Nyheter http://lnu.se/rss?format=rss&cid=2.10&fname=newsfeed Linnéuniversitetet en av grundarna av kompetensnätverket Lighthouse http://lnu.se/1.113588/linneuniversitetet-en-av-grundarna-av-kompetensnatverket-lighthouse Tisdagen 20 januari hölls ett konstituerande möte och ett första styrelsemöte i kompetensnätverket Lighthouse. Mon, 26 Jan 2015 13:04:33 GMT http://lnu.se/1.113588/linneuniversitetet-en-av-grundarna-av-kompetensnatverket-lighthouse 2015-01-26T13:04:33Z Statsvetare på Linnéuniversitetet skriver på uppdrag av regeringens demokratiutredning http://lnu.se/1.113463/statsvetare-pa-linneuniversitetet-skriver-pa-uppdrag-av-regeringens-demokratiutredning Statsvetarna Magnus Hagevi och Karl Loxbo på Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av regeringens demokratiutredning att skriva en rapport om interndemokratin i de politiska partierna. Thu, 22 Jan 2015 08:57:07 GMT http://lnu.se/1.113463/statsvetare-pa-linneuniversitetet-skriver-pa-uppdrag-av-regeringens-demokratiutredning 2015-01-22T08:57:07Z Fortsatt ökat söktryck till internationella utbildningar http://lnu.se/1.113186/fortsatt-okat-soktryck-till-internationella-utbildningar Andelen internationella studenter, så kallade freemovers, som har sökt en utbildning vid Linnéuniversitetet till hösten 2015 har ökat kraftigt. Tue, 20 Jan 2015 08:26:25 GMT http://lnu.se/1.113186/fortsatt-okat-soktryck-till-internationella-utbildningar 2015-01-20T08:26:25Z Nationell NO-biennal på Linnéuniversitetet 18-19 mars http://lnu.se/1.113033/nationell-no-biennal-pa-linneuniversitetet-18-19-mars Lärare från förskoleklass upp till årskurs 9 samlas för att få inspiration till sin undervisning i naturvetenskap. Mon, 19 Jan 2015 11:25:23 GMT http://lnu.se/1.113033/nationell-no-biennal-pa-linneuniversitetet-18-19-mars 2015-01-19T11:25:23Z Reseberättelse: Linnéuniversitetet i Mauritius http://lnu.se/1.113084/reseberattelse-linneuniversitetet-i-mauritius Daniel Lundin, forskare i mikrobiell ekologi, har varit på University of Mauritius och undervisat i metagenomik. Läs hans reseberättelse. Fri, 16 Jan 2015 14:25:05 GMT http://lnu.se/1.113084/reseberattelse-linneuniversitetet-i-mauritius 2015-01-16T14:25:05Z Internationella masterkurser på Sjöfartshögskolan http://lnu.se/1.112999/internationella-masterkurser-pa-sjofartshogskolan Under de senaste åren har Sjöfartshögskolan arbetat aktivt för att stärka skolans internationella samarbeten, vilket har resulterat i ett flertal projekt och samarbetspartners. Fri, 16 Jan 2015 10:10:13 GMT http://lnu.se/1.112999/internationella-masterkurser-pa-sjofartshogskolan 2015-01-16T10:10:13Z Hur påverkar ett hav i förändring dess bakteriepopulationer? http://lnu.se/1.112994/hur-paverkar-ett-hav-i-forandring-dess-bakteriepopulationer Denna fråga ställs i Markus Lindhs nya avhandling, Bacterioplankton population dynamics in a changing ocean, från Linnéuniversitetet. Thu, 15 Jan 2015 12:08:31 GMT http://lnu.se/1.112994/hur-paverkar-ett-hav-i-forandring-dess-bakteriepopulationer 2015-01-15T12:08:31Z Hur får man en trygg arbetsmiljö inom hemtjänst och personlig assistans? http://lnu.se/1.112973/hur-far-man-en-trygg-arbetsmiljo-inom-hemtjanst-och-personlig-assistans Eva Schömer, professor i rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet, får 2 244 000 kr från AFA Försäkring för att studera rättsliga villkor och arbetsmiljöer för personer som utför arbete i andras hem, i form av hemtjänst och personlig assistans. Wed, 14 Jan 2015 13:03:20 GMT http://lnu.se/1.112973/hur-far-man-en-trygg-arbetsmiljo-inom-hemtjanst-och-personlig-assistans 2015-01-14T13:03:20Z Forskare tilldelas pris för arbete med utveckling och bistånd http://lnu.se/1.112661/forskare-tilldelas-pris-for-arbete-med-utveckling-och-bistand Den 17e december tilldelades Kajsa Johansson, doktorand i Sociologi vid Linnéuniversitetet och tidigare lärare i Fred- och Utveckling, det hedervärda FUF-priset (Föreningen för Utvecklingsfrågor), för sina insatser i utvecklingsarbete och utvecklingsdebatten. Mon, 22 Dec 2014 14:48:43 GMT http://lnu.se/1.112661/forskare-tilldelas-pris-for-arbete-med-utveckling-och-bistand 2014-12-22T14:48:43Z Sven Nordebo får bidrag för ökat utbyte mellan akademi och näringsliv http://lnu.se/1.112555/sven-nordebo-far-bidrag-for-okat-utbyte-mellan-akademi-och-naringsliv Tilldelas 1 miljon kronor från Stiftelsen för strategisk forskning. Fri, 19 Dec 2014 08:25:00 GMT http://lnu.se/1.112555/sven-nordebo-far-bidrag-for-okat-utbyte-mellan-akademi-och-naringsliv 2014-12-19T08:25:00Z Kulturella identiteter och arbetsmarknad http://lnu.se/1.112516/kulturella-identiteter-och-arbetsmarknad På ledarsidan i dagens Smålandsposten skriver Mats Hammarstedt om vad den ekonomiska forskningen säger om förekomsten av kulturella identiteter och deras betydelse för individers framgång på arbetsmarknaden Thu, 18 Dec 2014 09:44:56 GMT http://lnu.se/1.112516/kulturella-identiteter-och-arbetsmarknad 2014-12-18T09:44:56Z Vilka moraliska plikter har Sverige? http://lnu.se/1.112213/vilka-moraliska-plikter-har-sverige Stater som bekänner sig till mänskliga rättigheter kan inte ignorera behoven hos nödställda utanför deras gränser. Men de kan heller inte bortse från att deras existensberättigande handlar om att skydda de egna medborgarnas rättigheter, inte att lösa globala problem, skriver professor Per Bauhn i Svenska Dagbladet Opinion. Mon, 15 Dec 2014 12:30:06 GMT http://lnu.se/1.112213/vilka-moraliska-plikter-har-sverige 2014-12-15T12:30:06Z Docent i arkeologi från Linnéuniversitetet ny ledamot i insynsrådet vid Statens historiska museer http://lnu.se/1.112104/docent-i-arkeologi-fran-linneuniversitetet-ny-ledamot-i-insynsradet-vid-statens-historiska-museer Regeringen har i dag utsett fyra nya ledamöter i insynsrådet vid Statens historiska museer. Förordnandena gäller från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2017. Detta sker med bakgrund av att den uppdragsarkeologiska verksamheten vid Riksantikvarieämbetet efter årsskiftet flyttas och Statens historiska museer blir ny huvudman. Thu, 11 Dec 2014 16:50:42 GMT http://lnu.se/1.112104/docent-i-arkeologi-fran-linneuniversitetet-ny-ledamot-i-insynsradet-vid-statens-historiska-museer 2014-12-11T16:50:42Z Utbildningen i matematik vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet http://lnu.se/1.112015/utbildningen-i-matematik-vid-linneuniversitetet-haller-hog-kvalitet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade den 9 december att ge kandidatutbildningen i matematik vid Linnéuniversitetet omdömet Hög kvalitet. Sedan tidigare har även masterutbildningen fått samma omdöme. Wed, 10 Dec 2014 14:19:38 GMT http://lnu.se/1.112015/utbildningen-i-matematik-vid-linneuniversitetet-haller-hog-kvalitet 2014-12-10T14:19:38Z Stor satsning för framtidens arkeologi http://lnu.se/1.111934/stor-satsning-for-framtidens-arkeologi Linnéuniversitetet har beviljats 16,5 miljoner kronor i anslag av KK-stiftelsen för att starta en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi. Initialt kommer 7-11 doktorander att ingå i denna 6-åriga forskarskola som startar hösten 2015. Tue, 09 Dec 2014 14:16:47 GMT http://lnu.se/1.111934/stor-satsning-for-framtidens-arkeologi 2014-12-09T14:16:47Z Internationellt forskningsprojekt kring The Hobbit http://lnu.se/1.111891/internationellt-forskningsprojekt-kring-the-hobbit I samband med biopremiären för den sista filmen i Peter Jacksons Hobbit-trilogi lanseras nu det mest ambitiösa projektet någonsin inom filmpubliksforskning. Forskare i 46 länder har tillsammans utvecklat en enkät som ska undersöka vad fantasy betyder för biobesökare runtom i världen. Enkäten finns tillgänglig på mer än 30 språk. Tue, 09 Dec 2014 09:30:14 GMT http://lnu.se/1.111891/internationellt-forskningsprojekt-kring-the-hobbit 2014-12-09T09:30:14Z Kulturens roll för regional utveckling http://lnu.se/1.111693/kulturens-roll-for-regional-utveckling Öka samarbetet mellan regionerna, istället för att tvinga fram en regionsammanslagning. Dra nytta av det redan etablerade samarbetet inom kulturområdet. Det menar Lars Lindkvist, professor i organisation och ledarskap, i frågan om ett eventuellt bildande av en sydsvensk region som omfattar Skåne, Blekning, Kronoberg och Kalmar. Fri, 05 Dec 2014 11:10:41 GMT http://lnu.se/1.111693/kulturens-roll-for-regional-utveckling 2014-12-05T11:10:41Z Gunlög Fur invald i Vitterhetsakademin http://lnu.se/1.111604/gunlog-fur-invald-i-vitterhetsakademin Gunlög Fur, professor i historia vid Linnéuniversitetet, har blivit invald som ledamot i Kungliga Vitterhetsakademin. Wed, 03 Dec 2014 07:06:36 GMT http://lnu.se/1.111604/gunlog-fur-invald-i-vitterhetsakademin 2014-12-03T07:06:36Z Lärande i arbetslivets övergångar http://lnu.se/1.111507/larande-i-arbetslivets-overgangar Dagens arbetsliv präglas i högre grad än tidigare av osäkerhet, företag är ständigt beredda på att med kort varsel ställa om verksamheten på grund av förändringar i efterfrågan. För den enskilde arbetstagaren innebär detta att tillfälliga och tidsbegränsade anställningar har blivit vanligare, människor går alltså in och ut ur arbete i högre grad idag än de gjort tidigare. Mon, 01 Dec 2014 12:13:30 GMT http://lnu.se/1.111507/larande-i-arbetslivets-overgangar 2014-12-01T12:13:30Z Krock mellan idrott och skola på Riksidrottsgymnasiet http://lnu.se/1.111505/krock-mellan-idrott-och-skola-pa-riksidrottsgymnasiet På Riksidrottsgymnasiet möts skolan och idrotten utan större harmoni. Skälet är att de idrottsligt kunniga lärarna inom ämnet specialidrott saknar lärarutbildning. Det resulterar i att skolans villkor åsidosätts, visar en ny avhandling författad av Marie Hedberg vid Linnéuniversitetet. Mon, 01 Dec 2014 11:48:52 GMT http://lnu.se/1.111505/krock-mellan-idrott-och-skola-pa-riksidrottsgymnasiet 2014-12-01T11:48:52Z Inititativ för ökad öppenhet inom kinesisk politik kan ge oväntade effekter http://lnu.se/1.111474/inititativ-for-okad-oppenhet-inom-kinesisk-politik-kan-ge-ovantade-effekter Authoritarian collaboration: Unexpected effects of open government initiatives in China – ny avhandling från Linnéuniversitetet om initiativ för ökad öppenhet inom kinesisk politik. Mon, 01 Dec 2014 09:54:40 GMT http://lnu.se/1.111474/inititativ-for-okad-oppenhet-inom-kinesisk-politik-kan-ge-ovantade-effekter 2014-12-01T09:54:40Z Linnéuniversitetets hållbarhetspris 2014 http://lnu.se/1.111455/linneuniversitetets-hallbarhetspris-2014 Den 25 november delades för första gången Linnéuniversitetets hållbarhetspris ut, under temadagen för hållbar utveckling. Fri, 28 Nov 2014 13:16:30 GMT http://lnu.se/1.111455/linneuniversitetets-hallbarhetspris-2014 2014-11-28T13:16:30Z Carlo Canali vald till ordförande http://lnu.se/1.111316/carlo-canali-vald-till-ordforande Professor Carlo Canali har utsetts till ordförande för sektionen för kondenserade materiens fysik i Svenska Fysikersamfundet. Wed, 26 Nov 2014 13:16:56 GMT http://lnu.se/1.111316/carlo-canali-vald-till-ordforande 2014-11-26T13:16:56Z Välkommen till Vetenskap de Luxe 2 december http://lnu.se/1.111424/valkommen-till-vetenskap-de-luxe-2-december Årets sista Vetenskap de Luxe börjar kl.18.00 och temat för kvällen blir "Allt vi inte vet om djur" - Utöver detta litteraturvetenskapliga samtal om djuren i litteraturen kommer du att få ett par läs- eller klapptips. Wed, 26 Nov 2014 11:52:39 GMT http://lnu.se/1.111424/valkommen-till-vetenskap-de-luxe-2-december 2014-11-26T11:52:39Z Magisterutbildning i kemi håller hög kvalitet http://lnu.se/1.111395/magisterutbildning-i-kemi-haller-hog-kvalitet När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nu har följt upp tidigare bedömning av utbildningen har det kommit fram till att magisterutbildningen i kemi vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet. Tue, 25 Nov 2014 14:48:58 GMT http://lnu.se/1.111395/magisterutbildning-i-kemi-haller-hog-kvalitet 2014-11-25T14:48:58Z Linnéuniversitetet ska bli miljöcertifierat http://lnu.se/1.111375/linneuniversitetet-ska-bli-miljocertifierat Rektor beslutade den 24 november om certifiering av Linnéuniversitetets miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001. Tue, 25 Nov 2014 10:33:01 GMT http://lnu.se/1.111375/linneuniversitetet-ska-bli-miljocertifierat 2014-11-25T10:33:01Z Unik, internationell bok om lärande och mobilitet av Marcelo Milrad http://lnu.se/1.111371/unik-internationell-bok-om-larande-och-mobilitet-av-marcelo-milrad Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet, är en av redaktörerna för en ny bok från förlaget Springer. Boken är den första som enbart fokuserar på forskning och tillämpningar inom det område som kallas ”seamless learning”. Tue, 25 Nov 2014 09:20:53 GMT http://lnu.se/1.111371/unik-internationell-bok-om-larande-och-mobilitet-av-marcelo-milrad 2014-11-25T09:20:53Z Så forskningsbaserad är lärarutbildningen http://lnu.se/1.111162/sa-forskningsbaserad-ar-lararutbildningen Landets lärosäten har höga ambitioner när det gäller att lärarutbildningarna ska vara forskningsbaserade. Det visar en ny studie vid Linnéuniversitetet, som leds av Ninni Wahlström, professor i pedagogik. Thu, 20 Nov 2014 09:29:50 GMT http://lnu.se/1.111162/sa-forskningsbaserad-ar-lararutbildningen 2014-11-20T09:29:50Z Studentarbeten prisade av Sparbanksstiftelsen Kronan http://lnu.se/1.111127/studentarbeten-prisade-av-sparbanksstiftelsen-kronan Idag, onsdag den 19 november, har Sparbanksstiftelsen Kronan delat ut stipendier till studenter på Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola och Högskolan i Halmstad. Tio av de 24 stipendierna gick till studenter vid Linnéuniversitetet. Här är en kort presentation av Linnéuniversitetets stipendiater. Wed, 19 Nov 2014 14:02:24 GMT http://lnu.se/1.111127/studentarbeten-prisade-av-sparbanksstiftelsen-kronan 2014-11-19T14:02:24Z Vad dikter kan få oss att se http://lnu.se/1.111111/vad-dikter-kan-fa-oss-att-se I avhandlingen What Literature Can Make Us See: Poetry, Intermediality, Mental Imagery undersöker Emma Tornborg vilka bilder som kan skapas hos en diktläsare. Wed, 19 Nov 2014 10:00:25 GMT http://lnu.se/1.111111/vad-dikter-kan-fa-oss-att-se 2014-11-19T10:00:25Z Forskningspengar till Palliativt Centrum http://lnu.se/1.110722/forskningspengar-till-palliativt-centrum Wed, 19 Nov 2014 09:06:00 GMT http://lnu.se/1.110722/forskningspengar-till-palliativt-centrum 2014-11-19T09:06:00Z Linnéuniversitetet utmärkte sig på Havsforskningsdagarna http://lnu.se/1.111003/linneuniversitetet-utmarkte-sig-pa-havsforskningsdagarna Havsforskningsdagarna är en internationell konferens i Umeå om svensk havsforskning. Konferensen arrangerades av Svenska havsforskningsföreningen, SHF, som är en ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå. Mon, 17 Nov 2014 14:56:01 GMT http://lnu.se/1.111003/linneuniversitetet-utmarkte-sig-pa-havsforskningsdagarna 2014-11-17T14:56:01Z Stipendiater och pristagare vid Linnéuniversitetet 2014 http://lnu.se/1.110838/stipendiater-och-pristagare-vid-linneuniversitetet-2014 Fredag den 14 november 2014 delades det under festliga omständigheter ut ett antal stipendier och priser till studenter och forskare vid Linnéuniversitetet. Fri, 14 Nov 2014 14:03:19 GMT http://lnu.se/1.110838/stipendiater-och-pristagare-vid-linneuniversitetet-2014 2014-11-14T14:03:19Z 18 miljoner kronor till utbildning inom hållbart träbyggande http://lnu.se/1.110785/18-miljoner-kronor-till-utbildning-inom-hallbart-trabyggande- KK-stiftelsen satsar cirka 18 miljoner kronor på Linnéuniversitetets projekt Expertkompetens för hållbart träbyggande. Projektet sker i nära samarbete med trä- och byggbranschen där kurser riktade till redan yrkesverksamma arbetas fram. Thu, 13 Nov 2014 15:38:46 GMT http://lnu.se/1.110785/18-miljoner-kronor-till-utbildning-inom-hallbart-trabyggande- 2014-11-13T15:38:46Z Välkommen till en föreläsning om ett globalt perspektiv på hållbar utveckling http://lnu.se/1.110745/valkommen-till-en-forelasning-om-ett-globalt-perspektiv-pa-hallbar-utveckling Öppen föreläsning med Alf Hornborg, professor i humanekologi vid Lunds universitet den 25 november. Thu, 13 Nov 2014 13:27:04 GMT http://lnu.se/1.110745/valkommen-till-en-forelasning-om-ett-globalt-perspektiv-pa-hallbar-utveckling 2014-11-13T13:27:04Z Institutionen Skog och Träteknik expanderar http://lnu.se/1.110696/institutionen-skog-och-trateknik-expanderar- Forskargruppen Skog och Träteknik vid Linnéuniversitetet expanderar inom flera områden. Utöver forskningsområdet virkeslära blir det en satsning mot träkemi med ny professur, lektorat och doktorand. Wed, 12 Nov 2014 13:35:29 GMT http://lnu.se/1.110696/institutionen-skog-och-trateknik-expanderar- 2014-11-12T13:35:29Z Transporttabun hinder för minskade utsläpp http://lnu.se/1.110685/transporttabun-hinder-for-minskade-utslapp Stefan Gössling, professor i turismvetenskap vid Linnéuniversitetet, visar i en artikel i tidskriften ”Journal of Transport Geography” att olika sorters transporttabun gör det svårt att uppnå en minskning av utsläpp kopplade till passagerartransporter. Wed, 12 Nov 2014 12:45:32 GMT http://lnu.se/1.110685/transporttabun-hinder-for-minskade-utslapp 2014-11-12T12:45:32Z Växjösamtalet 25-26 november http://lnu.se/1.110615/vaxjosamtalet-25-26-november I år om träbyggandets roll på bostadsmarknaden. Tue, 11 Nov 2014 11:07:48 GMT http://lnu.se/1.110615/vaxjosamtalet-25-26-november 2014-11-11T11:07:48Z Publicering i The Review of Economics and Statistics http://lnu.se/1.110613/publicering-i-the-review-of-economics-and-statistics Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth har fått uppsatsen ”The Effect of Schooling on Cognitive Skills" accepterad för publicering i The Review of Economics and Statistics. Tue, 11 Nov 2014 09:22:06 GMT http://lnu.se/1.110613/publicering-i-the-review-of-economics-and-statistics 2014-11-11T09:22:06Z Tempus-projekt får höga betyg av utvärderare http://lnu.se/1.110566/tempus-projekt-far-hoga-betyg-av-utvarderare En utvärderingsrapport från Europeiska kommissionen och EACEA gällande fyra projekt vid Linnéuniversitetet, varav två från Fakulteten för teknik, lyfter fram många positiva sidor hos projekten. Tue, 11 Nov 2014 08:07:30 GMT http://lnu.se/1.110566/tempus-projekt-far-hoga-betyg-av-utvarderare 2014-11-11T08:07:30Z UKÄ: Masterutbildningen i matematik håller hög kvalitet http://lnu.se/1.110558/uka-masterutbildningen-i-matematik-haller-hog-kvalitet Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslutade den 4 november att ge masterutbildningen i matematik vid Linnéuniversitetet omdömet Hög kvalitet. Mon, 10 Nov 2014 10:12:04 GMT http://lnu.se/1.110558/uka-masterutbildningen-i-matematik-haller-hog-kvalitet 2014-11-10T10:12:04Z Kulturell diplomati i Moskva http://lnu.se/1.110446/kulturell-diplomati-i-moskva Vi träffar Peter Aronsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet och dekan för Fakulteten för konst och humaniora, som just kommit hem från en internationell konferens om historiebruk vid Sacharov-centret i Moskva. Fri, 07 Nov 2014 12:13:49 GMT http://lnu.se/1.110446/kulturell-diplomati-i-moskva 2014-11-07T12:13:49Z Svikt och vibrationer i träbjälklag – skönt eller störande? http://lnu.se/1.110329/svikt-och-vibrationer-i-trabjalklag--skont-eller-storande- Svikt och vibrationer i träbjälklag upplevs ofta som en ”levande” känsla när man går på dem, speciellt om man bor i ett enfamiljshus med trästomme. Sedan brandkraven 1994 ändrades har användningen av trä i stomsystemet ökat även flerbostadshus. I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Kirsi Jarnerö hur boende i moderna flerfamiljshus med trästomme upplever vibrationer och om de konstruktionskriterier som används ger konstruktioner som uppfyller de boendes krav. Fri, 07 Nov 2014 09:51:30 GMT http://lnu.se/1.110329/svikt-och-vibrationer-i-trabjalklag--skont-eller-storande- 2014-11-07T09:51:30Z Välkommen till TEDxLinnaeusUniversity http://lnu.se/1.110365/valkommen-till-tedxlinnaeusuniversity- Lokala och världskända tänkare och aktörer, bland andra Carolina Klüft och Guy Winch, samlas på Linnéuniversitetet i Växjö fredagen den 7 november för att presentera sina tankar och idéer om framtiden – allt under temat Changing Habits, ”förändrade vanor”. Thu, 06 Nov 2014 12:30:00 GMT http://lnu.se/1.110365/valkommen-till-tedxlinnaeusuniversity- 2014-11-06T12:30:00Z Hjärnforskare från Harvard besöker Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.110362/hjarnforskare-fran-harvard-besoker-linneuniversitetet- Just nu besöker Kirk Daffner från Harvard Medical School i Boston Linnéuniversitetet. Han är här för att träffa sina svenska forskarkollegor inom hjärnforskningsprojektet SAGE, finansierat av Kampradstiftelsen. I slutet av veckan ger han en föreläsning med titeln ”Successful Aging, Cognitive Health and Neural Plasticity” som är öppen för allmänheten. Thu, 06 Nov 2014 12:21:52 GMT http://lnu.se/1.110362/hjarnforskare-fran-harvard-besoker-linneuniversitetet- 2014-11-06T12:21:52Z 16 miljoner till naturvetenskap och utbildningsvetenskap http://lnu.se/1.110238/16-miljoner-till-naturvetenskap-och-utbildningsvetenskap Fyra projekt inom naturvetenskap och två projekt inom utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet får sammanlagt 16 714 000 kr i forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Wed, 05 Nov 2014 08:13:47 GMT http://lnu.se/1.110238/16-miljoner-till-naturvetenskap-och-utbildningsvetenskap 2014-11-05T08:13:47Z Pedagogiskt arbete med barns relationer – avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.110259/pedagogiskt-arbete-med-barns-relationer--avhandling-fran-linneuniversitetet I doktorsavhandlingen Fritidspedagogers handlingsrepertoar. Pedagogiskt arbete med barns olika relationer analyserar Marianne Dahl hur fritidspedagoger arbetar i praktiken med barns relationer. Hon har studerat arbetslag på två olika fritidshem. Studiens fokus har riktats mot vad pedagogernas kollektiva handlingsrepertoar innefattar och vilka kvaliteter i barns relationer som framställs som eftersträvansvärda. Tue, 04 Nov 2014 12:27:41 GMT http://lnu.se/1.110259/pedagogiskt-arbete-med-barns-relationer--avhandling-fran-linneuniversitetet 2014-11-04T12:27:41Z Magnus Hagevi prisas http://lnu.se/1.110239/magnus-hagevi-prisas Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap, får årets Wallquistpris Tue, 04 Nov 2014 08:31:32 GMT http://lnu.se/1.110239/magnus-hagevi-prisas 2014-11-04T08:31:32Z 13 miljoner till humaniora och samhällsvetenskap http://lnu.se/1.110159/13-miljoner-till-humaniora-och-samhallsvetenskap Tre projekt inom humaniora och samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet får sammanlagt 12 936 000 kr i forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Mon, 03 Nov 2014 14:36:38 GMT http://lnu.se/1.110159/13-miljoner-till-humaniora-och-samhallsvetenskap 2014-11-03T14:36:38Z Viktig pusselbit för att förstå och dämpa klimatuppvärmningen http://lnu.se/1.110039/viktig-pusselbit-for-att-forsta-och-dampa-klimatuppvarmningen Forskare från Linnéuniversitetet har rekonstruerat den europeiska vegetationstäckningen över de senaste 11 500 åren. Rönen presenteras i det senaste numret av tidskriften Global Change Biology och är en viktig pusselbit för att förstå och dämpa klimatuppvärmningen. Thu, 30 Oct 2014 12:57:14 GMT http://lnu.se/1.110039/viktig-pusselbit-for-att-forsta-och-dampa-klimatuppvarmningen 2014-10-30T12:57:14Z Polisprogrammet blir högskoleutbildning http://lnu.se/1.109999/polisprogrammet-blir-hogskoleutbildning Thu, 30 Oct 2014 09:25:07 GMT http://lnu.se/1.109999/polisprogrammet-blir-hogskoleutbildning 2014-10-30T09:25:07Z Inget nytt rektorsprogram vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.109975/inget-nytt-rektorsprogram-vid-linneuniversitetet Skolverket har beslutat att Linnéuniversitetet inte får ge det kommande rektorsprogrammet. Nuvarande rektorsprogram fortsätter till och med 2018. Wed, 29 Oct 2014 12:03:32 GMT http://lnu.se/1.109975/inget-nytt-rektorsprogram-vid-linneuniversitetet 2014-10-29T12:03:32Z Nytt musikbranschpris går till Icona Pop-manager och Popkollo-grundare http://lnu.se/1.109969/nytt-musikbranschpris-gar-till-icona-pop-manager-och-popkollo-grundare Sverige har fått ett nytt branschpris, Hultsfred Student Award. Priset är tillägnat insatser av stor vikt för musikbranschen och tillfaller personer som fullföljt Linnéuniversitetets utbildning Music & Event Management, alternativt någon av de tidigare branschutbildningarna i Hultsfred. Årets pristagare är managern Adis Adamsson och Popkollos grundare Åsa Johnsen och Hanna Rothelius. Wed, 29 Oct 2014 07:34:33 GMT http://lnu.se/1.109969/nytt-musikbranschpris-gar-till-icona-pop-manager-och-popkollo-grundare 2014-10-29T07:34:33Z Fysiker samlas till nationell konferens på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.109911/fysiker-samlas-till-nationell-konferens-pa-linneuniversitetet Christer Fuglesang är en av över 50 deltagare vid Partikeldagarna i Växjö, vilka arrangeras av Svenska Fysikersamfundet. Mon, 27 Oct 2014 16:54:44 GMT http://lnu.se/1.109911/fysiker-samlas-till-nationell-konferens-pa-linneuniversitetet 2014-10-27T16:54:44Z Linnéuniversitetet i unikt samarbete om uppdragsutbildningar http://lnu.se/1.109874/linneuniversitetet-i-unikt-samarbete-om-uppdragsutbildningar Linnéuniversitetet har tillsammans med fyra samarbetspartners skapat ett unikt utbildningspaket för Nordens museianställda. Mon, 27 Oct 2014 10:29:09 GMT http://lnu.se/1.109874/linneuniversitetet-i-unikt-samarbete-om-uppdragsutbildningar 2014-10-27T10:29:09Z Ny bok av Tommy Gustafsson http://lnu.se/1.109830/ny-bok-av-tommy-gustafsson Tommy Gustafsson, docent i filmvetenskap, kom i fredags ut med en ny bok om manlighet i svensk 1920-tals film. Bokens titel är Masculinity in the Golden Age of Swedish Cinema: A Cultural Analysis of the 1920s Films Mon, 27 Oct 2014 07:18:20 GMT http://lnu.se/1.109830/ny-bok-av-tommy-gustafsson 2014-10-27T07:18:20Z Jens och Rickard finalister till årets HR-forskning http://lnu.se/1.109794/jens-och-rickard-finalister-till-arets-hr-forskning Fri, 24 Oct 2014 12:17:11 GMT http://lnu.se/1.109794/jens-och-rickard-finalister-till-arets-hr-forskning 2014-10-24T12:17:11Z Ny bok av professor Kjell Larsson http://lnu.se/1.109737/ny-bok-av-professor-kjell-larsson Kjell Larsson, professor vid Sjöfartshögskolan, har tillsammans med två forskarkollegor från USA och Nederländerna i en nyligen utgiven bok sammanfattat 30 års forskning om vitkindad gås i Arktis och i Östersjöregionen. Fri, 24 Oct 2014 06:50:48 GMT http://lnu.se/1.109737/ny-bok-av-professor-kjell-larsson 2014-10-24T06:50:48Z Hur svensk bolagsstyrning påverkas av regelimport – avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.109701/hur-svensk-bolagsstyrning-paverkas-av-regelimport--avhandling-fran-linneuniversitetet Det rådande synsättet inom forskning om bolagsstyrning beträffande hur regler överförs från ett land till ett annat visar en process där både reglering och dess betydelse implementeras utan vidare problem. Detta synsätt utmanas i Ulf Larsson-Olaisons avhandling, där han fokuserar på importen av amerikansk reglering till det svenska bolagsstyrningssystemet. Thu, 23 Oct 2014 08:26:51 GMT http://lnu.se/1.109701/hur-svensk-bolagsstyrning-paverkas-av-regelimport--avhandling-fran-linneuniversitetet 2014-10-23T08:26:51Z Ny bok av Hanna Hallgren http://lnu.se/1.109688/ny-bok-av-hanna-hallgren I morgon släpps Hanna Hallgrens nya bok Prolog till den litterära vetenskapsteorin Wed, 22 Oct 2014 14:04:52 GMT http://lnu.se/1.109688/ny-bok-av-hanna-hallgren 2014-10-22T14:04:52Z Riksbibliotekarien på besök http://lnu.se/1.109685/riksbibliotekarien-pa-besok Riksbibliotekarie Gunilla Herdenberg, som också är chef för Kungliga Biblioteket, har besökt Linnéuniversitetet. Wed, 22 Oct 2014 13:10:43 GMT http://lnu.se/1.109685/riksbibliotekarien-pa-besok 2014-10-22T13:10:43Z Ris och ros för vårdutbildningar http://lnu.se/1.109673/ris-och-ros-for-vardutbildningar Tre specialistsjuksköterskeutbildningar och magisterexamen i vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet får omdömet hög kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fortsätter arbetet med att utvärdera landets högskoleutbildningar. Wed, 22 Oct 2014 08:07:23 GMT http://lnu.se/1.109673/ris-och-ros-for-vardutbildningar 2014-10-22T08:07:23Z Per Bauhn medverkade i Filosofiska rummet http://lnu.se/1.109565/per-bauhn-medverkade-i-filosofiska-rummet Mon, 20 Oct 2014 11:51:02 GMT http://lnu.se/1.109565/per-bauhn-medverkade-i-filosofiska-rummet 2014-10-20T11:51:02Z Hög kvalitet på idrottsvetenskapen http://lnu.se/1.109428/hog-kvalitet-pa-idrottsvetenskapen Ämnet idrottsvetenskap håller hög kvalitet på så väl kandidat- som magisternivå. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) vid sin senaste utvärdering av landets högskoleutbildningar. Wed, 15 Oct 2014 08:45:28 GMT http://lnu.se/1.109428/hog-kvalitet-pa-idrottsvetenskapen 2014-10-15T08:45:28Z Hubert Fromlet gissade rätt om ekonomipriset http://lnu.se/1.109330/hubert-fromlet-gissade-ratt-om-ekonomipriset Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne 2014 går till den franske ekonomen Jean Tirole. Det var precis vad Hubert Fromlet, seniorprofessor i internationell ekonomi vid Linnéuniversitetet, gissade på när han gjorde sin lista över tänkbara kandidater i SvD Näringsliv. Fromlet hade till och med Tirole på förstaplatsen. Tue, 14 Oct 2014 07:15:24 GMT http://lnu.se/1.109330/hubert-fromlet-gissade-ratt-om-ekonomipriset 2014-10-14T07:15:24Z Speciallärarutbildningar håller hög kvalitet http://lnu.se/1.108983/speciallararutbildningar-haller-hog-kvalitet Så väl speciallärarexamen som specialpedagogexamen vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet. Det konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vid sin senaste utvärdering. Wed, 08 Oct 2014 06:18:27 GMT http://lnu.se/1.108983/speciallararutbildningar-haller-hog-kvalitet 2014-10-08T06:18:27Z Det godkända fusket i skolan http://lnu.se/1.108939/det-godkanda-fusket-i-skolan En ny avhandling handlar om att öka förståelsen av hur lärande i relationen mellan individ och samhälle kan gå till i dagens skola och hur fenomenet skolfusk kan förstås. Tue, 07 Oct 2014 13:08:37 GMT http://lnu.se/1.108939/det-godkanda-fusket-i-skolan 2014-10-07T13:08:37Z Ny spetsforskningsgrupp utsedd vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.108938/ny-spetsforskningsgrupp-utsedd-vid-linneuniversitetet En extern grupp bestående av internationellt erkända forskare har gjort bedömningen att forskningen inom intermediala studier vid Linnéuniversitetet håller hög nationell och internationell nivå. Idag har de därför blivit utsedda till Linnaeus University Centre. Tue, 07 Oct 2014 10:50:41 GMT http://lnu.se/1.108938/ny-spetsforskningsgrupp-utsedd-vid-linneuniversitetet 2014-10-07T10:50:41Z Låtskrivarmöte på Academy of Music and Business http://lnu.se/1.108752/latskrivarmote-pa-academy-of-music-and-business Företrädare för Linnéuniversitetets musikproduktionsprogram har varit på AMB (Academy of Music and Business) i Tingsryd för att prata om framtidens musikbransch, om musikutbildning och - inte minst - låtskrivande. Wed, 01 Oct 2014 14:52:26 GMT http://lnu.se/1.108752/latskrivarmote-pa-academy-of-music-and-business 2014-10-01T14:52:26Z Spännande föreläsare om framtiden när det första TEDxLinnaeusUniversity arrangeras http://lnu.se/1.108743/spannande-forelasare-om-framtiden-nar-det-forsta-tedxlinnaeusuniversity-arrangeras Lokala och världskända tänkare och aktörer, bland andra Carolina Klüft och Guy Winch, samlas på Linnéuniversitetet i Växjö fredagen den 7 november för att presentera sina tankar och idéer om framtiden – allt under temat Changing Habits, ”förändrade vanor”. Wed, 01 Oct 2014 12:30:16 GMT http://lnu.se/1.108743/spannande-forelasare-om-framtiden-nar-det-forsta-tedxlinnaeusuniversity-arrangeras 2014-10-01T12:30:16Z 3.6 miljoner till nytt projekt om teknik i äldres vardag http://lnu.se/1.108722/36-miljoner-till-nytt-projekt-om-teknik-i-aldres-vardag Dino Viscovi, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, har tillsammans med forskare vid Lunds universitet och Högskolan i Jönköping fått 3.580.000 kr för projektet ”Ung teknik, äldres vardag” av forskningsrådet FORTE. Wed, 01 Oct 2014 08:48:58 GMT http://lnu.se/1.108722/36-miljoner-till-nytt-projekt-om-teknik-i-aldres-vardag 2014-10-01T08:48:58Z Blivande barnmorskor i Sydafrikanskt samarbete http://lnu.se/1.108644/blivande-barnmorskor-i-sydafrikanskt-samarbete Linnéuniversitetet i Kalmar har just nu besök av kollegor från University of Venda, Sydafrika. Professor Sonto Maputle och Khathutshelo Netshisaulu är här under tre veckor för att fortsätta utveckla samarbetet mellan universitetens barnmorskeprogram. Tue, 30 Sep 2014 09:21:37 GMT http://lnu.se/1.108644/blivande-barnmorskor-i-sydafrikanskt-samarbete 2014-09-30T09:21:37Z Stanford MedicineX - visioner för framtidens vård och hälsa http://lnu.se/1.108520/stanford-medicinex---visioner-for-framtidens-vard-och-halsa Martin Östlund deltog i september vid konferensen Stanford MedicineX på Stanford University för att presentera resultatet av ett samarbetsprojekt med 1177 - Vårdguiden. Mon, 29 Sep 2014 07:44:00 GMT http://lnu.se/1.108520/stanford-medicinex---visioner-for-framtidens-vard-och-halsa 2014-09-29T07:44:00Z Med patientens perspektiv i fokus http://lnu.se/1.107968/med-patientens-perspektiv-i-fokus Att vidmakthålla och utveckla patientperspektivet i dagens tidspressade sjukhusvård är en utmaning. I en avhandling från Linnéuniversitetet har Elisabeth Lindberg undersökt patientens delaktighet vid teammöten. Fri, 26 Sep 2014 13:15:51 GMT http://lnu.se/1.107968/med-patientens-perspektiv-i-fokus 2014-09-26T13:15:51Z Sluta röka! Språkliga strategier i texter om tobak http://lnu.se/1.108551/sluta-roka-sprakliga-strategier-i-texter-om-tobak- Samtal om patienters tobaksvanor förekommer rutinmässigt i olika vårdverksamheter. Det är vanligt att dessa samtal kombineras med skriftligt informationsmaterial från statliga myndigheter. I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Astrid Skoglund kommunikativa strategier i texter om tobaksavvänjning avsedda att användas i så kallade motiverande samtal om tobak. Fri, 26 Sep 2014 08:07:37 GMT http://lnu.se/1.108551/sluta-roka-sprakliga-strategier-i-texter-om-tobak- 2014-09-26T08:07:37Z Hallå där Johan Höglund! http://lnu.se/1.108359/halla-dar-johan-hoglund Docent Johan Höglund i engelska vid Linnéuniversitetet som på lördag ska delta på bokmässan i Göteborg. Tue, 23 Sep 2014 13:59:26 GMT http://lnu.se/1.108359/halla-dar-johan-hoglund 2014-09-23T13:59:26Z Kommunikation om kärnavfall för framtiden http://lnu.se/1.108326/kommunikation-om-karnavfall-for-framtiden Hur ska man i framtiden kunna veta att slutförvarat kärnavfall är farligt? Att kommunicera 100 000 år framåt i tiden är ingen lätt uppgift. Men det behövs. För så länge ska högradioaktivt kärnavfall slutförvaras i Sverige. Tue, 23 Sep 2014 07:43:14 GMT http://lnu.se/1.108326/kommunikation-om-karnavfall-for-framtiden 2014-09-23T07:43:14Z Politik, journalistik och PR, tre fält i rörelse http://lnu.se/1.108332/politik-journalistik-och-pr-tre-falt-i-rorelse Medie- och kommunikationsforskarna Göran Palm och Håkan Sandström från Linnéuniversitetet får nu sin artikel ”Migration between Politics, Journalism and PR
