Navigering Sidans innehåll

Press

Aktuellt på Linnéuniversitetet

Prenumerera Pressmeddelanden

 • 2014-10-23
 • 2014-10-22
  • Ris och ros för vårdutbildningar (pressmeddelande)

   Tre specialistsjuksköterskeutbildningar och magisterexamen i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fortsätter arbetet med att utvärdera landets högskoleutbildningar.

 • 2014-10-15
 • 2014-10-08
 • 2014-10-07
 • 2014-10-01
 • 2014-09-26
  • Med patientens perspektiv i fokus (pressmeddelande)

   Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet i dagens tidspressade sjukhusvård är en utmaning. I en avhandling från Linnéuniversitetet har Elisabeth Lindberg undersökt patientens delaktighet vid teammöten.

   Elisabeth Lindberg
  • Sluta röka! Språkliga strategier i texter om tobak

   Samtal om patienters tobaksvanor förekommer rutinmässigt i olika vårdverksamheter. Det är vanligt att dessa samtal kombineras med skriftligt informationsmaterial från statliga myndigheter. I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Astrid Skoglund kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning avsedda att användas i så kallade motiverande samtal om tobak.