-12:00 Gästföreläsning i informatik om organisationssystem och lärprocesser

Plats: CIL, Garvaren, Ljungby

Dr Mary Somerville från University of Colorado föreläser om "Informed Systems Approach: Organizational systems, learning processes, and knowledge practices".

Läs mer på
http://lnu.se/amnen/informatik/1.102737/gastforelasning-om-organisationssystem-och-larprocesser
13:00-13:35 Seminarium i Naturvetenskap, Professor Abdul Kadir H. Mohammed

Plats: Plats: Sal N2007, Västergård, Smålandsgatan 26E, Kalmar

Välkommen till seminarium fredag den 25 april 13.00-13.35 i sal N2007, Västergård, Smålandsgatan 26e, Kalmar (föredraget ges på engelska)
Professor Abdul Kadir H. Mohammed.

Experience-Dependent Plasticity: from Flies to Philosophers
Läs mer
här

28 måndag

Gästföreläsningsserie i matematik 28-30 april

Plats: Växjö

Föreläsare: Dr Kamil Niedziałomski och dr Wojciech Kzołowski, båda vid Department of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Polen.
Serien är upplagd som en intensivkurs på doktorandnivå under rubriken "nya aspekter på differentialgeometri".
Läs mer på
http://lnu.se/amnen/matematik/1.101032/gastforelasningsserie-i-matematik-28-30-april
10:00-12:00 Gästföreläsning om cybernetik inom informationssäkerhet

Plats: Sal D1173, hus D i Växjö

Ross W Tsagalidis, Senior Advisor in Cyber Defence vid Försvarsmakten, föreläser i informatik under rubriken
Cybernetics in Infosec & workshop/exercise in ISM (Information Security Management).

Läs mer på
http://lnu.se/amnen/informatik/1.102850/gastforelasning-om-cybernetik-inom-informationssakerhet
29 tisdag

Gästföreläsningsserie i matematik 28-30 april

Plats: Växjö

Föreläsare: Dr Kamil Niedziałomski och dr Wojciech Kzołowski, båda vid Department of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Polen.
Serien är upplagd som en intensivkurs på doktorandnivå under rubriken "nya aspekter på differentialgeometri".
Läs mer på
http://lnu.se/amnen/matematik/1.101032/gastforelasningsserie-i-matematik-28-30-april
30 onsdag

Gästföreläsningsserie i matematik 28-30 april

Plats: Växjö

Föreläsare: Dr Kamil Niedziałomski och dr Wojciech Kzołowski, båda vid Department of Mathematics and Computer Science, University of Łódź, Polen.
Serien är upplagd som en intensivkurs på doktorandnivå under rubriken "nya aspekter på differentialgeometri".
Läs mer på
http://lnu.se/amnen/matematik/1.101032/gastforelasningsserie-i-matematik-28-30-april