New Conditions for Power, Citizenship and Democracy?” publicerad i tidningen Nordicom´s specialnummer ”Defending Democracy. Nordic and Global Diversities in Media and Journalism.” Tue, 23 Sep 2014 07:33:29 GMT http://lnu.se/1.108332/politik-journalistik-och-pr-tre-falt-i-rorelse 2014-09-23T07:33:29Z Studenter, forskare och näringsliv hjälper Ukraina att utvecklas http://lnu.se/1.108280/studenter-forskare-och-naringsliv-hjalper-ukraina-att-utvecklas Att integrera innovation och entreprenörskap i IT-utbildningar i Ukraina för att i förlängningen främja den ekonomiska utvecklingen i landet. Det är målet för ett projekt i samverkan mellan bl a Linnéuniversitetet, IKEA, Sigma Technology och Kharkiv National University of Radio Electronics. Välkommen till en presentation av hur studenter och företag praktiskt har arbetat i riktning mot detta mål. Mon, 22 Sep 2014 09:26:47 GMT http://lnu.se/1.108280/studenter-forskare-och-naringsliv-hjalper-ukraina-att-utvecklas 2014-09-22T09:26:47Z Medalj för enastående bidrag inom fysikdidaktik till professor Cedric Linder http://lnu.se/1.108218/medalj-for-enastaende-bidrag-inom-fysikdidaktik-till-professor-cedric-linder- Medalj för enastående bidrag inom fysikdidaktik har tilldelats professor Cedric Linder av International Commission on Physics Education. Thu, 18 Sep 2014 11:59:44 GMT http://lnu.se/1.108218/medalj-for-enastaende-bidrag-inom-fysikdidaktik-till-professor-cedric-linder- 2014-09-18T11:59:44Z Professor Jørgen Bruhn medverkar i bok om "de andra" http://lnu.se/1.108219/professor-jrgen-bruhn-medverkar-i-bok-om-de-andra Jørgen Bruhns kapitel handlar kort sagt om att, och hur, man redan i medeltiden var oerhört fascinerade av, men också rädda för "de andra"; de andra i medeltiden kunde definieras på olika sätt, precis som idag. Thu, 18 Sep 2014 11:58:32 GMT http://lnu.se/1.108219/professor-jrgen-bruhn-medverkar-i-bok-om-de-andra 2014-09-18T11:58:32Z Nu har det nya masterprogrammet startat! http://lnu.se/1.108199/nu-har-det-nya-masterprogrammet-startat Nu har det nya masterprogrammet Innovation genom ekonomi, teknik och design startat och de antagna studenterna var för en dag inbjudna till Älmhult. Thu, 18 Sep 2014 09:03:07 GMT http://lnu.se/1.108199/nu-har-det-nya-masterprogrammet-startat 2014-09-18T09:03:07Z PG Fahlström blir ny president för EASM http://lnu.se/1.108154/pg-fahlstrom-blir-ny-president-for-easm PG Fahlström, lektor i idrottsvetenskap, har blivit vald till president för det internationella forskningsorganet European Association for Sport Management (EASM). Wed, 17 Sep 2014 07:38:14 GMT http://lnu.se/1.108154/pg-fahlstrom-blir-ny-president-for-easm 2014-09-17T07:38:14Z Öppenvård som alternativ till institutionsvård för barn och unga http://lnu.se/1.108155/oppenvard-som-alternativ-till-institutionsvard-for-barn-och-unga- I en avhandling från Linnéuniversitet visar Thorbjörn Ahlgren hur handlingsfrihet hos starka professionsaktörer i den sociala barnavården, bidrar till att behandling på hemmaplan kan ses som ett alternativ till institutionsvård oavsett om resultaten är framgångsrika. Mon, 15 Sep 2014 09:00:00 GMT http://lnu.se/1.108155/oppenvard-som-alternativ-till-institutionsvard-for-barn-och-unga- 2014-09-15T09:00:00Z Givande kunskapsutbyte mellan universitet och näringsliv http://lnu.se/1.107869/givande-kunskapsutbyte-mellan-universitet-och-naringsliv Institutionen för medieteknik vid Linnéuniversitetet anordnar Think Tanks i Malmö kopplade till ämnets kurser och forskning i Växjö. Tue, 09 Sep 2014 13:52:13 GMT http://lnu.se/1.107869/givande-kunskapsutbyte-mellan-universitet-och-naringsliv 2014-09-09T13:52:13Z Varning utdelad efter plagiat http://lnu.se/1.107714/varning-utdelad-efter-plagiat Under våren inkom en anmälan riktad mot en av Linnéuniversitetets lektorer om misstänkt plagiat i en vetenskaplig artikel. Thu, 04 Sep 2014 14:21:19 GMT http://lnu.se/1.107714/varning-utdelad-efter-plagiat 2014-09-04T14:21:19Z Barns övergångar till och från förskoleklass http://lnu.se/1.107684/barns-overgangar-till-och-fran-forskoleklass Hur övergångarna mellan förskola, förskoleklass och den obligatoriska skolan upplevs ur barns perspektiv är temat för en doktorsavhandling av pedagogen Helena Ackesjö vid Linnéuniversitetet. Thu, 04 Sep 2014 11:13:59 GMT http://lnu.se/1.107684/barns-overgangar-till-och-fran-forskoleklass 2014-09-04T11:13:59Z Vilken kompetens behövs inom äldreomsorgen? http://lnu.se/1.107644/vilken-kompetens-behovs-inom-aldreomsorgen I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Magdalena Elmersjö på vilket sätt de berördas uppfattningar om vilken kompetens omsorgsgivare behöver, får betydelse inom äldreomsorgen. Wed, 03 Sep 2014 11:01:58 GMT http://lnu.se/1.107644/vilken-kompetens-behovs-inom-aldreomsorgen 2014-09-03T11:01:58Z Nya grepp på Linnéuniversitetet ska öka antalet studenter som klarar matematikkurserna http://lnu.se/1.107583/nya-grepp-pa-linneuniversitetet-ska-oka-antalet-studenter-som-klarar-matematikkurserna Mentorsprogram, anpassade kurser och inspirationsföreläsningar ska ge extra bra förutsättningar för de nya studenter som läser matematik i höst. Tue, 02 Sep 2014 07:00:42 GMT http://lnu.se/1.107583/nya-grepp-pa-linneuniversitetet-ska-oka-antalet-studenter-som-klarar-matematikkurserna 2014-09-02T07:00:42Z Dags att anmäla sig till högskoleprovet! http://lnu.se/1.107312/dags-att-anmala-sig-till-hogskoleprovet- Högskoleprovet kan vara ett sätt att öka dina chanser att komma in på din utbildning. Mon, 25 Aug 2014 07:01:25 GMT http://lnu.se/1.107312/dags-att-anmala-sig-till-hogskoleprovet- 2014-08-25T07:01:25Z Strukturerad lästräning gynnar elever med dyslexi http://lnu.se/1.107274/strukturerad-lastraning-gynnar-elever-med-dyslexi Om barn med dyslexi övar kopplingen mellan språkljud och bokstäver på ett strukturerat sätt kan de förbättra flera förmågor som att läsa, stava och förstå innehållet i en text. Fri, 22 Aug 2014 06:01:56 GMT http://lnu.se/1.107274/strukturerad-lastraning-gynnar-elever-med-dyslexi 2014-08-22T06:01:56Z Segla för Östersjön http://lnu.se/1.107193/segla-for-ostersjon I samarbete med Initiativet Hållbara Hav erbjuder Linnéuniversitetet dig och din familj möjlighet att segla med den vackra briggen Tre Kronor af Stockholm till rabatterat pris, när hon besöker Kalmar den 20-24 augusti. Tue, 19 Aug 2014 12:22:59 GMT http://lnu.se/1.107193/segla-for-ostersjon 2014-08-19T12:22:59Z ”Årets svenskamerikan 2014” besökte Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.107163/arets-svenskamerikan-2014-besokte-linneuniversitetet Den amerikanske nationalekonomen Fred Bergsten har utsetts till ”Årets svenskamerikan 2014” av Vasa Orden av Amerika. I samband med ett Sverigebesök höll han ett seminarium vid Linnéuniversitetet. Tue, 19 Aug 2014 08:13:09 GMT http://lnu.se/1.107163/arets-svenskamerikan-2014-besokte-linneuniversitetet 2014-08-19T08:13:09Z Ny marin upptäckt banar väg för mer miljövänlig energi http://lnu.se/1.107146/ny-marin-upptackt-banar-vag-for-mer-miljovanlig-energi Bakterier i haven kan absorbera och använda koldioxid tack vare solljus. Denna nya upptäckt har forskare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med forskare i Spanien, kommit fram till. Resultaten beskrivs i en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS. Mon, 18 Aug 2014 19:44:22 GMT http://lnu.se/1.107146/ny-marin-upptackt-banar-vag-for-mer-miljovanlig-energi 2014-08-18T19:44:22Z Utredning visar på plagiat http://lnu.se/1.107140/utredning-visar-pa-plagiat Under våren 2014 inkom en anmälan riktad mot en av Linnéuniversitetets lektorer om misstänkt plagiat i en vetenskaplig artikel. Universitetet har nu genomfört en utredning och kommit fram till att det rör sig om plagiat. Mon, 18 Aug 2014 13:42:54 GMT http://lnu.se/1.107140/utredning-visar-pa-plagiat 2014-08-18T13:42:54Z The Fifth Biennial Nordic Police Research Seminar http://lnu.se/1.107113/the-fifth-biennial-nordic-police-research-seminar Under tre dagar samlas forskare och verksamma inom rättsväsendet inom och utanför Norden till en konferens i Växjö. Mon, 18 Aug 2014 08:39:17 GMT http://lnu.se/1.107113/the-fifth-biennial-nordic-police-research-seminar 2014-08-18T08:39:17Z Miguel Perez uppmärksammad vid prestigefylld internationell konferens http://lnu.se/1.107000/miguel-perez-uppmarksammad-vid-prestigefylld-internationell-konferens Fick Best Paper Award för sin forskningsartikel om IKT-stöd inom matematik. Tue, 12 Aug 2014 13:00:56 GMT http://lnu.se/1.107000/miguel-perez-uppmarksammad-vid-prestigefylld-internationell-konferens 2014-08-12T13:00:56Z Augustimässa för Östersjön http://lnu.se/1.106972/augustimassa-for-ostersjon Långsiktig hållbarhet kräver samarbete mellan olika aktörer i samhället. Linnéuniversitetet, Initiativet Hållbara Hav/Briggen Tre Kronor och Kalmarsund Promotion samlar sig under några augustidagar till ett avstamp för en friskare Östersjö. Tue, 12 Aug 2014 06:11:25 GMT http://lnu.se/1.106972/augustimassa-for-ostersjon 2014-08-12T06:11:25Z Konkreta utvecklingsidéer vid workshop http://lnu.se/1.105996/konkreta-utvecklingsideer-vid-workshop Linnaeus Technical Centres tekniknod i väst arrangerade veckan innan midsommar ett seminarium om ”Integrerad produkt- och produktionsutveckling” hos Emballator Lagan Plast AB. Fri, 11 Jul 2014 09:52:00 GMT http://lnu.se/1.105996/konkreta-utvecklingsideer-vid-workshop 2014-07-11T09:52:00Z Miljonregn över miljöforskare http://lnu.se/1.106740/miljonregn-over-miljoforskare Mark Dopson, docent i mikrobiologi, på Linnéuniversitet, har tillsammans med sex andra parter inom EU beviljats 17 miljoner till forskning om utvinning av metaller från mineraler. Wed, 09 Jul 2014 11:48:43 GMT http://lnu.se/1.106740/miljonregn-over-miljoforskare 2014-07-09T11:48:43Z Martin Lund får internationell postdok http://lnu.se/1.106611/martin-lund-far-internationell-postdok Martin Lund, fil dr i judaistik, har beviljats 3 150 000 kronor från Vetenskapsrådet för en internationell postdok. Wed, 02 Jul 2014 07:27:51 GMT http://lnu.se/1.106611/martin-lund-far-internationell-postdok 2014-07-02T07:27:51Z Ny samhällsvetenskaplig e-journal lanseras http://lnu.se/1.106614/ny-samhallsvetenskaplig-e-journal-lanseras Nu lanseras Surveyjournalen, en ny vetenskaplig e-journal som publicerar samhällsvetenskaplig forskning baserad på surveydata. Wed, 02 Jul 2014 06:11:13 GMT http://lnu.se/1.106614/ny-samhallsvetenskaplig-e-journal-lanseras 2014-07-02T06:11:13Z Ny bok om granskande journalistik presenteras i Almedalen http://lnu.se/1.106385/ny-bok-om-granskande-journalistik-presenteras-i-almedalen Nina Hjelmgren på Fojo är tillsammans med Britt-Marie Citron och Peder Carlquist redaktörer för en ny bok med titeln Gräva och granska. Fri, 27 Jun 2014 06:51:00 GMT http://lnu.se/1.106385/ny-bok-om-granskande-journalistik-presenteras-i-almedalen 2014-06-27T06:51:00Z Sommarens A-Ö, 2014 http://lnu.se/1.106357/sommarens-a-o-2014 Behöver du tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under sommaren? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet. Thu, 26 Jun 2014 12:49:29 GMT http://lnu.se/1.106357/sommarens-a-o-2014 2014-06-26T12:49:29Z Energi för tjejer http://lnu.se/1.106272/energi-for-tjejer Platser kvar för tjejer som ska börja åk 9! Växjö energi, VEAB, anordnar en vecka med tema energi i augusti. Thu, 26 Jun 2014 07:42:24 GMT http://lnu.se/1.106272/energi-for-tjejer 2014-06-26T07:42:24Z Hög kvalitet på Linnéuniversitetets socionomutbildning http://lnu.se/1.106086/hog-kvalitet-pa-linneuniversitetets-socionomutbildning Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fortsätter sitt arbete med att utvärdera landets högskoleutbildningar. Senast i raden var, för Linnéuniversitetets del, socionomexamen och utbildningar inom socialt arbete. Wed, 25 Jun 2014 06:40:19 GMT http://lnu.se/1.106086/hog-kvalitet-pa-linneuniversitetets-socionomutbildning 2014-06-25T06:40:19Z Fyra nya docenter utsedda på Fakulteten för samhällsvetenskap http://lnu.se/1.105469/fyra-nya-docenter-utsedda-pa-fakulteten-for-samhallsvetenskap- Föra veckan utsågs fyra nya docenter vid Fakulteten för samhällsvetenskap på Linnéuniversitetet. Tue, 24 Jun 2014 08:21:20 GMT http://lnu.se/1.105469/fyra-nya-docenter-utsedda-pa-fakulteten-for-samhallsvetenskap- 2014-06-24T08:21:20Z Lyckad invigning av forskningssamarbete med Cementa http://lnu.se/1.105749/lyckad-invigning-av-forskningssamarbete-med-cementa ALGOLAND har invigt sin försöksanläggning på Cementas område i Degerhamn på Öland. Mon, 23 Jun 2014 06:53:00 GMT http://lnu.se/1.105749/lyckad-invigning-av-forskningssamarbete-med-cementa 2014-06-23T06:53:00Z Smart Housing Småland lanserar sin första bostadsprototyp i Almedalen http://lnu.se/1.105862/smart-housing-smaland-lanserar-sin-forsta-bostadsprototyp-i-almedalen Ett flertal ämnen och personer vid Fakulteten för teknik är på olika sätt engagerade i Smart Housing Småland. Thu, 19 Jun 2014 12:13:41 GMT http://lnu.se/1.105862/smart-housing-smaland-lanserar-sin-forsta-bostadsprototyp-i-almedalen 2014-06-19T12:13:41Z Hög kvalitet för utbildning inom turismvetenskap http://lnu.se/1.105648/hog-kvalitet-for-utbildning-inom-turismvetenskap Utbildningen inom turismvetenskap vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet. Det visar den utvärdering som Universitetskanslerämbetet genomfört. Tue, 17 Jun 2014 10:49:18 GMT http://lnu.se/1.105648/hog-kvalitet-for-utbildning-inom-turismvetenskap 2014-06-17T10:49:18Z Getingar svaga för mussellukt http://lnu.se/1.105617/getingar-svaga-for-mussellukt De nya zeeländska grönläppade musslorna kan vara svaret på hur man ska kunna komma till bukt med getingar. Det menar Rikard Unelius, professor i organisk kemi vid Linnéuniversitetet. Tue, 17 Jun 2014 07:06:24 GMT http://lnu.se/1.105617/getingar-svaga-for-mussellukt 2014-06-17T07:06:24Z Mastersstudent får amerikanskt stipendium http://lnu.se/1.105342/mastersstudent-far-amerikanskt-stipendium Catherine Bringselius Nilsson, masterstudent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, har fått det hedervärda stipendiet J. Maria Pierce Scholarship från Delta Kappa Gamma Society i USA. Stipendiet är på 6.000 USD. Fri, 13 Jun 2014 07:08:44 GMT http://lnu.se/1.105342/mastersstudent-far-amerikanskt-stipendium 2014-06-13T07:08:44Z Ett steg närmare samlat universitet i Ölandshamnen http://lnu.se/1.105193/ett-steg-narmare-samlat-universitet-i-olandshamnen Styrelsen för Linnéuniversitetet har idag tagit ett inriktningsbeslut där rektor får i uppdrag att avsluta förhandling för att om möjligt teckna ett genomförandeavtal med fastighetsägaren Sveafastigheter och under förutsättning att genomförandeavtal träffats inleda projektering av en del av universitetsområdet i Ölandshamnen. Thu, 12 Jun 2014 12:58:56 GMT http://lnu.se/1.105193/ett-steg-narmare-samlat-universitet-i-olandshamnen 2014-06-12T12:58:56Z Linnéuniversitetet på Youngster 14-15 juni http://lnu.se/1.105290/linneuniversitetet-pa-youngster-14-15-juni Den 14-15 juni anordnas eventet Youngster i Borgholm på Öland. Youngster är inspirerat av Almedalen men riktar sig till politiskt intresserade ungdomar. "Youngster är Sveriges enda nationella arena för ungdomspolitik" (youngster.se). Linnéuniversitetet medverkar med tre föreläsare och har ett tält på utställningsområdet i Societetsparken i Borgholm. Utställarområdet är öppet lördag mellan kl. 10.00-18.00 och söndag mellan kl. 10.30-15.30. Thu, 12 Jun 2014 12:29:27 GMT http://lnu.se/1.105290/linneuniversitetet-pa-youngster-14-15-juni 2014-06-12T12:29:27Z Att konsumera för vänskap http://lnu.se/1.104976/att-konsumera-for-vanskap I en avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Erika Lundby hur barn, mellan 9-12 år, uppfattar och förstår konsumtion, som en del av det sociala livet med kamraterna. Mon, 09 Jun 2014 09:22:56 GMT http://lnu.se/1.104976/att-konsumera-for-vanskap 2014-06-09T09:22:56Z 42 miljoner till Linnéforskare http://lnu.se/1.104949/42-miljoner-till-linneforskare Idag kom besked om vilka forskningsprojekt som fått finansiering av Familjen Kamprads Stiftelse. 12 forskare från Linnéuniversitetet får dela på över 42 miljoner kronor. Thu, 05 Jun 2014 12:53:20 GMT http://lnu.se/1.104949/42-miljoner-till-linneforskare 2014-06-05T12:53:20Z Intensivvårdsrummets betydelse http://lnu.se/1.104876/intensivvardsrummets-betydelse- Intensivvårdsrummet utformning har betydelse för vårdande och välbefinnande. Det konstaterar intensivvårdssköterskan och doktoranden Sepideh Olausson som ägnat de senaste sju åren till att studera rummet ur tre perspektiv; patientens, närståendes och personalens. Thu, 05 Jun 2014 11:31:47 GMT http://lnu.se/1.104876/intensivvardsrummets-betydelse- 2014-06-05T11:31:47Z Våtmarker kan användas som reningsmetod för träbaserade industrier http://lnu.se/1.104835/vatmarker-kan-anvandas-som-reningsmetod-for-trabaserade-industrier- Ny avhandling visar hur man kan minska miljöpåverkan vid hantering av trämaterial i industriell skala. Tue, 03 Jun 2014 11:50:33 GMT http://lnu.se/1.104835/vatmarker-kan-anvandas-som-reningsmetod-for-trabaserade-industrier- 2014-06-03T11:50:33Z Att stödja och stärka tonårsflickors hälsa http://lnu.se/1.104832/att-stodja-och-starka-tonarsflickors-halsa Tonårsflickors hälsa och upplevelser av hur den kan stödjas och stärkas är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Tue, 03 Jun 2014 08:13:52 GMT http://lnu.se/1.104832/att-stodja-och-starka-tonarsflickors-halsa 2014-06-03T08:13:52Z Reklamprogrammet säger hejdå till Pukeberg http://lnu.se/1.104799/reklamprogrammet-sager-hejda-till-pukeberg Till hösten 2014 flyttar programmet Reklam, grafisk design och visuell kommunikation från lokalerna i Pukeberg till Kalmar och lokaler på Nisbethska. Som ett litet hejdå har några studenter gjort en film. Mon, 02 Jun 2014 12:48:54 GMT http://lnu.se/1.104799/reklamprogrammet-sager-hejda-till-pukeberg 2014-06-02T12:48:54Z Push the Line! - Nytt projekt om IKT för äldre http://lnu.se/1.104762/push-the-line---nytt-projekt-om-ikt-for-aldre Den ökande andelen äldre innebär utmaningar för samhället. Det råder en allmän uppfattning om att uppfinningar inom IKT kommer att spela en avgörande roll för att äldre ska kunna bli mer självständiga, minska kostnaderna för vård, samt erbjuda stora affärsmöjligheter. Mon, 02 Jun 2014 08:30:21 GMT http://lnu.se/1.104762/push-the-line---nytt-projekt-om-ikt-for-aldre 2014-06-02T08:30:21Z Hög kvalitet för sjöfartsutbildningar och blandat resultat för design http://lnu.se/1.104687/hog-kvalitet-for-sjofartsutbildningar-och-blandat-resultat-for-design Sjöfartsutbildningarna vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet liksom designämnet på kandidatnivå. På masternivå fick designämnet däremot bristande kvalitet av Universitetskanslersämbetet. Wed, 28 May 2014 11:19:15 GMT http://lnu.se/1.104687/hog-kvalitet-for-sjofartsutbildningar-och-blandat-resultat-for-design 2014-05-28T11:19:15Z Studenternas rättssäkerhet är ett prioriterat område http://lnu.se/1.104660/studenternas-rattssakerhet-ar-ett-prioriterat-omrade I dag offentliggör Universitetskanslersämbetet den rapport som är resultatet av ett tillsynsbesök som genomfördes vid Linnéuniversitetet i oktober, 2013. I granskningen prioriterades området Studenternas rättssäkerhet. Wed, 28 May 2014 11:02:32 GMT http://lnu.se/1.104660/studenternas-rattssakerhet-ar-ett-prioriterat-omrade 2014-05-28T11:02:32Z Besök från Tanzania kan resultera i framtida samarbete http://lnu.se/1.104640/besok-fran-tanzania-kan-resultera-i-framtida-samarbete Diskussioner förs mellan Sebastian Kolowa Memorial University och Linnéuniversitetet kring samarbete rörande biogasfrågor i första hand. Wed, 28 May 2014 09:56:57 GMT http://lnu.se/1.104640/besok-fran-tanzania-kan-resultera-i-framtida-samarbete 2014-05-28T09:56:57Z Ny doktorsavhandling om prostitution och internet http://lnu.se/1.104196/ny-doktorsavhandling-om-prostitution-och-internet- I en ny avhandling från Linnéuniversitetet visar Gabriella Scaramuzzino hur sexsäljare och sexköpare möts på prostitutionsforum på internet för att driva gemensamma intressen och förhandla med varandra för att kunna minska konflikterna på prostitutionsmarknaden. Detta trots att det är olagligt att köpa sex i Sverige. Gabriella Scaramuzzino studerar vilken betydelse prostitutionsforum har för makt och inflytande på prostitutionsområdet. Wed, 28 May 2014 08:24:01 GMT http://lnu.se/1.104196/ny-doktorsavhandling-om-prostitution-och-internet- 2014-05-28T08:24:01Z Skolforskning kartläggs inför inrättande av nytt skolforskningsinstitut http://lnu.se/1.104644/skolforskning-kartlaggs-infor-inrattande-av-nytt-skolforskningsinstitut- Forskare i utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet deltar just nu i ett omfattande nationellt uppdrag om skolforskning. Tue, 27 May 2014 14:39:19 GMT http://lnu.se/1.104644/skolforskning-kartlaggs-infor-inrattande-av-nytt-skolforskningsinstitut- 2014-05-27T14:39:19Z Dan-Olof Rooth belönad som framstående forskare http://lnu.se/1.104602/dan-olof-rooth-belonad-som-framstaende-forskare Stort grattis till Dan-Olof Rooth som fick utmärkelse som framstående forskare vid Akademisk högtid 23 maj! Tue, 27 May 2014 08:59:39 GMT http://lnu.se/1.104602/dan-olof-rooth-belonad-som-framstaende-forskare 2014-05-27T08:59:39Z Årets akademiska högtid firad http://lnu.se/1.104444/arets-akademiska-hogtid-firad Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoverades, nya professorer installerades och akademiska priser delades ut. Mon, 26 May 2014 07:24:16 GMT http://lnu.se/1.104444/arets-akademiska-hogtid-firad 2014-05-26T07:24:16Z Nytt avtal om läkarutbildning i Kalmar http://lnu.se/1.104279/nytt-avtal-om-lakarutbildning-i-kalmar Idag tecknas ett samverkansavtal inom utbildning och forskning mellan Linnéuniversitetet och Linköpings universitet. Detta avtal kompletterar det avtal som Landstinget i Kalmar län idag skrivit med Linköpings universitet gällande att Kalmar blir studieort för läkarutbildningen vid Linköpings universitet. Tue, 20 May 2014 11:10:37 GMT http://lnu.se/1.104279/nytt-avtal-om-lakarutbildning-i-kalmar 2014-05-20T11:10:37Z Välkommen till årets installationsföreläsningar http://lnu.se/1.104017/valkommen-till-arets-installationsforelasningar Denna och nästa vecka håller årets nya professorer sina installationsföreläsningar på Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar. Det blir allt ifrån tvätthistoria till Tranströmer till sjöfart. Thu, 15 May 2014 07:30:56 GMT http://lnu.se/1.104017/valkommen-till-arets-installationsforelasningar 2014-05-15T07:30:56Z Vi minns Malik Bendjelloul http://lnu.se/1.103976/vi-minns-malik-bendjelloul Wed, 14 May 2014 13:36:00 GMT http://lnu.se/1.103976/vi-minns-malik-bendjelloul 2014-05-14T13:36:00Z Hög kvalitet på optikerexamen och engelska http://lnu.se/1.103990/hog-kvalitet-pa-optikerexamen-och-engelska Optikerexamen och engelska vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet på samtliga nivåer. Det visar den uppföljning av tidigare utvärdering som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) nu har gjort. Wed, 14 May 2014 13:35:16 GMT http://lnu.se/1.103990/hog-kvalitet-pa-optikerexamen-och-engelska 2014-05-14T13:35:16Z Ekaterina Sobakina utsedd till Global Swede 2014 http://lnu.se/1.103959/ekaterina-sobakina-utsedd-till-global-swede-2014 Årets Global Swede vid Linnéuniversitetet heter Ekaterina Sobakina och kommer från Ryssland. Vid en högtidlig ceremoni på Utrikesdepartementet i Stockholm på måndagen fick hon tillsammans med ett 20-tal internationella studenter från andra lärosäten motta utmärkelsen från handelsminister Ewa Björling. Wed, 14 May 2014 11:46:00 GMT http://lnu.se/1.103959/ekaterina-sobakina-utsedd-till-global-swede-2014 2014-05-14T11:46:00Z Bokhundsprojekt lockade minister till Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.103870/bokhundsprojekt-lockade-minister-till-linneuniversitetet Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth besökte idag universitetet för att lära sig mer om bokhundsprojektet. Tue, 13 May 2014 14:45:06 GMT http://lnu.se/1.103870/bokhundsprojekt-lockade-minister-till-linneuniversitetet 2014-05-13T14:45:06Z Så lyckas du som entreprenör http://lnu.se/1.103869/sa-lyckas-du-som-entreprenor Terminens sista Café Karriär den 15 maj ger verktyg och inspiration. Tue, 13 May 2014 09:45:28 GMT http://lnu.se/1.103869/sa-lyckas-du-som-entreprenor 2014-05-13T09:45:28Z Tre nya hedersdoktorer utsedda vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.103435/tre-nya-hedersdoktorer-utsedda-vid-linneuniversitetet Till hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet har fakultetsnämnderna utsett professor emeritus Karin Caldwell, professor emeritus Peter Checkland och teknologie licentiat Stig Arne Mattson. Mon, 05 May 2014 09:14:57 GMT http://lnu.se/1.103435/tre-nya-hedersdoktorer-utsedda-vid-linneuniversitetet 2014-05-05T09:14:57Z Aktivitetsersättningen granskas i avhandling från Linneuniversitetet http://lnu.se/1.103355/aktivitetsersattningen-granskas-i-avhandling-fran-linneuniversitetet År 2003 ersatte aktivitetsersättning förtidspension och sjukbidrag för personer i åldrarna 19-29 år. Syftet med reformen var att minska antalet unga förtidspensionärer och underlätta återgång i arbete genom riktade aktiviteter. Wed, 30 Apr 2014 12:25:22 GMT http://lnu.se/1.103355/aktivitetsersattningen-granskas-i-avhandling-fran-linneuniversitetet 2014-04-30T12:25:22Z Barnmorskeutbildningen håller hög kvalitet http://lnu.se/1.103348/barnmorskeutbildningen-haller-hog-kvalitet Linnéuniversitetets barnmorskeutbildning håller hög kvalitet. Det står klart när Universitetskanslersämbetet går vidare med sin utvärdering av landets högskoleutbildningar. Wed, 30 Apr 2014 11:58:09 GMT http://lnu.se/1.103348/barnmorskeutbildningen-haller-hog-kvalitet 2014-04-30T11:58:09Z Ny bok av Johan Höglund http://lnu.se/1.103302/ny-bok-av-johan-hoglund Johan Höglund, forskare vid Linnaeus university centre for Concurrences in colonial and postcolonial studies, har skrivit monografin The American Imperial Gothic: Popular Culture, Empire, Violence. Wed, 30 Apr 2014 08:39:08 GMT http://lnu.se/1.103302/ny-bok-av-johan-hoglund 2014-04-30T08:39:08Z Linnéuniversitetet på Växjö Pride http://lnu.se/1.103236/linneuniversitetet-pa-vaxjo-pride Linnéuniversitetet kommer att ha ett digert program under Växjö Pride. Det blir föreläsningar och panelsamtal, och under de dagar som universitetet har program vajar prideflaggan stolt på campus. Tue, 29 Apr 2014 12:54:57 GMT http://lnu.se/1.103236/linneuniversitetet-pa-vaxjo-pride 2014-04-29T12:54:57Z Kraftig ökning av antagna internationella studenter http://lnu.se/1.103161/kraftig-okning-av-antagna-internationella-studenter- Antalet personer som antagits på internationella masterutbildningar vid Linnéuniversitetet har ökat med 55 procent. Nästan lika stor ökning är det på grundprogram och kurser, 42 procent. Motsvarande siffror för hela riket ligger på 15 procent respektive 9 procent. Mon, 28 Apr 2014 13:00:42 GMT http://lnu.se/1.103161/kraftig-okning-av-antagna-internationella-studenter- 2014-04-28T13:00:42Z Om minne och inlärning - föreläsning med pianoafton 8 maj http://lnu.se/1.103158/om-minne-och-inlarning---forelasning-med-pianoafton-8-maj Välkommen till en pianoafton och en föreläsning om utantillinlärning. Fri entré! Mon, 28 Apr 2014 10:56:20 GMT http://lnu.se/1.103158/om-minne-och-inlarning---forelasning-med-pianoafton-8-maj 2014-04-28T10:56:20Z Nytt projekt om att leva med demens http://lnu.se/1.102939/nytt-projekt-om-att-leva-med-demens Ett nytt projekt om hur det är att leva med demens och om den vård och de vårdsystem som finns kring människor med sjukdomen startas nu i ett samarbete mellan forskare vid Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Fri, 25 Apr 2014 10:37:59 GMT http://lnu.se/1.102939/nytt-projekt-om-att-leva-med-demens 2014-04-25T10:37:59Z Forskningsseminarium i datavetenskap 25 april http://lnu.se/1.103058/forskningsseminarium-i-datavetenskap-25-april Alf Isaksson, ABB, och Will Edwards, Mill Computing, föreläser om Cyber-Physical Systems respektive The New Mill CPU Architecture. Thu, 24 Apr 2014 13:26:27 GMT http://lnu.se/1.103058/forskningsseminarium-i-datavetenskap-25-april 2014-04-24T13:26:27Z Klarläggande om regler för att upplåta lokaler till politiska organisationer http://lnu.se/1.103080/klarlaggande-om-regler-for-att-upplata-lokaler-till-politiska-organisationer Med anledning av diskussion i media de senaste dagarna om Linnéuniversitetets regler för att upplåta lokaler till partipolitiska organisationer vill jag göra följande klarläggande. Thu, 24 Apr 2014 10:40:27 GMT http://lnu.se/1.103080/klarlaggande-om-regler-for-att-upplata-lokaler-till-politiska-organisationer 2014-04-24T10:40:27Z Sjuksköterska och projektledning i topp http://lnu.se/1.102922/sjukskoterska-och-projektledning-i-topp När ansökningstiden till höstens program och kurser gick ut vid midnatt natten mot den 17 april stod det klart att Linnéuniversitetet har fått ta emot nästan 2000 fler ansökningar jämfört med till hösten 2013. Thu, 17 Apr 2014 14:53:08 GMT http://lnu.se/1.102922/sjukskoterska-och-projektledning-i-topp 2014-04-17T14:53:08Z Magnus har vunnit spelvärldens motsvarighet till Oscars http://lnu.se/1.102594/magnus-har-vunnit-spelvarldens-motsvarighet-till-oscars Alumnen Magnus Gardebäck har med sin partner i spelföretaget Simogo vunnit två eftertraktade priser och blivit flerfaldigt nominerad på världens främsta festivaler inom spelutveckling. Fri, 11 Apr 2014 11:59:42 GMT http://lnu.se/1.102594/magnus-har-vunnit-spelvarldens-motsvarighet-till-oscars 2014-04-11T11:59:42Z Tennis Development Center skapas i Växjö http://lnu.se/1.102372/tennis-development-center-skapas-i-vaxjo Linnéuniversitetet gör gemensam sak med Svenska Tennisförbundet och Växjö kommun och etablerar ett Tennis Development Center i Växjö. Syftet med satsningen är att kunna erbjuda möjligheter att kombinera elitidrottande med akademiska studier och forskning. Fri, 04 Apr 2014 14:59:50 GMT http://lnu.se/1.102372/tennis-development-center-skapas-i-vaxjo 2014-04-04T14:59:50Z En dag om Indien http://lnu.se/1.102319/en-dag-om-indien Entreprenörskap och högre utbildning är temat för en heldag om Indien som hålls på Linnéuniversitetet i Växjö idag. Thu, 03 Apr 2014 15:45:16 GMT http://lnu.se/1.102319/en-dag-om-indien 2014-04-03T15:45:16Z Ny bok om historiedidaktiska frågor http://lnu.se/1.102227/ny-bok-om-historiedidaktiska-fragor Niklas Ammert, docent i historia och Roland Hallgren, professor emeritus i religionsvetenskap, har sammanställt, redigerat och skrivit boken I farmors kök blev jag människa. Wed, 02 Apr 2014 08:11:39 GMT http://lnu.se/1.102227/ny-bok-om-historiedidaktiska-fragor 2014-04-02T08:11:39Z Teknikkonferens för lärare! I Växjö torsdag 3 april. Platser kvar! http://lnu.se/1.101200/teknikkonferens-for-larare-i-vaxjo-torsdag-3-april-platser-kvar För förskollärare, lärare och andra med intresse för teknikundervisning. Mon, 31 Mar 2014 07:31:14 GMT http://lnu.se/1.101200/teknikkonferens-for-larare-i-vaxjo-torsdag-3-april-platser-kvar 2014-03-31T07:31:14Z Före detta journaliststudent fick Guldspaden http://lnu.se/1.101956/fore-detta-journaliststudent-fick-guldspaden Kristoffer Örstadius, fd student på Journalistik- och medieproduktion i Kalmar, fick utmärkelsen för sin "skolgranskning" för Dagens nyheter. Thu, 27 Mar 2014 12:59:07 GMT http://lnu.se/1.101956/fore-detta-journaliststudent-fick-guldspaden 2014-03-27T12:59:07Z Dubbelt Linnéstipendium till Elin Lindehoff och Eva Kumar http://lnu.se/1.101859/dubbelt-linnestipendium-till-elin-lindehoff-och-eva-kumar Årets stipendiater till Kalmar och Växjö kommuners Linnéstipendium har utsetts. Tue, 25 Mar 2014 15:05:22 GMT http://lnu.se/1.101859/dubbelt-linnestipendium-till-elin-lindehoff-och-eva-kumar 2014-03-25T15:05:22Z Forskare vid Linnéuniversitetet får luftvårdspris http://lnu.se/1.101767/forskare-vid-linneuniversitetet-far-luftvardspris Linnéuniversitetets forskningsprojekt Algoland belönas med årets upplaga av priset Luftvärnaren för att i samarbete med Cementa ta fram metoder för att rena rökgaser från koldioxid med hjälp av mikroalger. Mon, 24 Mar 2014 14:53:20 GMT http://lnu.se/1.101767/forskare-vid-linneuniversitetet-far-luftvardspris 2014-03-24T14:53:20Z Långtidsarbetslöshet, ett stigma? http://lnu.se/1.101664/langtidsarbetsloshet-ett-stigma Studier har tidigare pekat på en utbredd stigmatisering kring långtidsarbetslöshet, men det har varit svårt att påvisa orsak och verkan. Nu har forskare från Linnéuniversitetet, med hjälp av data från ett fältexperiment, kunnat visa att tidigare perioder av långtidsarbetslöshet inte påverkar arbetsgivare i deras anställningsbeslut. Fri, 21 Mar 2014 09:09:05 GMT http://lnu.se/1.101664/langtidsarbetsloshet-ett-stigma 2014-03-21T09:09:05Z Första turismvetenskapliga artikeln om begreppet Antropocen http://lnu.se/1.101693/forsta-turismvetenskapliga-artikeln-om-begreppet-antropocen ”Tourism and the Anthropocene” är namnet på den första turismvetenskapliga artikeln någonsin som introducerar och granskar vetenskapliga, politiska och etiska aspekter av det uppmärksammade begreppet Antropocen i relation till turism. Fri, 21 Mar 2014 09:02:17 GMT http://lnu.se/1.101693/forsta-turismvetenskapliga-artikeln-om-begreppet-antropocen 2014-03-21T09:02:17Z Bästa sociologiavhandling gjord vid Lnu! http://lnu.se/1.101588/basta-sociologiavhandling-gjord-vid-lnu Under förra veckans Sociologdagar i Göteborg delade Sociologförbundet ut sitt pris för bästa avhandling för 2012 och 2013. Det gick till Rebecca Selberg, som disputerat vid Linnéuniversitetet. Wed, 19 Mar 2014 08:32:42 GMT http://lnu.se/1.101588/basta-sociologiavhandling-gjord-vid-lnu 2014-03-19T08:32:42Z Delta i en hyllning till musiken! http://lnu.se/1.101424/delta-i-en-hyllning-till-musiken På torsdag den 20 mars är det Musikens dag i M-huset vid Linnéuniversitetet i Växjö. Mon, 17 Mar 2014 14:47:50 GMT http://lnu.se/1.101424/delta-i-en-hyllning-till-musiken 2014-03-17T14:47:50Z Systerskap, jämställdhet och paneldiskussion http://lnu.se/1.100775/systerskap-jamstalldhet-och-paneldiskussion Hallå där Hanna Hallgren, lektor i genusvetenskap! På lördag den 8 mars är det Internationella kvinnodagen. Wed, 05 Mar 2014 12:45:19 GMT http://lnu.se/1.100775/systerskap-jamstalldhet-och-paneldiskussion 2014-03-05T12:45:19Z Ottenby, 10 år och mer än 1000 virus http://lnu.se/1.100415/ottenby-10-ar-och-mer-an-1000-virus Mitt i värsta influensaperioden sammanfattar forskare från Linnéuniversitetet sin 10-åriga forskning där de odlat fram mer än 1000 virus av sammanlagt 74 olika varianter. Deras objekt har varit änder som de fångat vid Ottenby fågelstation på Öland. Wed, 26 Feb 2014 12:35:47 GMT http://lnu.se/1.100415/ottenby-10-ar-och-mer-an-1000-virus 2014-02-26T12:35:47Z Regeringens biståndspolitiska plattform är starkt ideologiserad http://lnu.se/1.100383/regeringens-bistandspolitiska-plattform-ar-starkt-ideologiserad Regeringens biståndspolitiska plattform som precis har varit ute på remiss är starkt ideologiserad och analytiskt bristfällig. Det menar forskare i Freds och utvecklingsstudier på Linnéuniversitetet. Wed, 26 Feb 2014 08:41:14 GMT http://lnu.se/1.100383/regeringens-bistandspolitiska-plattform-ar-starkt-ideologiserad 2014-02-26T08:41:14Z Historieämnet håller hög kvalitet http://lnu.se/1.100379/historieamnet-haller-hog-kvalitet Ämnet historia håller hög kvalitet på så väl kandidat- som magisternivå vid Linnéuniversitetet. Det slår Universitetskanslersämbetet fast i sin senast utvärdering av landets utbildningar. Wed, 26 Feb 2014 08:26:18 GMT http://lnu.se/1.100379/historieamnet-haller-hog-kvalitet 2014-02-26T08:26:18Z Upplevelsen av trygghet i Araby/ Dalboområdet i Växjö http://lnu.se/1.100066/upplevelsen-av-trygghet-i-araby--dalboomradet-i-vaxjo Under torsdagen presenterades en rapport från Linnéuniversitet från en kvalitativ undersökning av tryggheten i Araby/ Dalboområdet i Växjö. Den nya rapporten visar på en högre trygghet bland de som bor och jobbar i området gentemot tidigare kvantitativa undersökningar. Fri, 21 Feb 2014 08:38:24 GMT http://lnu.se/1.100066/upplevelsen-av-trygghet-i-araby--dalboomradet-i-vaxjo 2014-02-21T08:38:24Z Bra år för Lnu – men vi vill ta mer ansvar http://lnu.se/1.99999/bra-ar-for-lnu--men-vi-vill-ta-mer-ansvar Bygg ut forskningen kring professionsutbildningarna vid de fyra nya universiteten – Linnéuniversitetet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Örebro universitet. I ett underlag till regeringen gör de nya universiteten gemensam sak och föreslår ökade resurser. Wed, 19 Feb 2014 13:37:31 GMT http://lnu.se/1.99999/bra-ar-for-lnu--men-vi-vill-ta-mer-ansvar 2014-02-19T13:37:31Z Kandidatutbildning i vårdvetenskap - enda i landet med mycket hög kvalitet http://lnu.se/1.99972/kandidatutbildning-i-vardvetenskap---enda-i-landet-med-mycket-hog-kvalitet - Det känns fantastiskt roligt att våra vårdutbildningar får så bra betyg, säger Birgitta Marklund, prefekt. Wed, 19 Feb 2014 10:44:22 GMT http://lnu.se/1.99972/kandidatutbildning-i-vardvetenskap---enda-i-landet-med-mycket-hog-kvalitet 2014-02-19T10:44:22Z Tekniska äthjälpmedel ska förhindra undernäring hos äldre http://lnu.se/1.99969/tekniska-athjalpmedel-ska-forhindra-undernaring-hos-aldre Wed, 19 Feb 2014 08:25:49 GMT http://lnu.se/1.99969/tekniska-athjalpmedel-ska-forhindra-undernaring-hos-aldre 2014-02-19T08:25:49Z Yrken inom vård och omsorg på Café Karriär http://lnu.se/1.99889/yrken-inom-vard-och-omsorg-pa-cafe-karriar Växjö kommun och Landstinget Kronoberg besöker Café Karriär torsdagen 20 februari. Tue, 18 Feb 2014 09:50:16 GMT http://lnu.se/1.99889/yrken-inom-vard-och-omsorg-pa-cafe-karriar 2014-02-18T09:50:16Z Välkomna på föreläsning om dyslexi och hjälpmedel http://lnu.se/1.99628/valkomna-pa-forelasning-om-dyslexi-och-hjalpmedel Dyslexi, eller läs- och skrivsvårigheter som är den övergripande termen, är något som uppskattningsvis mellan 5 och 8 procent av Sveriges befolkning lider av. Thu, 13 Feb 2014 10:14:52 GMT http://lnu.se/1.99628/valkomna-pa-forelasning-om-dyslexi-och-hjalpmedel 2014-02-13T10:14:52Z Utrikes födda diskrimineras av banker http://lnu.se/1.99598/utrikes-fodda-diskrimineras-av-banker I dagens brännpunkt skriver Mats Hammarstedt och Lina Aldén, nationalekonomer från Linnéuniversitetet, om hur företagare från utomeuropeiska länder diskrimineras av svenska banker. Thu, 13 Feb 2014 07:28:10 GMT http://lnu.se/1.99598/utrikes-fodda-diskrimineras-av-banker 2014-02-13T07:28:10Z Forskar Grand Prix på kunskapskanalen http://lnu.se/1.98932/forskar-grand-prix-pa-kunskapskanalen Andreas Svensson, Linnéuniversitetet, kom tvåa i riksfinalen i Forskar Grand Prix i december förra året. Ikväll kan ni se tävlingen på Kunskapskanalen. Tue, 04 Feb 2014 10:06:31 GMT http://lnu.se/1.98932/forskar-grand-prix-pa-kunskapskanalen 2014-02-04T10:06:31Z Välkommen att följa Polisutbildningens öppna föreläsningar i vår http://lnu.se/1.98934/valkommen-att-folja-polisutbildningens-oppna-forelasningar-i-var Vi startar den 5 och 6 februari med 4 föreläsningar med inriktning polisvetenskap/brottsprevention. Fri entré, ingen föranmälan krävs. Fri, 31 Jan 2014 10:35:20 GMT http://lnu.se/1.98934/valkommen-att-folja-polisutbildningens-oppna-forelasningar-i-var 2014-01-31T10:35:20Z Amerikanskt patent till Linnéforskare http://lnu.se/1.98777/amerikanskt-patent-till-linneforskare Alf Månsson och Sven Tågerud, professorer vid Linnéuniversitetet, har fått ett patent inom nanodiagnostik beviljat i USA. Deras idéer kommer bland annat att kunna förbättra diagnosticering vid prostatacancer. Fri, 31 Jan 2014 07:01:53 GMT http://lnu.se/1.98777/amerikanskt-patent-till-linneforskare 2014-01-31T07:01:53Z Invigning av Tekniknod Syd vid Samverkardag i Älmhult http://lnu.se/1.98889/invigning-av-tekniknod-syd-vid-samverkardag-i-almhult Tomas Liljenfors, koordinator i Linnaeus Technical Centre hissade flaggan i Älmhult tillsammans med prorektor Lena Fritzén, och därmed gick startskottet för Tekniknod Syd. Thu, 30 Jan 2014 16:05:24 GMT http://lnu.se/1.98889/invigning-av-tekniknod-syd-vid-samverkardag-i-almhult 2014-01-30T16:05:24Z Ett steg närmare kompetenscentrum Pukeberg http://lnu.se/1.98768/ett-steg-narmare-kompetenscentrum-pukeberg Arbetet med att bilda ett kompetenscentrum i Pukeberg har nu tagit ett första steg. En nyskriven rapport pekar ut riktningen och strategin för det arbetet. Tue, 28 Jan 2014 14:39:20 GMT http://lnu.se/1.98768/ett-steg-narmare-kompetenscentrum-pukeberg 2014-01-28T14:39:20Z Stort ökat söktryck av internationella studenter http://lnu.se/1.98570/stort-okat-soktryck-av-internationella-studenter Andelen internationella studenter, så kallade freemovers, som har sökt en utbildning vid Linnéuniversitetet till hösten 2014 har ökat kraftigt. Fri, 24 Jan 2014 09:48:00 GMT http://lnu.se/1.98570/stort-okat-soktryck-av-internationella-studenter 2014-01-24T09:48:00Z Flagellat påverkar häckande ejdrar http://lnu.se/1.98284/flagellat-paverkar-hackande-ejdrar En ny studie visar hur den kraftiga blomningen av en mikroskopisk flagellat våren 2008 påverkade det häckande beståndet av ejder i centrala Östersjön. Wed, 22 Jan 2014 09:49:26 GMT http://lnu.se/1.98284/flagellat-paverkar-hackande-ejdrar 2014-01-22T09:49:26Z Mål för nytt projekt: utveckla redskap för livslångt lärande i Armenien, Georgien och Ukraina http://lnu.se/1.98245/mal-for-nytt-projekt-utveckla-redskap-for-livslangt-larande-i-armenien-georgien-och-ukraina Representanter från bland annat Linnéuniversitetet och ministerier och lärosäten i dessa länder träffas den här veckan i Växjö för att planera projektet. Wed, 22 Jan 2014 09:39:11 GMT http://lnu.se/1.98245/mal-for-nytt-projekt-utveckla-redskap-for-livslangt-larande-i-armenien-georgien-och-ukraina 2014-01-22T09:39:11Z Svenska "festivaldöden" något överdriven http://lnu.se/1.98244/svenska-festivaldoden-nagot-overdriven Under 2013 användes begreppet "festivaldöd" flitigt i svensk press för att beskriva utvecklingen bland svenska musikfestivaler. Festivalerna Peace & Love och Siesta! tvingades kasta in handduken, medan festivaler som Sundsvalls Gatufest och Tivolirock gick i konkurs efter genomförandet. Tue, 21 Jan 2014 10:07:59 GMT http://lnu.se/1.98244/svenska-festivaldoden-nagot-overdriven 2014-01-21T10:07:59Z Biblioteks- och informationsvetenskap håller hög kvalitet http://lnu.se/1.97861/biblioteks--och-informationsvetenskap-haller-hog-kvalitet Universitetskanslersämbetet går vidare med sina utvärderingar av utbildningar vid landets högskolor och universitet. Vid första utvärderingen för 2014 fick Linnéuniversitetet omdömet hög kvalitet för biblioteks- och informationsvetenskap. Wed, 15 Jan 2014 15:33:34 GMT http://lnu.se/1.97861/biblioteks--och-informationsvetenskap-haller-hog-kvalitet 2014-01-15T15:33:34Z Individuella skillnader är nyckeln till framgång - på gott och ont? http://lnu.se/1.97474/individuella-skillnader-ar-nyckeln-till-framgang---pa-gott-och-ont Professor Anders Forsman vid Linnéuniversitetet rapporterar nu att individuell variation är en framgångsfaktor i naturen. Fri, 10 Jan 2014 07:55:43 GMT http://lnu.se/1.97474/individuella-skillnader-ar-nyckeln-till-framgang---pa-gott-och-ont 2014-01-10T07:55:43Z Studenter i medieteknik kampanjar mot barnäktenskap http://lnu.se/1.97208/studenter-i-medieteknik-kampanjar-mot-barnaktenskap 50 studenter på kursen Sociala medier genomför aktiviteter på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube under en vecka. Thu, 09 Jan 2014 07:16:00 GMT http://lnu.se/1.97208/studenter-i-medieteknik-kampanjar-mot-barnaktenskap 2014-01-09T07:16:00Z Kulturmiljöstudent bland 2013 års uppstickare http://lnu.se/1.97283/kulturmiljostudent-bland-2013-ars-uppstickare När Sveriges största karriärcommunity Shortcut listar 2013 års uppstickare och inspiratörer så finns Daniel Lindskog, student på Kulturmiljöprogrammet med. Wed, 08 Jan 2014 15:06:45 GMT http://lnu.se/1.97283/kulturmiljostudent-bland-2013-ars-uppstickare 2014-01-08T15:06:45Z Fina betyg för kulturvetenskapliga ämnen http://lnu.se/1.96933/fina-betyg-for-kulturvetenskapliga-amnen Det blev fina betyg för de kulturvetenskapliga utbildningar som Universitetskanslersämbetet utvärderade vid Linnéuniversitetet. Thu, 19 Dec 2013 08:48:37 GMT http://lnu.se/1.96933/fina-betyg-for-kulturvetenskapliga-amnen 2013-12-19T08:48:37Z Julens A-Ö http://lnu.se/1.96922/julens-a-o Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under julen? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet Thu, 19 Dec 2013 07:28:47 GMT http://lnu.se/1.96922/julens-a-o 2013-12-19T07:28:47Z Årets Rookie inom internationell studentrekrytering http://lnu.se/1.96916/arets-rookie-inom-internationell-studentrekrytering Svenska Institutet har utsett Linnéuniversitetet till Årets Rookie inom internationell studentrekrytering. Wed, 18 Dec 2013 12:21:00 GMT http://lnu.se/1.96916/arets-rookie-inom-internationell-studentrekrytering 2013-12-18T12:21:00Z 4 miljoner till marin forskare http://lnu.se/1.96871/4-miljoner-till-marin-forskare Karin Holmfeldt, forskare i marin mikrobiologi vid Linnéuniversitetet, har fått 4 000 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Den ekologiska betydelsen av svanslösa fager i havet: Från gener till näringsvävar”. Wed, 18 Dec 2013 10:05:39 GMT http://lnu.se/1.96871/4-miljoner-till-marin-forskare 2013-12-18T10:05:39Z Nytt nummer av Fokus ute http://lnu.se/1.96855/nytt-nummer-av-fokus-ute Fokus Linnéuniversitetet berättar om delar av den spännande forskning och utbildning som drivs vid Linnéuniversitetet. Tue, 17 Dec 2013 19:39:58 GMT http://lnu.se/1.96855/nytt-nummer-av-fokus-ute 2013-12-17T19:39:58Z Liv och arbete i pizzabranschen http://lnu.se/1.96845/liv-och-arbete-i-pizzabranschen I Sverige är den typiska pizzerian en liten, oberoende rörelse som drivs av människor med invandrarbakgrund. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet ger Henrik Hultman ett porträtt av pizzabranschen i helfigur. Tue, 17 Dec 2013 13:48:11 GMT http://lnu.se/1.96845/liv-och-arbete-i-pizzabranschen 2013-12-17T13:48:11Z Nyttan i fokus på doktorandkurs http://lnu.se/1.96618/nyttan-i-fokus-pa-doktorandkurs I veckan avslutades tredje upplagan av doktorandkursen Att nyttiggöra forskning och vetenskap. Hur man lyfter fram värdet av sin forskning och hur den kommer samhället till gagn har stått på schemat. Thu, 12 Dec 2013 14:06:47 GMT http://lnu.se/1.96618/nyttan-i-fokus-pa-doktorandkurs 2013-12-12T14:06:47Z Engelskundervisning i gymnasieskolan och ungdomars livschanser http://lnu.se/1.96529/engelskundervisning-i-gymnasieskolan-och-ungdomars-livschanser- I dagarna har den svenska skolan och kunskapsutveckling i ämnesundervisning åter stått i fokus. För gymnasieskolan har en återkommande fråga varit om alla ungdomar via ämnesundervisning ska få del av en gemensam kunskapsbas eller om kunskapen ska vara anpassad efter utbildningens inriktning. Wed, 11 Dec 2013 12:58:25 GMT http://lnu.se/1.96529/engelskundervisning-i-gymnasieskolan-och-ungdomars-livschanser- 2013-12-11T12:58:25Z Att vara vaken under operation – avhandling utifrån patientens perspektiv http://lnu.se/1.96449/att-vara-vaken-under-operation--avhandling-utifran-patientens-perspektiv Vad det innebär att vara vaken under operation med ryggbedövning är temat för en ny sammanläggningsavhandling från Linnéuniversitetet. Det är sjuksköterskan Ann-Christin Karlsson som har undersökt dessa upplevelser ur ett patientperspektiv. Tue, 10 Dec 2013 12:01:12 GMT http://lnu.se/1.96449/att-vara-vaken-under-operation--avhandling-utifran-patientens-perspektiv 2013-12-10T12:01:12Z Andreas Svensson kom tvåa i Forskar Grand Prix 2013 http://lnu.se/1.96352/andreas-svensson-kom-tvaa-i-forskar-grand-prix-2013 Andreas Svensson, Linnéuniversitetet, kom på torsdagskvällen tvåa i riksfinalen i Forskar Grand Prix. Därmed är han näst bäst i Sverige på att förklara sin forskning på ett lätt, spännande och pedagogiskt sätt. Fri, 06 Dec 2013 19:41:05 GMT http://lnu.se/1.96352/andreas-svensson-kom-tvaa-i-forskar-grand-prix-2013 2013-12-06T19:41:05Z Nyutgiven bok om hur de nordiska länderna hanterar sociala risker http://lnu.se/1.96302/nyutgiven-bok-om-hur-de-nordiska-landerna-hanterar-sociala-risker Rickard Ulmestig, vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med Ivan Harsløf från Høgskolen i Oslo og Akershus utgivit boken Changing Social Risks and Social Policy Responses in the Nordic Welfare States. Fri, 06 Dec 2013 12:23:25 GMT http://lnu.se/1.96302/nyutgiven-bok-om-hur-de-nordiska-landerna-hanterar-sociala-risker 2013-12-06T12:23:25Z Miljoner till projekt kring samverkan och entreprenörskap http://lnu.se/1.96322/miljoner-till-projekt-kring-samverkan-och-entreprenorskap Vinnova har tilldelat projektet ”Samverkan för utveckling och tillväxt genom studenters entreprenörskap och involvering i innovationsprocesser” 2,5 miljoner kronor för 2013, och ytterligare 3,5 miljoner finns reserverade för 2014. Fri, 06 Dec 2013 12:08:54 GMT http://lnu.se/1.96322/miljoner-till-projekt-kring-samverkan-och-entreprenorskap 2013-12-06T12:08:54Z Hur kan vi undvika vårdskador? http://lnu.se/1.96329/hur-kan-vi-undvika-vardskador Trots de ökade insatser som gjorts för att förhindra att patienter under sin sjukhusvistelse råkar ut för en vårdskada, är det fortfarande många som drabbas. En vårdskada är en skada som orsakats av hälso-och sjukvården och som hade kunnat undvikas. Fri, 06 Dec 2013 08:29:53 GMT http://lnu.se/1.96329/hur-kan-vi-undvika-vardskador 2013-12-06T08:29:53Z Stipendieregn över Linnéstudenter http://lnu.se/1.96136/stipendieregn-over-linnestudenter- Sparbanksstiftelsen Kronan har delat ut 2013 års stipendier och hela 11 av de 23 examensarbeten som belönades kom från Linnéuniversitetet. I år fick stiftelsen in 150 ansökningar och beslöt att dela ut 800 000 kronor till arbeten som håller en mycket hög standard och som visar att den högre utbildningen och forskningen vid våra högskolor ständigt utvecklas. Mer än hälften av de utdelade stipendiepengarna tilldelades studenter vid Linnéuniversitetet. Mon, 02 Dec 2013 19:22:50 GMT http://lnu.se/1.96136/stipendieregn-over-linnestudenter- 2013-12-02T19:22:50Z Små barn tolkar symboler på olika sätt http://lnu.se/1.96119/sma-barn-tolkar-symboler-pa-olika-satt- Små barn har svårt att förstå att grafiska symboler har en generell betydelse. En ny avhandling av Maria Magnusson, adjunkt i pedagogik vid Linnéuniversitetet, visar att man kan stötta barnens förståelse för symboler om man visar på skillnader istället för att ge flera exempel på samma sak. Mon, 02 Dec 2013 12:29:20 GMT http://lnu.se/1.96119/sma-barn-tolkar-symboler-pa-olika-satt- 2013-12-02T12:29:20Z Sjöfartshögskolan ökar antalet doktorander med 150 procent http://lnu.se/1.96076/sjofartshogskolan-okar-antalet-doktorander-med-150-procent I dagarna blev tillsättningen av tre nya forskarstuderande på Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet, klar. Sedan tidigare finns en professor, en docent, en lektor och två forskarstuderande inom Sjöfartsvetenskap. Mon, 02 Dec 2013 09:38:36 GMT http://lnu.se/1.96076/sjofartshogskolan-okar-antalet-doktorander-med-150-procent 2013-12-02T09:38:36Z Linnéforskare och Fuglesang stödjer New Horizons Message Initiative http://lnu.se/1.95989/linneforskare-och-fuglesang-stodjer-new-horizons-message-initiative Christer Fuglesang och Cornelius Holtorf, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, är två av de svenskar som hoppas på att Nasa ska skicka med en hälsning från jorden när rymdfarkosten ”New Horizons” beger sig ut på sin resa i världsrymden. Fri, 29 Nov 2013 15:27:50 GMT http://lnu.se/1.95989/linneforskare-och-fuglesang-stodjer-new-horizons-message-initiative 2013-11-29T15:27:50Z Ny bok - Moralpanik och lågkultur http://lnu.se/1.95994/ny-bok---moralpanik-och-lagkultur Tommy Gustafsson, doktor i historia och docent i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med Klara Arnberg från Stockholms Universitet utkommit med boken Moralpanik och lågkultur: genus- och mediehistoriska analyser 1900-2012. Fri, 29 Nov 2013 11:09:02 GMT http://lnu.se/1.95994/ny-bok---moralpanik-och-lagkultur 2013-11-29T11:09:02Z Över 36 miljoner kronor ska koordineras från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.95802/over-36-miljoner-kronor-ska-koordineras-fran-linneuniversitetet Två forskare från Linnéuniversitetet har blivit koordinatorer för tre av EU:s Tempusprojekt. Mosad Zineldin, professor i marknadsföring, har fått 22 229 520 kronor fördelat på två olika projekt, och Ulf Rosén, internationell samordnare inom teknik, har fått 12 400 000 kronor. Thu, 28 Nov 2013 15:22:20 GMT http://lnu.se/1.95802/over-36-miljoner-kronor-ska-koordineras-fran-linneuniversitetet 2013-11-28T15:22:20Z Stor språksatsning i regionen http://lnu.se/1.95696/stor-spraksatsning-i-regionen Linnéuniversitetet har fått ett stort projekt av Skolverket för att kunna genomföra en kompetensutvecklingsinsats i svenska språket för språk-, läs- och skrivutvecklare i regionen. Insatsen syftar till att stärka det språk- och kunskapsutvecklande arbetet på skolor och i kommuner och att ge lärare möjlighet att utveckla arbetssätt som förbättrar alla elevers lärande och språkutveckling. Utbildningen inleds i slutet av november i år och pågår till hösten 2014. Mon, 25 Nov 2013 13:42:11 GMT http://lnu.se/1.95696/stor-spraksatsning-i-regionen 2013-11-25T13:42:11Z Äldrefattigdom – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.95551/aldrefattigdom--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet I Sverige omfattas äldre personer av ett historiskt och internationellt sett generöst offentligt ekonomiskt grundtrygghetssystem. Trots det ökade risken för relativ fattigdom bland unga ålderspensionärer (65-74 år) under 2000-talets första decennium Fri, 22 Nov 2013 08:19:34 GMT http://lnu.se/1.95551/aldrefattigdom--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2013-11-22T08:19:34Z Streaming kan ge mer intäkter än cd:n http://lnu.se/1.95258/streaming-kan-ge-mer-intakter-an-cdn Daniel Johansson, forskare i datavetenskap med inriktning musik- och kulturstudier vid Linnéuniversitetet, har studerat hur de nya streamingtjänsterna har påverkat musikmarknaden i Sverige. Fri, 15 Nov 2013 11:20:37 GMT http://lnu.se/1.95258/streaming-kan-ge-mer-intakter-an-cdn 2013-11-15T11:20:37Z Entreprenörskapsvecka på Linnéuniversitetet nästa vecka! http://lnu.se/1.95244/entreprenorskapsvecka-pa-linneuniversitetet-nasta-vecka En hel vecka fylld med inspirerande möjligheter och idéer om entreprenörskap! Fri, 15 Nov 2013 10:43:38 GMT http://lnu.se/1.95244/entreprenorskapsvecka-pa-linneuniversitetet-nasta-vecka 2013-11-15T10:43:38Z Studenter skrev årets IDOL-vinnarlåt http://lnu.se/1.95198/studenter-skrev-arets-idol-vinnarlat Fri, 15 Nov 2013 10:30:58 GMT http://lnu.se/1.95198/studenter-skrev-arets-idol-vinnarlat 2013-11-15T10:30:58Z Hur ”iscensätts” mångfald? http://lnu.se/1.94945/hur-iscensatts-mangfald I boken Mångfaldsfrågor i kulturmiljövården granskar arkeologen Anders Högberg hur kulturmiljövården i Sverige har hanterat det komplexa mångfaldsarbetet under tio år. Kulturmiljövården är med museerna en av de viktigaste aktörerna i samhället som iscensätter miljöer och aktiviteter där mångfald kommer till uttryck. Tue, 12 Nov 2013 16:41:16 GMT http://lnu.se/1.94945/hur-iscensatts-mangfald 2013-11-12T16:41:16Z Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering http://lnu.se/1.94965/utvardering-i-politiken-och-politiken-i-utvardering Tue, 12 Nov 2013 13:04:37 GMT http://lnu.se/1.94965/utvardering-i-politiken-och-politiken-i-utvardering 2013-11-12T13:04:37Z Forskning om självanpassande system får 3,3 miljoner kronor av Vetenskapsrådet http://lnu.se/1.94942/forskning-om-sjalvanpassande-system-far-33-miljoner-kronor-av-vetenskapsradet Hur får man olika system i exempelvis smarta hem att samverka med varandra, anpassa sig efter omständigheterna och till och med reparera sig själva? Tue, 12 Nov 2013 12:20:40 GMT http://lnu.se/1.94942/forskning-om-sjalvanpassande-system-far-33-miljoner-kronor-av-vetenskapsradet 2013-11-12T12:20:40Z Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering http://lnu.se/1.94912/utvardering-i-politiken-och-politiken-i-utvardering Svenska utvärderingsföreningen (SVUF) ordnar sin sjätte konferens den 14 och 15 november på Norra Latin i Stockholm. Temat för konferensen är utvärdering och politik. På konferensen möts cirka 250 deltagare som har utvärdering gemensamt – antingen som forskare, beställare av utvärdering från myndigheter och organisationer, eller som utförare och användare av utvärderingsresultat. Tue, 12 Nov 2013 09:34:55 GMT http://lnu.se/1.94912/utvardering-i-politiken-och-politiken-i-utvardering 2013-11-12T09:34:55Z Diane Pecorari får 6 miljoner http://lnu.se/1.94871/diane-pecorari-far-6-miljoner Bidrar undervisning på engelska till utveckling av yrkesorienterad färdighet i engelska? Denna fråga ställer sig Diane Pecorari, professor i engelska vid Linnéuniversitetet, och för att söka svar har hon fått mer än sex miljoner kronor i forskningsmedel från Vetenskapsrådet. Mon, 11 Nov 2013 14:35:10 GMT http://lnu.se/1.94871/diane-pecorari-far-6-miljoner 2013-11-11T14:35:10Z Homofobi påverkar syn på våld i hemmet http://lnu.se/1.94860/homofobi-paverkar-syn-pa-vald-i-hemmet Ny undersökning vid Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies visar att stereotyper kring homosexuella män och kring kvinnor, både hetero- och homosexuella, påverkar synen på våld i hemmet. Mon, 11 Nov 2013 14:01:29 GMT http://lnu.se/1.94860/homofobi-paverkar-syn-pa-vald-i-hemmet 2013-11-11T14:01:29Z Linnéuniversitetet satsar på nya medieutbildningar http://lnu.se/1.94738/linneuniversitetet-satsar-pa-nya-medieutbildningar Linnéuniversitetet utvecklar, bygger om och profilerar sina utbildningar inom medie- och kommunikationsvetenskap. Fri, 08 Nov 2013 12:22:47 GMT http://lnu.se/1.94738/linneuniversitetet-satsar-pa-nya-medieutbildningar 2013-11-08T12:22:47Z 17 miljoner till forskning inom utbildningsvetenskap http://lnu.se/1.94662/17-miljoner-till-forskning-inom-utbildningsvetenskap Linnéuniversitet hade stora framgångar när Vetenskapsrådet igår delade ut medel till forskning inom utbildningsvetenskap. Thu, 07 Nov 2013 12:57:34 GMT http://lnu.se/1.94662/17-miljoner-till-forskning-inom-utbildningsvetenskap 2013-11-07T12:57:34Z Förändrad kunskapssyn i gymnasieskolans utbildningsreformer http://lnu.se/1.94653/forandrad-kunskapssyn-i-gymnasieskolans-utbildningsreformer- Debatten om skolan verkar aldrig vilja tystna. Återkommande betonas att kunskap och utbildning är en av de kanske viktigaste tillgångarna för elevens och nationens möjligheter att klara sig i en alltmer globaliserad och konkurrensutsatt värld. En skola av hög kvalitet är en oerhört viktig framtidsfråga. Thu, 07 Nov 2013 12:15:51 GMT http://lnu.se/1.94653/forandrad-kunskapssyn-i-gymnasieskolans-utbildningsreformer- 2013-11-07T12:15:51Z Jonas Jonasson, analfabeten och professor Lindkvist http://lnu.se/1.94353/jonas-jonasson-analfabeten-och-professor-lindkvist- I Jonas Jonassons senaste bok ”Analfabeten som kunde räkna” figurerar en viss Professor Lindkvist vid Linnéuniversitetet. Denne Lindkvist visar sig ha en högst verklig förlaga. Fri, 01 Nov 2013 10:35:38 GMT http://lnu.se/1.94353/jonas-jonasson-analfabeten-och-professor-lindkvist- 2013-11-01T10:35:38Z Ros och ris för ingenjörs- och teknikutbildningar http://lnu.se/1.94141/ros-och-ris-for-ingenjors--och-teknikutbildningar Efter Universitetskanslersämbetet utvärderat ingenjörsämnen står det klart att av 17 utvärderade utbildningar bedöms tio hålla hög eller mycket hög kvalitet medan sju bedöms ha bristande kvalitet. Tue, 29 Oct 2013 09:23:14 GMT http://lnu.se/1.94141/ros-och-ris-for-ingenjors--och-teknikutbildningar 2013-10-29T09:23:14Z Samspel flyttar läsaren in i fiktionens värld http://lnu.se/1.93795/samspel-flyttar-lasaren-in-i-fiktionens-varld Hur går det till när en läsare skapar mentala bilder och upplever sig förflyttad till fiktionens värld? Den frågan är utgångspunkten i en ny avhandling från Linnéuniversitetet av litteraturvetaren Ulf Pettersson. Tue, 22 Oct 2013 11:10:05 GMT http://lnu.se/1.93795/samspel-flyttar-lasaren-in-i-fiktionens-varld 2013-10-22T11:10:05Z Torkningstemperaturer påverkar färgen hos nordiska lövträd http://lnu.se/1.93584/torkningstemperaturer-paverkar-fargen-hos-nordiska-lovtrad Färg och utseendet hos lövträ är en mycket viktig fråga för möbel- och snickeriindustrin. En utbredd användning av transparant ytbehandling och ett mode som föreskriver ljusa nyanser hos många träslag, medför att avvikelse från idealet får stor ekonomisk betydelse. Fri, 18 Oct 2013 12:06:36 GMT http://lnu.se/1.93584/torkningstemperaturer-paverkar-fargen-hos-nordiska-lovtrad 2013-10-18T12:06:36Z Ny metod bidrar till renare gas från biomassa http://lnu.se/1.93497/ny-metod-bidrar-till-renare-gas-fran-biomassa För att minska klimatförändringarna, måste vi i större utsträckning ersätta energi från fossila bränslen med förnybar energi. Fri, 18 Oct 2013 06:49:56 GMT http://lnu.se/1.93497/ny-metod-bidrar-till-renare-gas-fran-biomassa 2013-10-18T06:49:56Z Antalet sökande till Linnéuniversitetet fortsätter att öka http://lnu.se/1.93510/antalet-sokande-till-linneuniversitetet-fortsatter-att-oka När ansökningstiden till kurser och program med start våren 2014 stängt stod det klart att Linnéuniversitetet fortsätter att öka antalet totala ansökningar. Thu, 17 Oct 2013 14:35:59 GMT http://lnu.se/1.93510/antalet-sokande-till-linneuniversitetet-fortsatter-att-oka 2013-10-17T14:35:59Z Företagande ur ett könsperspektiv – ny avhandling http://lnu.se/1.93505/foretagande-ur-ett-konsperspektiv--ny-avhandling- Det påpekas ofta att Sverige har en relativt låg andel företagare som är kvinnor. En del av förklaringen kan vara att kvinnor i större utsträckning än män befinner sig i branscher där det är svårare att växla från en anställning till företagande. Thu, 17 Oct 2013 13:46:00 GMT http://lnu.se/1.93505/foretagande-ur-ett-konsperspektiv--ny-avhandling- 2013-10-17T13:46:00Z Jan Lönnberg – En riktig hjälte! http://lnu.se/1.93316/jan-lonnberg--en-riktig-hjalte Under tisdagseftermiddagen inträffade en brand i simhallen i Växjö. Jan Lönnberg, lärare på Polisutbildningen vid Linnéuniversitetets, blev situationens hjälte! Wed, 16 Oct 2013 13:32:07 GMT http://lnu.se/1.93316/jan-lonnberg--en-riktig-hjalte 2013-10-16T13:32:07Z Mångtydiga svar från studie om SiS utredningar av unga http://lnu.se/1.93323/mangtydiga-svar-fran-studie-om-sis-utredningar-av-unga- Utredningar som genomförs på Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem får betydelse för fortsatta åtgärder men situationen för ungdomarna visar sig för vissa vara fortsatt instabil. Wed, 16 Oct 2013 13:31:03 GMT http://lnu.se/1.93323/mangtydiga-svar-fran-studie-om-sis-utredningar-av-unga- 2013-10-16T13:31:03Z Nobelpriset i ekonomi 2013 http://lnu.se/1.93169/nobelpriset-i-ekonomi-2013 Tre amerikanska forskare får Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels Minne 2013. Tue, 15 Oct 2013 07:21:51 GMT http://lnu.se/1.93169/nobelpriset-i-ekonomi-2013 2013-10-15T07:21:51Z Kolla din syn hos våra optikerstudenter! http://lnu.se/1.93076/kolla-din-syn-hos-vara-optikerstudenter Vi söker dig som vill ställa upp som patient till våra optikerstudenter. Mon, 14 Oct 2013 09:36:08 GMT http://lnu.se/1.93076/kolla-din-syn-hos-vara-optikerstudenter 2013-10-14T09:36:08Z Nobelpriset i litteratur tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro http://lnu.se/1.92939/nobelpriset-i-litteratur-tilldelas-den-kanadensiska-forfattaren-alice-munro Nobelpriset i litteratur år 2013 tilldelas den kanadensiska författaren Alice Munro. Den korta motiveringen löd... ”den samtida novellkonstens mästare”. Thu, 10 Oct 2013 12:38:32 GMT http://lnu.se/1.92939/nobelpriset-i-litteratur-tilldelas-den-kanadensiska-forfattaren-alice-munro 2013-10-10T12:38:32Z Klartecken efter uppföljning av utbildningars kvalitet http://lnu.se/1.92870/klartecken-efter-uppfoljning-av-utbildningars-kvalitet Kulturgeografi, nationalekonomi och sociologi håller hög kvalitet vid Linnéuniversitetet. Wed, 09 Oct 2013 14:34:20 GMT http://lnu.se/1.92870/klartecken-efter-uppfoljning-av-utbildningars-kvalitet 2013-10-09T14:34:20Z Nobelpriset i fysik 2013 http://lnu.se/1.92775/nobelpriset-i-fysik-2013- Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2013 till François Englert, Université Libre de Bruxelles, Bryssel, Belgien och Peter W. Higgs, University of Edinburgh, Storbritannien. Tue, 08 Oct 2013 11:21:19 GMT http://lnu.se/1.92775/nobelpriset-i-fysik-2013- 2013-10-08T11:21:19Z Samarbete med företag knyter IT-utbildningar ännu närmare branschen http://lnu.se/1.92708/samarbete-med-foretag-knyter-it-utbildningar-annu-narmare-branschen- Kurser som fyller de snabbt föränderliga kompetensbehov som finns inom området webb och sociala medier. Studenter som är ännu bättre förberedda för arbetslivet. Det är målet för ett nytt samarbete mellan Linnéuniversitetet och ett 20-tal företag. Mon, 07 Oct 2013 06:00:00 GMT http://lnu.se/1.92708/samarbete-med-foretag-knyter-it-utbildningar-annu-narmare-branschen- 2013-10-07T06:00:00Z Klart för masterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap http://lnu.se/1.92363/klart-for-masterexamen-i-biblioteks--och-informationsvetenskap Från och med hösten 2015 kan studenter med en kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap erbjudas att studera vidare för en masterexamen i ämnet. Mon, 30 Sep 2013 12:52:52 GMT http://lnu.se/1.92363/klart-for-masterexamen-i-biblioteks--och-informationsvetenskap 2013-09-30T12:52:52Z Forskargruppen Linnaeus-SCIES är bästa nordiska bidraget inom forskningsområdet skolreformer http://lnu.se/1.92273/forskargruppen-linnaeus-scies-ar-basta-nordiska-bidraget-inom-forskningsomradet-skolreformer Forskare från bland annat Linnéuniversitetet ligger bakom det symposium som valts ut som bästa nordiska bidrag till utbildningsforskningens största konferens, i USA. Mon, 30 Sep 2013 06:26:44 GMT http://lnu.se/1.92273/forskargruppen-linnaeus-scies-ar-basta-nordiska-bidraget-inom-forskningsomradet-skolreformer 2013-09-30T06:26:44Z Andreas Svensson vann deltävlingen i Forskar Grand Prix http://lnu.se/1.92304/andreas-svensson-vann-deltavlingen-i-forskar-grand-prix Andreas Svensson, lektor i Evolutionär Ekologi, vann fredagens deltävling inför fullsatt publik i konserthusets källare i Växjö. Andreas kommer därmed att representera Linnéuniversitetet i den nationella finalen i Stockholm i december. Sat, 28 Sep 2013 16:23:21 GMT http://lnu.se/1.92304/andreas-svensson-vann-deltavlingen-i-forskar-grand-prix 2013-09-28T16:23:21Z Gunilla Åkesson blev lånad under Forskarfredag http://lnu.se/1.92277/gunilla-akesson-blev-lanad-under-forskarfredag En av årets forskare som utlånad under Forskarfredag var Gunilla Åkesson, som har varit i Moçambique i södra Afrika och sett hur skolor och lärande fungerar där. Fri, 27 Sep 2013 10:11:27 GMT http://lnu.se/1.92277/gunilla-akesson-blev-lanad-under-forskarfredag 2013-09-27T10:11:27Z Linnéuniversitetet på Bok- och biblioteksmässan http://lnu.se/1.92271/linneuniversitetet-pa-bok--och-biblioteksmassan Kom gärna och lyssna på våra föreläsare eller gör ett besök i vår monter B04:70! Fri, 27 Sep 2013 09:13:09 GMT http://lnu.se/1.92271/linneuniversitetet-pa-bok--och-biblioteksmassan 2013-09-27T09:13:09Z Världsledande dyslexikonferens i Växjö http://lnu.se/1.91989/varldsledande-dyslexikonferens-i-vaxjo I år anordnar European Dyslexia Association för första gången en konferens i Sverige, i samarbete med Linnéuniversitetet. Närmare 500 deltagare från hela världen var på plats i Växjö och en av huvudtalarna var Franck Ramus. Wed, 25 Sep 2013 10:58:00 GMT http://lnu.se/1.91989/varldsledande-dyslexikonferens-i-vaxjo 2013-09-25T10:58:00Z Nytt nummer av Fokus ute http://lnu.se/1.91788/nytt-nummer-av-fokus-ute Magasinet Fokus Linnéuniversitetet berättar om delar av den spännande forskning och utbildning som drivs vid Linnéuniversitetet. Fri, 20 Sep 2013 07:08:57 GMT http://lnu.se/1.91788/nytt-nummer-av-fokus-ute 2013-09-20T07:08:57Z 3, 9 miljoner till forskning om våld i nära relationer och unga som begått sexuella övergrepp http://lnu.se/1.91748/3-9-miljoner-till-forskning-om-vald-i-nara-relationer-och-unga-som-begatt-sexuella-overgrepp Verner Denvall och Cecilia Kjellgren på Institutionen för socialt arbete har beviljats 3,9 miljoner från Brottsoffermyndigheten. Thu, 19 Sep 2013 13:26:00 GMT http://lnu.se/1.91748/3-9-miljoner-till-forskning-om-vald-i-nara-relationer-och-unga-som-begatt-sexuella-overgrepp 2013-09-19T13:26:00Z Bristande kvalitet för examensmål i matematik http://lnu.se/1.91275/bristande-kvalitet-for-examensmal-i-matematik Universitetskanslersämbetet har bedömt att Linnéuniversitetets examensmål i matematik hade bristande kvalitet. Wed, 11 Sep 2013 09:03:12 GMT http://lnu.se/1.91275/bristande-kvalitet-for-examensmal-i-matematik 2013-09-11T09:03:12Z Givande möten – Gransjöverken på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.90909/givande-moten--gransjoverken-pa-linneuniversitetet I dialogen mellan näringsliv och akademi sås frön som kan växa sig stora. Gransjöverken, ett av sågverken i Emmaboda kommun, valde att lägga delar av sitt styrelsemöte på Linnéuniversitetet. Wed, 04 Sep 2013 11:46:18 GMT http://lnu.se/1.90909/givande-moten--gransjoverken-pa-linneuniversitetet 2013-09-04T11:46:18Z Linnaeus Technical Centre etablerar tekniknod i nordost http://lnu.se/1.90488/linnaeus-technical-centre-etablerar-tekniknod-i-nordost Projektet Linnaeus Technical Centre arbetar med teknikutveckling i samverkan mellan universitet och näringsliv. Syftet är att öka attraktivitet och synlighet i regionen. Tue, 27 Aug 2013 14:39:00 GMT http://lnu.se/1.90488/linnaeus-technical-centre-etablerar-tekniknod-i-nordost 2013-08-27T14:39:00Z Ny bok av forskare och studenter från Växjö http://lnu.se/1.90366/ny-bok-av-forskare-och-studenter-fran-vaxjo Gunnar Olofsson och Eva Fasth är redaktörer för en nyutkommen antologi om det nya högskolelandskapets studenter och utbildningar, med Växjö som exempel. Mon, 26 Aug 2013 11:20:11 GMT http://lnu.se/1.90366/ny-bok-av-forskare-och-studenter-fran-vaxjo 2013-08-26T11:20:11Z Dags att anmäla sig till höstens högskoleprov http://lnu.se/1.89994/dags-att-anmala-sig-till-hostens-hogskoleprov Anmälan öppen fram till den 16 september. Mon, 19 Aug 2013 12:01:38 GMT http://lnu.se/1.89994/dags-att-anmala-sig-till-hostens-hogskoleprov 2013-08-19T12:01:38Z Sommarkurs i Italien koordineras av forskningsgruppen Condensed Matter Physics http://lnu.se/1.87044/sommarkurs-i-italien-koordineras-av-forskningsgruppen-condensed-matter-physics Kursen "The Como Moments" inom Molecular Spintronics ges i Como den 24-30 augusti. Fri, 16 Aug 2013 08:52:10 GMT http://lnu.se/1.87044/sommarkurs-i-italien-koordineras-av-forskningsgruppen-condensed-matter-physics 2013-08-16T08:52:10Z Digital delaktighet – regeringsuppdrag rapporteras idag http://lnu.se/1.89692/digital-delaktighet--regeringsuppdrag-rapporteras-idag Studie om hur frivilliga krafter i samhället bidrar till att öka den digitala delaktigheten är nu klar. Fri, 02 Aug 2013 11:46:00 GMT http://lnu.se/1.89692/digital-delaktighet--regeringsuppdrag-rapporteras-idag 2013-08-02T11:46:00Z Linnéuniversitetet i Almedalen http://lnu.se/1.88990/linneuniversitetet-i-almedalen Kultursociologi, återvinning och konstnärlig kompetens var några av ämnena. Thu, 04 Jul 2013 11:49:00 GMT http://lnu.se/1.88990/linneuniversitetet-i-almedalen 2013-07-04T11:49:00Z Kalmarbaserad diagnostikutveckling röner stort internationellt intresse. http://lnu.se/1.89227/kalmarbaserad-diagnostikutveckling-roner-stort-internationellt-intresse Forskningen handlar om hur molekylära diagnostiksystem utnyttjar muskelproteiner på nytt sätt. Thu, 04 Jul 2013 11:48:00 GMT http://lnu.se/1.89227/kalmarbaserad-diagnostikutveckling-roner-stort-internationellt-intresse 2013-07-04T11:48:00Z Makroalgodling i svenska kustvatten ger mat och foder utan att ta åkermark i anspråk. http://lnu.se/1.88556/-makroalgodling-i-svenska-kustvatten-ger-mat-och-foder-utan-att-ta-akermark-i-ansprak Projekttitel: Makroalger för ett biobaserat samhälle. Odling, bioraffinering och energiutvinning Finansiär: FORMAS 24,7 miljoner Tue, 02 Jul 2013 08:09:24 GMT http://lnu.se/1.88556/-makroalgodling-i-svenska-kustvatten-ger-mat-och-foder-utan-att-ta-akermark-i-ansprak 2013-07-02T08:09:24Z Barndomen viktigast för återflyttare http://lnu.se/1.88948/barndomen-viktigast-for-aterflyttare Mats Trondman, professor i kultursociologi vid Linnéuniversitetet, redovisar i Almedalen resultatet av en enkät där kommunerna i Kalmar län har frågat elever i årskurs 8 i grundskolan och i årkurs två på gymnasiet om hur de ser på sin uppväxt. Mon, 01 Jul 2013 13:05:30 GMT http://lnu.se/1.88948/barndomen-viktigast-for-aterflyttare 2013-07-01T13:05:30Z Fullt hus på Linnéuniversitetets frukostseminarier http://lnu.se/1.88911/fullt-hus-pa-linneuniversitetets-frukostseminarier Linnéuniversitetet höll idag två seminarium i Almedalen. Först ut var Göran Palm och Håkan Sandström, medie- och kommunikationsvetenskap. De följdes av Magnus Hagevi, statsvetare. Mon, 01 Jul 2013 09:27:00 GMT http://lnu.se/1.88911/fullt-hus-pa-linneuniversitetets-frukostseminarier 2013-07-01T09:27:00Z Eko-kritiska texter om film http://lnu.se/1.88750/eko-kritiska-texter-om-film Hittills är det inte mycket som har skrivits om globalisering och miljötänkande vad gäller film och filmproduktion. Man kan till och med undra om det ens under senare år har hänt så mycket på detta område och om den eko-kritik som syns allt mer i andra sammanhang egentligen existerar i filmens värld – Hollywoods dominans kring allt som har med filmskapande att göra är fortfarande närmast överväldigande på de flesta områden. Sat, 29 Jun 2013 14:26:00 GMT http://lnu.se/1.88750/eko-kritiska-texter-om-film 2013-06-29T14:26:00Z Varför finns det så många influensavirus? http://lnu.se/1.88516/varfor-finns-det-sa-manga-influensavirus Med jämna mellanrum dyker det upp nya influensavirus hos människor. För ett par år sedan pratades det väldigt mycket om fågelinfluensan H5N1, sedan var det svininfluensan H1N1 och nu den senaste tiden ett nytt fågelvirus, den här gången med namnet H7N9. Men varifrån kommer influensa? Och hur kommer det sig att det finns så många olika varianter? Fri, 28 Jun 2013 15:26:00 GMT http://lnu.se/1.88516/varfor-finns-det-sa-manga-influensavirus 2013-06-28T15:26:00Z Internationella framgångar för studenter på masterprogrammet Social Media & Web Technologies http://lnu.se/1.88540/internationella-framgangar-for-studenter-pa-masterprogrammet-social-media--web-technologies Två tjejer har fått uppmärksamhet för sina masterarbeten i internationella tävlingar. Fri, 28 Jun 2013 12:31:00 GMT http://lnu.se/1.88540/internationella-framgangar-for-studenter-pa-masterprogrammet-social-media--web-technologies 2013-06-28T12:31:00Z Smart Housing Småland vinnare av Vinnväxt http://lnu.se/1.88651/smart-housing-smaland-vinnare-av-vinnvaxt Idag vid lunch stod det klart att Smålands ansökan om att utveckla innovationsmiljön Smart Housing blir en av tre vinnare i VINNOVAs stora Vinnväxt-program. Vinsten betyder att Småland har möjlig finansiering under 10 år för att utveckla företagande, forskning och innovationer inom ramen för Smart Housing. Bakom ansökan står regionförbund, länsstyrelser, Linnéuniversitetet, Högskolan i Jönköping, forskningsinstituten SP och Glafo samt företag i hela Småland. Wed, 26 Jun 2013 12:36:01 GMT http://lnu.se/1.88651/smart-housing-smaland-vinnare-av-vinnvaxt 2013-06-26T12:36:01Z Biologi, Fysik och Miljövetenskap utvärderade http://lnu.se/1.88620/biologi-fysik-och-miljovetenskap-utvarderade- Linnéuniversitetets utbildning i biologi på kandidatnivå och i miljövetenskap på magisternivå håller hög kvalitet medan kandidatnivå i fysik och kandidatnivå i miljövetenskap föll på målsnöret och tilldelas omdömet bristande kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) fortsätter sina utvärderingar av landets lärosäten. Wed, 26 Jun 2013 11:17:00 GMT http://lnu.se/1.88620/biologi-fysik-och-miljovetenskap-utvarderade- 2013-06-26T11:17:00Z Sommarens A-Ö http://lnu.se/1.88488/sommarens-a-o Behöver du tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under sommaren? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet. Mon, 24 Jun 2013 14:41:06 GMT http://lnu.se/1.88488/sommarens-a-o 2013-06-24T14:41:06Z Vad gör energi- och miljöingenjörer? http://lnu.se/1.88088/vad-gor-energi--och-miljoingenjorer Den 14 juni möttes lärare, några av våra tidigare studenter och ett tiotal av våra blivande studenter på programmet Energi och miljö – inriktning bioenergiteknik, högskoleingenjör. Programansvarig professor Björn Zethraeus hade bjudit in till en träff för att berätta mer om programmet och visa på vad man kan komma att jobba med efter utbildningen. Tue, 18 Jun 2013 07:02:29 GMT http://lnu.se/1.88088/vad-gor-energi--och-miljoingenjorer 2013-06-18T07:02:29Z Avtal ska minska universitetets klimatpåverkan http://lnu.se/1.88133/avtal-ska-minska-universitetets-klimatpaverkan Linnéuniversitetet har tillsammans med Länsstyrelsen i Kronobergs län skrivit under ett klimatavtal med åtgärder som ska minska universitetets påverkan på klimatet. Mon, 17 Jun 2013 12:39:00 GMT http://lnu.se/1.88133/avtal-ska-minska-universitetets-klimatpaverkan 2013-06-17T12:39:00Z Informella processer styr rekrytering inom akademin http://lnu.se/1.87871/informella-processer-styr-rekrytering-inom-akademin I en ny avhandling från Linnéuniversitetet studerar Thomas Sandstedt rekrytering i svenska högskolor och universitet. Fri, 14 Jun 2013 14:03:53 GMT http://lnu.se/1.87871/informella-processer-styr-rekrytering-inom-akademin 2013-06-14T14:03:53Z Utveckling av teknik för att designa nya läkemedelssubstanser http://lnu.se/1.87949/utveckling-av-teknik-for-att-designa-nya-lakemedelssubstanser Elinor Meiby, doktorand i biokemi vid Linnéuniversitetet, utvecklar i sin avhandling "Progress of weak affinity chromatography as a tool in drug development” tekniken svagaffinitetskromatografi för olika applikationer inom läkemedelsutveckling. Fri, 14 Jun 2013 06:04:43 GMT http://lnu.se/1.87949/utveckling-av-teknik-for-att-designa-nya-lakemedelssubstanser 2013-06-14T06:04:43Z Ölandshamnen i fokus för fortsatt arbete http://lnu.se/1.87830/olandshamnen-i-fokus-for-fortsatt-arbete Linnéuniversitetets styrelse fattade onsdag den 12 juni enhälligt beslut om att utredningsarbetet för en samlad placering av Linnéuniversitetets lokaler i Kalmar fortsättningsvis ska fokusera på Ölandshamnen. Wed, 12 Jun 2013 12:14:59 GMT http://lnu.se/1.87830/olandshamnen-i-fokus-for-fortsatt-arbete 2013-06-12T12:14:59Z Femteklassare på internationellt besök http://lnu.se/1.87678/femteklassare-pa-internationellt-besok Under två intensiva dagar besökte drygt 200 femteklassare Linnéuniversitetet. Mon, 10 Jun 2013 13:48:53 GMT http://lnu.se/1.87678/femteklassare-pa-internationellt-besok 2013-06-10T13:48:53Z 17 miljoner till forskare vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.87690/17-miljoner-till-forskare-vid-linneuniversitetet 5 forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet har fått medel beviljade vid Kampradstiftelsens första utlysning. Det rör sig om projekt inom Förbättrad livskvalitet. Mon, 10 Jun 2013 08:59:00 GMT http://lnu.se/1.87690/17-miljoner-till-forskare-vid-linneuniversitetet 2013-06-10T08:59:00Z 1.5 miljoner till projekt om affärsmodeller för e- och m-handel http://lnu.se/1.87600/15-miljoner-till-projekt-om-affarsmodeller-for-e--och-m-handel Leif Marcusson, lektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, har fått 1 460 300 kronor av Wallenbergstiftelsen för ett projekt om företags övergång från fysisk handel till e-handel och m-handel. Wed, 05 Jun 2013 11:27:00 GMT http://lnu.se/1.87600/15-miljoner-till-projekt-om-affarsmodeller-for-e--och-m-handel 2013-06-05T11:27:00Z Ris och ros för kemi vid utvärdering http://lnu.se/1.87599/ris-och-ros-for-kemi-vid-utvardering Linnéuniversitetets utbildning i kemi på kandidatnivå håller hög kvalitet medan ämnet på magisternivå föll på målsnöret och tilldelas omdömet bristande kvalitet när Universitetskanslersämbetet (UK-ämbetet) fortsätter sina utvärderingar av landets lärosäten. Wed, 05 Jun 2013 11:24:03 GMT http://lnu.se/1.87599/ris-och-ros-for-kemi-vid-utvardering 2013-06-05T11:24:03Z 3 miljoner till projekt om appar och läs- och skrivsvårigheter http://lnu.se/1.87524/3-miljoner-till-projekt-om-appar-och-las--och-skrivsvarigheter Idor Svensson, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, har fått 3 000 000 kronor av Wallenbergstiftelsen för projektet ”Alternativa stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter i grundskolan och gymnasiet; ett möjligt åtgärdsgenombrott". Tue, 04 Jun 2013 11:38:00 GMT http://lnu.se/1.87524/3-miljoner-till-projekt-om-appar-och-las--och-skrivsvarigheter 2013-06-04T11:38:00Z Linnéuniversitetets akademiska högtid 2013 http://lnu.se/1.87093/linneuniversitetets-akademiska-hogtid-2013 Under pompa och ståt har Linnéuniversitetet installerat 13 nya professorer, promoverat 23 doktorer och två hedersdoktorer. I Växjö Konserthus högtidlighölls de akademiska prestationer som för doktorander och professorer är personliga framsteg men också viktiga framgångsfaktorer för Linnéuniversitetet. Fri, 24 May 2013 17:09:00 GMT http://lnu.se/1.87093/linneuniversitetets-akademiska-hogtid-2013 2013-05-24T17:09:00Z Nytt nummer av Fokus Linnéuniversitetet ute! http://lnu.se/1.87119/nytt-nummer-av-fokus-linneuniversitetet-ute Magasinet Fokus Linnéuniversitetet berättar om delar av den spännande forskning och utbildning som drivs vid Linnéuniversitetet. Fri, 24 May 2013 14:22:15 GMT http://lnu.se/1.87119/nytt-nummer-av-fokus-linneuniversitetet-ute 2013-05-24T14:22:15Z Sjöfart och miljö – ny kurs om aktuellt ämne http://lnu.se/1.87012/sjofart-och-miljo--ny-kurs-om-aktuellt-amne I den nya kursen Sjöfart och miljö behandlas sjöfartens effekter på miljön och de tekniska lösningar som nu utvecklas för att minska negativ påverkan. Fri, 24 May 2013 10:49:32 GMT http://lnu.se/1.87012/sjofart-och-miljo--ny-kurs-om-aktuellt-amne 2013-05-24T10:49:32Z 8 miljoner till Helene Ehriander och Anna Nilsson http://lnu.se/1.87035/8-miljoner-till-helene-ehriander-och-anna-nilsson Helene Ehriander, lektor i litteraturvetenskap, och Anna Nilsson, gymnasielärare och student på Linnéuniversitetet, har fått finansiering för ett stort pedagogiskt utvecklingsprojekt kring barns läsande, med klar potential både för samverkan och forskning! Projektet ”Bokhunden och Astrid Lindgren” har beviljats 8 miljoner kronor för tre år. Fri, 24 May 2013 08:30:00 GMT http://lnu.se/1.87035/8-miljoner-till-helene-ehriander-och-anna-nilsson 2013-05-24T08:30:00Z Linnéuniversitetet på årets vindkraftsmässa http://lnu.se/1.87066/linneuniversitetet-pa-arets-vindkraftsmassa Forskning som kan effektivisera planering och minska kumulativa risker vid nya havsbaserade vindkraftsetableringar samt utbildning som kan tillföra kompetens inom sektorn. Linnéuniversitetet erbjuder intressanta värden på veckans stora vindkraftmässa i Kalmar. Thu, 23 May 2013 09:38:31 GMT http://lnu.se/1.87066/linneuniversitetet-pa-arets-vindkraftsmassa 2013-05-23T09:38:31Z Vad bestämmer vilken medicin du får? http://lnu.se/1.86947/vad-bestammer-vilken-medicin-du-far Birgitta Semark, doktorand i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet, konstaterar i sin avhandling "Patient characteristics, perceived health and drug prescription in primary care” att läkarens förskrivning av läkemedel inte bara styrs av det medicinska behovet utan också av olika ekonomiska begränsningar och av lyhördheten för patienters behov av att få påverka. Tue, 21 May 2013 09:25:00 GMT http://lnu.se/1.86947/vad-bestammer-vilken-medicin-du-far 2013-05-21T09:25:00Z Ny avhandling om benchmark sviter för referensanalys http://lnu.se/1.86848/ny-avhandling-om-benchmark-sviter-for-referensanalys I en ny avhandling från Linnéuniversitetet presenterar Tobias Gutzmann den teoretiska grunden för benchmarking referensanalys, och ger verktyg för att skapa och använda sådana benchmark sviter. Mon, 20 May 2013 12:11:00 GMT http://lnu.se/1.86848/ny-avhandling-om-benchmark-sviter-for-referensanalys 2013-05-20T12:11:00Z Fysisk aktivitet kan påverka både hälsa och fysisk självkänsla http://lnu.se/1.86797/fysisk-aktivitet-kan-paverka-bade-halsa-och-fysisk-sjalvkansla Det är viktigt att uppmuntra fysiskt inaktiva gymnasieungdomar att bli fysiskt aktiva och träna för att öka möjligheten för ett framtida hälsosamt liv. Detta konstaterar Yvonne Kahlin i en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Fri, 17 May 2013 06:45:00 GMT http://lnu.se/1.86797/fysisk-aktivitet-kan-paverka-bade-halsa-och-fysisk-sjalvkansla 2013-05-17T06:45:00Z Att bli tidigarelärare i matematik – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.86565/att-bli-tidigarelarare-i-matematik--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver Hanna Palmér processen att bli tidigarelärare med fokus på matematikundervisning med utgångspunkt från nyexaminerades lärares egna perspektiv. Tue, 14 May 2013 10:54:00 GMT http://lnu.se/1.86565/att-bli-tidigarelarare-i-matematik--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2013-05-14T10:54:00Z Bättre rapportering av biverkningar http://lnu.se/1.86379/battre-rapportering-av-biverkningar Elisabet Ekman tar i sin avhandling upp olika sätt att förbättra rapporteringen av läkemedelsbiverkningar. Hon har också speciellt tittat på två olika biverkningar som rapporterats från sjukvården till svenska biverkningsregistret. Tue, 07 May 2013 13:56:00 GMT http://lnu.se/1.86379/battre-rapportering-av-biverkningar 2013-05-07T13:56:00Z Högt betyg för Linnéuniversitetets miljöarbete http://lnu.se/1.86355/hogt-betyg-for-linneuniversitetets-miljoarbete När Naturvårdsverket har sammanställt de rapporteringar av miljöledningsarbetet för 2012 som alla statliga myndigheter har rapporterat in visar det sig att Linnéuniversitetet får toppbetyg. Tue, 07 May 2013 12:28:35 GMT http://lnu.se/1.86355/hogt-betyg-for-linneuniversitetets-miljoarbete 2013-05-07T12:28:35Z Seniordagarna i Kalmar http://lnu.se/1.86106/seniordagarna-i-kalmar Vid Seniordagarna, den 24 och 25 april, ett arrangemang av det kommunala pensionärsrådet i Kalmar, deltog forskare från Ekonomihögskolan och Fakulteten för samhällsvetenskap för att presentera sin kommande forskning om en förbättrad livskvalitet för de äldre. Mon, 06 May 2013 08:23:47 GMT http://lnu.se/1.86106/seniordagarna-i-kalmar 2013-05-06T08:23:47Z Riksdagens Arbetsmarknadsutskott på besök http://lnu.se/1.86229/riksdagens-arbetsmarknadsutskott-pa-besok Fredagen den 3 maj besökte ordföranden i Riksdagens Arbetsmarknadsutskott, tillsammans med två ledamöter, Linnéuniversitetet. Fri, 03 May 2013 15:47:00 GMT http://lnu.se/1.86229/riksdagens-arbetsmarknadsutskott-pa-besok 2013-05-03T15:47:00Z Samhällsdebattör och Astrid Lindgrenforskare blir hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.86072/samhallsdebattor-och-astrid-lindgrenforskare-blir-hedersdoktorer-vid-linneuniversitetet Till hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet har fakultetsnämnderna utsett professor emeritus Lennart Lundquist och litteraturvetare Lena Törnqvist. Tue, 30 Apr 2013 09:15:00 GMT http://lnu.se/1.86072/samhallsdebattor-och-astrid-lindgrenforskare-blir-hedersdoktorer-vid-linneuniversitetet 2013-04-30T09:15:00Z Fredrik Oskarsson blir ny IT-chef på universitetet http://lnu.se/1.85571/fredrik-oskarsson-blir-ny-it-chef-pa-universitetet I juli tillträder Fredrik Oskarsson som ny IT-chef vid Linnéuniversitetet. Han kommer närmast från Ericsson i Karlskrona där han arbetat som enhetschef för produktutveckling. Fri, 19 Apr 2013 11:22:32 GMT http://lnu.se/1.85571/fredrik-oskarsson-blir-ny-it-chef-pa-universitetet 2013-04-19T11:22:32Z Vårdandets symfoni – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.85540/vardandets-symfoni--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Vårdande är inte enkelt. Det kräver kunskap, kraft och vilja. En god vård kräver också att samtliga inblandade drar åt samma håll och skapar en slags vårdandets symfoni. Detta visar Judy Chow i sin avhandling Vårdandets symfoni - fenomenet vårdrelation i skenet av två världsbilder som läggs fram på Linnéuniversitetet idag. Fri, 19 Apr 2013 08:29:14 GMT http://lnu.se/1.85540/vardandets-symfoni--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2013-04-19T08:29:14Z Linnéuniversitetet fortsätter att öka antalet ansökningar http://lnu.se/1.85513/linneuniversitetet-fortsatter-att-oka-antalet-ansokningar Linnéuniversitetet slår åter rekord i antalet ansökningar till hösten 2013. När anmälningstiden gick ut vid midnatt natten till den 17 april stod det klart att nästan 56700 personer hade sökt en utbildning vid Linnéuniversitetet. Thu, 18 Apr 2013 11:38:00 GMT http://lnu.se/1.85513/linneuniversitetet-fortsatter-att-oka-antalet-ansokningar 2013-04-18T11:38:00Z Förlängd anmälningsperiod på Antagning.se http://lnu.se/1.85315/forlangd-anmalningsperiod-pa-antagningse På grund av tekniska problem är sista anmälningsdagen till höstterminen 2013 förlängd på Antagning.se. Webbanmälan till höstens kurser och program stänger nu kl. 24.00 16 april. Tue, 16 Apr 2013 06:12:17 GMT http://lnu.se/1.85315/forlangd-anmalningsperiod-pa-antagningse 2013-04-16T06:12:17Z Ny bok om kulturens betydelse för regional utveckling http://lnu.se/1.85252/ny-bok-om-kulturens-betydelse-for-regional-utveckling Idag publiceras antologin "The Value of Arts and Culture for Regional Development. A Scandinavian Perspective” på Routledge förlag i Oxford/New York." Redaktörer är professor Lars Lindkvist och gästprofessor Lisbeth Lindeborg vid Linnéuniversitetet. Fri, 12 Apr 2013 13:27:56 GMT http://lnu.se/1.85252/ny-bok-om-kulturens-betydelse-for-regional-utveckling 2013-04-12T13:27:56Z Homofobi slår igenom på arbetsmarknaden http://lnu.se/1.85180/homofobi-slar-igenom-pa-arbetsmarknaden Allmänhetens negativa attityder gör att homosexuella riskerar att missgynnas på arbetsmarknaden. Det visar en ny studie som gjorts av forskare vid Linnéuniversitetet. Fri, 12 Apr 2013 09:28:00 GMT http://lnu.se/1.85180/homofobi-slar-igenom-pa-arbetsmarknaden 2013-04-12T09:28:00Z Ny universitetsstyrelse klar http://lnu.se/1.85157/ny-universitetsstyrelse-klar Regeringen har i dag förordnat ordförande och övriga externa ledamöter till universitetsstyrelsen för Linnéuniversitet. Det är både nya och gamla ansikten. Thu, 11 Apr 2013 08:15:00 GMT http://lnu.se/1.85157/ny-universitetsstyrelse-klar 2013-04-11T08:15:00Z Innovationsmöte ska få fler att våga satsa http://lnu.se/1.84982/innovationsmote-ska-fa-fler-att-vaga-satsa Hur ska regeringens nationella innovationsstrategi stimulera innovation i Kalmar Län? Hur arbetar vi för att fler ska vilja utveckla sin idé till nya produkter och tjänster i länet? Det var utgångspunkten för tisdagens konferens Innovationskraft Sverige- tillväxt och utveckling i Kalmar län. Tue, 09 Apr 2013 12:07:00 GMT http://lnu.se/1.84982/innovationsmote-ska-fa-fler-att-vaga-satsa 2013-04-09T12:07:00Z Specialdesignade fordon! http://lnu.se/1.84814/specialdesignade-fordon I de praktiska momenten i en kurs som högskoleingenjörsstudenterna i maskinteknik läser designas trampfordon. Fri, 05 Apr 2013 13:09:39 GMT http://lnu.se/1.84814/specialdesignade-fordon 2013-04-05T13:09:39Z Fanskapet har något för alla åldrar http://lnu.se/1.84825/fanskapet-har-nagot-for-alla-aldrar Fanskapet har betydelse även för vuxna. Det vill säga att det inte bara är unga som har glädje av att vara ett musikalisk fan, att gilla en speciell artist eller ett band. I en doktorsavhandling i musikvetenskap visar Eva Kjellander vad musik kan betyda för människor. Fri, 05 Apr 2013 12:56:11 GMT http://lnu.se/1.84825/fanskapet-har-nagot-for-alla-aldrar 2013-04-05T12:56:11Z Kombinerad träning främjar god läsutveckling – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.84779/kombinerad-traning-framjar-god-lasutveckling--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet- I en ny avhandling från analyserar Linda Fälth hur olika interventionsåtgärder påverkar läsutvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv. Fri, 05 Apr 2013 06:53:00 GMT http://lnu.se/1.84779/kombinerad-traning-framjar-god-lasutveckling--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet- 2013-04-05T06:53:00Z Fyra tjejer byter alkohol mot träning http://lnu.se/1.84671/fyra-tjejer-byter-alkohol-mot-traning Fyra tjejer har antagit utmaningen att anmäla sig till Studenthälsans och Olympens livsstilstävling. De väljer att tacka nej till alkohol under fem veckor och ska festa nyktert. Thu, 04 Apr 2013 11:45:00 GMT http://lnu.se/1.84671/fyra-tjejer-byter-alkohol-mot-traning 2013-04-04T11:45:00Z Bibliotekariens nya kläder http://lnu.se/1.84402/bibliotekariens-nya-klader Bibliotekariens roll som forskarens guide till forskningsdatabaser och publiceringsverktyg håller på att ändras. Hur upplever bibliotekarierna detta? Det undrade Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, och fil. dr. Krister Johannesson vid Högskolan i Skövde. Wed, 27 Mar 2013 15:19:00 GMT http://lnu.se/1.84402/bibliotekariens-nya-klader 2013-03-27T15:19:00Z Jörgen Forss får årets Linnéstipendium http://lnu.se/1.84300/jorgen-forss-far-arets-linnestipendium- Jörgen Forss tilldelas Växjös och Kalmar stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling för sitt forskningsprojekt Kartläggning och optimering av vattenbehandling vid Lessebo bruk. Fri, 22 Mar 2013 15:22:00 GMT http://lnu.se/1.84300/jorgen-forss-far-arets-linnestipendium- 2013-03-22T15:22:00Z Festivalnyhet påverkar inte Music & Event Managements Hultsfredsplacering http://lnu.se/1.84191/festivalnyhet-paverkar-inte-music--event-managements-hultsfredsplacering Nyheten att festivalarrangören FKP Scorpio beslutat att flytta Hultsfredsfestivalen till Sigtuna, har mycket liten påverkan på kandidatprogrammet Music & Event Management. Wed, 20 Mar 2013 14:05:34 GMT http://lnu.se/1.84191/festivalnyhet-paverkar-inte-music--event-managements-hultsfredsplacering 2013-03-20T14:05:34Z Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram inspirerade Linnéstudenter http://lnu.se/1.84092/prins-daniels-fellowship-och-entreprenorskapsprogram-inspirerade-linnestudenter- IKEA-salen i Växjö fylldes till sista plats när universitetet besöktes av Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram. Prins Daniel, Filippa Knutsson, grundare av Filippa K, och Johan Skarborg, vd Academic Work, höll inspirationsföreläsning om entreprenörskap. Tue, 19 Mar 2013 15:13:00 GMT http://lnu.se/1.84092/prins-daniels-fellowship-och-entreprenorskapsprogram-inspirerade-linnestudenter- 2013-03-19T15:13:00Z Prins Daniel, Filippa Knutsson, Johan Skarborg och IVA till Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.83933/prins-daniel-filippa-knutsson-johan-skarborg-och-iva-till-linneuniversitetet Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship och entreprenörskapsprogram kommer idag till Växjö. På schemat står bland annat seminarium på Linnéuniversitet. Utöver H.K.H. Prins Daniel deltar ett antal företagsledare som experter och inspiratörer, såsom Filippa Knutsson, grundare av Filippa K, och Johan Skarborg, vd Academic Work. Tue, 19 Mar 2013 12:12:52 GMT http://lnu.se/1.83933/prins-daniel-filippa-knutsson-johan-skarborg-och-iva-till-linneuniversitetet 2013-03-19T12:12:52Z One Health förenar forskare för folk- och djurhälsa http://lnu.se/1.83929/one-health-forenar-forskare-for-folk--och-djurhalsa Det akademiska nätverket för infektionsekologi och epidemiologi (IEE) byter namn till One Health Sweden. Det sker under den internationella, vetenskapliga konferensen med tema ”en hälsa ─ samarbete och vision”. Mon, 18 Mar 2013 09:56:40 GMT http://lnu.se/1.83929/one-health-forenar-forskare-for-folk--och-djurhalsa 2013-03-18T09:56:40Z Sista chansen att söka sommarkurser http://lnu.se/1.83864/sista-chansen-att-soka-sommarkurser Idag, 15 mars, är det sista chansen att söka en kurs till sommaren 2013. Vid midnatt, natten till lördag 16 mars, stänger ansökningen. Fri, 15 Mar 2013 09:45:45 GMT http://lnu.se/1.83864/sista-chansen-att-soka-sommarkurser 2013-03-15T09:45:45Z Hur sprids stegljud i trähus? Ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.83806/hur-sprids-stegljud-i-trahus-ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Var femte person som bor i lägenhet störs av sin granne. Men hur sprids egentligen ljudet från en lägenhet till en annan? Detta har Åsa Bolmsvik studerat i sin doktorsavhandling. Thu, 14 Mar 2013 12:07:00 GMT http://lnu.se/1.83806/hur-sprids-stegljud-i-trahus-ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2013-03-14T12:07:00Z Entreprenörskap som kommunikativ handling – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.83750/entreprenorskap-som-kommunikativ-handling--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Erik Rosell har studerat entreprenörskap så som det praktiseras av Nätverket Samhällsförändring i Praktiken (Nätverket SIP), en organisation med bas i civilsamhället och dess medborgaransvar. Wed, 13 Mar 2013 12:36:00 GMT http://lnu.se/1.83750/entreprenorskap-som-kommunikativ-handling--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2013-03-13T12:36:00Z 50.000 kr till Otto Petersson http://lnu.se/1.83561/50000-kr-till-otto-petersson Otto Petersson, doktorand i statsvetenskap, har tilldelats ett forskarstipendium på 50.000 kr från Stiftelsen Markussens studiefond. Tue, 12 Mar 2013 08:29:15 GMT http://lnu.se/1.83561/50000-kr-till-otto-petersson 2013-03-12T08:29:15Z Om sanningen skall fram – ny avhandling om polisförhör med misstänkta för grova brott http://lnu.se/1.83450/om-sanningen-skall-fram--ny-avhandling-om-polisforhor-med-misstankta-for-grova-brott Polisutredningar i brottmål berör varje år hundratusentals människor i Sverige. I en ny avhandling analyserar Ola Kronkvist de sammanhang i vilka förhör hålls med misstänkta för grova brott. Thu, 07 Mar 2013 09:29:00 GMT http://lnu.se/1.83450/om-sanningen-skall-fram--ny-avhandling-om-polisforhor-med-misstankta-for-grova-brott 2013-03-07T09:29:00Z Litteraturvetenskap får betyget bristande kvalitet http://lnu.se/1.83427/litteraturvetenskap-far-betyget-bristande-kvalitet När Universitetskanslersämbetet, UKÄ, går vidare i sina utvärderingar av landets högskolor och universitet får Linnéuniversitetet betyget bristande kvalitet för ämnet Litteraturvetenskap. Thu, 07 Mar 2013 07:50:00 GMT http://lnu.se/1.83427/litteraturvetenskap-far-betyget-bristande-kvalitet 2013-03-07T07:50:00Z Närmare skolvardagen – vi dubblar lärarstudenternas tid i yrkespraktiken! http://lnu.se/1.83362/narmare-skolvardagen--vi-dubblar-lararstudenternas-tid-i-yrkespraktiken Genom att verksamhetsintegrera delar av teorikurserna får de studerande i en nyinrättad, profilerad utbildning dubbelt så många möjligheter att skaffa sig erfarenheter från skolvardagen. Wed, 06 Mar 2013 10:50:00 GMT http://lnu.se/1.83362/narmare-skolvardagen--vi-dubblar-lararstudenternas-tid-i-yrkespraktiken 2013-03-06T10:50:00Z Kungligt besök på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.83331/kungligt-besok-pa-linneuniversitetet I år har kung Carl XVI Gustaf suttit 40 år på den svenska tronen. Detta firar kungaparet med en resa genom hela landet. Tue, 05 Mar 2013 18:03:00 GMT http://lnu.se/1.83331/kungligt-besok-pa-linneuniversitetet 2013-03-05T18:03:00Z Forskning om lokal demokrati i Afrika http://lnu.se/1.83271/forskning-om-lokal-demokrati-i-afrika- Jonas Ewald, lektor i freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet, har fått 1 900 000 kronor för ett forskningsprojekt kring lokal demokrati i Tanzania. Det gäller ett tvåårigt projekt som finansieras av ”International Center for Local Democracy”. Tue, 05 Mar 2013 07:19:07 GMT http://lnu.se/1.83271/forskning-om-lokal-demokrati-i-afrika- 2013-03-05T07:19:07Z Sydost tar täten inom sjösäkerhet http://lnu.se/1.82885/sydost-tar-taten-inom-sjosakerhet Sydost-initiativet Baltic Maritime Science Park har utsetts till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön. - Detta är en viktig utmärkelse som ytterligare sätter Blekinge och Kalmar på kartan för sitt arbete med sjösäkerhet, säger Daniel Sköld projektledare för Baltic Maritime Science Park. Wed, 27 Feb 2013 13:14:57 GMT http://lnu.se/1.82885/sydost-tar-taten-inom-sjosakerhet 2013-02-27T13:14:57Z Mycket hög kvalitet för Svenska som andraspråk http://lnu.se/1.82865/mycket-hog-kvalitet-for-svenska-som-andrasprak Linnéuniversitetets språkutbildningar får åter höga betyg när Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering fortsätter. Den här gången är det Svenska som andraspråk som får högsta möjliga betyget Mycket hög kvalitet. Wed, 27 Feb 2013 12:13:15 GMT http://lnu.se/1.82865/mycket-hog-kvalitet-for-svenska-som-andrasprak 2013-02-27T12:13:15Z Soptippar en guldgruva med energi och metaller http://lnu.se/1.82627/soptippar-en-guldgruva-med-energi-och-metaller Professor William Hogland har nyligen tillsammans med forskarkollegor från sju andra länder varit på Ösel i Estland och grävt i en övertäckt gammal deponi för sopor. Mon, 25 Feb 2013 09:43:39 GMT http://lnu.se/1.82627/soptippar-en-guldgruva-med-energi-och-metaller 2013-02-25T09:43:39Z Cross Media Week 2013 http://lnu.se/1.82350/cross-media-week-2013 Ett tjugotal studenter från många länder i världen studerar medieteknik på masternivå. Till vardags bor hälften av dem i Växjö, och hälften följer utbildningen på distans från sina respektive hemländer. Den här veckan möts de alla IRL (in real life) på Linnéuniversitetet under Cross Media Week 2013. Fri, 22 Feb 2013 13:57:53 GMT http://lnu.se/1.82350/cross-media-week-2013 2013-02-22T13:57:53Z Gemensam avsiktsförklaring ska stärka glasinriktning i Pukeberg http://lnu.se/1.82433/gemensam-avsiktsforklaring-ska-starka-glasinriktning-i-pukeberg Utbildning på både gymnasie-, yrkeshögskole- och universitetsnivå, utveckling och forskning inom glasdesign på både nationell och internationell nivå. Thu, 21 Feb 2013 10:51:41 GMT http://lnu.se/1.82433/gemensam-avsiktsforklaring-ska-starka-glasinriktning-i-pukeberg 2013-02-21T10:51:41Z Enhälligt beslut om lokalisering av designutbildning http://lnu.se/1.82354/enhalligt-beslut-om-lokalisering-av-designutbildning Universitetsstyrelsen fattade ett enhälligt inriktningsbeslut som innebär att utbildning och forskning i design ska bedrivas vid huvudorterna Kalmar och Växjö. Realiserandet hänger samman med lokalsituationen i Kalmar. Därtill kommer Linnéuniversitetet att vara en aktiv part i utvecklingen av ett kompetenscentrum i Pukeberg. Wed, 20 Feb 2013 13:07:34 GMT http://lnu.se/1.82354/enhalligt-beslut-om-lokalisering-av-designutbildning 2013-02-20T13:07:34Z Utvärdering ger högsta betyg för spanska http://lnu.se/1.82311/utvardering-ger-hogsta-betyg-for-spanska När Universitetskanslersämbetet fortsätter sin utvärdering av landets utbildningar får Linnéuniversitetet högsta betyget Mycket hög kvalitet för spanska på kandidatnivå. Wed, 20 Feb 2013 09:28:17 GMT http://lnu.se/1.82311/utvardering-ger-hogsta-betyg-for-spanska 2013-02-20T09:28:17Z Nytt uppdrag på Utbildningsdepartementet för Ylva Dandanell Daveby http://lnu.se/1.82164/nytt-uppdrag-pa-utbildningsdepartementet-for-ylva-dandanell-daveby Ylva Dandanell Daveby, forskningssamordnare vid Linnéuniversitetet, har fått uppdraget som huvudsekreterare för en arbetsgrupp som biträder Utbildningsdepartementet med att göra en översyn av den nationella organisationen för EU:s forskningssamarbete. Mon, 18 Feb 2013 14:39:07 GMT http://lnu.se/1.82164/nytt-uppdrag-pa-utbildningsdepartementet-for-ylva-dandanell-daveby 2013-02-18T14:39:07Z Polisen är själva regissörer då nyhetsmedierna rapporterar om poliskåren och dess arbete http://lnu.se/1.82157/polisen-ar-sjalva-regissorer-da-nyhetsmedierna-rapporterar-om-poliskaren-och-dess-arbete En förhärskande myt gör gällande att mediernas rapportering kring poliser och polisarbete domineras av en starkt negativ bild av en ineffektiv poliskår. I själva verket är kritisk journalistik en sällsynthet, det är istället en övervägande positiv bild av polisen som träder fram i nyhetsrapporteringen. Det visar en nyutgiven bok ”En trygg polis i ett otryggt samhälle - nyhetsmediernas bild av polisen och polisarbetet”. Mon, 18 Feb 2013 13:12:16 GMT http://lnu.se/1.82157/polisen-ar-sjalva-regissorer-da-nyhetsmedierna-rapporterar-om-poliskaren-och-dess-arbete 2013-02-18T13:12:16Z Fåglarnas utveckling sitter i skalet http://lnu.se/1.82124/faglarnas-utveckling-sitter-i-skalet Äggskalet fyller en viktig funktion i fåglarnas utveckling. Inte bara under embryonalutvecklingen utan också under fåglarnas hela evolution, visar Ola Österström i sin avhandling ”The Avian Eggshell”. Mon, 18 Feb 2013 08:28:28 GMT http://lnu.se/1.82124/faglarnas-utveckling-sitter-i-skalet 2013-02-18T08:28:28Z En sann brygga mellan näringsliv och akademi http://lnu.se/1.81861/en-sann-brygga-mellan-naringsliv-och-akademi- Två nya adjungerade professorer har anställts vid Linnéuniversitetet. De ingår i universitetets och IKEAs långsiktiga samarbete The Bridge. Lars Dafnäs blir adjungerad professor i design och Gudmund Vollbrecht adjungerad professor i virkeslära. Thu, 14 Feb 2013 08:31:56 GMT http://lnu.se/1.81861/en-sann-brygga-mellan-naringsliv-och-akademi- 2013-02-14T08:31:56Z Regeringsuppdrag att utreda digitalt utanförskap http://lnu.se/1.81662/regeringsuppdrag-att-utreda-digitalt-utanforskap Angela Zetterlund har fått i uppdrag av regeringen att samordna en utredning om hur frivilliga krafter i samhället bidrar till att öka den digitala delaktigheten. Thu, 14 Feb 2013 08:29:06 GMT http://lnu.se/1.81662/regeringsuppdrag-att-utreda-digitalt-utanforskap 2013-02-14T08:29:06Z Tredje året av framgång http://lnu.se/1.81801/tredje-aret-av-framgang I veckan presenteras Linnéuniversitetets årsredovisning och stora steg har tagits för att göra lärosätet till en småländsk stolthet - en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Thu, 14 Feb 2013 08:27:21 GMT http://lnu.se/1.81801/tredje-aret-av-framgang 2013-02-14T08:27:21Z Bakteriesamhällen är känsliga för miljöförändringar http://lnu.se/1.81383/bakteriesamhallen-ar-kansliga-for-miljoforandringar I sin avhandling ”Effect of environmental factors on bacterioplankton community composition, diversity and functionality” visar Johanna Sjöstedt på hur förändringar i miljöfaktorer påverkar bakteriesamhällets sammansättning, mångfald och funktionalitet. Thu, 07 Feb 2013 07:56:00 GMT http://lnu.se/1.81383/bakteriesamhallen-ar-kansliga-for-miljoforandringar 2013-02-07T07:56:00Z Bakterier bryter ner färgrester från textilindustrin - ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.81282/bakterier-bryter-ner-fargrester-fran-textilindustrin---ny-avhandling-fran-linneuniversitetet I en ny avhandling från Linnéuniversitetet utvecklar Jörgen Forss en biologisk behandling som bryter ned textilfärgerna i vattnet. Wed, 06 Feb 2013 13:20:00 GMT http://lnu.se/1.81282/bakterier-bryter-ner-fargrester-fran-textilindustrin---ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2013-02-06T13:20:00Z Lina Andersson får entreprenörskapspris http://lnu.se/1.81213/lina-andersson-far-entreprenorskapspris Lina Andersson, docent i nationalekonomi och medlem av Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination Studies, har tilldelats Entreprenörskapsforums pris till unga entreprenörskapsforskare 2013. Wed, 06 Feb 2013 07:28:28 GMT http://lnu.se/1.81213/lina-andersson-far-entreprenorskapspris 2013-02-06T07:28:28Z Nationell musiklärarträff om likvärdig bedömning sänds på webben http://lnu.se/1.80935/nationell-musiklarartraff-om-likvardig-bedomning-sands-pa-webben Vid den andra nätverksträffen för musiklärare i Växjö-Kalmarregionen är temat likvärdig bedömning. Mon, 04 Feb 2013 11:54:52 GMT http://lnu.se/1.80935/nationell-musiklarartraff-om-likvardig-bedomning-sands-pa-webben 2013-02-04T11:54:52Z Professor vid Linnéuniversitetet i artikel i Life Science Sweden http://lnu.se/1.80905/professor-vid-linneuniversitetet-i-artikel-i-life-science-sweden Sten Ohlson, professor vid Linnéuniversitetet, uppmärksammas i Life Science Sweden, nr 1:2013, för hans forskning inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling. Mon, 04 Feb 2013 09:16:24 GMT http://lnu.se/1.80905/professor-vid-linneuniversitetet-i-artikel-i-life-science-sweden 2013-02-04T09:16:24Z I skuggan av KOL – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.80829/i-skuggan-av-kol--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) angriper lungorna och skadar kroppens förmåga att syresätta blodet. I en ny avhandling fundersöker vårdvetaren Gunilla Lindqvist hur det dagliga livet för informella vårdgivare ser ut. Fri, 01 Feb 2013 08:35:00 GMT http://lnu.se/1.80829/i-skuggan-av-kol--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2013-02-01T08:35:00Z Nytt samarbete med Vandalorum http://lnu.se/1.80692/nytt-samarbete-med-vandalorum Den 1 februari 2013 startar Vandalorum i Värnamo en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsverksamhet på avancerad nivå inom ämnesområdet Skapandets praktik: företagande och mediala möjligheter. Verksamheten bedrivs i samarbete med Linnéuniversitetet och Högskolan i Jönköping. Thu, 31 Jan 2013 09:33:58 GMT http://lnu.se/1.80692/nytt-samarbete-med-vandalorum 2013-01-31T09:33:58Z Designstudenter på Stockholm Furniture & Light Fair 2013 http://lnu.se/1.80568/designstudenter-pa-stockholm-furniture--light-fair-2013 Nu är det dags för designstudenterna att visa upp sig för press och producenter på Möbelmässan i Stockholm. Årets tema är en modern tolkning av Linnés trädgårdar. Tue, 29 Jan 2013 14:52:58 GMT http://lnu.se/1.80568/designstudenter-pa-stockholm-furniture--light-fair-2013 2013-01-29T14:52:58Z Linnéforskare i femmiljardersprojekt http://lnu.se/1.80545/linneforskare-i-femmiljardersprojekt EU:s storsatsning inom neurovetenskap - The Human Brain Project - får över en miljard euro till forskning om hur hjärnan fungerar. En av forskarna i projektet är Abdul K Mohammed vid Linnéuniversitetet. Mon, 28 Jan 2013 15:06:15 GMT http://lnu.se/1.80545/linneforskare-i-femmiljardersprojekt 2013-01-28T15:06:15Z Fler kvävefixerare i Östersjön än tidigare känt http://lnu.se/1.80429/fler-kvavefixerare-i-ostersjon-an-tidigare-kant- Blågröna alger är kända kvävefixerare som är vanliga i Östersjön och i andra marina miljöer. Men det finns även icke fotosyntetiserande heterotrofa bakterier som kan fixera gasformigt kväve. Detta visar Hanna Farnelid, forskare i mikrobiologi, i sin avhandling. Thu, 24 Jan 2013 09:09:00 GMT http://lnu.se/1.80429/fler-kvavefixerare-i-ostersjon-an-tidigare-kant- 2013-01-24T09:09:00Z Distinkt kryddighet med stadga och spets – ny avhandling om Robert Parkers retorik http://lnu.se/1.59525/distinkt-kryddighet-med-stadga-och-spets--ny-avhandling-om-robert-parkers-retorik Robert Parker och hans roll i vinvärlden utgör utgångspunkten för en ny avhandling från Linnéuniversitetet av språkvetaren Charlotte Hommerberg. Thu, 24 Jan 2013 08:31:00 GMT http://lnu.se/1.59525/distinkt-kryddighet-med-stadga-och-spets--ny-avhandling-om-robert-parkers-retorik 2013-01-24T08:31:00Z Charlotte Hommerberg får prestigefyllt pris http://lnu.se/1.80231/charlotte-hommerberg-far-prestigefyllt-pris Charlotte Hommerberg, lektor i engelsk språkvetenskap, har tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens pris för sin avhandling "Persuasiveness in the discourse of wine. The rhetoric of Robert Parker". Thu, 24 Jan 2013 08:29:36 GMT http://lnu.se/1.80231/charlotte-hommerberg-far-prestigefyllt-pris 2013-01-24T08:29:36Z Linnéuniversitetet ska studera hur frivilliga krafter bidrar till ökad digital delaktighet http://lnu.se/1.80335/linneuniversitetet-ska-studera-hur-frivilliga-krafter-bidrar-till-okad-digital-delaktighet Regeringen har beslutat att ge Linnéuniversitetet i uppdrag att studera hur frivilliga initiativ bidrar till att öka den digitala delaktigheten. Tue, 22 Jan 2013 15:09:25 GMT http://lnu.se/1.80335/linneuniversitetet-ska-studera-hur-frivilliga-krafter-bidrar-till-okad-digital-delaktighet 2013-01-22T15:09:25Z Klimatforskare vid Linnéuniversitetet publicerad i dagens DN Debatt http://lnu.se/1.80177/klimatforskare-vid-linneuniversitetet-publicerad-i-dagens-dn-debatt Professor Marie-José Gaillard skriver tillsammans med andra klimatforskare i DN Debatt, den 21 januari 2013, att trovärdigheten bland forskare sätts på spel när medier misstolkar rapporter. Mon, 21 Jan 2013 10:58:39 GMT http://lnu.se/1.80177/klimatforskare-vid-linneuniversitetet-publicerad-i-dagens-dn-debatt 2013-01-21T10:58:39Z MKV-student dubbelt prisad för C-uppsats http://lnu.se/1.80096/mkv-student-dubbelt-prisad-for-c-uppsats Peter Dahlgrens uppsats om politikers retoriska strategier att försvara sig i ett mediedrev har tilldelats ännu ett stipendium. Sat, 19 Jan 2013 09:27:41 GMT http://lnu.se/1.80096/mkv-student-dubbelt-prisad-for-c-uppsats 2013-01-19T09:27:41Z Antalet ärenden i disciplinnämnden minskade 2012 http://lnu.se/1.80058/antalet-arenden-i-disciplinnamnden-minskade-2012 Jämfört med tidigare år har antalet ärenden minskat. Glädjande säger rektor Stephen Hwang. Sat, 19 Jan 2013 09:18:39 GMT http://lnu.se/1.80058/antalet-arenden-i-disciplinnamnden-minskade-2012 2013-01-19T09:18:39Z Hiv öppnar debatten om islam http://lnu.se/1.79226/hiv-oppnar-debatten-om-islam När Religionsvetaren Jonas Svensson 2009 började sina studier om nutida muslimska tolkningar av islam i relation till hiv hoppades han att sjukdomen skulle kunna vara en ingång till en rad centrala frågor om islam och modernitet. Så visade sig också vara fallet. Thu, 27 Dec 2012 14:51:21 GMT http://lnu.se/1.79226/hiv-oppnar-debatten-om-islam 2012-12-27T14:51:21Z Skönlitteratur – en möjlighet att både utmana och bjuda in till samtal i språkklassrummet http://lnu.se/1.79191/skonlitteratur--en-mojlighet-att-bade-utmana-och-bjuda-in-till-samtal-i-sprakklassrummet Anna Thybergs avhandling, Ambiguity and Estrangement: Peer-Led Deliberative Dialogues on Literature in the EFL Classroom, har som huvudsakligt syfte att synliggöra ideologiska och känslomässiga dimensioner i språkinlärning. Utifrån en tvärvetenskaplig ansats studerar Anna Thyberg hur gymnasieelever formulerar värdegrundsfrågor i deliberativa samtal om litteratur på engelska och vilka positioner som står dem till buds i klassrumssituationen. Fri, 21 Dec 2012 09:12:53 GMT http://lnu.se/1.79191/skonlitteratur--en-mojlighet-att-bade-utmana-och-bjuda-in-till-samtal-i-sprakklassrummet 2012-12-21T09:12:53Z Att vara närstående i vård i livets slutskede – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.79129/att-vara-narstaende-i-vard-i-livets-slutskede--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Vård i livets slutskede med fokus på närståendeperspektivet och upplevelser av skuld och skam är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är sjuksköterskan och vårdvetaren Carina Werkander Harstäde från Gotland som har undersökt dessa upplevelser. Thu, 20 Dec 2012 08:06:43 GMT http://lnu.se/1.79129/att-vara-narstaende-i-vard-i-livets-slutskede--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2012-12-20T08:06:43Z Bakterier i berggrunden har varit aktiva i miljoner år http://lnu.se/1.79120/bakterier-i-berggrunden-har-varit-aktiva-i-miljoner-ar Henrik Drake, forskare i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, har för första gången lyckats fastställa att det varit en påtaglig bakteriell aktivitet djupt nere i berggrunden under de senaste miljoner åren. Resultaten, som är viktiga vid planerandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle, redovisas i en artikel i tidskriften Geochimica et Cosmochimica Acta. Wed, 19 Dec 2012 14:28:16 GMT http://lnu.se/1.79120/bakterier-i-berggrunden-har-varit-aktiva-i-miljoner-ar 2012-12-19T14:28:16Z Ny avhandling om relationen mellan kön, arbete och identitet http://lnu.se/1.79090/ny-avhandling-om-relationen-mellan-kon-arbete-och-identitet Rebecca Selberg, doktorand i sociologi vid Linnéuniversitetet, behandlar i sin avhandling Femininity at Work: Gender, Labour , and Changing Relations of Power in a Swedish Hospital relationen mellan kön, arbete och identitet. I studien utforskar hon etnografiskt konstruktionen av specifika former av femininitet inom ramen för vårdarbete. Syftet med avhandlingen är att analysera femininitet inom ramen för sjuksköterskeyrket och den förändrade sjukvårdsorganisationens, samt att utforska betydelsen av femininitet i återskapandet av maktrelationer inom arbetsplatsen. Wed, 19 Dec 2012 09:50:47 GMT http://lnu.se/1.79090/ny-avhandling-om-relationen-mellan-kon-arbete-och-identitet 2012-12-19T09:50:47Z Uppemot hälften av landets utbildningar i engelska har bristande kvalitet http://lnu.se/1.79084/uppemot-halften-av-landets-utbildningar-i-engelska-har-bristande-kvalitet Under våren har Högskoleverket redovisat resultaten från en rad kvalitets-utvärderingar av olika ämnen och utbildningsprogram vid Sveriges lärosäten. Idag kom turen till engelska och en stor andel av landets utbildningar fick bedömningen bristande kvalitet. Linnéuniversitetet var en av dem. Wed, 19 Dec 2012 09:10:56 GMT http://lnu.se/1.79084/uppemot-halften-av-landets-utbildningar-i-engelska-har-bristande-kvalitet 2012-12-19T09:10:56Z Julens A-Ö http://lnu.se/1.78960/julens-a-o Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under julen? