Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut november december januari februari mars april maj juni
 

december 2015

2 onsdag

13:15-14:30 Prins Daniels Fellowship

Plats: Ny200, Kalmar Nyckel, Kalmar

Besök på Linnéuniversitetet av Prins Daniels Fellowship

Prins Daniel och inspiratörer kommer att besöka Ekonomihögskolan på Linnéuniversitet. Moderator Johan Weigelt kommer att leda eftermiddagen då vi får träffa:


  • Martin Lorentzon, en av grundarna till Spotify
  • Caroline Walerud, en av grundarna till Volumental, företaget som med hjälp av kunddata och teknik hjälper företag att göra shopping till något personligt och skräddarsytt.
  • Sofie Stenmark, en av grundarna till Yollibox, frozen yoghurt företaget som säljer sina produkter över stora delar av landet.
  • Linnéuniversitetets vicerektor Nils Nilsson samt representera från Swedbank.

Datum: 2 december 2015
Tid: Aulaföreläsning kl. 13:15-14:30
Plats: Ny200, Ekonomihögskolan, Kalmar nyckel, Kalmar
Legitimation: På begäran ska legitimation kunna uppvisas.

Föreläsningen hålls på svenska.
Prins Daniels Fellowship ett långsiktigt sammarbete
Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet lanserades i januari 2013 och förhoppningen är att projektet ska bidra
till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande. Prins Daniels Fellowship och Entreprenörskapsprogram ska inspirera unga människor till entreprenörskap och stötta unga entreprenörer
Inspiratörer från näringslivet
Projektet har samlat en grupp utvalda entreprenörer och företagsledare som deltar i projektet som inspiratörer. Dessa personer bidrar till projektet genom att medverka vid besök på skolor och universitet, som
mentorer i projektets mentorskapsprogram och i andra aktiviteter som projektet ordnar med syfte att stimulera unga entreprenörer.
http://www.iva.se/projekt/prins-daniels-fellowship/3 torsdag

13:00-16:30 En eftermiddag om Läslyftet

Plats: Sal Moberg (F330, campus Växjö)

En eftermiddag om Läslyftet
Eva Bergh Nestlog, Linnéuniversitetet, och Marie Weirum & Zara Hedelin, Karlstads universitet

Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare som bygger på att lärare lär av och med varandra. Satsningen syftar till att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka
och utveckla kvaliteten i undervisningen. Under eftermiddagen kommer vi att få exempel på hur två olika lärosäten arbetat med att skapa fortbildningsresurserna
Lässtrategier för skönlitteratur respektive Skriva i alla ämnen.
Programmet:
13.15 - 14.30 Marie Wejrum och Zara Hedelin presenterar modulerna
Lässtrategier för skönlitteratur och Lässtrategier för sakprosa. Föreläsning och diskussion.

14.30 - 15.00 FIKA
15.00 - 16.15 Ewa Bergh Nestlog presenterar modulen
Skriva i alla ämnen. Föreläsning och diskussion.
16.15 - 16.30 Avslutning.


Vill du ha fika måste du anmäla dig senast den 1/12 till
maria.nilson@lnu.se


13:15-15:15 Concurrences seminar, Jan af Geijerstam

Plats: Lammhult, Växjö and Bruunska12, Kalmar

När: den 3 december 2015 13:15-15:15. (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Var: Lammhult, Växjö and Bruunska12, Kalmar

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*Swedish engineers in post rebellion India - colonial agents
and third part observers

For more information please contact Åse Magnusson

8 tisdag

13:15-15:15 VÄRLDENS CHANS? Mörker och ljus efter höstens globala hållbarhets- och klimatmöten. Stefan Edman, biolog, tekn hedersdoktor, författare

Plats: Nisbethska, sal E312

FN antog i september 17 nya globala utvecklingsmål för bl a

kvinno- och klimatkampen och för att till 2030 utradera hunger och fattigdom.

Oddsen för en hyfsat bra klimatkonferens i Paris i december är också bättre än på långe.Stefan Edman tar pulsen på en värld i feber och vad som är på G för att göra den friskare. Han är sedan länge frilansande föreläsare med drygt 40 böcker om natur-miljö och har tidigare bl a varit rådgivare åt stats- och miljöministrarna. Läs
mer om Stefan Edman
.

18:00-21:00 Dokumentärfilmen Bikes vs. Cars

Plats: Sagabiografen, Kalmar10 torsdag

13:15-15:00 LiDBRI research seminar within Digital Business

Plats: D1153, Växjö

A critical appraisal of the principles for critical information systems research
Professor Emeritus Sytse Strijbos, Vrije Universiteit Amsterdam, the Netherlands, and Professor Darek Haftor, Department of Informatics, Linnaeus University

Read more about the seminars this autumn at
http://lnu.se/subjects/informatics/1.119274/seminars-in-information-logistics-autumn-2015?l=en
15:15-17:00 Näringslivsseminarium om digitala affärer

Plats: Centrum för Informationslogistik (CIL), Garvaren, Ljungby

Tid som produktivitetsresurs i den digitala ekonomin

Docent Fabian von Schéele, Linnéuniversitetet
Läs mer på http://lnu.se/research-groups/lidbri/industry-seminars?l=en11 fredag

10:15-12:00 Disputation socialt arbete, Sofia Enell

Plats: Myrdal

När: den 11 december 2015 10:15-12:00. (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Var: Myrdal

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Avhandlingens titel:
Transit i samhällsvård -när unga utreds på särskilda ungdomshem

Opponent: Professor Lennart Nygren, Umeå universitet

Välkomna!

Kontaktperson:
annica.olsson_AT_lnu.se16 onsdag

10:15-12:00 Disputation socialt arbete Ingrid Jonasson

Plats: Weber, campus Växjö

När: den 16 december 2015 10:15-12:00. (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien
Var: Weber, campus Växjö

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
Avhandlingstitel:
Hur gick det sen? Om tidigare bidragsmottagare ur ett livsloppsperspektiv

Opponent: Docent Ulla-Carin Hedin, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet

Välkomna!

Kontaktperson:
annica.olsson_AT_lnu.se17 torsdag

09:30-13:00 Disputation i miljövetenskap

Plats: Hörsalen Fullriggaren, Landgången 4, Kalmar

Frédéric A. Mathurin

Origin and mobility of major and key trace elements (Cs, YREEs) in fracture groundwater in the upper 1.2 kilometres of coastal granitoids
- implications for future repositories of spent nuclear fuel

Read more


18 fredag

09:30-13:00 Disputation i biomedicinsk vetenskap

Plats: Hörsalen N2007, Västergård, Smålandsgatan 26E, Kalmar

Shan Huang
Interaction between biomaterials and innate immunity with clinical implications

Read
more