Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut november december januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november
 

mars 2013

7 torsdag

07:45-09:00 Öppen föreläsning – Jordbruksmarkernas fågelliv under 300 år på södra Öland

Plats: N2007, Västergård, Kalmar och N1017A, Hus N, Växjö

Öppen föreläsning med Görgen Göransson, docent i zoologisk ekologi.

Södra Ölands jordbruksmark delas av Stora Alvaret i en västlig och en ostlig jordbruksbygd. I ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt undersöks i detta tvärsnitt landskapets utveckling från 6000 år tillbaka i tiden och framåt till nutid. Läs mer och anmäl
dig på www.lnu.se/oppna

12 tisdag

09:00-15:00 Informationsdag för blivande studenter

Plats: Växjö

Välkommen till Linnéuniversitetets informationsdag för blivande studenter! Träffa studenter, se dig omkring på campus och få mer information om alla våra utbildningsområden.

Mer information kommer inom kort. Om du har frågor, kontakta Caroline Högfeldt eller Anna Bjurström på kommunikationsavdelningen.

caroline.hogfeldt@lnu.se
anna.bjurstrom@lnu.se
0772 – 28 80 00

13 onsdag

09:00-14:00 Linnéuniversitetet på studentmässan på Jenny Nyströmsskolan

Plats: Jenny Nyströmsskolan, Kalmar

Kontaktperson: Claes Björn

14 torsdag

07:45-09:00 Öppen föreläsning – Brukar du vakna för tidigt? Då är du som douglasgranen…

Plats: N1017A, hus N, Växjö och N2007, Västergård, Kalmar

Öppen föreläsning med Cecilia Malmqvist, doktorand på Institutionen för skog och träteknik.
Douglasgran har väckt intresse hos bland annat skogsägare under de senaste åren. Anledningarna är flera. Den pågående klimatförändringen förväntas påverka de svenska skogarna framöver. Dels kan klimatförändringen bidra till en ökad risk
för skador genom till exempel vind, brand, svampar och insekter, dels förväntas förändringen ge en ökad tillväxtpotential. I ljuset av det kommer förmodligen ett antal främmande trädslag, som till exempel lärk, sitkagran och douglasgran, också få bättre odlingsförutsättningar.
Läs mer och anmäl dig på www.lnu.se/oppna

15 fredag

Sista ansökningsdag för sommarkurser

Plats:

21 torsdag

07:45-09:00 Öppen föreläsning – Våldet och kärleken. Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

Plats: N1017A, Hus N, växjö och N2007, Västergård, Kalmar

Öppen föreläsning med Charlotte Agevall Gross, fil. dr. i rättssociologi.
Våldet och kärleken är trots dess upplevda motsägelse, en verklighet som många kvinnor möter. I avhandlingen som handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, får vi ta del av våldsutsatta kvinnors berättelser om sina erfarenheter
av våld och hur de försöker begripliggöra dessa både inför sig själva och inför det juridiska systemets representanter.
Läs mer och anmäl dig på www.lnu.se/oppna