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet. Tue, 18 Dec 2012 10:48:52 GMT http://lnu.se/1.78960/julens-a-o 2012-12-18T10:48:52Z Kurs inom Generation Balt ny väg till karriär för högutbildade arbetslösa http://lnu.se/1.78893/kurs-inom-generation-balt-ny-vag-till-karriar-for-hogutbildade-arbetslosa- Direkt samarbete med företag i branschen och utveckling i takt med deras kompetensbehov – allt genomfört i ett internationellt nätverk. Linnéuniversitetet lanserar en unik, kompletterande kurs för den marina/maritima sektorn. Arbetssökande med högskoleutbildning ska matchas med företagens kompetensbehov. Mon, 17 Dec 2012 15:18:25 GMT http://lnu.se/1.78893/kurs-inom-generation-balt-ny-vag-till-karriar-for-hogutbildade-arbetslosa- 2012-12-17T15:18:25Z Nya sätt att använda det perifiera seendet http://lnu.se/1.78688/nya-satt-att-anvanda-det-perifiera-seendet I sin avhandling ”Optimal use of peripheral vision” visar Karthikeyan Baskaran, optiker och doktorand i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet, att det går att förbättra synen i det perifera seendet med hjälp av optiska korrektioner. Syftet med hans arbete har varit att finna nya sätt att använda det perifera seendet i första hand hos synskadade med förlorad central syn. Fri, 14 Dec 2012 12:57:45 GMT http://lnu.se/1.78688/nya-satt-att-anvanda-det-perifiera-seendet 2012-12-14T12:57:45Z Lik i garderoben har inga bäst före-datum http://lnu.se/1.78622/lik-i-garderoben-har-inga-bast-fore-datum- Män kommer lindrigare undan än kvinnor i medierna vid politiska skandaler. Det visar statsvetaren Tobias Bromander i sin avhandling ”Politiska skandaler! – Behandlas kvinnor och män olika i massmedia?”. Thu, 13 Dec 2012 15:05:46 GMT http://lnu.se/1.78622/lik-i-garderoben-har-inga-bast-fore-datum- 2012-12-13T15:05:46Z Ökad insikt i proteiners funktionella egenskaper http://lnu.se/1.78596/okad-insikt-i-proteiners-funktionella-egenskaper I sin avhandling ”Functional characterization of the Saccharomyces cerevisiae high-affinity phosphate uptake system and a regulatory GTPase” bidrar Palanivelu Sengottaiyan, forskare i biokemi vid Linnéuniversitetet, till en ökad insikt i proteiners funktionella egenskaper. Thu, 13 Dec 2012 09:24:02 GMT http://lnu.se/1.78596/okad-insikt-i-proteiners-funktionella-egenskaper 2012-12-13T09:24:02Z Mobil IKT inom omvårdnad – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.78464/mobil-ikt-inom-omvardnad--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet I en ny avhandling undersöker sjuksköterskan Pauline Johansson sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters uppfattningar om att använda handdatorer inom omvårdnad. Wed, 12 Dec 2012 09:08:12 GMT http://lnu.se/1.78464/mobil-ikt-inom-omvardnad--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2012-12-12T09:08:12Z Surfplattan stort stöd för cancerpatienter http://lnu.se/1.78421/surfplattan-stort-stod-for-cancerpatienter Bröstcancerpatienter vid Länssjukhuset i Kalmar som haft en surfplatta under sin strålningsbehandling är mycket nöjda. Den har varit ett stort stöd med information om sjukdomen och strålbehandlingen. Men samtidigt skulle de velat ha fått den i ett ännu tidigare skede. Mon, 10 Dec 2012 13:21:12 GMT http://lnu.se/1.78421/surfplattan-stort-stod-for-cancerpatienter 2012-12-10T13:21:12Z Variation – en framgångsfaktor! http://lnu.se/1.78398/variation--en-framgangsfaktor På fredag lägger Lena Wennersten fram sin avhandling i evolutionsbiologi: ”Population-level consequences of variation” vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Hon hävdar att variation inom grupper av växter eller djur kan vara en stor fördel för gruppens framgång och fortlevnad. Handledare för projektet är professor Anders Forsman. Mon, 10 Dec 2012 09:10:00 GMT http://lnu.se/1.78398/variation--en-framgangsfaktor 2012-12-10T09:10:00Z Stipendier delades ut till studenter och forskare http://lnu.se/1.78309/stipendier-delades-ut-till-studenter-och-forskare Linnéuniversitetet har delat ut ett antal stipendier till studenter, forskare och ett mentorskap som förtjänade stöd. Thu, 06 Dec 2012 09:06:00 GMT http://lnu.se/1.78309/stipendier-delades-ut-till-studenter-och-forskare 2012-12-06T09:06:00Z Var är meningen? – ny avhandling om mellanstadieelevers skrivande http://lnu.se/1.77951/var-ar-meningen--ny-avhandling-om-mellanstadieelevers-skrivande- Elever och lärare möts i skolan varje vardag. I mötena skapas mening i bred bemärkelse, och eleverna lär sig i idealfallet att skriva och läsa. Menings¬skapan¬det sker i språket och blir synligt genom muntliga och skrivna texter. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Ewa Bergh Nestlog hur elever i mellanstadiet och deras lärare skapar mening i undervisningen och hur de utvecklar argumenterande och förklarande texter – tillsammans och individuellt. Mon, 03 Dec 2012 15:07:25 GMT http://lnu.se/1.77951/var-ar-meningen--ny-avhandling-om-mellanstadieelevers-skrivande- 2012-12-03T15:07:25Z Jaime Campos uppmärksammad i Computers in Industry http://lnu.se/1.78013/jaime-campos-uppmarksammad-i-computers-in-industry Hans artikel är bland de 25 mest citerade i tidskriften sedan 2007. Fri, 30 Nov 2012 15:50:00 GMT http://lnu.se/1.78013/jaime-campos-uppmarksammad-i-computers-in-industry 2012-11-30T15:50:00Z Ny bok av professor Gunnar Olofsson http://lnu.se/1.77885/ny-bok-av-professor-gunnar-olofsson Gunnar Olofsson, professor i sociologi, har tillsammans med sociologen Thomas Thomell skrivit en ny bok om den stora grupp greker som i början av 60-talet kom till Lessebo för att arbeta på pappersbruket. Thu, 29 Nov 2012 15:42:00 GMT http://lnu.se/1.77885/ny-bok-av-professor-gunnar-olofsson 2012-11-29T15:42:00Z Ny avhandling i matematik om stokastiska processer http://lnu.se/1.77912/ny-avhandling-i-matematik-om-stokastiska-processer- En stokastisk process är den matematiska beskrivningen av en tidsordnad slumpprocess. Processer som kan beskrivas på det här viset är exempelvis antalet bilar som passerar en viss punkt på motorvägen, antalet kunder i en affär vid en viss tidpunkt, och tillförlitligheten av ett system som består av olika komponenter. Brownsk rörelse är en av de mest studerade processerna i området både i teorin och i tillämpningen. Thu, 29 Nov 2012 14:29:31 GMT http://lnu.se/1.77912/ny-avhandling-i-matematik-om-stokastiska-processer- 2012-11-29T14:29:31Z Optikerexamen får omdömet bristande kvalitet http://lnu.se/1.77817/optikerexamen-far-omdomet-bristande-kvalitet Högskoleverket har i sin fortsatta kvalitetsbedömning av examina vid landets lärosäten kommit till optikerexamen. Högskoleverket ger Linnéuniversitetets optikerexamen det samlade betyget bristande kvalitet. Däremot är lärosätets kandidatexamen i optometri den enda i Sverige som håller hög kvalitet enligt utvärderingen. Thu, 29 Nov 2012 12:41:03 GMT http://lnu.se/1.77817/optikerexamen-far-omdomet-bristande-kvalitet 2012-11-29T12:41:03Z Trådlösa sensorer ska säkra vattenkvaliteten i Kosovo http://lnu.se/1.77724/tradlosa-sensorer-ska-sakra-vattenkvaliteten-i-kosovo Medieteknik vid Linnéuniversitetet sjösätter ett projekt som ska stärka miljö- och IT-forskningen i Kosovo och hjälpa regionen att utvecklas socioekonomiskt. Tue, 27 Nov 2012 09:25:00 GMT http://lnu.se/1.77724/tradlosa-sensorer-ska-sakra-vattenkvaliteten-i-kosovo 2012-11-27T09:25:00Z Samverkan leder till förbättringar inom e-hälsa http://lnu.se/1.77652/samverkan-leder-till-forbattringar-inom-e-halsa Behovet av samverkan med hjälp av informationssystem mellan organisationer inom offentlig sektor och inom vården är stort. I Sverige är vi världsledande när det gäller e-recept. Idag är mer än 90 procent av alla nya recept elektroniska. Men, med en allt ökande volym kommer också frågor om patientsäkerhet och kvalitetsbristkostnader. Tue, 27 Nov 2012 07:40:00 GMT http://lnu.se/1.77652/samverkan-leder-till-forbattringar-inom-e-halsa 2012-11-27T07:40:00Z Koordineringsmöte på Utbildningsministeriet i Ukraina innebar starten på Tempus-projekt http://lnu.se/1.77572/koordineringsmote-pa-utbildningsministeriet-i-ukraina-innebar-starten-pa-tempus-projekt Projektets mål är att främja samverkan mellan akademiska IT-program, forskningsexpertis och innovativt näringsliv för Ukraina. Mon, 26 Nov 2012 14:30:09 GMT http://lnu.se/1.77572/koordineringsmote-pa-utbildningsministeriet-i-ukraina-innebar-starten-pa-tempus-projekt 2012-11-26T14:30:09Z Konst möter vetenskap – spännande utställning på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.77677/konst-moter-vetenskap--spannande-utstallning-pa-linneuniversitetet Vad blir resultatet när man betraktar avancerad matematik som en konstform? Svaret ges på en utställning på Linnéuniversitetet i Växjö mellan den 27 november och 5 december. Mon, 26 Nov 2012 13:51:02 GMT http://lnu.se/1.77677/konst-moter-vetenskap--spannande-utstallning-pa-linneuniversitetet 2012-11-26T13:51:02Z Forskare från Linnéuniversitetet kan bli bäst i Sverige http://lnu.se/1.77569/forskare-fran-linneuniversitetet-kan-bli-bast-i-sverige Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning? Det avgörs i finalen av Forskar Grand Prix tisdagen den 4 december i Stockholm. Den som gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen av sin forskning på tre minuter vinner. Mon, 26 Nov 2012 08:36:39 GMT http://lnu.se/1.77569/forskare-fran-linneuniversitetet-kan-bli-bast-i-sverige 2012-11-26T08:36:39Z Havets tillstånd presenterades på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.77560/havets-tillstand-presenterades-pa-linneuniversitetet Kväveläckaget från jordbruket minskar, torsken i Östersjön mår bättre, sälar och havsörnar förökar sig – men syrebristen i Östersjön fortsätter att vara ett stort problem. Havet 2012, årets upplaga av Havsmiljöinstitutets regelbundna uppdatering av de svenska havens hälsa, presenterades i år på Linnéuniversitetet. Fri, 23 Nov 2012 15:12:00 GMT http://lnu.se/1.77560/havets-tillstand-presenterades-pa-linneuniversitetet 2012-11-23T15:12:00Z Med den dieten når de långt! http://lnu.se/1.77457/med-den-dieten-nar-de-langt Per-Eric Betzholtz, lektor i evolutionsbiologi vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med kollegor vid Lunds universitet och Högskolan i Gävle upptäckt att valet av föda påverkar expansionsmönster bland olika fjärilsarter. Rönen publicerades i veckan i den ansedda tidskriften Proceedings of the Royal Society B. Thu, 22 Nov 2012 14:16:57 GMT http://lnu.se/1.77457/med-den-dieten-nar-de-langt 2012-11-22T14:16:57Z Varför, egentligen? http://lnu.se/1.77407/varfor-egentligen Från dialogseminariet Bildning och paradox, i Linnés anda, 20 november 2012. Ett samarrangemang med Byteatern i Kalmar. Wed, 21 Nov 2012 15:26:05 GMT http://lnu.se/1.77407/varfor-egentligen 2012-11-21T15:26:05Z Två publicerade artiklar inom miljö- och klimatområdet i Public Service Review - ett sätt att nå ut! http://lnu.se/1.77151/tva-publicerade-artiklar-inom-miljo--och-klimatomradet-i-public-service-review---ett-satt-att-na-ut Marie-José Gaillard-Lemdahl, professor i paleoekologi vid Institutionen för naturvetenskap, har nyligen fått två artiklar publicerade i Public Service Review. Public Service Review publicerar bidrag från experter och forskare som diskuterar och kommenterar de senaste projekten och forskningsinitiativen inom bland annat miljö och klimatfrågor. Public Service Review Europe och European Union läses av bland annat av politiker och forskningsråd i Europa. Mon, 19 Nov 2012 12:07:00 GMT http://lnu.se/1.77151/tva-publicerade-artiklar-inom-miljo--och-klimatomradet-i-public-service-review---ett-satt-att-na-ut 2012-11-19T12:07:00Z Ny avhandling om delaktighet i den svenska välfärdsstaten http://lnu.se/1.77094/ny-avhandling-om-delaktighet-i-den-svenska-valfardsstaten I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver Helene Jacobson Pettersson delaktighet i den svenska välfärdsstaten bland unga människor med etnisk minoritetsbakgrund. Avhandlingen behandlar de möjligheter och begränsningar som de unga möter. I fokus står samspelet mellan strukturella sociala förhållanden relaterade till social exkludering och subjektiva erfarenheter i de ungas vardagsliv. Mon, 19 Nov 2012 10:04:32 GMT http://lnu.se/1.77094/ny-avhandling-om-delaktighet-i-den-svenska-valfardsstaten 2012-11-19T10:04:32Z Nytt forskningsprojekt undersöker Araby http://lnu.se/1.76975/nytt-forskningsprojekt-undersoker-araby Jessica Hansen, lektor i sociologi vid Linnéuniversitetet, har fått 1 600 000 kronor i postdoc-bidrag från Forskningsrådet för Arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Hennes projekt har titeln ”Mellan självorganisering och politisk styrning. Att mobilisera, organisera och institutionalisera samverkan i socialt heterogena miljöer”. Fri, 16 Nov 2012 07:02:18 GMT http://lnu.se/1.76975/nytt-forskningsprojekt-undersoker-araby 2012-11-16T07:02:18Z Döva dåligt världssamvete eller lära sig av historien? http://lnu.se/1.76798/dova-daligt-varldssamvete-eller-lara-sig-av-historien Tommy Gustafsson, docent i filmvetenskap vid Linnéuniversitetet, har fått 1 156 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Det transnationella historiska medieminnet av folkmordet i Rwanda”. Thu, 15 Nov 2012 08:04:27 GMT http://lnu.se/1.76798/dova-daligt-varldssamvete-eller-lara-sig-av-historien 2012-11-15T08:04:27Z 22.5 miljoner från Kampradstiftelsen http://lnu.se/1.76786/225-miljoner-fran-kampradstiftelsen Sex projekt vid Linnéuniversitetet har fått medel från Familjen Kamprads Stiftelse. Tillsammans delar de på 22 500 000 kronor. Wed, 14 Nov 2012 14:41:54 GMT http://lnu.se/1.76786/225-miljoner-fran-kampradstiftelsen 2012-11-14T14:41:54Z Språkforskare får stöd av Vetenskapsrådet http://lnu.se/1.76766/sprakforskare-far-stod-av-vetenskapsradet Stina Ericsson, lektor i svenska språket vid Linnéuniversitetet, har fått 2 433 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Pappa, pappa, barn: Språklig förhandling av familj, föräldraskap och relationer i samtal mellan barn och vuxna”. Wed, 14 Nov 2012 08:21:43 GMT http://lnu.se/1.76766/sprakforskare-far-stod-av-vetenskapsradet 2012-11-14T08:21:43Z Projekt om kvinnliga våldsutövare får 2.5 miljon kronor http://lnu.se/1.76617/projekt-om-kvinnliga-valdsutovare-far-25-miljon-kronor Historikerna Roddy Nilsson och Marie Eriksson, vid Linnéuniversitetet, har fått 2 625 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Ondsinta kvinnor eller desperata hustrur? Kvinnliga våldsutövare under 1800- och 1900-talen”. Tue, 13 Nov 2012 07:32:38 GMT http://lnu.se/1.76617/projekt-om-kvinnliga-valdsutovare-far-25-miljon-kronor 2012-11-13T07:32:38Z Bipolär sjukdom – ny avhandling utifrån de berördas perspektiv http://lnu.se/1.76584/bipolar-sjukdom--ny-avhandling-utifran-de-berordas-perspektiv Hur är det att leva med bipolär sjukdom? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Marie Rusner karaktären av bipolär sjukdom ur ett existentiellt perspektiv. Hon visar vad som gör ett gott liv möjligt, både för personer med bipolär sjukdom och för deras närstående. Mon, 12 Nov 2012 12:50:59 GMT http://lnu.se/1.76584/bipolar-sjukdom--ny-avhandling-utifran-de-berordas-perspektiv 2012-11-12T12:50:59Z Miljoner till forskning om mobil teknik och lärande http://lnu.se/1.76570/miljoner-till-forskning-om-mobil-teknik-och-larande Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Linnéuniversitetet, har fått 5 000 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”PLACES - Purposeful Learning Across Collaborative Educational Spaces” som handlar om meningsfullt lärande genom samarbete i och utanför klassrummet. Mon, 12 Nov 2012 07:22:38 GMT http://lnu.se/1.76570/miljoner-till-forskning-om-mobil-teknik-och-larande 2012-11-12T07:22:38Z Kom på dialogseminarium "Bildning och paradox" 20 november http://lnu.se/1.76538/kom-pa-dialogseminarium-bildning-och-paradox-20-november Välkommen till höstens tredje seminarium Bildning och paradox - om skapande processer i mötet mellan Bach, Linné och Diderot. Fri, 09 Nov 2012 12:28:55 GMT http://lnu.se/1.76538/kom-pa-dialogseminarium-bildning-och-paradox-20-november 2012-11-09T12:28:55Z Marie Eriksson får Wallquistpriset http://lnu.se/1.76525/marie-eriksson-far-wallquistpriset Marie Eriksson, lektor i historia, får årets Wallquistpris av Smålands akademi. Fri, 09 Nov 2012 10:35:38 GMT http://lnu.se/1.76525/marie-eriksson-far-wallquistpriset 2012-11-09T10:35:38Z Projektet ”Låt den rätte komma ut” får närmare 5 miljoner http://lnu.se/1.76523/projektet-lat-den-ratte-komma-ut-far-narmare-5-miljoner Per Gerrevall, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, har fått 4 852 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Låt den rätte komma ut! - om lärarutbildningens och introduktionsperiodens funktioner som grindvakter till läraryrket”. Fri, 09 Nov 2012 10:20:58 GMT http://lnu.se/1.76523/projektet-lat-den-ratte-komma-ut-far-narmare-5-miljoner 2012-11-09T10:20:58Z Professor vid Linnéuniversitetet koordinerar forskningssamarbete i östra Asien http://lnu.se/1.76511/professor-vid-linneuniversitetet-koordinerar-forskningssamarbete-i-ostra-asien Marie-José Gaillard, professor i paleoekologi vid Institutionen för naturvetenskap organiserade nyligen en workshop för forskarkollegor runt om i världen. Thu, 08 Nov 2012 15:14:54 GMT http://lnu.se/1.76511/professor-vid-linneuniversitetet-koordinerar-forskningssamarbete-i-ostra-asien 2012-11-08T15:14:54Z Per Nilsson får 5.7 miljoner från Vetenskapsrådet http://lnu.se/1.76369/per-nilsson-far-57-miljoner-fran-vetenskapsradet Per Nilsson, docent i matematikdidaktik vid Linnéuniversitetet, har fått 5 737 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Att utveckla experimentbaserad undervisning och didaktik i sannolikhet: Inferentialism, kontextualisering och variation i samverkan”. Tue, 06 Nov 2012 14:22:01 GMT http://lnu.se/1.76369/per-nilsson-far-57-miljoner-fran-vetenskapsradet 2012-11-06T14:22:01Z Hanna Farnelid publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences USA http://lnu.se/1.76364/hanna-farnelid-publicerad-i-proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa Hanna Farnelid, doktorand inom LNUC EEMiS, är publicerad i den ansedda tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences USA (PNAS). Artikeln heter "Role for urea in nitrification by polar marine Archaea". Tue, 06 Nov 2012 07:35:55 GMT http://lnu.se/1.76364/hanna-farnelid-publicerad-i-proceedings-of-the-national-academy-of-sciences-usa 2012-11-06T07:35:55Z Ny bok om fungerande ekonomisk demokrati http://lnu.se/1.76346/ny-bok-om-fungerande-ekonomisk-demokrati Lars Lindkvist, professor i Organisation och Ledarskap vid Linnéuniversitetet, har tillsammans kommit ut med en ny bok med titeln: "Tillsammans - En fungerande ekonomisk demokrati". Mon, 05 Nov 2012 15:04:39 GMT http://lnu.se/1.76346/ny-bok-om-fungerande-ekonomisk-demokrati 2012-11-05T15:04:39Z 15 miljoner kronor till Andreas Kerren http://lnu.se/1.76328/15-miljoner-kronor-till-andreas-kerren Andreas Kerren, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, har fått 15 148 000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet StaViCTA - Advances in the description and explanation of stance in discourse using visual and computational text analytics. Mon, 05 Nov 2012 13:23:55 GMT http://lnu.se/1.76328/15-miljoner-kronor-till-andreas-kerren 2012-11-05T13:23:55Z Linnéstudenter vidare till semifinal i världsvid programmeringstävling http://lnu.se/1.76331/linnestudenter-vidare-till-semifinal-i-varldsvid-programmeringstavling Vann deltävling i Lund och kom femma i Norden bland över 200 lag – nu väntar nordvästeuropeisk final i slutet av november. Mon, 05 Nov 2012 05:48:00 GMT http://lnu.se/1.76331/linnestudenter-vidare-till-semifinal-i-varldsvid-programmeringstavling 2012-11-05T05:48:00Z Forskare vid Linnéuniversitetet invald i ”Linnean Society of London” http://lnu.se/1.76282/forskare-vid-linneuniversitetet-invald-i-linnean-society-of-london Abdul Mohammed, verksam inom psykologi vid Linnéuniversitetet, har blivit invald i ”The Linnean Society of London”. Fri, 02 Nov 2012 08:36:33 GMT http://lnu.se/1.76282/forskare-vid-linneuniversitetet-invald-i-linnean-society-of-london 2012-11-02T08:36:33Z Projektledning i topp bland vårens kurser http://lnu.se/1.76240/projektledning-i-topp-bland-varens-kurser Projektledning I är den mest sökta kursen vid Linnéuniversitetet bland de kurser som startar våren 2013 och det om man ser både till det totala antalet sökande och till antalet förstahandssökande. Thu, 01 Nov 2012 12:49:55 GMT http://lnu.se/1.76240/projektledning-i-topp-bland-varens-kurser 2012-11-01T12:49:55Z 180 matematiklärare samlas på Linnéuniversitetet 31/10 http://lnu.se/1.76156/180-matematiklarare-samlas-pa-linneuniversitetet-31-10 Ska dela med sig av erfarenheter och visa på goda exempel inom matematikundervisningen. Tue, 30 Oct 2012 11:13:18 GMT http://lnu.se/1.76156/180-matematiklarare-samlas-pa-linneuniversitetet-31-10 2012-10-30T11:13:18Z Ny spetsforskningsgrupp på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.76140/ny-spetsforskningsgrupp-pa-linneuniversitetet Linnaeus University Centre är benämningen på Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer. Idag togs beslut om att tilldela ytterligare en forskargrupp denna benämning. Tillskottet heter Linnaeus University Centre for Biomaterials Chemistry och verkar inom en disciplin som av världens mest citerade forskare, George Whitesides vid Harvard, beskrivits som ”grunden för morgondagens medicinska forskning”. Mon, 29 Oct 2012 15:17:53 GMT http://lnu.se/1.76140/ny-spetsforskningsgrupp-pa-linneuniversitetet 2012-10-29T15:17:53Z Forskare och brukare till New York på fältstudie http://lnu.se/1.76107/forskare-och-brukare-till-new-york-pa-faltstudie Ann Ottengrim, doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, åker på fältstudie till New York. Hennes forskning handlar om brukarinflytande och med på resan följer de brukare som fungerar som hennes forskningspartners. Mon, 29 Oct 2012 08:11:58 GMT http://lnu.se/1.76107/forskare-och-brukare-till-new-york-pa-faltstudie 2012-10-29T08:11:58Z Linnéuniversitetet med i lanseringen av ett nytt, kreativt inlärningskoncept http://lnu.se/1.76092/linneuniversitetet-med-i-lanseringen-av-ett-nytt-kreativt-inlarningskoncept Avdelningen för medieteknik vid Linnéuniversitetet är en av institutionerna bakom JuxtaLearn, ett nytt europeiskt forskningsinitiativ som ska stimulera elever att utforska komplexa vetenskapliga begrepp på kreativa sätt. Fri, 26 Oct 2012 13:20:52 GMT http://lnu.se/1.76092/linneuniversitetet-med-i-lanseringen-av-ett-nytt-kreativt-inlarningskoncept 2012-10-26T13:20:52Z Forskare och studenter samlades för den årliga "Baltic Sea Region and China Day" på Ekonomihögskolan http://lnu.se/1.75941/forskare-och-studenter-samlades-for-den-arliga-baltic-sea-region-and-china-day-pa-ekonomihogskolan Måndagen den 22e oktober gick 2012 års ‘Baltic Sea Region and China Day’ av stapeln på Ekonomihögskolan i Kalmar. Wed, 24 Oct 2012 09:39:52 GMT http://lnu.se/1.75941/forskare-och-studenter-samlades-for-den-arliga-baltic-sea-region-and-china-day-pa-ekonomihogskolan 2012-10-24T09:39:52Z Nyskriven mässa uppförs i Växjö Domkyrka http://lnu.se/1.75940/nyskriven-massa-uppfors-i-vaxjo-domkyrka Under Allhelgonahelgen uppförs den nyskrivna mässan Missa Fidei i Växjö Domkyrka. Verket är skrivet av Dan Alkenäs, universitetslektor och ställföreträdande prefekt vid Linnéuniversitetet. Wed, 24 Oct 2012 09:34:42 GMT http://lnu.se/1.75940/nyskriven-massa-uppfors-i-vaxjo-domkyrka 2012-10-24T09:34:42Z Linnéuniversitetet ökar mest i Sverige http://lnu.se/1.75656/linneuniversitetet-okar-mest-i-sverige Linnéuniversitetet är det lärosäte som ökar mest i hela Sverige när det gäller antalet sökande till våren 2013 jämfört med antalet sökande till våren 2012. Linnéuniversitetet ökar mest sett både till det totala antalet sökande och till antalet förstahandssökande. Thu, 18 Oct 2012 14:14:00 GMT http://lnu.se/1.75656/linneuniversitetet-okar-mest-i-sverige 2012-10-18T14:14:00Z Bodil Petersson tilldelas det Hainska stipendiet 2012 http://lnu.se/1.75537/bodil-petersson-tilldelas-det-hainska-stipendiet-2012 Bodil Petersson, lektor i arkeologi vid Institutionen för kulturvetenskaper har tilldelats det Hainska stipendiet om 200.000 kr, för hennes inspirerande och förnyande sätt att synliggöra humaniora i allmänhet och arkeologi i synnerhet. Tue, 16 Oct 2012 08:53:33 GMT http://lnu.se/1.75537/bodil-petersson-tilldelas-det-hainska-stipendiet-2012 2012-10-16T08:53:33Z Litterära framställningar av extremt våld – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.75538/litterara-framstallningar-av-extremt-vald--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Två romaner av den algeriska författaren Yasmina Khadra är utgångspunkten för Simon Hartlings avhandling i fransk litteraturvetenskap. Här ställs frågor om litteraturens olika sätt att förmedla våldsamma historiska händelser så som folkmord och omfattande massakrer. Hur kan skönlitteraturen t.ex. närma sig förintelsen? Är inte våldet, ondskan och lidandet så ofattbart att det inte går att beskriva? Tue, 16 Oct 2012 07:19:41 GMT http://lnu.se/1.75538/litterara-framstallningar-av-extremt-vald--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2012-10-16T07:19:41Z Medieteknik exporterar mobila lösningar till National Geographic Society http://lnu.se/1.75410/medieteknik-exporterar-mobila-losningar-till-national-geographic-society- Växjöutvecklat system för mobil datainsamling integreras med ett geografiskt informationssystem, GIS, från National Geographic Society som utvecklats för att stödja geografiska undersökningar och uppmuntra samarbete mellan unga medborgare och forskare. Mon, 15 Oct 2012 12:41:42 GMT http://lnu.se/1.75410/medieteknik-exporterar-mobila-losningar-till-national-geographic-society- 2012-10-15T12:41:42Z Utbildningsreformernas kunskapssyn studeras i ny avhandling http://lnu.se/1.75469/utbildningsreformernas-kunskapssyn-studeras-i-ny-avhandling I dagens skol- och utbildningsdebatt står kunskapsfrågorna högt på dagordningen och många av de utbildningsreformer som genomförs har som uttalat huvudsyfte att stärka kunskapens ställning i skolan. Trots detta visar Andreas Nordin i sin avhandling Kunskapens politik – en studie av kunskapsdiskurser i svensk och europeisk utbildningspolicy att kunskapsfrågan sällan görs till föremål för någon djupare problematisering. Mon, 15 Oct 2012 08:37:34 GMT http://lnu.se/1.75469/utbildningsreformernas-kunskapssyn-studeras-i-ny-avhandling 2012-10-15T08:37:34Z Basim Al-Najjar är Årets Uppfinnare http://lnu.se/1.75422/basim-al-najjar-ar-arets-uppfinnare Basim Al-Najjar, professor i systemekonomi, har tilldelats priset Årets Uppfinnare 2011 av Växjö kommun. Fri, 12 Oct 2012 08:58:00 GMT http://lnu.se/1.75422/basim-al-najjar-ar-arets-uppfinnare 2012-10-12T08:58:00Z Gemensam Innovationshelg drog fullt hus http://lnu.se/1.75379/gemensam-innovationshelg-drog-fullt-hus Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen, Regionförbundet södra Småland och Företagardagen gjorde gemensam sak och arrangerade igår, den 10e oktober, Innovationshelgen 2012. Dagen lockade en fullsatt arena. Föreläsningar blandades med workshops, mingel, akrobatik och rådgivning i Småländsk miljö. Inte mindre än sju priser delades ut till duktiga företagare i Kronoberg. Thu, 11 Oct 2012 14:02:05 GMT http://lnu.se/1.75379/gemensam-innovationshelg-drog-fullt-hus 2012-10-11T14:02:05Z Stipendieutdelning på Gotechdagen 2012 http://lnu.se/1.75210/stipendieutdelning-pa-gotechdagen-2012 Vid Gotechdagen 2012 möttes studenter och företagare från industrin. Wed, 10 Oct 2012 06:15:01 GMT http://lnu.se/1.75210/stipendieutdelning-pa-gotechdagen-2012 2012-10-10T06:15:01Z Hörnsten lagd för ny diagnostikmetod http://lnu.se/1.74986/hornsten-lagd-for-ny-diagnostikmetod Professor Alf Månsson har tillsammans med kollegor fått artikel publicerad i det senaste numret av PLOS ONE. Artikeln lägger vetenskaplig grund för en ny diagnostikmetod. Mon, 08 Oct 2012 13:39:00 GMT http://lnu.se/1.74986/hornsten-lagd-for-ny-diagnostikmetod 2012-10-08T13:39:00Z Fullspäckad innovationshelg – mitt i veckan http://lnu.se/1.75088/fullspackad-innovationshelg--mitt-i-veckan För andra året i rad arrangeras Innovationshelg Kronoberg. I år är det ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen, Regionförbundet södra Småland, Linnéuniversitetet och aktörerna bakom Företagardagen. För en dag förvandlas en av världens största och mest innovativa innebandyhallar – Fortnox arena- till en regional mötesplats med fokus på innovation och företagande. Dagen består av ett digert program som i år lockar runt 300 besökare från såväl nationell som regional nivå. Mon, 08 Oct 2012 12:04:52 GMT http://lnu.se/1.75088/fullspackad-innovationshelg--mitt-i-veckan 2012-10-08T12:04:52Z Ny metod för läkemedelsutveckling http://lnu.se/1.74972/ny-metod-for-lakemedelsutveckling Efter flera års utvecklingsarbete lanserade Transientic Interactions AB en ny metod (WAC) för preklinisk läkemedelsutveckling. Metoden har utvecklats i samarbete med forskare på Linnéuniversitet. Lanseringen gjordes i samband med Professor Sten Ohlsons föredrag på den vetenskapliga läkemedelskonferensen FBLD i San Fransisco, USA. Fri, 05 Oct 2012 11:09:00 GMT http://lnu.se/1.74972/ny-metod-for-lakemedelsutveckling 2012-10-05T11:09:00Z Träning för inaktiva gymnasieflickor ger kvarstående effekter http://lnu.se/1.74896/traning-for-inaktiva-gymnasieflickor-ger-kvarstaende-effekter Marie Alricsson, gästprofessor vid Linnéuniversitetet, har i en ny studie undersökt om ett fysiskt träningsprogram kan påverka fysisk självkänsla och prestationsförmåga hos inaktiva gymnasieflickor i invandrartäta områden i Stockholm. Projektet är finansierat av Riksidrottsförbundet och CIF (Centrum för idrottsforskning). Wed, 03 Oct 2012 07:25:00 GMT http://lnu.se/1.74896/traning-for-inaktiva-gymnasieflickor-ger-kvarstaende-effekter 2012-10-03T07:25:00Z Produktionsvåtmarker - Expertmöte i Kalmar 4-5 oktober http://lnu.se/1.74848/produktionsvatmarker---expertmote-i-kalmar-4-5-oktober- Det finns ett ökat behov av kostnadseffektiva åtgärder för att reducera vår påverkan på såväl klimat som vattenkvalitet och -kvantitet. Våtmarker kan erbjuda olika typer av ekosystemtjänster såsom reduktion av näringsämnen, bevarande av arter samt produktion av biobränslen. Tue, 02 Oct 2012 11:42:00 GMT http://lnu.se/1.74848/produktionsvatmarker---expertmote-i-kalmar-4-5-oktober- 2012-10-02T11:42:00Z Linnéuniversitetet del av nytt maritimt säkerhets- och miljöprojekt http://lnu.se/1.74821/linneuniversitetet-del-av-nytt-maritimt-sakerhets--och-miljoprojekt Idag, 2 oktober, lanseras projektet Baltic Maritime Science Park, vid en konferens i Malmö. Tue, 02 Oct 2012 09:05:00 GMT http://lnu.se/1.74821/linneuniversitetet-del-av-nytt-maritimt-sakerhets--och-miljoprojekt 2012-10-02T09:05:00Z Tempus-projekt på 1 miljon Euro till DFM http://lnu.se/1.74783/tempus-projekt-pa-1-miljon-euro-till-dfm Projektets mål är att främja samverkan mellan akademiska IT-program, forskningsexpertis och innovativt näringsliv för Ukraina. Tue, 02 Oct 2012 07:02:00 GMT http://lnu.se/1.74783/tempus-projekt-pa-1-miljon-euro-till-dfm 2012-10-02T07:02:00Z Forskarfredag http://lnu.se/1.74687/forskarfredag- Ett flertal forskare från Linnéuniversitetet besökte under Forskarfredag olika skolor, då de berättade om sin forskning och hur det är att forska vid ett universitet. Evenemanget Forskarfredag är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen och arrangerades första gången år 2005. Det är en dag då allmänheten, framför allt barn och ungdomar, erbjuds olika aktiviteter för att få en inblick i hur intressant och spännande det är med forskning. Mon, 01 Oct 2012 09:47:09 GMT http://lnu.se/1.74687/forskarfredag- 2012-10-01T09:47:09Z Besök från Minnesota http://lnu.se/1.74628/besok-fran-minnesota Det 25 år långa samarbetet med University of Minnesota, Duluth, uppmärksammas med besök vid Linneuniversitetet. Fri, 28 Sep 2012 14:03:12 GMT http://lnu.se/1.74628/besok-fran-minnesota 2012-09-28T14:03:12Z Linnéuniversitetet på Bok & Bibliotek 2012 http://lnu.se/1.74443/linneuniversitetet-pa-bok--bibliotek-2012 Linnéuniversitetet deltar på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg 27-30 september. Thu, 27 Sep 2012 07:16:15 GMT http://lnu.se/1.74443/linneuniversitetet-pa-bok--bibliotek-2012 2012-09-27T07:16:15Z Vetenskap och konst i en unik kombination när Linnéuniversitetet publicerar tecknad serie http://lnu.se/1.74545/vetenskap-och-konst-i-en-unik-kombination-nar-linneuniversitetet-publicerar-tecknad-serie För ett år sedan arrangerades den internationella och tvärvetenskapliga konferensen Places, People, Stories på Linnéuniversitetet i Kalmar. Efter närmare ett års arbete är nu serieskaparna Mats Brate och Petter Hanberger färdiga med sitt arbete och de närmare 200 deltagarna kan äntligen se sig själva i form av seriefigurer. Thu, 27 Sep 2012 06:47:41 GMT http://lnu.se/1.74545/vetenskap-och-konst-i-en-unik-kombination-nar-linneuniversitetet-publicerar-tecknad-serie 2012-09-27T06:47:41Z Medieteknik utvecklar mobila tjänster i Uganda http://lnu.se/1.74270/medieteknik-utvecklar-mobila-tjanster-i-uganda Projektet People’s Voices ska öka medborgarnas engagemang i lokala och politiska frågor. Fri, 21 Sep 2012 10:14:12 GMT http://lnu.se/1.74270/medieteknik-utvecklar-mobila-tjanster-i-uganda 2012-09-21T10:14:12Z Staffan Carius blir dekan för Fakulteten för teknik http://lnu.se/1.74236/staffan-carius-blir-dekan-for-fakulteten-for-teknik Staffan Carius, professor i fysik, har utsetts till dekan för den nya Fakulteten för teknik. Prodekan för samma fakultet blir Ann-Charlotte Larsson. Thu, 20 Sep 2012 10:13:00 GMT http://lnu.se/1.74236/staffan-carius-blir-dekan-for-fakulteten-for-teknik 2012-09-20T10:13:00Z 5 miljoner kronor till simulatorutrustning på Sjöfartshögskolan http://lnu.se/1.74068/5-miljoner-kronor-till-simulatorutrustning-pa-sjofartshogskolan Stiftelsen Sveriges Sjömanshus donerar under 2012 och 2013 sammanlagt 5 miljoner kronor för uppgradering av Sjöfartshögskolans simulatorutrustning vid Linnéuniversitetet. Mon, 17 Sep 2012 13:32:00 GMT http://lnu.se/1.74068/5-miljoner-kronor-till-simulatorutrustning-pa-sjofartshogskolan 2012-09-17T13:32:00Z Premiär för Sveriges första nationella webbaserade Musiklärarnätverk http://lnu.se/1.74053/premiar-for-sveriges-forsta-nationella-webbaserade-musiklararnatverk Onsdag den 19 september träffas det nybildade nätverket för Sveriges musiklärare för första gången på Linnéuniversitetet. I samband med upptakten lanseras webbplatsen Musiklärarportalen.se där majoriteten av mötena kommer att ske framöver. Mon, 17 Sep 2012 10:46:01 GMT http://lnu.se/1.74053/premiar-for-sveriges-forsta-nationella-webbaserade-musiklararnatverk 2012-09-17T10:46:01Z Två ministrar till konferens på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.73596/tva-ministrar-till-konferens-pa-linneuniversitetet Sveriges miljöminister Lena Ek kommer tillsammans med sin kollega från Seychellerna Rolph Payet att medverka vid konferensen "Changing Coasts and Oceans". Tue, 