Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut juli augusti september oktober november december januari februari
 

augusti 2015

13 torsdag

Linnaeus University Summer Academy: Ceremony

Plats: Hörsalen Fullriggaren, Kocken, Kalmar

Fokuserat lärande i matematik (FLM1) 2015

Plats: Växjö

Institutionen för matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet organiserar en konferens i matematikdidaktik den 13-15 augusti 2015 i Växjö.

Syftet med konferensen är att främja och driva fram relationen mellan forskning och praktik för att förbättra kvaliteten på undervisning och lärande i matematik. Konferensen skapar möjlighet för forskningssamarbete, ömsesidigt stöd och utbyte av information
och erfarenheter mellan deltagare. Den ger också möjligheter för deltagarna att diskutera aktuella och varaktiga frågor som rör undervisning, lärande och forskning inom matematikundervisningen.

Focused learning in mathematics (FLM1)

Kontakt: constanta.olteanu@lnu.se

14 fredag

Fokuserat lärande i matematik (FLM1) 2015

Plats: Växjö

Institutionen för matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet organiserar en konferens i matematikdidaktik den 13-15 augusti 2015 i Växjö.

Syftet med konferensen är att främja och driva fram relationen mellan forskning och praktik för att förbättra kvaliteten på undervisning och lärande i matematik. Konferensen skapar möjlighet för forskningssamarbete, ömsesidigt stöd och utbyte av information
och erfarenheter mellan deltagare. Den ger också möjligheter för deltagarna att diskutera aktuella och varaktiga frågor som rör undervisning, lärande och forskning inom matematikundervisningen.

Focused learning in mathematics (FLM1)

Kontakt: constanta.olteanu@lnu.se

15 lördag

Fokuserat lärande i matematik (FLM1) 2015

Plats: Växjö

Institutionen för matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet organiserar en konferens i matematikdidaktik den 13-15 augusti 2015 i Växjö.

Syftet med konferensen är att främja och driva fram relationen mellan forskning och praktik för att förbättra kvaliteten på undervisning och lärande i matematik. Konferensen skapar möjlighet för forskningssamarbete, ömsesidigt stöd och utbyte av information
och erfarenheter mellan deltagare. Den ger också möjligheter för deltagarna att diskutera aktuella och varaktiga frågor som rör undervisning, lärande och forskning inom matematikundervisningen.

Focused learning in mathematics (FLM1)

Kontakt: constanta.olteanu@lnu.se

19 onsdag

Konferens: Lärarlärdom

Plats: Hus M i VäxjöLinnéuniversitetet ansvarar i samarbete med Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad den årliga högskolepedagogiska konferensen Lärarlärdom
2015. Syftet med konferensen är att erbjuda ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet.

All personal vid Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan Kristianstad samt alla studentfackligt aktiva inom studentkårerna är välkomna
att delta. Konferensen är utformad som en traditionell akademisk konferens med paperpresentationer med efterföljande diskussion; rundabordsdiskussioner kring underbyggd frågeställning; och praxis presentationer baserat på reflekterad erfarenhet samt en speciellt
inbjuden keynote-talare.

Kontaktperson: Charlotte Silander

20 torsdag

Conference- Concurrences in postcolonial research

Plats: Kalmarsalen

http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/concurrences-in-postcolonial-research

For more information please contact Åse Magnusson, ase.magnusson@lnu.se

21 fredag

Conference- Concurrences in postcolonial research

Plats: Kalmarsalen

http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/concurrences-in-postcolonial-research

For more information please contact Åse Magnusson, ase.magnusson@lnu.se

22 lördag

Conference- Concurrences in postcolonial research

Plats: Kalmarsalen

http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/concurrences-in-postcolonial-research

For more information please contact Åse Magnusson, ase.magnusson@lnu.se

23 söndag

Conference- Concurrences in postcolonial research

Plats: Kalmarsalen

http://lnu.se/om-lnu/konferenser/aktuella-konferenser/concurrences-in-postcolonial-research

For more information please contact Åse Magnusson, ase.magnusson@lnu.se

31 måndag

Höstterminen 2015 startar

Plats: