Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Fakulteter och enheter

Linnéuniversitetet har ny organisation från den 1 januari 2013.

Fakulteter och Nämnden för lärarutbildning

Ekonomihögskolan
Fakulteten för hälso- och livsvetenskap
Fakulteten för konst och humaniora
Fakulteten för samhällsvetenskap
Fakulteten för teknik

Nämnden för lärarutbildning

Universitetspedagogiska enheten

För en del kontaktuppgifter till funktioner och personal hänvisas tillfälligt till några av de gamla institutionerna


Institutet för fortbildning av journalister (Fojo)
Lärarutbildningen (LUB)
Polisutbildningen (PU)
Universitetetsbiblioteket (UB)

Rektorsutbildningen