11 Sep 2012 13:22:00 GMT http://lnu.se/1.73596/tva-ministrar-till-konferens-pa-linneuniversitetet 2012-09-11T13:22:00Z Läraryrket idag och i framtiden, ”ett temasamtal med lärare och studenter” http://lnu.se/1.73790/lararyrket-idag-och-i-framtiden-ett-temasamtal-med-larare-och-studenter Fredagen den 14 september får lärarutbildningen besök av Stefan Löfven, socialdemokraternas partiledare, som tillsammans med lärarrepresentanter och studenter från lärarutbildningen ska diskutera på temat "Läraryrket idag och i framtiden". Tue, 11 Sep 2012 10:58:58 GMT http://lnu.se/1.73790/lararyrket-idag-och-i-framtiden-ett-temasamtal-med-larare-och-studenter 2012-09-11T10:58:58Z Härmed inbjuds du till dialogseminarium 18 september http://lnu.se/1.73690/harmed-inbjuds-du-till-dialogseminarium-18-september Du som student, anställd eller intresserad av Linnéuniversitetet, är välkommen att delta i ett dialogseminarium på Kalmar Slott den 18 september kl 13-17. Mon, 10 Sep 2012 11:49:22 GMT http://lnu.se/1.73690/harmed-inbjuds-du-till-dialogseminarium-18-september 2012-09-10T11:49:22Z Patent på gång http://lnu.se/1.73563/patent-pa-gang Linnéuniversitetet arbetar på flera olika plan för att stötta entreprenöriell utveckling. Mon, 10 Sep 2012 11:40:00 GMT http://lnu.se/1.73563/patent-pa-gang 2012-09-10T11:40:00Z Peter Aronsson blir ny dekan http://lnu.se/1.73637/peter-aronsson-blir-ny-dekan Peter Aronsson, professor i historia, har utsetts till dekan för den nya Fakulteten för konst och humaniora. Vid sin sida får han prodekan Niklas Ammert. Fri, 07 Sep 2012 13:36:30 GMT http://lnu.se/1.73637/peter-aronsson-blir-ny-dekan 2012-09-07T13:36:30Z Effekten av förpackningens utseende hos receptfria läkemedel http://lnu.se/1.73623/effekten-av-forpackningens-utseende-hos-receptfria-lakemedel Richard Owusu, lektor i marknadsföring, har tillsammans med kollegor publicerat en forskningsartikel med titeln “Brand salience of OTC pharmaceuticals through package appearance” i International Journal of Pharmaceutical and Healthcare Marketing, (2012),Vol. 6, nummer 3. Fri, 07 Sep 2012 11:15:18 GMT http://lnu.se/1.73623/effekten-av-forpackningens-utseende-hos-receptfria-lakemedel 2012-09-07T11:15:18Z Rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet http://lnu.se/1.73539/rattsvetenskap-vid-linneuniversitetet-haller-hog-kvalitet Högskoleverket presenterar idag sin kvalitetsutvärdering av bland annat ämnet rättsvetenskap. En utvärdering som visar att Högskoleverket bedömer att Linnéuniversitetets utbildning i ämnet håller hög kvalitet. Thu, 06 Sep 2012 08:55:00 GMT http://lnu.se/1.73539/rattsvetenskap-vid-linneuniversitetet-haller-hog-kvalitet 2012-09-06T08:55:00Z Professor Alf Månsson organiserade session om nyttiggörande av muskelforskning på Rhodos http://lnu.se/1.73360/professor-alf-mansson-organiserade-session-om-nyttiggorande-av-muskelforskning-pa-rhodos Tidigare i veckan ägde European Muscle Conference rum på Rhodos. Alf Månsson, professor på Institutionen för naturvetenskap vid Linnéuniversitetet, fanns på plats och organiserade en session om translationell muskelforskning. Utöver detta var Professor Månsson dessutom medlem i den vetenskapligt rådgivande kommittén (Scientific Advisory board). Thu, 06 Sep 2012 08:14:59 GMT http://lnu.se/1.73360/professor-alf-mansson-organiserade-session-om-nyttiggorande-av-muskelforskning-pa-rhodos 2012-09-06T08:14:59Z Studenter välkomnades till Kalmar och Växjö http://lnu.se/1.73519/studenter-valkomnades-till-kalmar-och-vaxjo Nu är terminen igång! Parkourshow, gula cupcakes och tal av rektor väntade de studenter som besökte välkomstceremonierna i Kalmar och Växjö. Wed, 05 Sep 2012 13:50:00 GMT http://lnu.se/1.73519/studenter-valkomnades-till-kalmar-och-vaxjo 2012-09-05T13:50:00Z Ingen civilingenjörsutbildning till Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.73432/ingen-civilingenjorsutbildning-till-linneuniversitetet Högskoleverket avslog Linnéuniversitetets ansökan om examensrätt för civilingenjörer. Tue, 04 Sep 2012 12:56:30 GMT http://lnu.se/1.73432/ingen-civilingenjorsutbildning-till-linneuniversitetet 2012-09-04T12:56:30Z Medieteknik representerat i tidskriften The Internet and Higher Education http://lnu.se/1.73398/medieteknik-representerat-i-tidskriften-the-internet-and-higher-education Innehåller artiklar från symposiet Norditel som arrangerades på Linnéuniversitetet. Mon, 03 Sep 2012 10:43:56 GMT http://lnu.se/1.73398/medieteknik-representerat-i-tidskriften-the-internet-and-higher-education 2012-09-03T10:43:56Z Intensiva mötesdagar inom träbyggnation i Växjö http://lnu.se/1.73303/intensiva-motesdagar-inom-trabyggnation-i-vaxjo Linnéuniversitetet har tillsammans med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, arrangerat det 45:e mötet i ordningen inom CIB-W18 (International Council For Research and Innovation in Building and Construction, Working Commission W18, Timber Structures). Fri, 31 Aug 2012 06:57:00 GMT http://lnu.se/1.73303/intensiva-motesdagar-inom-trabyggnation-i-vaxjo 2012-08-31T06:57:00Z Europas största mötesplats för träbyggnation i Växjö http://lnu.se/1.73273/europas-storsta-motesplats-for-trabyggnation-i-vaxjo Denna vecka pågår två stora träbyggkonferenser vid Institutionen för teknik på Linnéuniversitetet. Idag avslutas CIB-W18, och vår landshövding Kristina Alsér inledningstalade på Nordic Holzbau-forum. Thu, 30 Aug 2012 14:57:00 GMT http://lnu.se/1.73273/europas-storsta-motesplats-for-trabyggnation-i-vaxjo 2012-08-30T14:57:00Z Kortvingade gräshoppor stöder ny förklaring till evolution http://lnu.se/1.73264/kortvingade-grashoppor-stoder-ny-forklaring-till-evolution Darwin förklarade evolutionen med att de individer som är bäst på att överleva och fortplanta sig bidrar med flest avkomlingar till nästa generation. En forskargrupp under ledning av professor Anders Forsman vid Linnéuniversitetet rapporterar nu att inte bara naturligt urval, utan även skillnader i djurs spridningsförmåga kan fungera som ett rumsligt filter och leda till snabba evolutionära förändringar. Resultaten är publicerade i tidskriften Journal of Evolutionary Biology. Thu, 30 Aug 2012 06:38:00 GMT http://lnu.se/1.73264/kortvingade-grashoppor-stoder-ny-forklaring-till-evolution 2012-08-30T06:38:00Z Lärarstudenten Emelie till Student-VM i Ryssland http://lnu.se/1.73247/lararstudenten-emelie-till-student-vm-i-ryssland Den 4–9 september anordnas Student-VM i skytte i Kazan i Ryssland. Sverige har en deltagare och det är Emelie Fagerström som till vardags studerar vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Wed, 29 Aug 2012 15:57:07 GMT http://lnu.se/1.73247/lararstudenten-emelie-till-student-vm-i-ryssland 2012-08-29T15:57:07Z Changing Coasts and Oceans 2012 http://lnu.se/1.72952/changing-coasts-and-oceans-2012 600 miljoner människor lever av de rika ekosystemen runt Indiska Oceanen. Men mangroveträsken och korallreven utarmas och bryts ner. Oreglerat fiske, föroreningar, skogsskövlingar, växthuseffekt - följden kan bli att hela ekosystem kollapsar. Den 13-14 september diskuteras de här allvarliga problemen under konferensen i Changing Coasts and Oceans på Linnéuniversitetet. Tue, 28 Aug 2012 12:30:17 GMT http://lnu.se/1.72952/changing-coasts-and-oceans-2012 2012-08-28T12:30:17Z Skogs- och träprogrammet växlar upp http://lnu.se/1.73117/skogs--och-traprogrammet-vaxlar-upp I slutet av augusti startar Skogs- och träprogrammet för tredje året i rad med ett 100-tal nya studenter. Inför hösten har en rad omarbetningar gjorts i utbildningens innehåll för att möta den skogliga näringens efterfrågan på kompetens. En nyhet är också att studenter med examen från programmet nu kan söka vidare till utbildning på avancerad nivå vid SLU i Alnarp. Tue, 28 Aug 2012 08:32:29 GMT http://lnu.se/1.73117/skogs--och-traprogrammet-vaxlar-upp 2012-08-28T08:32:29Z Linnéuniversitetet på plats i Shanghai http://lnu.se/1.73032/linneuniversitetet-pa-plats-i-shanghai I veckan invigdes Smålands nya näringslivskontor i Shanghai. Bakom satsningen står Regionförbundet i Kalmar län, Regionförbundet i södra Småland och Linnéuniversitetet. Kontoret är en treårig satsning som också stöds av EU:s strukturfonder. Fri, 24 Aug 2012 10:57:00 GMT http://lnu.se/1.73032/linneuniversitetet-pa-plats-i-shanghai 2012-08-24T10:57:00Z Läs om universum, språkkunskaper och vampyrer i senaste numret av Fokus Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.72569/las-om-universum-sprakkunskaper-och-vampyrer-i-senaste-numret-av-fokus-linneuniversitetet Nu är senaste numret av Fokus Linnéuniversitetet ute. I det kan man läsa om forskning som bedrivs vid Linnéuniversitetet, hur företag samverkar med universitetet och om spännande utbildningar. Wed, 15 Aug 2012 09:29:45 GMT http://lnu.se/1.72569/las-om-universum-sprakkunskaper-och-vampyrer-i-senaste-numret-av-fokus-linneuniversitetet 2012-08-15T09:29:45Z Svårast att komma in på Psykologprogrammet http://lnu.se/1.72321/svarast-att-komma-in-pa-psykologprogrammet Efter första antagningsomgången till utbildningar hösten 2012 stod det klart att Psykologprogrammet vad det program som det var svårast att komma in på vid Linnéuniversitetet. Tue, 24 Jul 2012 13:22:17 GMT http://lnu.se/1.72321/svarast-att-komma-in-pa-psykologprogrammet 2012-07-24T13:22:17Z Ny forskningsrapport om idrottsföreningars framtid presenterades i Almedalen http://lnu.se/1.71964/ny-forskningsrapport-om-idrottsforeningars-framtid-presenterades-i-almedalen Linnéuniversitetets Magnus Forslunds nyutkomna forskningsrapport ”Ledning av idrottsföreningar Berättelser från gräsrotsnivå” stod i centrum på seminariet ”Hur ska idrottsföreningar överleva i framtiden?” i Almedalen. Fri, 13 Jul 2012 12:33:24 GMT http://lnu.se/1.71964/ny-forskningsrapport-om-idrottsforeningars-framtid-presenterades-i-almedalen 2012-07-13T12:33:24Z Ta chansen och bli mentor http://lnu.se/1.72144/ta-chansen-och-bli-mentor Projektet Näktergalen söker nu studenter som vill bli mentorer för barn under perioden oktober till maj. Nu har du chansen att bli en av dem. Wed, 11 Jul 2012 10:53:13 GMT http://lnu.se/1.72144/ta-chansen-och-bli-mentor 2012-07-11T10:53:13Z Generation Balt i Almedalen – för framtidens maritima arbetsmarknad http://lnu.se/1.72015/generation-balt-i-almedalen--for-framtidens-maritima-arbetsmarknad Catherine Legrand och Pär Karlsson, båda Linnéuniversitetet, höll Almedals-seminariet ”Vilka spetsutbildningar krävs för en innovativ maritim arbetsmarknad kring Östersjön?”. Thu, 05 Jul 2012 12:05:15 GMT http://lnu.se/1.72015/generation-balt-i-almedalen--for-framtidens-maritima-arbetsmarknad 2012-07-05T12:05:15Z Forskning kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i Almedalen http://lnu.se/1.71871/forskning-kring-las--och-skrivsvarigheter-och-dyslexi-i-almedalen Linnéuniversitetets Idor Svensson deltog idag i seminariet ”Individ, samhälle och läs- och skrivsvårigheter” i Almedalen. Ett tjugotal åhörare fanns på plats. Wed, 04 Jul 2012 09:06:31 GMT http://lnu.se/1.71871/forskning-kring-las--och-skrivsvarigheter-och-dyslexi-i-almedalen 2012-07-04T09:06:31Z Susanne Sandberg nominerad till “Haynes Prize for the Most Promising Scholar” http://lnu.se/1.71810/susanne-sandberg-nominerad-till-haynes-prize-for-the-most-promising-scholar Vid ”Academy of International Business Annual Conference” i Washington DC, USA presenterade doktor Susanne Sandberg ett paper som nominerades till “Haynes Prize for the Most Promising Scholar”. Tue, 03 Jul 2012 10:51:57 GMT http://lnu.se/1.71810/susanne-sandberg-nominerad-till-haynes-prize-for-the-most-promising-scholar 2012-07-03T10:51:57Z Polisers syn på yrkesrollen diskuterades i Almedalen http://lnu.se/1.71652/polisers-syn-pa-yrkesrollen-diskuterades-i-almedalen Seminariet ”Från regelryttare till Dirty Harry? - Olika inställning till polisrollen” med statsvetare Otto Petersson hade ett femtiotal åhörare på måndagförmiddagen. Mon, 02 Jul 2012 09:59:00 GMT http://lnu.se/1.71652/polisers-syn-pa-yrkesrollen-diskuterades-i-almedalen 2012-07-02T09:59:00Z Kvinnor missgynnas i mediebevakningen av politiska skandaler http://lnu.se/1.71624/kvinnor-missgynnas-i-mediebevakningen-av-politiska-skandaler I en fullsatt sal höll statsvetare Tobias Bromander morgonens första seminarium under titeln ”Politisk skandal! – Spelar det någon roll om du är man eller kvinna?”. Mon, 02 Jul 2012 08:12:00 GMT http://lnu.se/1.71624/kvinnor-missgynnas-i-mediebevakningen-av-politiska-skandaler 2012-07-02T08:12:00Z Välkommen till Linnéuniversitetets frukostseminarier i Almedalen http://lnu.se/1.71334/valkommen-till-linneuniversitetets-frukostseminarier-i-almedalen Wed, 27 Jun 2012 10:47:29 GMT http://lnu.se/1.71334/valkommen-till-linneuniversitetets-frukostseminarier-i-almedalen 2012-06-27T10:47:29Z Varumärkesutvidgningen av Nivea – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.70034/varumarkesutvidgningen-av-nivea--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Varumärken spelar en allt viktigare roll för företag när det gäller att särskilja sig från konkurrenterna. Möjligheten att välja mellan olika varumärken innebär att konsumenterna till viss del formar sin egen identitet. Under senare tid har företag i allt större utsträckning utvidgat sina varumärken, vilket innebär att nya produkter introduceras på marknaden under ett existerande varumärke. Att utvidga ett varumärke är ett strategiskt kritiskt beslut, som innebär både möjligheter och risker. Det finns mycket att vinna i form av överföring av image och inbesparade marknadsföringskostnader, men även om en ny produkt lyckas bra på marknaden, så riskerar företaget att minska varumärkesvärdet på den ursprungliga produkten. En ny doktorsavhandling av företagsekonomen Kaisa Lund omfattar en studie av Niveas reklam under loppet av 72 år. Thu, 21 Jun 2012 08:00:09 GMT http://lnu.se/1.70034/varumarkesutvidgningen-av-nivea--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2012-06-21T08:00:09Z Utredning ger stöd till utvecklingsarbetet på designinstitutionen http://lnu.se/1.70840/utredning-ger-stod-till-utvecklingsarbetet-pa-designinstitutionen Nu finns en utredningsrapport med förslag till åtgärder som ska stödja utvecklingen vid institutionen för design. Utredningen har genomförts mot bakgrund att den psykosociala arbetsmiljön beskrivits som dålig. Wed, 20 Jun 2012 08:35:22 GMT http://lnu.se/1.70840/utredning-ger-stod-till-utvecklingsarbetet-pa-designinstitutionen 2012-06-20T08:35:22Z Hög kvalitet blir betyget i Högskoleverkets utvärderingar http://lnu.se/1.70857/hog-kvalitet-blir-betyget-i-hogskoleverkets-utvarderingar Programmen i ämnena Statsvetenskap, Farmaci, samt Freds- och utvecklingsstudier vid Linnéuniversitetet håller hög kvalitet. Det visar Högskoleverkets (HSV) kvalitetsutvärdering som presenterades idag. Wed, 20 Jun 2012 08:24:52 GMT http://lnu.se/1.70857/hog-kvalitet-blir-betyget-i-hogskoleverkets-utvarderingar 2012-06-20T08:24:52Z Ny avhandling i nationalekonomi http://lnu.se/1.70782/ny-avhandling-i-nationalekonomi Empirisk ekonomisk forskning berör ofta statistik med komplexa strukturer. Det är speciellt vanligt med hierarkiska strukturer, ett exempel på detta är när man tittar på resultat av centrala prov där genomsnittet skiljer sig mellan eleverna i en viss skola men också mellan olika skolor. Sådana strukturer riskerar att leda till felaktiga slutsatser om de inte modelleras och skattas korrekt och att ignorera dem innebär också att det är omöjligt att fånga verklighetens komplexitet. Flernivåanalys (multilevel analysis) har utvecklas för att hantera denna typ av komplexa datastrukturer. Tue, 19 Jun 2012 11:14:45 GMT http://lnu.se/1.70782/ny-avhandling-i-nationalekonomi 2012-06-19T11:14:45Z Miljö- och klimatkostnad avgörande för valet mellan olika energislag http://lnu.se/1.70665/miljo--och-klimatkostnad-avgorande-for-valet-mellan-olika-energislag- För att bestämma lämpligheten av att använda polymera material i solfångarsystem i stället för mer traditionella material som till exempel metaller har en fallstudie nyligen genomförts inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete inom IEAs solvärmeprogram. Fri, 15 Jun 2012 15:01:53 GMT http://lnu.se/1.70665/miljo--och-klimatkostnad-avgorande-for-valet-mellan-olika-energislag- 2012-06-15T15:01:53Z Hög kvalitet på utbildningar i biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk analytiker http://lnu.se/1.70571/hog-kvalitet-pa-utbildningar-i-biomedicinsk-laboratorievetenskap-och-biomedicinsk-analytiker Högskoleverket (HSV) har i sina senaste utvärderingar gjort bedömningen att biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk analytikerexamen vid Linnéuniversitetet håller en hög kvalitet. Thu, 14 Jun 2012 07:28:00 GMT http://lnu.se/1.70571/hog-kvalitet-pa-utbildningar-i-biomedicinsk-laboratorievetenskap-och-biomedicinsk-analytiker 2012-06-14T07:28:00Z Prestigefylld spetsforskningstjänst till Anders Högberg http://lnu.se/1.70524/prestigefylld-spetsforskningstjanst-till-anders-hogberg Anders Högberg, lektor i arkeologi vid Linnéuniversitetet, har valts ut till det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia. Urvalet görs bland forskare som tillhör det absoluta toppskiktet av yngre forskare i Sverige. Wed, 13 Jun 2012 11:36:00 GMT http://lnu.se/1.70524/prestigefylld-spetsforskningstjanst-till-anders-hogberg 2012-06-13T11:36:00Z Klinisk läkarutbildning i Kalmar 2013 http://lnu.se/1.70507/klinisk-lakarutbildning-i-kalmar-2013 Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Landstinget i Kalmar län förbereder sig nu för att kunna anta läkarstudenter med placering i Kalmar. Wed, 13 Jun 2012 08:36:00 GMT http://lnu.se/1.70507/klinisk-lakarutbildning-i-kalmar-2013 2012-06-13T08:36:00Z Naturlig form av vaccination hos gräsänder http://lnu.se/1.70503/naturlig-form-av-vaccination-hos-grasander Neus Latorre Margalef, forskare i ekologi vid Linnéuniversitetet, bidrar i sin avhandling ”Influensa A virusets ekologi och epidemiologi hos gräsand Anas platyrhynchos” till att öka kunskapen kring influensavirus som finns naturligt bland vilda fåglar. Arbetet belyser förekomsten av milda fågelinfluensavirus hos gräsänder och hur viruset nyttjar dessa änder som värdar. Wed, 13 Jun 2012 07:11:06 GMT http://lnu.se/1.70503/naturlig-form-av-vaccination-hos-grasander 2012-06-13T07:11:06Z Ny avhandling om ytmodifiering av glas http://lnu.se/1.70480/ny-avhandling-om-ytmodifiering-av-glas Det finns många metoder att modifiera glasytor, en av dem är jonbyte, som är en teknik för att ändra en glasytas kemiska sammansättning och därmed också dess egenskaper. Glasprodukters optiska, mekaniska, elektriska eller kemiska egenskaper kan förändras genom jonbyte. I en avhandling från Linnéuniversitetet utvecklar och tillämpar Stefan Karlsson en ny metod för jonbyte. Tue, 12 Jun 2012 08:48:46 GMT http://lnu.se/1.70480/ny-avhandling-om-ytmodifiering-av-glas 2012-06-12T08:48:46Z Ny avhandling om inflytande och självbestämmande med LSS http://lnu.se/1.70464/ny-avhandling-om-inflytande-och-sjalvbestammande-med-lss I Sverige har handikappområdet genomgått stora förändringar de senaste årtiondena. Stödet har utvecklats från segregering och isolering mot ett synsätt på människor med funktionsnedsättningar som medborgare med samma rättigheter som andra. Inflytande och självbestämmande för personer med stora funktionsnedsättningar är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. I avhandlingen söker Lottie Giertz svar på frågor om hur inflytande och självbestämmande hanteras i vardagen då individen är beroende av LSS-insatser. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS kom 1994. Det är en lag som tillför gruppen stöd utöver annan lagstiftning. Lagen är därmed ett officiellt erkännande av att gruppen har speciella behov av stöd för att kunna leva som andra. Mon, 11 Jun 2012 12:41:00 GMT http://lnu.se/1.70464/ny-avhandling-om-inflytande-och-sjalvbestammande-med-lss 2012-06-11T12:41:00Z Workshop inom nätverket NordForsk Nanospintronics http://lnu.se/1.70446/workshop-inom-natverket-nordforsk-nanospintronics 25 fysiker medverkar vid den femte årliga träffen på Öland den 12–14 juni. Mon, 11 Jun 2012 09:41:04 GMT http://lnu.se/1.70446/workshop-inom-natverket-nordforsk-nanospintronics 2012-06-11T09:41:04Z Advisory board ger råd om framtidens utbildning och forskning http://lnu.se/1.70447/advisory-board-ger-rad-om-framtidens-utbildning-och-forskning Hur kan utbildning och forskning bättre matcha det omgivande samhällets behov? Genom att inrätta ett Advisiory board vill Fakultetsnämnden för ekonomi och design få svar på den frågan och därigenom stärka relationen mellan universitet och samhälle. Mon, 11 Jun 2012 09:13:01 GMT http://lnu.se/1.70447/advisory-board-ger-rad-om-framtidens-utbildning-och-forskning 2012-06-11T09:13:01Z Mångmiljonsatsning på utbildning inom hållbart träbyggande http://lnu.se/1.70344/mangmiljonsatsning-pa-utbildning-inom-hallbart-trabyggande- Linnéuniversitetets ansökan på området hållbart träbyggande är en av bara två i landet som beviljats medel i den första utlysningen av KK-stiftelsens ”Expertkompetens för innovation”. Fri, 08 Jun 2012 09:09:54 GMT http://lnu.se/1.70344/mangmiljonsatsning-pa-utbildning-inom-hallbart-trabyggande- 2012-06-08T09:09:54Z Utrikes föddas företagande – hinder och möjligheter http://lnu.se/1.70246/utrikes-foddas-foretagande--hinder-och-mojligheter Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi och forskningsledare för en av Linnéuniversitetets spetsforskningsgrupper, har fått 1 000 000 kronor från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse och Tore Browaldhs stiftelse. Pengarna är avsedda för projektet ”Hinder och möjligheter för företagande bland utrikes födda inom handels- och servicesektorn”. Thu, 07 Jun 2012 09:33:56 GMT http://lnu.se/1.70246/utrikes-foddas-foretagande--hinder-och-mojligheter 2012-06-07T09:33:56Z Cornelius Holtorfs installationsföreläsning http://lnu.se/1.70219/cornelius-holtorfs-installationsforelasning Professor Holtorfs installationsföreläsning, med titeln "Search the past – find the present. Qualities of archaeology and heritage in contemporary society" finns nu på Youtube. Thu, 07 Jun 2012 06:51:06 GMT http://lnu.se/1.70219/cornelius-holtorfs-installationsforelasning 2012-06-07T06:51:06Z Design i Småland sätts på kartan i Bryssel http://lnu.se/1.70210/design-i-smaland-satts-pa-kartan-i-bryssel Torsdag den 9e juni deltar Regionförbundet södra Småland och Linnéuniversitetet på en konferens i Bryssel. Syftet är att diskutera design ur ett hållbart perspektiv och föra vidare rekommendationer till den europeiska kommissionen om hur design kan stärkas och bidra till ekonomisk tillväxt. Dessutom lyfts regionen fram som best practice. Tue, 05 Jun 2012 14:24:11 GMT http://lnu.se/1.70210/design-i-smaland-satts-pa-kartan-i-bryssel 2012-06-05T14:24:11Z 1 308 000 kr från Craafordska stiftelsen http://lnu.se/1.70186/1-308-000-kr-fran-craafordska-stiftelsen Sju forskare vid Linnéuniversitetet har fått ansökningar från Craafordska stiftelsen beviljade. Tue, 05 Jun 2012 12:09:20 GMT http://lnu.se/1.70186/1-308-000-kr-fran-craafordska-stiftelsen 2012-06-05T12:09:20Z Hur mår miljön i Växjö och Kalmar? http://lnu.se/1.70161/hur-mar-miljon-i-vaxjo-och-kalmar Vi kan alla vara med och påverka miljön – och vi kan alla vara med och undersöka hur miljön egentligen mår. Tack vare digital teknik kan forskarna förnya arbetet med att samla in, bearbeta och presentera data, och på så sätt skapa ökat engagemang och större förståelse. Tue, 05 Jun 2012 08:34:31 GMT http://lnu.se/1.70161/hur-mar-miljon-i-vaxjo-och-kalmar 2012-06-05T08:34:31Z Våtlimmade skarvar starkare än torrlimmade – ny avhandling om limning av trä http://lnu.se/1.70056/vatlimmade-skarvar-starkare-an-torrlimmade--ny-avhandling-om-limning-av-tra Limning av trä används för att skapa träkonstruktioner med större dimensioner (limträ, massiva väggar och golv), för att tillverka träbaserade skivor (spånskivor, plywood, MDF) samt i möbeltillverkning (förband, foliering och fanering). Limning ökar utnyttjandet av träråvara och gör det möjligt att tillverka dimensionsstabila, homogena produkter. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Magdalena Sterley våtlimmade limfogars och limförbands egenskaper, och redovisar provningsresultat från såväl fingerskarvning som balklimning av gran. Fri, 01 Jun 2012 08:11:58 GMT http://lnu.se/1.70056/vatlimmade-skarvar-starkare-an-torrlimmade--ny-avhandling-om-limning-av-tra 2012-06-01T08:11:58Z Två Smålandsprojekt blir först att få stöd från Kampradsstiftelsen http://lnu.se/1.69962/tva-smalandsprojekt-blir-forst-att-fa-stod-fran-kampradsstiftelsen Familjen Kamprads stiftelse har beslutat att stödja två projekt med totalt ca 4,7 miljoner kronor. Det är två projekt vid Linnéuniversitetet som stiftelsens styrelse på eget initiativ valt ut. Projekten ligger i linje med Stiftelsens stadgar och har bedömts vara verklighetsnära och kunna komma många människor till del. Thu, 31 May 2012 12:13:00 GMT http://lnu.se/1.69962/tva-smalandsprojekt-blir-forst-att-fa-stod-fran-kampradsstiftelsen 2012-05-31T12:13:00Z Kommunen och universitetet stärker relationen http://lnu.se/1.70012/kommunen-och-universitetet-starker-relationen Växjö kommun och Linnéuniversitetet utökar sitt samarbete. Tillsammans finansierar man en forskningssamordnare som ska vara en kontaktpunkt mellan de två organisationerna. Thu, 31 May 2012 06:28:23 GMT http://lnu.se/1.70012/kommunen-och-universitetet-starker-relationen 2012-05-31T06:28:23Z HSV:s utvärdering av sociologi och socialpsykologi klar http://lnu.se/1.70005/hsvs-utvardering-av-sociologi-och-socialpsykologi-klar Högskoleverket presenterar nu utvärderingen av utbildningen inom ämnena sociologi och socialpsykologi vid landets lärosäten. Vid Linnéuniversitetet får utbildningarna i socialpsykologi betyget hög kvalitet medan sociologin får betyget bristande kvalitet. Wed, 30 May 2012 14:07:09 GMT http://lnu.se/1.70005/hsvs-utvardering-av-sociologi-och-socialpsykologi-klar 2012-05-30T14:07:09Z Ikano donerar 900 miljoner till Familjen Kamprads stiftelse http://lnu.se/1.69948/ikano-donerar-900-miljoner-till-familjen-kamprads-stiftelse Ikano har donerat 900 miljoner SEK till Familjen Kamprads stiftelse, som etablerades 2011 på initiativ av familjen Kamprad. Wed, 30 May 2012 06:00:00 GMT http://lnu.se/1.69948/ikano-donerar-900-miljoner-till-familjen-kamprads-stiftelse 2012-05-30T06:00:00Z Inom kort kommer Centrum för yrkeskunnande och bildning genomföra sitt första dialogseminarium http://lnu.se/1.69942/inom-kort-kommer-centrum-for-yrkeskunnande-och-bildning-genomfora-sitt--forsta-dialogseminarium- Tue, 29 May 2012 13:51:07 GMT http://lnu.se/1.69942/inom-kort-kommer-centrum-for-yrkeskunnande-och-bildning-genomfora-sitt--forsta-dialogseminarium- 2012-05-29T13:51:07Z Förlossningsrädsla – ny avhandling med fokus på kvinnors upplevelser av att föda http://lnu.se/1.69930/forlossningsradsla--ny-avhandling-med-fokus-pa-kvinnors-upplevelser-av-att-foda Förlossningsrädsla är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är barnmorskan och vårdvetaren Christina Nilsson som har undersökt kvinnors upplevelser av förlossningsrädsla och dess samband med tidigare förlossningsupplevelser. Detta har inte uppmärksammats tidigare och ger en möjlighet att förstå kvinnors rädsla utifrån deras tidigare upplevelser av att föda barn. Tue, 29 May 2012 12:07:28 GMT http://lnu.se/1.69930/forlossningsradsla--ny-avhandling-med-fokus-pa-kvinnors-upplevelser-av-att-foda 2012-05-29T12:07:28Z Ny avhandling om att utvärdera och optimera mätningar http://lnu.se/1.69899/ny-avhandling-om-att-utvardera-och-optimera-matningar I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver fysikern Therese Sjödén metoder för att analysera mätningar av olika parametrar, till exempel egenskaper hos material. Med statistiska metoder, så kallad känslighetsanalys, beskriver och analyserar hon hur olika förutsättningar påverkar möjligheten att mäta materialparametrar. Känslighetsanalys kan beskrivas som en metod för att förbättra bestämningen av materialparametrar. Metoderna för känslighetsanalys är generella och kan tillämpas på olika mätproblem. Tue, 29 May 2012 08:51:03 GMT http://lnu.se/1.69899/ny-avhandling-om-att-utvardera-och-optimera-matningar 2012-05-29T08:51:03Z Yushu Li får pris för bästa avhandling http://lnu.se/1.69784/yushu-li-far-pris-for-basta-avhandling Yushu Li får i år Linnéakademiens Forskningsstiftelses stipendium, på 35 000 kronor, för bästa doktorsavhandling. Stipediet delas ut i samband med Linnéuniversitetets akademiska högtid på fredag den 25 maj. Stipendiet delas ut för andra året i rad. Thu, 24 May 2012 11:06:12 GMT http://lnu.se/1.69784/yushu-li-far-pris-for-basta-avhandling 2012-05-24T11:06:12Z Linnéuniversitetet uppmärksammar framstående lärare och forskare http://lnu.se/1.69716/linneuniversitetet-uppmarksammar-framstaende-larare-och-forskare Kollegor och studenter har fått utse personer på Linnéuniversitetet som gjort insatser utöver de vanliga, som till exempel ”bästa forskare”, ”bästa lärare”, ”bästa handledare” och så vidare. Personerna kommer att hyllas vid Linnéuniversitetets akademiska högtid den 25 maj. Wed, 23 May 2012 10:39:00 GMT http://lnu.se/1.69716/linneuniversitetet-uppmarksammar-framstaende-larare-och-forskare 2012-05-23T10:39:00Z Studie publicerad i specialnummer av den vetenskapliga tidsskriften energies http://lnu.se/1.69714/studie-publicerad-i-specialnummer-av-den-vetenskapliga-tidsskriften-energies Martin Olofsson, doktorand vid Institutionen för naturvetenskaper, Linnéuniversitetet, har just fått sin första artikel som huvudförfattare publicerad. Artikeln är publicerad i ett specialnummer (Algae Fuels) av tidskriften energies. Förutom Olofsson representerades Linnéuniversitetet av Emmelie Nilsson och Catherine Legrand i studien. Wed, 23 May 2012 09:44:50 GMT http://lnu.se/1.69714/studie-publicerad-i-specialnummer-av-den-vetenskapliga-tidsskriften-energies 2012-05-23T09:44:50Z Niklas Bonnevier gör kunglig doppresent http://lnu.se/1.69633/niklas-bonnevier-gor-kunglig-doppresent Niklas Bonnevier, tidigare student vid Designprogrammet med inriktning hållbar utveckling har gjort Kronobergs läns dopgåva till prinsessan Estelle. Tue, 22 May 2012 12:58:36 GMT http://lnu.se/1.69633/niklas-bonnevier-gor-kunglig-doppresent 2012-05-22T12:58:36Z Ahmed, Andersson och Hammarstedt presenterar studie vid konferens i Paris http://lnu.se/1.69668/ahmed-andersson-och-hammarstedt-presenterar-studie-vid-konferens-i-paris Ali Ahmed, Lina Andersson och Mats Hammarstedt kommer att presentera uppsatsen "Earnings differentials due to sexual orientation - a look at some possible explanations" vid konferensen "Sexual Orientation Discrimination in the Labor Market" i Paris 20-22 juni. Tue, 22 May 2012 11:21:08 GMT http://lnu.se/1.69668/ahmed-andersson-och-hammarstedt-presenterar-studie-vid-konferens-i-paris 2012-05-22T11:21:08Z Hög kvalitet på Linnéuniversitetets utbildningar i företagsekonomi http://lnu.se/1.69539/hog-kvalitet-pa-linneuniversitetets-utbildningar-i-foretagsekonomi- I Högskoleverkets kvalitetsgranskning av landets utbildningar i företagsekonomi visar det sig att Linnéuniversitetet får omdömet hög kvalitet. I granskningen ingick 67 utbildningar, på kandidat- och magisternivå. Sun, 20 May 2012 16:20:56 GMT http://lnu.se/1.69539/hog-kvalitet-pa-linneuniversitetets-utbildningar-i-foretagsekonomi- 2012-05-20T16:20:56Z Per Strömblad har utsetts till expert i utredning om medborgarskapsfrågor http://lnu.se/1.69493/per-stromblad-har-utsetts-till-expert-i-utredning-om-medborgarskapsfragor Per Strömblad har av integrationsminister Erik Ullenhag förordnats som expert i en nyligen tillsatt utredning om medborgarskapsfrågor. Tue, 15 May 2012 12:53:57 GMT http://lnu.se/1.69493/per-stromblad-har-utsetts-till-expert-i-utredning-om-medborgarskapsfragor 2012-05-15T12:53:57Z Patienter inlagda på sjukhus löper stor risk för att drabbas av felmedicinering http://lnu.se/1.69451/patienter-inlagda-pa-sjukhus-loper-stor-risk-for-att-drabbas-av-felmedicinering Lina Hellström, forskare i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet, visar i sin avhandling ” Clinical pharmacy services within a multiprofessional heathcare team” att patienter som är inlagda på sjukhus löper stor risk för att drabbas av felmedicinering men att en arbetsmodell där kliniska apotekare arbetar i ett vårdteam på sjukhus kan förbättra läkemedelsbehandlings kvalitet och säkerhet. Tue, 15 May 2012 09:26:43 GMT http://lnu.se/1.69451/patienter-inlagda-pa-sjukhus-loper-stor-risk-for-att-drabbas-av-felmedicinering 2012-05-15T09:26:43Z Linnéuniversitetet får kandidatexamensrätt i musikpedagogik http://lnu.se/1.69403/linneuniversitetet-far-kandidatexamensratt-i-musikpedagogik Fakultetsnämnden för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet har beslutat att Institutionen för kulturvetenskaper får rätten att utfärda filosofie kandidatexamen i ämnet musikpedagogik. Mon, 14 May 2012 12:07:02 GMT http://lnu.se/1.69403/linneuniversitetet-far-kandidatexamensratt-i-musikpedagogik 2012-05-14T12:07:02Z Kalmarlag på fjärde plats i SM i ekonomi http://lnu.se/1.69398/kalmarlag-pa-fjarde-plats-i-sm-i-ekonomi Efter helgens spännande final i SM i ekonomi stod det klart att Linnéuniversitetets Kalmarlag slutade på en hedersam fjärdeplats, av totalt 19 lag. Tävlingen arrangerades för första gången vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Kalmarlaget var glada över att lyckas så bra på hemmaplan. Mon, 14 May 2012 11:05:53 GMT http://lnu.se/1.69398/kalmarlag-pa-fjarde-plats-i-sm-i-ekonomi 2012-05-14T11:05:53Z Google ny e-postleverantör för Linnéuniversitetets studenter http://lnu.se/1.69331/google-ny-e-postleverantor-for-linneuniversitetets-studenter Linnéuniversitetet har beslutat att från och med sommaren 2012 ska studenternas e-post hanteras av Googles Gmail. Övergången till Gmail kommer preliminärt att påbörjas den 25 juni 2012. Fri, 11 May 2012 07:43:54 GMT http://lnu.se/1.69331/google-ny-e-postleverantor-for-linneuniversitetets-studenter 2012-05-11T07:43:54Z Kroppens skyddsmekanismer utreds i ny avhandling http://lnu.se/1.69285/kroppens-skyddsmekanismer-utreds-i-ny-avhandling Per Nilsson, doktorand i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet, bidrar i sin avhandling ”Interactions between platelets and complement with implications for the regulation of surfaces” till djupare kunskap om kroppens centrala skyddsmekanismer. Wed, 09 May 2012 13:29:30 GMT http://lnu.se/1.69285/kroppens-skyddsmekanismer-utreds-i-ny-avhandling 2012-05-09T13:29:30Z Fjäderdetektiver i arbete http://lnu.se/1.69239/-fjaderdetektiver-i-arbete Vilda änder i naturen är ofta bärare av influensavirus. Sedan 2002 har forskare vid Linnéuniversitetet studerat hur virus sprids i naturen genom flyttande fåglar. Men en fråga som har varit svår att besvara är varifrån olika änder kommer ifrån. Nu har forskarna kommit en bit på vägen genom att studera den kemiska sammansättningen i fåglarnas fjädrar. Språk Tue, 08 May 2012 13:52:08 GMT http://lnu.se/1.69239/-fjaderdetektiver-i-arbete 2012-05-08T13:52:08Z Årets hedersdoktorer vid Lnu är utsedda http://lnu.se/1.68992/arets-hedersdoktorer-vid-lnu-ar-utsedda- Fakultetsnämnderna vid Linnéuniversitetet har utsett fem nya hedersdoktorer. Dessa är professor Klaus Krippendorff, University of Pennsylvania, professor Jeffrey C Alexander, Yale University, professor Lorraine Wright, University of Calgary, professor Kexuan Tang, Shanghai Jiao Tong University, och professor emerita Lena Holmberg, Malmö Högskola. Fri, 04 May 2012 07:26:00 GMT http://lnu.se/1.68992/arets-hedersdoktorer-vid-lnu-ar-utsedda- 2012-05-04T07:26:00Z Stor satsning på informationslogistik http://lnu.se/1.69000/stor-satsning-pa-informationslogistik Forskningen inom informationslogistik vid Linnéuniversitetet växer snabbt och stärks med en professur och med en postdoc. KK-stiftelsen går in som finansiär med närmare 3.7 miljoner kronor. De nya tjänsterna är ett steg i det utvecklingsarbete som universitetet bedriver tillsammans med PostNord AB och deras affärsområde informationslogistik vid Strålfors AB. Thu, 03 May 2012 13:55:49 GMT http://lnu.se/1.69000/stor-satsning-pa-informationslogistik 2012-05-03T13:55:49Z Linnéuniversitetet utlyser projekttävling avseende arkitektuppdrag http://lnu.se/1.68965/linneuniversitetet-utlyser-projekttavling-avseende-arkitektuppdrag Som en del i projektet Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar utlyser nu Linnéuniversitetet en projekttävling angående arkitektuppdrag för universitetets del av Fredriksskansområdet etapp 1. Thu, 03 May 2012 08:21:25 GMT http://lnu.se/1.68965/linneuniversitetet-utlyser-projekttavling-avseende-arkitektuppdrag 2012-05-03T08:21:25Z KK-stiftelsen stöder forskning om informationskvalitet http://lnu.se/1.68904/kk-stiftelsen-stoder-forskning-om-informationskvalitet Morgan Eriksson, Welf Löwe och Anna Wingkvist, forskare inom datavetenskap vid Linnéuniversitetet, har fått 3 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Pengarna ska användas till projektet ”Effektiv validering av informationskvalitet” där Ericsson och Sigma Kudos ingår som företagspartners. Dessa bidrar med minst motsvarande belopp i form av arbetstid. Wed, 02 May 2012 12:24:40 GMT http://lnu.se/1.68904/kk-stiftelsen-stoder-forskning-om-informationskvalitet 2012-05-02T12:24:40Z Nya artiklar publicerade i internationella tidskrifter http://lnu.se/1.68839/nya-artiklar-publicerade-i-internationella-tidskrifter I månaden har fyra forskare från Linnaeus University Centre for Labour Market and Discrimination studies publicerad artiklar i ledande internationella publikationer. Fri, 27 Apr 2012 12:33:59 GMT http://lnu.se/1.68839/nya-artiklar-publicerade-i-internationella-tidskrifter 2012-04-27T12:33:59Z Högskoleverkets granskningar av Linnéuniversitetet klara http://lnu.se/1.68729/hogskoleverkets-granskningar-av-linneuniversitetet-klara Flera av Linnéuniversitetets utbildningar håller hög kvalitet. Det visar de granskningar som Högskoleverket (HSV) har gjort av ett fåtal av universitetets utbildningar. Utvärderingarna visar att några av ämnena behöver höja kvaliteten i utbildningen. Wed, 25 Apr 2012 11:54:41 GMT http://lnu.se/1.68729/hogskoleverkets-granskningar-av-linneuniversitetet-klara 2012-04-25T11:54:41Z Förskollärarutbildningen populärast http://lnu.se/1.68595/forskollararutbildningen-popularast Förskollärarutbildningen vid Linnéuniversitetet är det program som har flest förstahandssökande inför hösten 2012. Det visar den statistik över antalet ansökningar till hösten 2012 som Verket för högskoleservice (VHS) har sammanställt. Tue, 24 Apr 2012 12:29:42 GMT http://lnu.se/1.68595/forskollararutbildningen-popularast 2012-04-24T12:29:42Z Hanna Ljungquist fick Smålands Gilles stipendium http://lnu.se/1.68158/hanna-ljungquist-fick-smalands-gilles-stipendium Hanna fick 25 000 kronor och ett diplom för sitt examensarbete ”Utblick över ett landskap” – en textil kollektion som speglar Småland ur ett konstnärligt perspektiv. Fri, 20 Apr 2012 08:36:57 GMT http://lnu.se/1.68158/hanna-ljungquist-fick-smalands-gilles-stipendium 2012-04-20T08:36:57Z Lnu får högt betyg för sitt miljöledningsarbete http://lnu.se/1.68444/lnu-far-hogt-betyg-for-sitt-miljoledningsarbete Linnéuniversitetet får 14 av 15 poäng i Naturvårdsverkets ranking av statliga myndigheters miljöledningsarbete. Fri, 20 Apr 2012 08:18:20 GMT http://lnu.se/1.68444/lnu-far-hogt-betyg-for-sitt-miljoledningsarbete 2012-04-20T08:18:20Z Fakultetsorganisationen fastställd http://lnu.se/1.68417/fakultetsorganisationen-faststalld Efter en genomgripande diskussion utifrån framtaget underlag och inkomna remissynpunkter beslutade styrelsen att fastställa en ny organisation för Linnéuniversitetet när det gäller fakultetsindelningen och Nämnden för utbildningsvetenskap. I beslutet framgår att dekaner och ställföreträdare ska utses av rektor i samråd med anställda vid fakulteten. Thu, 19 Apr 2012 15:07:22 GMT http://lnu.se/1.68417/fakultetsorganisationen-faststalld 2012-04-19T15:07:22Z Linnéuniversitetet fortsätter att öka i popularitet http://lnu.se/1.68411/linneuniversitetet-fortsatter-att-oka-i-popularitet Linnéuniversitetet fortsätter att växa i popularitet hos dem som har sökt en högre utbildning. När ansökningstiden hade gått ut vid midnatt mellan den 16 och 17 april stod det klart att 8,5 procent fler personer har sökt en utbildning vid Linnéuniversitetet hösten 2012 jämfört med till hösten 2011. Thu, 19 Apr 2012 15:00:00 GMT http://lnu.se/1.68411/linneuniversitetet-fortsatter-att-oka-i-popularitet 2012-04-19T15:00:00Z Volontärerna – ny avhandling om internationellt hjälparbete http://lnu.se/1.68178/volontarerna--ny-avhandling-om-internationellt-hjalparbete Volonturism, kommersiella volontärresor, är ett nytt fenomen i den svenska resebranschen. Det handlar om resebyråer som säljer deltagande i olika typer av hjälpprojekt i Afrika, Asien och Latinamerika. De kommersiella volontärresorna sträcker sig från två veckor till tre månader och de populäraste projekten är hjälparbete på barnhem och skolor. I avhandlingen ”Volontärerna. Internationellt hjälparbete från missionsorganisationer till volontärresebyråer” söker Cecilia Jonsson svar på hur de kommersiella volontärresebyråerna har funnit en plats på det internationella hjälparbetsfältet som byggts upp av och vanligen förknippas med ideella organisationer. Vad är det volontärresebyråerna säljer? Vilka är volontärerna, och varför väljer några att betala till ett företag för att åka till andra länder och utföra ideellt arbete? Tue, 17 Apr 2012 08:39:53 GMT http://lnu.se/1.68178/volontarerna--ny-avhandling-om-internationellt-hjalparbete 2012-04-17T08:39:53Z Läsplattor till stöd för cancerpatienter http://lnu.se/1.68101/lasplattor-till-stod-for-cancerpatienter Som första sjukhus i landet erbjuder Länssjukhuset i Kalmar sedan förra veckan bröstcancerpatienter som strålbehandlas digitala läsplattor som stöd. Där kan de hitta all information om sin behandling. Mon, 16 Apr 2012 13:04:25 GMT http://lnu.se/1.68101/lasplattor-till-stod-for-cancerpatienter 2012-04-16T13:04:25Z Vardagen som alkoholberoende – ny avhandling om att leva med och vårdas för alkoholberoende http://lnu.se/1.67932/vardagen-som-alkoholberoende--ny-avhandling-om-att-leva-med-och-vardas-for-alkoholberoende Att leva med och vårdas för alkoholberoende är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Det är vårdvetaren Anna Thurang som har studerat hur alkoholberoende kvinnor och män upplever sin vardag och den vård de får för sitt alkoholberoende. Thu, 12 Apr 2012 10:55:00 GMT http://lnu.se/1.67932/vardagen-som-alkoholberoende--ny-avhandling-om-att-leva-med-och-vardas-for-alkoholberoende 2012-04-12T10:55:00Z Ny bok om entreprenörskap med professor Bengt Johannisson http://lnu.se/1.67915/ny-bok-om-entreprenorskap-med-professor-bengt-johannisson Våren 2012 utkommer vid det brittiska förlaget Routledge en bok som presentera olika perspektiv på hur förnyelse och utveckling kan iscensättas på lokalt och regionalt initiativ. Diskussionerna bygger på olika svenska exempel, från Luleå i norr till Småland i söder. Thu, 12 Apr 2012 06:22:00 GMT http://lnu.se/1.67915/ny-bok-om-entreprenorskap-med-professor-bengt-johannisson 2012-04-12T06:22:00Z Öppen föreläsning med Sven-Erik Liedman, Hets: Ett kritiskt samtal om den svenska skolan http://lnu.se/1.67843/oppen-forelasning-med-sven-erik-liedman-hets-ett-kritiskt-samtal-om-den-svenska-skolan Onsdagen den 11 april gästas Linnéuniversitetet av Sven-Erik Liedman, professor emeritus i idé och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet. Wed, 11 Apr 2012 08:49:55 GMT http://lnu.se/1.67843/oppen-forelasning-med-sven-erik-liedman-hets-ett-kritiskt-samtal-om-den-svenska-skolan 2012-04-11T08:49:55Z Det finns en arbetsmarknad för humanister http://lnu.se/1.67809/det-finns-en-arbetsmarknad-for-humanister- Att humanister får jobb visar sig bland annat under den arbetsmarknadsdag som arrangeras på Linnéuniversitetet torsdagen den 12 april. Det är en dag fylld av föreläsningar om olika karriärmöjligheter för humanister, samhällsvetare och kulturvetare. Tue, 10 Apr 2012 13:55:41 GMT http://lnu.se/1.67809/det-finns-en-arbetsmarknad-for-humanister- 2012-04-10T13:55:41Z Biomarkörer kan avslöja autism. Stort internationellt genomslag för forskning vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.67304/biomarkorer-kan-avsloja-autism-stort-internationellt-genomslag-for-forskning-vid-linneuniversitetet Genom avancerad masspektrometri (MS) har forskare lyckats få fram peptider eller delar av proteiner som kan fungera som biomarkörer för förändringar hos barn med autism. Tue, 10 Apr 2012 11:29:00 GMT http://lnu.se/1.67304/biomarkorer-kan-avsloja-autism-stort-internationellt-genomslag-for-forskning-vid-linneuniversitetet 2012-04-10T11:29:00Z Cykelkonstruktioner för särskilda behov http://lnu.se/1.67642/cykelkonstruktioner-for-sarskilda-behov Som en del i kursen som maskiningenjörsstudenterna vid Linnéuniversitetet precis har läst får studenterna får prova på att göra en uppgift som utgår från ett verkligt behov. Thu, 05 Apr 2012 07:49:55 GMT http://lnu.se/1.67642/cykelkonstruktioner-for-sarskilda-behov 2012-04-05T07:49:55Z Döden i medierna – forskare på Linnéuniversitetet har bidragit med kapitel i nyutkommen antologi http://lnu.se/1.67614/doden-i-medierna---forskare-pa-linneuniversitetet-har-bidragit-med-kapitel-i-nyutkommen-antologi Anette Forsberg, forskare i journalistik på Linnéuniversitetet, har bidragit med ett kapitel i den nyligen utkomna antologin "Döden i medierna – Våld, tröst och fascination". I antologin undersöks hur döden framställs i medierna och hur vi som konsumenter påverkas. Wed, 04 Apr 2012 12:09:56 GMT http://lnu.se/1.67614/doden-i-medierna---forskare-pa-linneuniversitetet-har-bidragit-med-kapitel-i-nyutkommen-antologi 2012-04-04T12:09:56Z Ljus framtid på arbetsmarknaden för ingenjörer - 95 procent av teknikalumnerna vid lnu har jobb http://lnu.se/1.67591/ljus-framtid-pa-arbetsmarknaden-for-ingenjorer---95-procent-av-teknikalumnerna-vid-lnu-har-jobb Linnéuniversitetet håller just på att analysera en stor alumnundersökning som gjorts med alla studenter som studerat teknik vid lärosätet under en 10-årsperiod. Målet är att få en bild av vad som händer efter utbildningarna. Wed, 04 Apr 2012 09:31:41 GMT http://lnu.se/1.67591/ljus-framtid-pa-arbetsmarknaden-for-ingenjorer---95-procent-av-teknikalumnerna-vid-lnu-har-jobb 2012-04-04T09:31:41Z Sveriges största nationella naturvetenskapliga forskarpris till Jarone Pinhassi, Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.67367/sveriges-storsta-nationella-naturvetenskapliga-forskarpris-till-jarone-pinhassi-linneuniversitetet Jarone Pinhassi, forskare vid Linnéuniversitetet, får Göran Gustafssonpriset i molekylärbiologi. Priset kommer att delas ut av HMK Carl XVI Gustaf vid Kungliga Vetenskapsakademiens Högtidssammankomst på lördag. Fri, 30 Mar 2012 12:23:00 GMT http://lnu.se/1.67367/sveriges-storsta-nationella-naturvetenskapliga-forskarpris-till-jarone-pinhassi-linneuniversitetet 2012-03-30T12:23:00Z Ingrid Jönsson får Astrid Lindgrens Näs och Saltkråkans skrivarstipendium 2012 http://lnu.se/1.67299/ingrid-jonsson-far-astrid-lindgrens-nas-och-saltkrakans-skrivarstipendium-2012- Ingrid Jönsson är en av de cirka trettio studenter som genomgått Linnéuniversitetets kurs ”Att skriva barnlitteratur”, som varit förlagd till Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby under hösten 2011. Thu, 29 Mar 2012 13:56:28 GMT http://lnu.se/1.67299/ingrid-jonsson-far-astrid-lindgrens-nas-och-saltkrakans-skrivarstipendium-2012- 2012-03-29T13:56:28Z Jonas Waldenström publicerad i Nature http://lnu.se/1.67281/jonas-waldenstrom-publicerad-i-nature I dagens Nature publiceras Jonas Waldenström text med titeln: Learn more about the role of wild birds Thu, 29 Mar 2012 11:01:08 GMT http://lnu.se/1.67281/jonas-waldenstrom-publicerad-i-nature 2012-03-29T11:01:08Z Högaktuell Kinaforskning i samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet och Zhejiang Uni http://lnu.se/1.67234/hogaktuell-kinaforskning-i-samarbete-mellan-ekonomihogskolan-vid-linneuniversitetet-och-zhejiang-uni Forskningssamarbete om kinesiska företags internationella affärer, inklusive Geelys och Youngmans uppköp av Volvo PV respektive SAAB Automobile. Wed, 28 Mar 2012 12:36:00 GMT http://lnu.se/1.67234/hogaktuell-kinaforskning-i-samarbete-mellan-ekonomihogskolan-vid-linneuniversitetet-och-zhejiang-uni 2012-03-28T12:36:00Z Annie Lööf öppnar nya dörrar för Drivhuset Sverige http://lnu.se/1.67215/annie-loof-oppnar-nya-dorrar-for-drivhuset-sverige Näringsminister Annie Lööf besökte idag Växjö och meddelade att Drivhuset Sverige kommer tilldelas 6 miljoner kronor under åren 2012-2014. Något som beslutats av Näringsdepartementet och Regeringen förra veckan. Wed, 28 Mar 2012 12:06:11 GMT http://lnu.se/1.67215/annie-loof-oppnar-nya-dorrar-for-drivhuset-sverige 2012-03-28T12:06:11Z Olikfärgade gräshoppor bevisar att variabla grupper är mer framgångsrika http://lnu.se/1.67198/olikfargade-grashoppor-bevisar-att-variabla-grupper-ar-mer-framgangsrika Livsbetingelserna för djur och växter förändras i en allt snabbare takt. Arter som inte hinner anpassa sig till nya levnadsvillkor eller flytta till gynnsammare områden riskerar att dö ut. En forskargrupp under ledning av Professor Anders Forsman vid Linnéuniversitetet rapporterar nu att mer variabla grupper av individer har en högre förmåga att etablera sig i nya och förändrade miljöer, vilket kan leda till större utbredningsområden och minska utdöenderisken. Resultaten publiceras i tidskriften Proceedings of the Royal Society B. Wed, 28 Mar 2012 06:32:05 GMT http://lnu.se/1.67198/olikfargade-grashoppor-bevisar-att-variabla-grupper-ar-mer-framgangsrika 2012-03-28T06:32:05Z Antalet sökande till sommarkurser rekordökar http://lnu.se/1.67024/antalet-sokande-till-sommarkurser-rekordokar När ansökningstiden för årets sommarkurser hade stängt stod det klart att Linnéuniversitetet ökar andelen ansökningar med mer än 30 procent. Fri, 23 Mar 2012 13:09:08 GMT http://lnu.se/1.67024/antalet-sokande-till-sommarkurser-rekordokar 2012-03-23T13:09:08Z Nytt projekt med mål att återskapa livskraftiga gäddbestånd i Östersjön http://lnu.se/1.66916/nytt-projekt-med-mal-att-aterskapa-livskraftiga-gaddbestand-i-ostersjon Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi och Per Larsson, professor i marin ekologi, har beviljats 1.2 miljoner kronor ur ’Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare’ för ett forskningsprojekt om gädda. Thu, 22 Mar 2012 14:52:54 GMT http://lnu.se/1.66916/nytt-projekt-med-mal-att-aterskapa-livskraftiga-gaddbestand-i-ostersjon 2012-03-22T14:52:54Z Ny metod för att få fram influensavaccin http://lnu.se/1.66749/ny-metod-for-att-fa-fram-influensavaccin Genom ett forskningssamarbete inom Institutionen för naturvetenskap vid Linnéuniversitet har förutsättningar skapats att producera influensavaccin i växter. Professor Peter Brodelius, Sektionen för Biomaterial och Medicinsk Kemi, och Docent Jonas Waldenström, Sektionen för Zoonotisk Ekologi och Epidemiologi, har tillsammans med medarbetarna Selvaraju Kanagarajan och Conny Tolf etablerat en bioteknisk process som innebär att värdefulla proteiner kan produceras i relativt stor mängd i växter. En fördel med metoden är att ingen genetisk modifiering av växten sker, d.v.s. att GMO-problematiken kan undvikas. Thu, 22 Mar 2012 12:41:00 GMT http://lnu.se/1.66749/ny-metod-for-att-fa-fram-influensavaccin 2012-03-22T12:41:00Z Hans Hägerdal från Concurrences är aktuell med en ny monografi http://lnu.se/1.65298/hans-hagerdal-fran-concurrences-ar-aktuell-med-en-ny-monografi Mon, 19 Mar 2012 13:19:23 GMT http://lnu.se/1.65298/hans-hagerdal-fran-concurrences-ar-aktuell-med-en-ny-monografi 2012-03-19T13:19:23Z Globaliseringens påverkan på Latinamerika http://lnu.se/1.66396/globaliseringens-paverkan-pa-latinamerika Manuela Nilsson, lektor och forskare inom ämnet Freds- och utvecklingsstudier, har nyligen publicerat en bok om hur den latinamerikanska regionen hanterar påverkan från globaliseringen i början av det 21:a seklet. Fri, 16 Mar 2012 13:27:00 GMT http://lnu.se/1.66396/globaliseringens-paverkan-pa-latinamerika 2012-03-16T13:27:00Z Företags internationaliseringsprocesser på tillväxtmarknader http://lnu.se/1.66336/foretags-internationaliseringsprocesser-pa-tillvaxtmarknader Susanne Sandberg, forskare i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, undersöker i sin avhandling ”Internationalization processes of small and medium-sized enterprises: Entering and taking off from emerging markets” vad som karaktäriserar små och medelstora företags internationaliseringsprocesser relaterade till tillväxtmarknader. Fri, 16 Mar 2012 07:24:42 GMT http://lnu.se/1.66336/foretags-internationaliseringsprocesser-pa-tillvaxtmarknader 2012-03-16T07:24:42Z Ny bok om miljövänlig förädling av trä http://lnu.se/1.66257/ny-bok-om-miljovanlig-foradling-av-tra- Dick Sandberg, professor i skog och träteknik, har kommit ut med en ny bok: Thermo-Hydro-Mechanical Processing of Wood Wed, 14 Mar 2012 15:38:42 GMT http://lnu.se/1.66257/ny-bok-om-miljovanlig-foradling-av-tra- 2012-03-14T15:38:42Z Kommitté för lika villkor på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.66217/kommitte-for-lika-villkor-pa-linneuniversitetet Vid Linnéuniversitet har tidigare inrättats en kommitté för jämställdhet, mångfald och likabehandling. Denna kommitté, i vilken ledamöternas mandatperiod löpt ut, ersätts nu av en kommitté för lika villkor. Kommittén utgör universitetets ledningsstöd i frågor rörande lika villkor. Wed, 14 Mar 2012 12:40:14 GMT http://lnu.se/1.66217/kommitte-for-lika-villkor-pa-linneuniversitetet 2012-03-14T12:40:14Z Kunglig gästprofessor åter i Sverige http://lnu.se/1.66184/kunglig-gastprofessor-ater-i-sverige Den japanske forskaren Shinya Sugita är gästprofessor vid Linnéuniversitetet 2011/2012. Nu är han inbjuden av Kungen för att medverka i miljösymposiet ”Faith in Future”. Wed, 14 Mar 2012 10:02:00 GMT http://lnu.se/1.66184/kunglig-gastprofessor-ater-i-sverige 2012-03-14T10:02:00Z Positiva utsikter för långsiktig biogasproduktion http://lnu.se/1.66158/positiva-utsikter-for-langsiktig-biogasproduktion- Tungmetaller behöver inte vara ett hinder för att långsiktigt befria härliga sandstränder kring södra Östersjön från stinkande makroalger och omvandla dem till nyttig biogas. Den slutsatsen görs i en nyligen framlagd masteruppsats inom marin ekologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Tue, 13 Mar 2012 15:22:54 GMT http://lnu.se/1.66158/positiva-utsikter-for-langsiktig-biogasproduktion- 2012-03-13T15:22:54Z Linnéstipendiet till forskning om miljöriskanalyser av förorenad mark i Glasriket http://lnu.se/1.65908/linnestipendiet-till-forskning-om-miljoriskanalyser-av-fororenad-mark-i-glasriket Anna Augustsson och Monika Filipsson tilldelas Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling för sitt forskningsprojekt Hållbart Glasrike. Fri, 09 Mar 2012 15:49:31 GMT http://lnu.se/1.65908/linnestipendiet-till-forskning-om-miljoriskanalyser-av-fororenad-mark-i-glasriket 2012-03-09T15:49:31Z Nytt nummer av Lnu:s China-blog http://lnu.se/1.65839/nytt-nummer-av-lnus-china-blog Läs artiklar av Sean Dougherty från OECD, Mats Harborn från Scania, Hans Jansson och Hubert Fromlet från Lnu. Fri, 09 Mar 2012 08:16:28 GMT http://lnu.se/1.65839/nytt-nummer-av-lnus-china-blog 2012-03-09T08:16:28Z Högstadieelever bygger framtidens stad http://lnu.se/1.65647/hogstadieelever-bygger-framtidens-stad Den 8 mars tävlar sex skolor om vem som har byggt regionens bästa framtidsstad. För att kunna delta i regionfinalen har eleverna sedan i höstas arbetat för att få klart sin modellstad och lärt sig mer om hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar. Wed, 07 Mar 2012 11:49:37 GMT http://lnu.se/1.65647/hogstadieelever-bygger-framtidens-stad 2012-03-07T11:49:37Z Mest nedladdade artikel i Journal of the Society of Glass Technology http://lnu.se/1.65563/mest-nedladdade-artikel-i-journal-of-the-society-of-glass-technology Artikeln "The technology of chemical glass strengthening - a review" av Bo Jonson, professor i glasteknologi, och Stefan Karlsson, doktorand i glasteknologi, är bland de mest nedladdade under året i tidskiften "Journal of the Society of Glass Technology" Tue, 06 Mar 2012 12:43:26 GMT http://lnu.se/1.65563/mest-nedladdade-artikel-i-journal-of-the-society-of-glass-technology 2012-03-06T12:43:26Z Virus med potential att behandla cancer http://lnu.se/1.65515/virus-med-potential-att-behandla-cancer Stina Israelsson, forskare i virologi vid Linnéuniversitetet, bidrar i sin avhandling ”Tissue tropism and oncolytic potential of enteroviruses” till nya kunskaper om hur echovirus interagerar med sina värdceller, samt om och hur man eventuellt skulle kunna använda dessa och andra picoravirus som behandling mot olika sorters cancer. Tue, 06 Mar 2012 07:36:38 GMT http://lnu.se/1.65515/virus-med-potential-att-behandla-cancer 2012-03-06T07:36:38Z Fromlet publicerad i Finance India http://lnu.se/1.64869/fromlet-publicerad-i-finance-india Hubert Fromlet, professor vid Ekonomihögskolan har fått en artikel med temat “ Benefits for Asian and Global Investors from Improved Chinese Statistics ”, publicerad i Finance India. Thu, 23 Feb 2012 13:21:56 GMT http://lnu.se/1.64869/fromlet-publicerad-i-finance-india 2012-02-23T13:21:56Z Samarbete för att lösa Sveriges läkarbrist http://lnu.se/1.64609/samarbete-for-att-losa-sveriges-lakarbrist- För att kunna möta behovet att utbilda fler läkare har Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Landstinget i Kalmar län och Region Skåne för avsikt att samarbeta kring läkarutbildningen. Redan 2012 kommer läkarstudenter att kunna göra delar av sin utbildning i Kalmar. Mon, 20 Feb 2012 12:31:00 GMT http://lnu.se/1.64609/samarbete-for-att-losa-sveriges-lakarbrist- 2012-02-20T12:31:00Z Ny prefekt kommer från näringslivet http://lnu.se/1.64411/ny-prefekt-kommer-fran-naringslivet Två institutioner vid Linnéuniversitetet får idag nya prefekter. Det gäller Institutionen för Teknik och Ekonomihögskolan, två institutioner med mycket nära kontakter med näringsliv och offentlig sektor både när det gäller forskning och utbildning. Thu, 16 Feb 2012 14:55:54 GMT http://lnu.se/1.64411/ny-prefekt-kommer-fran-naringslivet 2012-02-16T14:55:54Z Sara och Viktor GoTechstipendiater 2011 http://lnu.se/1.55782/sara-och-viktor-gotechstipendiater-2011 GoTech delar årligen ut stipendier för uppsatser som är skrivna och antingen faller inom GoTechs intresseområde, eller är praktiskt tillämpbart för ett eller flera av GoTechs medlemsföretag... Tue, 14 Feb 2012 10:53:37 GMT http://lnu.se/1.55782/sara-och-viktor-gotechstipendiater-2011 2012-02-14T10:53:37Z Den nya bloggen China Research lanseras nu av Hubert Fromlet http://lnu.se/1.63971/den-nya-bloggen-china-research-lanseras-nu-av-hubert-fromlet I den nya China Research bloggen diskuterar Hubert Fromlet kring tillväxtmarknader med fokus på Kina. Bloggen har ett 20-tal Kinaexperter runt om i världen som kommer att finnas med som gästbloggare. Fri, 10 Feb 2012 13:52:00 GMT http://lnu.se/1.63971/den-nya-bloggen-china-research-lanseras-nu-av-hubert-fromlet 2012-02-10T13:52:00Z Pidgin, kreol och lingua franca http://lnu.se/1.63970/pidgin-kreol-och-lingua-franca Ylva Byrman presenterar de tre begreppen pidgin, kreol och lingua franca i sin språkblogg. Fri, 10 Feb 2012 13:21:11 GMT http://lnu.se/1.63970/pidgin-kreol-och-lingua-franca 2012-02-10T13:21:11Z Professor Mosad Zineldin har fått utmärkelsen Best Paper Award http://lnu.se/1.63969/professor-mosad-zineldin-har-fatt-utmarkelsen-best-paper-award Titel: APPROACHES FOR REDUCING MEDICAL ERRORS & INCREASING PATIENT SAFETY: TRM, QUALITY AND 5QS METHOD. Fri, 10 Feb 2012 13:18:28 GMT http://lnu.se/1.63969/professor-mosad-zineldin-har-fatt-utmarkelsen-best-paper-award 2012-02-10T13:18:28Z Vägledardagen Linné http://lnu.se/1.63925/vagledardagen-linne Den centrala studievägledningen på universitetets Studerandeavdelning arrangerade den gångna veckan vägledardagen Linné*, då man bjudit in regionens studie- och yrkesvägledare till en informations- och inspirationsdag. Thu, 09 Feb 2012 15:25:44 GMT http://lnu.se/1.63925/vagledardagen-linne 2012-02-09T15:25:44Z Kan det svenska samhället stå emot korruption? http://lnu.se/1.63592/kan-det-svenska-samhallet-sta-emot-korruption Sveriges skydd mot korruption behöver stärkas inom ett flertal områden. Därför måste politiker, näringslivet och civilsamhället ge högre prioritet åt korruptionsfrågor. Thu, 09 Feb 2012 10:37:46 GMT http://lnu.se/1.63592/kan-det-svenska-samhallet-sta-emot-korruption 2012-02-09T10:37:46Z För dem det går bra för – går det riktigt bra, visar ny rapport http://lnu.se/1.63530/for-dem-det-gar-bra-for--gar-det-riktigt-bra-visar-ny-rapport Utrikes födda från de nya EU-länderna som ligger i de högre inkomstklasserna tjänar mer än infödda svenskar. Detta visar en ny undersökning av Mats Hammarstedt och Lina Andersson, forskare vid Linnaeus University Centre for Labour Market Studies. Tue, 07 Feb 2012 12:06:47 GMT http://lnu.se/1.63530/for-dem-det-gar-bra-for--gar-det-riktigt-bra-visar-ny-rapport 2012-02-07T12:06:47Z Linnéuniversitetets designstudenter ställer ut på Stockholm Furniture Fair http://lnu.se/1.62913/linneuniversitetets-designstudenter-staller-ut-pa-stockholm-furniture-fair- Designstudenterna vid Linnéuniversitetet ställer ut i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair, mellan 7-11 februari 2012. Titeln för årets monter är in progress to progress, design är under ständig utveckling och uppmanar konstant till nya utmaningar. Mon, 06 Feb 2012 09:53:59 GMT http://lnu.se/1.62913/linneuniversitetets-designstudenter-staller-ut-pa-stockholm-furniture-fair- 2012-02-06T09:53:59Z Professor Marie-José Gaillard utsedd till hedersdoktor vid Tallinn University http://lnu.se/1.63151/professor-marie-jose-gaillard-utsedd-till-hedersdoktor-vid-tallinn-university Faculty of Tallinn University i Estland har utsett Marie-José Gaillard, professor i botanik-vegetationshistoria/paleoekologi vid Institutionen för naturvetenskap, till Doctor Honoris Causa 2012. Fri, 03 Feb 2012 10:09:45 GMT http://lnu.se/1.63151/professor-marie-jose-gaillard-utsedd-till-hedersdoktor-vid-tallinn-university 2012-02-03T10:09:45Z Kvarteret Kilen i Ronneby blir forskningsområde http://lnu.se/1.63146/kvarteret-kilen-i-ronneby-blir-forskningsomrade Forskare från Linnéuniversitetet ska hjälpa Ronneby att skapa mer kostnadseffektiva och naturresurs- och energisnåla boendemiljöer. Ronneby kommuns Centrum för forskning och utveckling, Cefur, satsar 1 miljon kronor om året i fem år. Thu, 02 Feb 2012 12:00:17 GMT http://lnu.se/1.63146/kvarteret-kilen-i-ronneby-blir-forskningsomrade 2012-02-02T12:00:17Z Björn Olsen i Rapport http://lnu.se/1.62892/bjorn-olsen-i-rapport Björn Olsen, adjungerad professor vid Linnéuniversitetet, berättar i Rapport om antibiotikaresitenta bakterier i Arktis Fri, 27 Jan 2012 13:38:11 GMT http://lnu.se/1.62892/bjorn-olsen-i-rapport 2012-01-27T13:38:11Z Arkeolog Anders Högberg intervjuad i Modern Psykologi http://lnu.se/1.62806/arkeolog-anders-hogberg-intervjuad-i-modern-psykologi I senaste numret av Modern Psykologi (2012/02) intervjuas arkeologen Anders Högberg vid Institutionen för Kulturvetenskaper om sin forskning om tidigmoderna människans kognitiva utveckling i dagens Sydafrika. Fri, 27 Jan 2012 09:24:30 GMT http://lnu.se/1.62806/arkeolog-anders-hogberg-intervjuad-i-modern-psykologi 2012-01-27T09:24:30Z Entrén till hus B och D blir arkadhall http://lnu.se/1.62448/entren-till-hus-b-och-d-blir-arkadhall Nyutvecklade spel från kurs i speldesign testas i klassisk kostym. Tue, 24 Jan 2012 14:14:00 GMT http://lnu.se/1.62448/entren-till-hus-b-och-d-blir-arkadhall 2012-01-24T14:14:00Z London-utställning med inslag från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.62614/london-utstallning-med-inslag-fran-linneuniversitetet Vid Architectural Association i London pågår just nu en installation som illustrerar hur natur, teknologi och mänsklig påverkan kan samverka för att skapa nya miljöer. Nio olika typer av alger utgör installationens ”biologiska hjärta” och Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet, medverkar i den centrala paneldiskussionen. Mon, 23 Jan 2012 14:48:09 GMT http://lnu.se/1.62614/london-utstallning-med-inslag-fran-linneuniversitetet 2012-01-23T14:48:09Z Vid existensens gräns – ny avhandling om vård och ansvar vid hjärtstopp utanför sjukhus http://lnu.se/1.62546/vid-existensens-grans--ny-avhandling-om-vard-och-ansvar-vid-hjartstopp-utanfor-sjukhus I Europa ges årligen 300 000 människor hjärtlungräddning när de drabbats av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Ungefär en av tio överlever, vilket för Sveriges del innebär att ungefär 500 människor räddas till livet varje år. Flertalet avlider dock trots livräddningsförsök. I de allra flesta fall är det ambulanspersonal som utför hjärtlungräddningen och de ställs inför svåra etiska problem i mötet med närstående som finns på plats. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver Anders Bremer olika aspekter av upplevelser hos överlevande, närstående och ambulanspersonal av hjärtlungräddning utanför sjukhus. Fri, 20 Jan 2012 10:25:36 GMT http://lnu.se/1.62546/vid-existensens-grans--ny-avhandling-om-vard-och-ansvar-vid-hjartstopp-utanfor-sjukhus 2012-01-20T10:25:36Z Jämställdhetspolitikens motsägelsefulla historia – ny avhandling från Linnéuniverstietet http://lnu.se/1.62455/jamstalldhetspolitikens-motsagelsefulla-historia--ny-avhandling-fran-linneuniverstietet Sverige betraktas idag som ett av världens mest jämställda länder. Men trots den jämställdhetspolitiska ambitionen som introducerades på 1970-talet, att samhället ska understödja mödrars och fäders lika fördelning av förvärvsarbete och omsorg om barn, så väljer kvinnor, i större utsträckning än män, att anpassa omfattningen av det egna förvärvsarbetet till barnen. I en ny avhandling i ämnet historia från Linnéuniversitet, undersöker Zara Bersbo formandet av den politik som föregick det jämställdhetspolitiska arbete som inleddes i Sverige i början av 1970-talet. Bersbo riktar särskilt intresse mot att blottlägga de värderingar och självklara antaganden om kön, klass och civilstånd som erkännanden av kvinnors utökade rättigheter och ekonomiska och sociala förmåner grundades i under åren 1921-1971 och hur dessa påverkade kvinnors möjlighet att nå ekonomiskt oberoende. Thu, 19 Jan 2012 08:30:50 GMT http://lnu.se/1.62455/jamstalldhetspolitikens-motsagelsefulla-historia--ny-avhandling-fran-linneuniverstietet 2012-01-19T08:30:50Z Linnéuniversitetet nominerad till utmärkelsen 2011 års bästa kommunikationsteam http://lnu.se/1.62352/linneuniversitetet-nominerad-till-utmarkelsen-2011-ars-basta-kommunikationsteam Bakom priset står Sveriges Annonsörer, Sveriges Informationsförening, Sveriges Marknadsförbund och Hammer & Hanborg. Tue, 17 Jan 2012 15:07:41 GMT http://lnu.se/1.62352/linneuniversitetet-nominerad-till-utmarkelsen-2011-ars-basta-kommunikationsteam 2012-01-17T15:07:41Z Välkommen att fira kinesiskt nyår tillsammans med kinesiska utbytesstudenter! http://lnu.se/1.62257/valkommen-att-fira-kinesiskt-nyar-tillsammans-med-kinesiska-utbytesstudenter Under Kulturnatten i Växjö, lördagen den 28 januari, bjuder Linnéuniversitetets kinesiska utbytesstudenter på festligt nyårsfirande i Utvandrarnas hus kl 14.15-18.30. Tue, 17 Jan 2012 14:37:00 GMT http://lnu.se/1.62257/valkommen-att-fira-kinesiskt-nyar-tillsammans-med-kinesiska-utbytesstudenter 2012-01-17T14:37:00Z Internationell publicering http://lnu.se/1.62312/internationell-publicering Professor Anders Pehrsson, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet har fått en artikel accepterad för publicering i Global Strategy Journal som är en ledande forskningstidskrift inom internationell strategi. Tue, 17 Jan 2012 12:01:07 GMT http://lnu.se/1.62312/internationell-publicering 2012-01-17T12:01:07Z Martin Amsteus doktorsavhandling har vunnit http://lnu.se/1.62310/martin-amsteus-doktorsavhandling-har-vunnit Martin Amsteus doktorsavhandling “Managerial Foresight and Firm Performance” har vunnit 2011 Emerald/EFMDs Outstanding Doctoral Research Award. Tue, 17 Jan 2012 11:56:22 GMT http://lnu.se/1.62310/martin-amsteus-doktorsavhandling-har-vunnit 2012-01-17T11:56:22Z Öppen föreläsning 17/1 http://lnu.se/1.61472/oppen-forelasning-17-1 I årets första öppna föreläsning handlar det om Sjöräddningssällskapet som tillsammans med Stena Line genomför sjösäkerhetsprojektet FIRST. Tue, 17 Jan 2012 10:26:22 GMT http://lnu.se/1.61472/oppen-forelasning-17-1 2012-01-17T10:26:22Z Design och utvärdering av kombinationsvärmesystem med unika metoder http://lnu.se/1.62146/design-och-utvardering-av-kombinationsvarmesystem-med-unika-metoder Tillverkare och installatörer i energibranschen kan nu få tillgång till flera konkreta hjälpmedel för att underlätta utnyttjandet av ny miljöanpassad energiteknik. Det är resultatet av det samarbetsprojekt mellan Linnéuniversitetet och miljöteknikföretag i Kalmar, det så kallade Flexifuelprojektet. Fri, 13 Jan 2012 12:40:27 GMT http://lnu.se/1.62146/design-och-utvardering-av-kombinationsvarmesystem-med-unika-metoder 2012-01-13T12:40:27Z Avsiktsförklaring mellan Linnéuniversitetet och Försvarsmakten undertecknad http://lnu.se/1.62117/avsiktsforklaring-mellan-linneuniversitetet-och-forsvarsmakten-undertecknad Linnéuniversitetet och Försvarsmaktens Enhet för Konceptutveckling (FMKE) har tecknat en avsiktsförklaring som universitetets rektor Stephen Hwang och generalmajor Dennis Gyllensporre har undertecknat. Fri, 13 Jan 2012 09:54:18 GMT http://lnu.se/1.62117/avsiktsforklaring-mellan-linneuniversitetet-och-forsvarsmakten-undertecknad 2012-01-13T09:54:18Z Senaste numret av Svensk idrottsforskning har tema Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.61297/senaste-numret-av-svensk-idrottsforskning-har-tema-linneuniversitetet Tidskriften svensk idrottsforskning ägnar hela senaste numret åt idrottsforskning vid Linnéuniversitetet. Wed, 28 Dec 2011 14:13:51 GMT http://lnu.se/1.61297/senaste-numret-av-svensk-idrottsforskning-har-tema-linneuniversitetet 2011-12-28T14:13:51Z PrimCare IT-projektet beviljat 1,8 miljoner Euro av EU-strategy for the Baltic Sea Region http://lnu.se/1.61296/primcare-it-projektet-beviljat-18-miljoner-euro-av-eu-strategy-for-the-baltic-sea-region eHälsoinstitutet är en av 16 partners i sju länder i projektet PrimCare IT, som handlar om att "counteract brain drain and professional isolation of health professionals in remote primary health care through tele-consultation and tele-monitoring to strengthen social conditions in remote Baltic Sea Region". Wed, 28 Dec 2011 10:11:13 GMT http://lnu.se/1.61296/primcare-it-projektet-beviljat-18-miljoner-euro-av-eu-strategy-for-the-baltic-sea-region 2011-12-28T10:11:13Z eHälsoinstitutet i styrgruppen för Din Journal på nätet http://lnu.se/1.61295/ehalsoinstitutet-i-styrgruppen-for-din-journal-pa-natet- Under 2011 har Centrum för eHälsa i samverkan (CeHiS) utsett eHälsoinstitutets verksamhetsledare Göran Petersson till ordförande i projektstyrgruppen för Din Journal på nätet. Wed, 28 Dec 2011 10:04:43 GMT http://lnu.se/1.61295/ehalsoinstitutet-i-styrgruppen-for-din-journal-pa-natet- 2011-12-28T10:04:43Z Ny småländsk stiftelse för forskning och utbildning http://lnu.se/1.61233/ny-smalandsk-stiftelse-for-forskning-och-utbildning Familjen Kamprad och Inter IKEA donerar drygt 950 miljoner sek till en ny stiftelse som ska stödja forskning och utbildning i framförallt Småland och vid Linnéuniversitetet. Dessutom har Inter IKEA Group beslutat att årligen tillföra stiftelsen ca 270 miljoner sek, så länge resultaten i den egna verksamheten medger detta. Thu, 22 Dec 2011 14:37:00 GMT http://lnu.se/1.61233/ny-smalandsk-stiftelse-for-forskning-och-utbildning 2011-12-22T14:37:00Z Julens A-Ö http://lnu.se/1.61149/julens-a-o Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under julen? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet. Wed, 21 Dec 2011 15:28:21 GMT http://lnu.se/1.61149/julens-a-o 2011-12-21T15:28:21Z 19,5 miljoner till Lnu och NkA http://lnu.se/1.60888/195-miljoner-till-lnu-och-nka Lnu genomför uppdraget i samarbete med Nationellt kunskapscentrum Anhöriga (NkA). Tue, 20 Dec 2011 09:49:09 GMT http://lnu.se/1.60888/195-miljoner-till-lnu-och-nka 2011-12-20T09:49:09Z Presentation av projektarbete för Byggnadsingenjörer och Byggnadsutformare http://lnu.se/1.60741/presentation-av-projektarbete-for-byggnadsingenjorer-och-byggnadsutformare- Under ett par dagar har studenterna som läser tredje året på Byggnadsutformnings- och Byggnadsingenjörsprogrammet, presenterat resultatet av sina projektarbeten. Presentationerna bedömdes av en jury. Mon, 19 Dec 2011 08:41:02 GMT http://lnu.se/1.60741/presentation-av-projektarbete-for-byggnadsingenjorer-och-byggnadsutformare- 2011-12-19T08:41:02Z Vem har ansvar för välfärden? Ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.60458/vem-har-ansvar-for-valfarden-ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Samarbete mellan regering, kommuner, landsting och ideella organisationer inom välfärdens kärnområden har en lång tradition i Sverige. Under år 2007 beslutade dock regeringen att bjuda in ett 80-tal ideella organisationer som exempelvis: kvinnojourer, handikapporganisationer och vård- och omsorgsproducenter, till en samarbetsprocess med avsikten att formulera en skriftlig gemensam överenskommelse. Överenskommelsen skulle definiera den ideella sektorns roll i välfärdssamhället och hur framtida samarbete mellan det offentliga och den ideella sektorn skulle ta sig ut. Det var den första gången i svensk historia som regeringen och den ideella sektorn inom välfärdens kärnområden arbetade fram en överenskommelse. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Mairon Johansson hur vi kan förstå tillkomsten av denna överenskommelse. Wed, 14 Dec 2011 13:42:48 GMT http://lnu.se/1.60458/vem-har-ansvar-for-valfarden-ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2011-12-14T13:42:48Z 700 000 kronor till projekt om yrkessocialisering http://lnu.se/1.60110/700-000-kronor-till-projekt-om-yrkessocialisering Maria Hedlin har tillsammans med Magnus Åberg vid Karlstads universitet tilldelats medel från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Fri, 09 Dec 2011 14:31:30 GMT http://lnu.se/1.60110/700-000-kronor-till-projekt-om-yrkessocialisering 2011-12-09T14:31:30Z Den bästa forskningsartikeln i Socionomens forskningssupplement 2011. http://lnu.se/1.60087/den-basta-forskningsartikeln-i-socionomens-forskningssupplement-2011 Fri, 09 Dec 2011 12:58:17 GMT http://lnu.se/1.60087/den-basta-forskningsartikeln-i-socionomens-forskningssupplement-2011 2011-12-09T12:58:17Z Första etappen avslutad i projektet Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar http://lnu.se/1.60082/forsta-etappen-avslutad-i-projektet-det-stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar Under hösten har ett arbete pågått som syftat till att utreda Linnéuniversitetets framtida placering i Kalmar i enlighet med Linnéuniversitetets vision för den fysiska miljön. Resultatet finns nu sammanställt i en rapport. Resultatet pekar på att med en mer samlad placering skulle lokalerna kunna utnyttjas bättre året om och av fler än bara studenter och universitetets personal. Fri, 09 Dec 2011 11:10:15 GMT http://lnu.se/1.60082/forsta-etappen-avslutad-i-projektet-det-stadsintegrerade-universitetet-i-kalmar 2011-12-09T11:10:15Z 700 000 kr från Vetenskapsrådet till Aihui Peng http://lnu.se/1.60040/700-000-kr-fran-vetenskapsradet-till-aihui-peng Får medel ur forskningsprogrammet Swedish Research Links för en svensk-kinesisk studie. Fri, 09 Dec 2011 08:07:57 GMT http://lnu.se/1.60040/700-000-kr-fran-vetenskapsradet-till-aihui-peng 2011-12-09T08:07:57Z Tre forskargrupper utsedda till Linnaeus University Centres http://lnu.se/1.60008/tre-forskargrupper-utsedda-till-linnaeus-university-centres- Linnaeus University Centre är benämningen på Linnéuniversitetets främsta forskningsmiljöer, det som kan betraktas som vår spetsforskning. Idag gav Universitetsstyrelsen tre forskningsmiljöer denna benämning. Thu, 08 Dec 2011 15:23:00 GMT http://lnu.se/1.60008/tre-forskargrupper-utsedda-till-linnaeus-university-centres- 2011-12-08T15:23:00Z Catharina Carlsson får forskningsmedel från Allmänna Barnhuset http://lnu.se/1.59853/catharina-carlsson-far-forskningsmedel-fran-allmanna-barnhuset Catharina Carlsson, doktorand i Socialt arbete vid Linnéuniversitetet, har fått 300 000 kronor från Allmänna Barnhuset. Pengarna är avsedda för projektet Hästunderstött socialt arbete – dess roll för ungdomar med behov av särskild omsorg och personal i en institutionell miljö Thu, 08 Dec 2011 07:13:38 GMT http://lnu.se/1.59853/catharina-carlsson-far-forskningsmedel-fran-allmanna-barnhuset 2011-12-08T07:13:38Z Har du sett medietekniks julkalender? http://lnu.se/1.59635/har-du-sett-medietekniks-julkalender Öppna en ny lucka varje vardag med hjälp av din mobil. Tue, 06 Dec 2011 12:10:10 GMT http://lnu.se/1.59635/har-du-sett-medietekniks-julkalender 2011-12-06T12:10:10Z Linnéuniversitetet får 22 miljoner från EU:s strukturfonder http://lnu.se/1.59631/linneuniversitetet-far-22-miljoner-fran-eus-strukturfonder- 7 projekt vid Linnéuniversitetet har fått finansiering från EU:s strukturfonder. Tillsammans får de dela på 22 040 842 kronor. Tue, 06 Dec 2011 07:17:00 GMT http://lnu.se/1.59631/linneuniversitetet-far-22-miljoner-fran-eus-strukturfonder- 2011-12-06T07:17:00Z Rikard Unelius får forskningsmedel från SIDA http://lnu.se/1.59554/rikard-unelius-far-forskningsmedel-fran-sida- Rikard Unelius, professor i organisk kemi vid Linnéuniversitetet, har fått 1 500 000 kronor från SIDA för ett projekt som ska förbättra kontroll och övervakning av de insekter som sprider Chagas disease i Latinamerika. Mon, 05 Dec 2011 12:42:00 GMT http://lnu.se/1.59554/rikard-unelius-far-forskningsmedel-fran-sida- 2011-12-05T12:42:00Z Best Technical Design Paper Award till DFM-doktorand http://lnu.se/1.59519/best-technical-design-paper-award-till-dfm-doktorand Dan Kohen, doktorand i medieteknik, har fått pris vid konferensen ICCE i konkurrens med 186 andra bidrag. Mon, 05 Dec 2011 09:50:04 GMT http://lnu.se/1.59519/best-technical-design-paper-award-till-dfm-doktorand 2011-12-05T09:50:04Z Linnéuniversitetet delade ut stipendier till studenter och forskare http://lnu.se/1.59458/linneuniversitetet-delade-ut-stipendier-till-studenter-och-forskare Linnéuniversitetet har delat ut ett antal stipendier till studenter, forskare, författare och en organisation som förtjänade en extra uppmuntran. Fri, 02 Dec 2011 15:47:15 GMT http://lnu.se/1.59458/linneuniversitetet-delade-ut-stipendier-till-studenter-och-forskare 2011-12-02T15:47:15Z Ny avhandling om utveckling av IT-stöd för kunskapsarbete http://lnu.se/1.59183/ny-avhandling-om-utveckling-av-it-stod-for-kunskapsarbete I en ny avhandling från Linnéuniversitetet visar Niclas Eberhagen att rationella ansatser för utveckling av IT-stöd för kunskapsarbete inte är tillräckliga för att närma sig och representera det som sker i arbetspraktiken. En kunskapsarbetspraktik karaktäriseras av tyst kunnande och varierande arbetssätt vilka inte enkelt låter sig representeras och beskrivas i rutiner. I avhandlingen argumenterar Niclas Eberhagen istället för ett perspektiv som ser utveckling av sådana IT-stöd som en process av erfarenhetsbaserat lärande. Wed, 30 Nov 2011 10:02:43 GMT http://lnu.se/1.59183/ny-avhandling-om-utveckling-av-it-stod-for-kunskapsarbete 2011-11-30T10:02:43Z Sparbanksstiftelsen Kronan prisade Linnéstudenter http://lnu.se/1.58783/sparbanksstiftelsen-kronan-prisade-linnestudenter I år delade Sparbanksstiftelsen Kronan ut sammanlagt 800 000 kronor i stipendier till 45 studenter och deras 24 examensarbeten. Hälften av stipendiesumman tilldelades studenter som skrivit examensarbeten vid Linnéuniversitetet. Mon, 28 Nov 2011 11:51:10 GMT http://lnu.se/1.58783/sparbanksstiftelsen-kronan-prisade-linnestudenter 2011-11-28T11:51:10Z Unikt benchmarkingprojekt kan ge mer resurser till utbildning och forskning http://lnu.se/1.58788/unikt-benchmarkingprojekt-kan-ge-mer-resurser-till-utbildning-och-forskning- En unik satsning har gjorts av Linnéuniversitetet, Karlstads universitet och Mittuniversitetet för att kartlägga ett antal administrativa processer. Syftet är att jämföra, hitta best practice och därigenom också besparingspotentialer vid de tre lärosätena. Nu är genomgången klar och den visar klart att man kan föra över mer resurser till utbildning och forskning genom besparingar och förbättringsarbete. Thu, 24 Nov 2011 15:23:28 GMT http://lnu.se/1.58788/unikt-benchmarkingprojekt-kan-ge-mer-resurser-till-utbildning-och-forskning- 2011-11-24T15:23:28Z Lars Olsson får 2.7 miljoner kronor av Sida http://lnu.se/1.58592/lars-olsson-far-27-miljoner-kronor-av-sida Lars Olsson, professor i historia vid Linnéuniversitetet, har beviljats 2.7 miljoner kronor från Sidas Program för utvecklingsforskning. Pengarna är avsedda för projektet "Grapes of Wrath. The Dop system and structures of paternalism affecting children and women in commercial wine-farming in Western Cape 1950-2010". Tue, 22 Nov 2011 14:21:17 GMT http://lnu.se/1.58592/lars-olsson-far-27-miljoner-kronor-av-sida 2011-11-22T14:21:17Z Mätbojar i havet ska hjälpa forskare att studera klimatförändringar http://lnu.se/1.58544/matbojar-i-havet-ska-hjalpa-forskare-att-studera-klimatforandringar Vetenskapsrådet har beviljat anslag till ett system med mätbojar längs hela svenska kusten. Bakom ansökan står fem svenska marina forskargrupper, varav en finns vid Linnéuniversitetet. Målet är att bättre kunna studera klimatförändringar. Tue, 22 Nov 2011 11:48:56 GMT http://lnu.se/1.58544/matbojar-i-havet-ska-hjalpa-forskare-att-studera-klimatforandringar 2011-11-22T11:48:56Z 7.3 miljoner till träbyggnadsgruppen vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.58210/73-miljoner-till-trabyggnadsgruppen-vid-linneuniversitetet VINNOVA och industrin finansierar tillsammans forskningsprojektet ”Nytt paradigm för hållfasthetssortering av konstruktionsvirke”. Forskningsledare är Anders Olsson, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet. Fri, 18 Nov 2011 09:44:21 GMT http://lnu.se/1.58210/73-miljoner-till-trabyggnadsgruppen-vid-linneuniversitetet 2011-11-18T09:44:21Z Chester Carlsson-priset till Rüdiger Lincke http://lnu.se/1.58135/chester-carlsson-priset-till-rudiger-lincke Rüdiger Lincke vid Linnéuniversitetet är årets vinnare av Chester Carlsons Forskningspris för sin forskning kring industriella informationssystem. Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm. Thu, 17 Nov 2011 13:01:57 GMT http://lnu.se/1.58135/chester-carlsson-priset-till-rudiger-lincke 2011-11-17T13:01:57Z LOB - livräddare eller godtyckligt maktmedel för polisen? http://lnu.se/1.58094/lob---livraddare-eller-godtyckligt-maktmedel-for-polisen Fungerar Lagen om omhändertagande av berusade (LOB) som ett skydd för alltför berusade eller är den istället ett godtyckligt maktmedel för polisen? Frågan diskuteras av Patrik Thunholm i en ny rapport som publiceras av Polisutbildningen vid Linnéuniversitet i Växjö. Wed, 16 Nov 2011 11:30:41 GMT http://lnu.se/1.58094/lob---livraddare-eller-godtyckligt-maktmedel-for-polisen 2011-11-16T11:30:41Z Lnu.se är Sveriges bästa utbildningssajt http://lnu.se/1.58085/lnuse-ar-sveriges-basta-utbildningssajt När magasinet Internetworld utsåg Sveriges 100 bästa sajter 2011 vann Lnu.se priset för bästa utbildningssajt. Wed, 16 Nov 2011 10:49:54 GMT http://lnu.se/1.58085/lnuse-ar-sveriges-basta-utbildningssajt 2011-11-16T10:49:54Z Linnéuniversitets personalavdelning prisas http://lnu.se/1.58082/linneuniversitets-personalavdelning-prisas Linnéuniversitetets personalavdelning tilldelas priset årets HR-visionär som delas ut av Akademikerförbundet SSR och Kompetensmässan. Personalavdelningen har också tilldelats priset Första hedersomnämnande som ingår i lönebranschens Stora Lönepriset och delas i år ut för tredje gången. Wed, 16 Nov 2011 10:06:01 GMT http://lnu.se/1.58082/linneuniversitets-personalavdelning-prisas 2011-11-16T10:06:01Z Jonas Waldenström får 1.6 miljoner kronor http://lnu.se/1.57949/jonas-waldenstrom-far-16-miljoner-kronor Jonas Waldenström, lektor i zoonotisk ekologi vid Linnéuniversitetet, har fått 1 644 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR). Pengarna är avsedda för projektet ”Virus – Värd – Interaktioner i tid och rum”. Tue, 15 Nov 2011 07:41:16 GMT http://lnu.se/1.57949/jonas-waldenstrom-far-16-miljoner-kronor 2011-11-15T07:41:16Z Tranströmer firas i USA http://lnu.se/1.57081/transtromer-firas-i-usa Tue, 15 Nov 2011 07:00:00 GMT http://lnu.se/1.57081/transtromer-firas-i-usa 2011-11-15T07:00:00Z Skogsföretagaren i centrum när Hållbart familjeskogsbruk firar 10 år http://lnu.se/1.57931/skogsforetagaren-i-centrum-nar-hallbart-familjeskogsbruk-firar-10-ar Den 19 november är det dags för årets upplaga av Skogsdagen. Evenemanget arrangeras varje år av Linnéuniversitetet i Växjö för studenter och allmänhet. I år sammanfaller dagen med att Hållbart familjeskogsbruk firar 10-årsjubileum. Mon, 14 Nov 2011 13:10:04 GMT http://lnu.se/1.57931/skogsforetagaren-i-centrum-nar-hallbart-familjeskogsbruk-firar-10-ar 2011-11-14T13:10:04Z Welf Löwe får 2.4 miljoner kronor från Vetenskapsrådet http://lnu.se/1.57928/welf-lowe-far-24-miljoner-kronor-fran-vetenskapsradet Welf Löwe, professor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, har fått 2 400 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR). Pengarna är avsedda för projektet ”Kontextsensitiv sammansättning av parallella komponenter” och syftet är att ta fram nya lösningar för att göra processorer i datorer snabbare. Mon, 14 Nov 2011 12:48:48 GMT http://lnu.se/1.57928/welf-lowe-far-24-miljoner-kronor-fran-vetenskapsradet 2011-11-14T12:48:48Z Överskuldsättningens ansikten – ny avhandling om komplexiteten bakom skuldproblem http://lnu.se/1.57812/overskuldsattningens-ansikten--ny-avhandling-om-komplexiteten-bakom-skuldproblem Hushållens ökande skuldsättning och allt fler skuldtyngda individer väcker frågor kring varför människor hamnar i skuldproblem. Dock är det ett område som inte uppmärksammats i någon större utsträckning inom svensk forskning. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet studerar Lisbeth Sandvall överskuldsättningsproblem och tar utgångspunkt i intervjuer med 32 personer som är så skuldtyngda att de ansökt om skuldsanering. Syftet med avhandlingen är att studera vägar in i och ut ur ekonomiska svårigheter, hur problemen hanteras, hur strategierna tar sig uttryck samt vilka faktorer som kan påverka både skuldsättning och utvecklande av skuldproblem. Avhandlingen tar utgångspunkt i enskilda människors erfarenheter men det är inte enbart individuella berättelser utan uttrycker också något om skuldproblem på samhällsnivå. Thu, 10 Nov 2011 12:46:17 GMT http://lnu.se/1.57812/overskuldsattningens-ansikten--ny-avhandling-om-komplexiteten-bakom-skuldproblem 2011-11-10T12:46:17Z Vetenskapsrådet stödjer Jarone Pinhassi med 2.7 miljoner kronor http://lnu.se/1.57613/vetenskapsradet-stodjer-jarone-pinhassi-med-27-miljoner-kronor Jarone Pinhassi, docent i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet, har fått 2 747 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR). Pengarna är avsedda för projektet ”Kartläggning av molekylära mekanismer för marina bakteriers omsättning av löst organiskt kol – fokus på ekologiskt relevanta kolkällor”. Mon, 07 Nov 2011 12:12:00 GMT http://lnu.se/1.57613/vetenskapsradet-stodjer-jarone-pinhassi-med-27-miljoner-kronor 2011-11-07T12:12:00Z Över 5 miljoner kronor till Mats Lindahl http://lnu.se/1.57586/over-5-miljoner-kronor-till-mats-lindahl Mats Lindahl, forskare i naturvetenskaplig didaktik och utbildningsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har fått 5 300 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR). Pengarna är avsedda för projektet ”Hur naturvetenskaplig allmänbildning skapas genom så kallad socioscientific issues: En studie av elevers diskurser och förmåga att argumentera”. Mon, 07 Nov 2011 07:57:00 GMT http://lnu.se/1.57586/over-5-miljoner-kronor-till-mats-lindahl 2011-11-07T07:57:00Z Ulla-Karin Nordänger får 4.5 miljoner från VR http://lnu.se/1.57443/ulla-karin-nordanger-far-45-miljoner-fran-vr Ulla-Karin Nordänger, docent i pedagogik vid Linnéuniversitetet, har fått 4 502 000 kronor från Vetenskapsrådet (VR). Pengarna är avsedda för projektet ”Vägskäl – En longitudinell studie av val och ideal i lärares yrkesbanor”. Wed, 02 Nov 2011 14:34:00 GMT http://lnu.se/1.57443/ulla-karin-nordanger-far-45-miljoner-fran-vr 2011-11-02T14:34:00Z Fosterbarnsvårdens historia – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.57179/fosterbarnsvardens-historia--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet I alla tider och i alla samhällen har det funnits barn som av olika skäl inte har kunnat eller inte har ansetts kunna bo hos sina biologiska föräldrar. Lösningarna på problemet har varierat. I Sverige har de här barnen oftast placerats i fosterhem. Sedan mer än hundra år har det funnits bestämmelser om vem som får ta hand om fosterbarn. Fosterföräldrar och fosterhem ska vara lämpliga. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Ann-Sofie Bergman hur lämplighetsbegreppet har tolkats i praktiken under perioden 1926 till omkring 1980. Avhandlingen har också fokus på kontroll- och maktaspekter, på föreställningar om hur lämpligheten kan ses och uppfattas, på styrkeförhållanden och på barns och föräldrars strategier när de har försökt påverka och få till stånd en ändring av myndigheternas beslut. Fri, 28 Oct 2011 12:35:38 GMT http://lnu.se/1.57179/fosterbarnsvardens-historia--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2011-10-28T12:35:38Z Linnéuniversitetet utsett till Årets marknadsförare i Sverige http://lnu.se/1.57074/linneuniversitetet-utsett-till-arets-marknadsforare-i-sverige Linnéuniversitetet utsågs idag, torsdagen den 27 oktober, till Årets marknadsförare i Sverige av Sveriges Marknadsförbund. Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm vid lunchtid idag. Thu, 27 Oct 2011 06:56:00 GMT http://lnu.se/1.57074/linneuniversitetet-utsett-till-arets-marknadsforare-i-sverige 2011-10-27T06:56:00Z Litteraturstipendium till Thydell http://lnu.se/1.56998/litteraturstipendium-till-thydell Författaren Johanna Thydell tilldelas 2011 års stipendium ur Sven Fagerbergs fond. Beloppet är 60 000 kr och utdelas av Linnéuniversitetet. Wed, 26 Oct 2011 12:25:31 GMT http://lnu.se/1.56998/litteraturstipendium-till-thydell 2011-10-26T12:25:31Z Linnéuniversitetet stärker arkeologiämnet och satsar på kulturmiljöfrågor http://lnu.se/1.56991/linneuniversitetet-starker-arkeologiamnet-och-satsar-pa-kulturmiljofragor Det mångfacetterade arkeologiämnet vid Linnéuniversitetet stärks nu med ytterligare en professur. Det är Cornelius Holtorf, tidigare lektor, som nu blivit befordrad till professor i arkeologi. Wed, 26 Oct 2011 12:07:37 GMT http://lnu.se/1.56991/linneuniversitetet-starker-arkeologiamnet-och-satsar-pa-kulturmiljofragor 2011-10-26T12:07:37Z Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) får regeringsuppdrag http://lnu.se/1.56773/nationellt-kompetenscentrum-anhoriga-nka-far-regeringsuppdrag Regeringen har gett Nationellt kompetenscentrum Anhöriga i uppdrag att utveckla ett nationellt kunskapsstöd för föräldrar och anhöriga till personer som har en kombination av flera omfattande funktionsnedsättningar. NkA är ett projekt där Linnéuniversitetet genom eHälsoinstitutet är en av samarbetspartnerna. Fri, 21 Oct 2011 13:45:56 GMT http://lnu.se/1.56773/nationellt-kompetenscentrum-anhoriga-nka-far-regeringsuppdrag 2011-10-21T13:45:56Z PostNord satsar på forskning vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.56733/postnord-satsar-pa-forskning-vid-linneuniversitetet En ny professur i informationslogistik kommer att inrättas vid Linnéuniversitetet i Växjö. Professuren finansieras av PostNord som satsar två miljoner kronor årligen under fem år. Fri, 21 Oct 2011 08:31:52 GMT http://lnu.se/1.56733/postnord-satsar-pa-forskning-vid-linneuniversitetet 2011-10-21T08:31:52Z Effekter av avskogning och expansion av jordbruket i den peruanska bergsdjungeln http://lnu.se/1.56727/effekter-av-avskogning-och-expansion-av-jordbruket-i-den-peruanska-bergsdjungeln Lina Lindell, forskare i miljövetenskap vid Linnéuniversitetet, utreder i sin avhandling ”Environmental effects of agricultural expansion in the upper Amazon – a study of river basin geochemistry, hydrochemistry, and farmers´ perceptions” det geokemiska tillståndet i naturmiljön i Amazonas, och till vilken grad detta har påverkats av avskogning och förändrad markanvändning. Thu, 20 Oct 2011 13:17:01 GMT http://lnu.se/1.56727/effekter-av-avskogning-och-expansion-av-jordbruket-i-den-peruanska-bergsdjungeln 2011-10-20T13:17:01Z Succén fortsätter – antalet ansökningar till Linnéuniversitetet ökar igen http://lnu.se/1.56661/succen-fortsatter--antalet-ansokningar-till-linneuniversitetet-okar-igen När ansökningstiden till kurser och program vid Sveriges lärosäten våren 2012 stängde vid midnatt mellan den 17 och 18 oktober stod det klart att Linnéuniversitetet fortsätter att öka markant. Antalet personer som har sökt en kurs eller ett program vid Linnéuniversitetet till våren 2012 har ökat med hela 8,5 procent. Wed, 19 Oct 2011 13:26:36 GMT http://lnu.se/1.56661/succen-fortsatter--antalet-ansokningar-till-linneuniversitetet-okar-igen 2011-10-19T13:26:36Z Forskare från Linnéuniversitetet möter Embrace! http://lnu.se/1.56616/forskare-fran-linneuniversitetet-moter-embrace På torsdag är det dags för ett spännande möte på Utvandrarnas hus i Växjö. Då möts forskare från Linnéuniversitetet och projektet Embrace! för en intressant paneldiskussion med titeln Småland i Världen och Världen i Småland: Identitet – historia – kulturarv. Tue, 18 Oct 2011 13:40:30 GMT http://lnu.se/1.56616/forskare-fran-linneuniversitetet-moter-embrace 2011-10-18T13:40:30Z Ekonomiskt stöd till dopningsförebyggande arbete http://lnu.se/1.56554/ekonomiskt-stod-till-dopningsforebyggande-arbete Statens folkhälsoinstitut har beslutat att stödja ett nationellt dopningsförebyggande arbete ekonomiskt. Tio regionala aktörer, i samverkansprojektet PRODIS, kommer under perioden 2011-2013 att driva dopningsförebyggande arbete bland annat på träningsanläggningar. En av dessa aktörer är Linnéuniversitetet. Tue, 18 Oct 2011 10:58:58 GMT http://lnu.se/1.56554/ekonomiskt-stod-till-dopningsforebyggande-arbete 2011-10-18T10:58:58Z Nytt uppdrag för Fojo i Vietnam http://lnu.se/1.56573/nytt-uppdrag-for-fojo-i-vietnam Medieinstitutet Fojo fortsätter att stödja vietnamesiska medier. Den här gången är det danska utrikesdepartementet som tecknat kontrakt med Fojo för att under tre år stötta fyra regionala TV-stationer i Vietnam. Kontraktet är värt 10 miljoner svenska kronor och togs hem i konkurrens med flera europeiska bolag. Tue, 18 Oct 2011 09:34:00 GMT http://lnu.se/1.56573/nytt-uppdrag-for-fojo-i-vietnam 2011-10-18T09:34:00Z Tolkanvändning i vården – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.56462/tolkanvandning-i-varden--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Dagens språkligt heterogena samhälle ställer krav på tolkmöjligheter i olika situationer, till exempel inom hälso- och sjukvården. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Emina Hadziabdic hur vårdgivare, vårdtagare och deras närstående upplever användningen av tolk. Olika kvalitativa metoder har använts för att samla in och analysera materialet. Mon, 17 Oct 2011 10:51:47 GMT http://lnu.se/1.56462/tolkanvandning-i-varden--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2011-10-17T10:51:47Z Staffan Carius utnämnd till professor i fysik http://lnu.se/1.56039/staffan-carius-utnamnd-till-professor-i-fysik Forskar med inriktning mot astropartikelfysik, ett område som förärats årets Nobelpris i fysik. Fri, 14 Oct 2011 15:01:30 GMT http://lnu.se/1.56039/staffan-carius-utnamnd-till-professor-i-fysik 2011-10-14T15:01:30Z Linnéuniversitetet ansöker om att få utfärda civilingenjörsexamen http://lnu.se/1.56398/linneuniversitetet-ansoker-om-att--fa-utfarda-civilingenjorsexamen För att ytterligare stärka positionen som ett lärosäte med hög säkerställd kvalitet inom teknikområdet ansöker nu Linnéuniversitetet hos Högskoleverket om tillstånd att utfärda civilingenjörsexamen. Fri, 14 Oct 2011 11:19:41 GMT http://lnu.se/1.56398/linneuniversitetet-ansoker-om-att--fa-utfarda-civilingenjorsexamen 2011-10-14T11:19:41Z Över två miljoner kronor till Ulla Melin Emilsson http://lnu.se/1.56363/over-tva-miljoner-kronor-till-ulla-melin-emilsson Ulla Melin Emilsson, professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, har fått 2.2 miljoner kronor från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Thu, 13 Oct 2011 13:45:24 GMT http://lnu.se/1.56363/over-tva-miljoner-kronor-till-ulla-melin-emilsson 2011-10-13T13:45:24Z Linnéuniversitetet gästar Chinese Academy of Sciences http://lnu.se/1.56172/linneuniversitetet-gastar-chinese-academy-of-sciences Nyligen besökte Ian A Nicholls, professor vid Institutionen för naturvetenskap, Linnéuniversitetet, Chinese Academy of Sciences i Kina tillsammans med representanter från många av Kinas mest prestigefyllda universitet. Tue, 11 Oct 2011 11:36:46 GMT http://lnu.se/1.56172/linneuniversitetet-gastar-chinese-academy-of-sciences 2011-10-11T11:36:46Z Sista ansökningsdag närmar sig http://lnu.se/1.55878/sista-ansokningsdag-narmar-sig Inför sista anmälningsdag 17 oktober har den centrala studievägledningen EXTRAÖPPET till klockan 19.00 den 17 oktober. Ring, besök eller maila oss! Vi svarar på dina frågor! Välkommen! Tue, 11 Oct 2011 11:32:00 GMT http://lnu.se/1.55878/sista-ansokningsdag-narmar-sig 2011-10-11T11:32:00Z Liten grupp styr svenskt näringsliv http://lnu.se/1.56120/-liten-grupp-styr-svenskt-naringsliv Det är en tät grupp av ägare och direktörer som styr de svenska storföretagen och trots avregleringar och nya stora utländska aktörer har maktbalansen inte rubbats. I varje fall inte ännu, säger Anna Stafsudd, som undersökt nätverken inom näringslivet 1990 och 2000. Tue, 11 Oct 2011 07:31:20 GMT http://lnu.se/1.56120/-liten-grupp-styr-svenskt-naringsliv 2011-10-11T07:31:20Z Kungligt besök på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.55905/kungligt-besok-pa-linneuniversitetet Under torsdagen besöktes universitetet av H M K Carl XVI Gustaf i sällskap med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. I fokus för besöket står regionens entreprenörsanda och innovationskraft. Thu, 06 Oct 2011 15:24:54 GMT http://lnu.se/1.55905/kungligt-besok-pa-linneuniversitetet 2011-10-06T15:24:54Z Stor satsning på arbetsmarknadsforskning http://lnu.se/1.55840/stor-satsning-pa-arbetsmarknadsforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har beviljat 5.8 miljoner kronor till två projekt inom arbetsmarknadsforskningen. Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, är en gemensam nämnare i de två projekten. Wed, 05 Oct 2011 11:01:49 GMT http://lnu.se/1.55840/stor-satsning-pa-arbetsmarknadsforskning 2011-10-05T11:01:49Z Linnéuniversitetet är Årets Marknadsförare i Kronobergs län http://lnu.se/1.55789/linneuniversitetet-ar-arets-marknadsforare-i-kronobergs-lan Framgången fortsätter. Igår kväll fick Linnéuniversitetet ännu ett pris. Denna gång som årets marknadsförare i Kronobergs län. I februari vann vi samma utmärkelse i Kalmar län. Wed, 05 Oct 2011 06:57:15 GMT http://lnu.se/1.55789/linneuniversitetet-ar-arets-marknadsforare-i-kronobergs-lan 2011-10-05T06:57:15Z Professor Mosad Zineldin utvald som Keynote speaker http://lnu.se/1.55663/professor-mosad-zineldin-utvald-som-keynote-speaker Professor Mosad Zineldin, Ekonomihögskolan, har blivit inbjuden som en av få internationella keynote speakers att hålla föredrag om “Measuring, Evaluating and Improving Hospital Quality Parameters: An Integrated Healthcare Quality Approach” vid 15th International Conference on ISO & TQM 15-ICIT , 26 – 28 Juli, 2011- Malaysia Mon, 03 Oct 2011 06:53:12 GMT http://lnu.se/1.55663/professor-mosad-zineldin-utvald-som-keynote-speaker 2011-10-03T06:53:12Z Med och utan glas - Stora satsningar på träbyggnadsteknik http://lnu.se/1.55650/med-och-utan-glas---stora-satsningar-pa-trabyggnadsteknik- Forskargruppen inom träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet har beviljats medel för två nya projekt som startar i höst och till årsskiftet. Ledare för forskargruppen är professor Erik Serrano. Mon, 03 Oct 2011 06:36:00 GMT http://lnu.se/1.55650/med-och-utan-glas---stora-satsningar-pa-trabyggnadsteknik- 2011-10-03T06:36:00Z Glasstudenterna i Pukeberg ställer ut http://lnu.se/1.55581/glasstudenterna-i-pukeberg-staller-ut Årets studenter i glasdesign ställer ut resultatet av två veckors workshop i Pukeberg. Vernissage: Lördag 1/10 kl 14.00. Utställningen pågår till den 20 november. Thu, 29 Sep 2011 12:59:00 GMT http://lnu.se/1.55581/glasstudenterna-i-pukeberg-staller-ut 2011-09-29T12:59:00Z Uppsatser från Linnéuniversitetet nominerade till LIFE-pris http://lnu.se/1.55550/uppsatser-fran-linneuniversitetet-nominerade-till-life-pris Två uppsatser från yrkeslärarutbildningen vid Linnéuniversitetet har nominerats till årets LIFE-pris. Priset delas ut av Entreprenörsregionen och är på till 50 000 kronor. Thu, 29 Sep 2011 09:09:36 GMT http://lnu.se/1.55550/uppsatser-fran-linneuniversitetet-nominerade-till-life-pris 2011-09-29T09:09:36Z Lnu-film vann 2:a pris i europeisk tävling http://lnu.se/1.55474/lnu-film-vann-2a-pris-i-europeisk-tavling I somras bad vi, som en del av projektet CLAMER, studenter och anställda att spela in filmer om effekterna i havet på grund av klimatförändringarna lokalt, regional eller globalt. Filmerna skickades sedan direkt till beslutfattarna i Bryssel. De inskickade bidragen har sedan tävlat och Lnu:s bidrag kom in på andra plats. Wed, 28 Sep 2011 11:39:18 GMT http://lnu.se/1.55474/lnu-film-vann-2a-pris-i-europeisk-tavling 2011-09-28T11:39:18Z Invigning av framtidssatsning för Östersjön http://lnu.se/1.55448/invigning-av-framtidssatsning-for-ostersjon Generation BALT, ett EU-projekt som ska matcha den marina utbildningen kring Östersjön med en arbetsmarknad i förändring, har invigts i Gdynia. Linnéuniversitet är en av åtta samarbetspartners och invigningen hölls i närvaro av polska regeringsrepresentanter. Tue, 27 Sep 2011 13:27:41 GMT http://lnu.se/1.55448/invigning-av-framtidssatsning-for-ostersjon 2011-09-27T13:27:41Z Anmälningar mot poliser: Vad? Vem? Varför? http://lnu.se/1.55387/anmalningar-mot-poliser-vad-vem-varfor Hur anmälningar mot poliser hanteras har i många år varit ett område som debatterats och utretts. Däremot har det saknats en översikt av vad dessa anmälningar handlar om. I en ny rapport av R. Granér, P. Skoglund och M. Mikkonen, från Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö, analyseras vilka som anmäler, vad man anmäler för och vad som händer med anmälan. Mon, 26 Sep 2011 14:20:25 GMT http://lnu.se/1.55387/anmalningar-mot-poliser-vad-vem-varfor 2011-09-26T14:20:25Z Forskarfredag 2011 http://lnu.se/1.55365/forskarfredag-2011 Se bilderna från Forskarfredag! Mon, 26 Sep 2011 12:04:41 GMT http://lnu.se/1.55365/forskarfredag-2011 2011-09-26T12:04:41Z Forskare deltar i konferens inom nanospinntronik http://lnu.se/1.55354/forskare-deltar-i-konferens-inom-nanospinntronik Åtta deltagare och fyra föredrag vid NordForsk i Enköping 26-28 sept. Mon, 26 Sep 2011 09:39:29 GMT http://lnu.se/1.55354/forskare-deltar-i-konferens-inom-nanospinntronik 2011-09-26T09:39:29Z Forskare inspirerar grundskoleelever och allmänheten http://lnu.se/1.55317/forskare-inspirerar-grundskoleelever-och-allmanheten Den 23:e september var det återigen dags för Forskarfredag. Denna dag är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen och arrangeras en gång varje år. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals olika aktiviteter, så som workshops, vetenskapsshower och utställningar för att visa hur intressant det är med forskning. Ett flertal skolklasser får också chansen att ”låna en forskare” som föreläser i klassrummen. Fri, 23 Sep 2011 13:49:06 GMT http://lnu.se/1.55317/forskare-inspirerar-grundskoleelever-och-allmanheten 2011-09-23T13:49:06Z Leder fler poliser till färre brott? http://lnu.se/1.55314/leder-fler-poliser-till-farre-brott- Är fler poliser rätt ”medicin” mot brottsligheten? I den politiska och inte minst allmänna debatten framhålls ofta att fler poliser leder till minskad brottslighet och ökad trygghet. I en ny rapport av docent Peter Lindström från Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö analyseras relationen mellan brottslighet och antalet poliser i landet som helhet såväl som för olika län. Fri, 23 Sep 2011 12:39:57 GMT http://lnu.se/1.55314/leder-fler-poliser-till-farre-brott- 2011-09-23T12:39:57Z Hus N kan vinna byggnadspris i Växjö http://lnu.se/1.55264/hus-n-kan-vinna-byggnadspris-i-vaxjo Fyra byggnader i Växjö har nominerats till årets byggnadspris. En av de fyra byggnaderna är det nybyggda hus N på campus i Växjö. Thu, 22 Sep 2011 12:33:49 GMT http://lnu.se/1.55264/hus-n-kan-vinna-byggnadspris-i-vaxjo 2011-09-22T12:33:49Z Nu är det dags för årets Forskarfredag http://lnu.se/1.55208/nu-ar-det-dags-for-arets-forskarfredag Den 23 september är utlyst som Researchers’ Night av EU-kommissionen. Runt om i hela Europa erbjuds hundratals aktiviteter som ska visa hur spännande och kul forskning är. I Sverige kallar vi arrangemanget för Forskarfredag, och i och runt Växjö och Kalmar kan du möta forskare från Linnéuniversitetet. Wed, 21 Sep 2011 14:53:23 GMT http://lnu.se/1.55208/nu-ar-det-dags-for-arets-forskarfredag 2011-09-21T14:53:23Z ”Gäddfabriker ”- ett sätt att öka gäddbeståndet i Östersjön http://lnu.se/1.55131/gaddfabriker---ett-satt-att-oka-gaddbestandet-i-ostersjon- Olof Engstedt, forskare i akvatisk ekologi vid Linnéuniversitetet, konstaterar i sin avhandling ”Anadromous Pike in the Baltic Sea” att skapandet av gäddfabriker (översvämningsvåtmarker) längs kusten är det mest ekonomiskt försvarbara och effektivaste sättet för att förbättra gäddbestånden i havet. Wed, 21 Sep 2011 07:49:01 GMT http://lnu.se/1.55131/gaddfabriker---ett-satt-att-oka-gaddbestandet-i-ostersjon- 2011-09-21T07:49:01Z Ett steg närmare läkemedel mot ögontorrhet http://lnu.se/1.54971/ett-steg-narmare-lakemedel-mot-ogontorrhet- Att hela tiden känna irritation i ögonen och ha känslan av sand eller skräp under ögonlocken är en påfrestande verklighet för många. Miljontals människor världen över lider idag av ögontorrhet, och behandlingen av tillståndet är mycket bristfällig. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet, ”Effects of adenosine and acetylcholine on the lacrimal gland”, tar Stina Carlsson ett steg på vägen mot att hitta läkemedel mot tårkörtelberoende ögontorrhet. Fri, 16 Sep 2011 13:02:45 GMT http://lnu.se/1.54971/ett-steg-narmare-lakemedel-mot-ogontorrhet- 2011-09-16T13:02:45Z Studenter undersöker outforskad gravhög http://lnu.se/1.54893/studenter-undersoker-outforskad-gravhog Under fyra veckor i september och oktober kommer arkeologistudenter från Linnéuniversitetet i Kalmar att genomföra en utgrävning av en av Ölands största forntida gravhögar, Risinge hög på sydvästra Öland. Thu, 15 Sep 2011 12:41:16 GMT http://lnu.se/1.54893/studenter-undersoker-outforskad-gravhog 2011-09-15T12:41:16Z Att beröra och bli berörd – ny avhandling om beröringens fenomenologi i vårdsammanhang http://lnu.se/1.54842/att-berora-och-bli-berord--ny-avhandling-om-beroringens-fenomenologi-i-vardsammanhang- Beröring är central i vårdande sammanhang. Den kan vara helt nödvändig för att hjälpa patienter till exempel vid tvättning och påklädning eller som en tröstande gest. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver Lise-Lotte Ozolins fenomenet beröring i vårdsammanhang Wed, 14 Sep 2011 12:38:23 GMT http://lnu.se/1.54842/att-berora-och-bli-berord--ny-avhandling-om-beroringens-fenomenologi-i-vardsammanhang- 2011-09-14T12:38:23Z Flest nya utbildningsplatser till Linnéuniversitetets polisutbildning som fyller 10 år http://lnu.se/1.54835/flest-nya-utbildningsplatser-till-linneuniversitetets-polisutbildning-som-fyller-10-ar Sveriges polisutbildningar utökas med 100 utbildningsplatser våren 2012. 75 av dessa förläggs till polisutbildningen vid Linnéuniversitetet. Wed, 14 Sep 2011 12:10:17 GMT http://lnu.se/1.54835/flest-nya-utbildningsplatser-till-linneuniversitetets-polisutbildning-som-fyller-10-ar 2011-09-14T12:10:17Z Välkomna till hälsomottagningen på utbildningsmottagningen i Växjö http://lnu.se/1.54792/valkomna-till-halsomottagningen-pa-utbildningsmottagningen-i-vaxjo Från den 27 september erbjuder vi bl.a. hälsosamtal, enklare tester, vårdande beröring eller stöd vid livsstilsförändringar. Wed, 14 Sep 2011 08:53:37 GMT http://lnu.se/1.54792/valkomna-till-halsomottagningen-pa-utbildningsmottagningen-i-vaxjo 2011-09-14T08:53:37Z Global forskning visar rekommenderat antal steg per dag för barn och ungdomar http://lnu.se/1.54765/global-forskning-visar-rekommenderat-antal-steg-per-dag-for-barn-och-ungdomar Internationellt ledande fysisk aktivitetsforskning har nu översatt barn och ungdomars rådande riktlinjer för fysisk aktivitet per dag till preliminärt antal steg. Wed, 14 Sep 2011 06:26:15 GMT http://lnu.se/1.54765/global-forskning-visar-rekommenderat-antal-steg-per-dag-for-barn-och-ungdomar 2011-09-14T06:26:15Z Linnéuniversitetet tilldelas fler platser på lärarutbildningen http://lnu.se/1.54582/linneuniversitetet-tilldelas-fler-platser-pa-lararutbildningen Idag meddelar Regeringen att lärarutbildningen byggs ut där kvaliteten är god. Lnu är en av dessa lärosäten. Mon, 12 Sep 2011 07:30:25 GMT http://lnu.se/1.54582/linneuniversitetet-tilldelas-fler-platser-pa-lararutbildningen 2011-09-12T07:30:25Z Linnéuniversitetet del av Kalmar läns klimatresa http://lnu.se/1.54512/linneuniversitetet-del-av-kalmar-lans-klimatresa Den 8–9 september har Regionförbundet bjudit in ett antal nyckelpersoner och beslutsfattare att följa med på en klimatresa runt om i Kalmar län. Resan visar regionens framgångsrika arbete med att till 67 procent drivas av förnyelsebar energi. Thu, 08 Sep 2011 13:48:24 GMT http://lnu.se/1.54512/linneuniversitetet-del-av-kalmar-lans-klimatresa 2011-09-08T13:48:24Z Stipendium ger forskarstuderande chansen att använda annorlunda metod http://lnu.se/1.54340/stipendium-ger-forskarstuderande-chansen-att-anvanda-annorlunda-metod- Ann Ottengrim, doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, har fått 2011 års forskningsstipendium från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Stipendiet är på 40 000 kronor. Fri, 02 Sep 2011 14:46:52 GMT http://lnu.se/1.54340/stipendium-ger-forskarstuderande-chansen-att-anvanda-annorlunda-metod- 2011-09-02T14:46:52Z Paneldiskussion om konstnärers situation i USA och Sverige - Embrace! http://lnu.se/1.54228/paneldiskussion-om-konstnarers-situation-i-usa-och-sverige---embrace Inom ramen för konstutställningen Embrace! anordnas en paneldebatt med svenska konstnärer verksamma i USA på Café Astrakan, Universitetsbiblioteket, Växjö kl 15-16 den 15 september. Thu, 01 Sep 2011 06:32:52 GMT http://lnu.se/1.54228/paneldiskussion-om-konstnarers-situation-i-usa-och-sverige---embrace 2011-09-01T06:32:52Z Final på första IKEA-kursen http://lnu.se/1.53828/final-pa-forsta-ikea-kursen Under sommaren har ett tiotal studenter deltagit i kursen ”Hem ljuva hem” som ingår i ”The Bridge” - Linnéuniversitetets strategiska samarbete med IKEA. På fredag, den 26 augusti, är det dags för examination. Tue, 30 Aug 2011 12:07:21 GMT http://lnu.se/1.53828/final-pa-forsta-ikea-kursen 2011-08-30T12:07:21Z Kvinnors låga förväntningar stoppar karriär och löneutveckling http://lnu.se/1.53972/kvinnors-laga-forvantningar-stoppar-karriar-och-loneutveckling Projektet ”Att träda in i en profession” har analyserat kvinnors föreställningar och strategier för träda etablera sig inom en professionell organisation. Studien har letts av Karin Jonnergård, som är professor vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Mon, 29 Aug 2011 07:12:33 GMT http://lnu.se/1.53972/kvinnors-laga-forvantningar-stoppar-karriar-och-loneutveckling 2011-08-29T07:12:33Z Kalmar ESS anordnar Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2012 http://lnu.se/1.53970/kalmar-ess-anordnar-svenska-masterskapen-i-ekonomi-2012 Nu står det klart att Kalmar Ekonomistuderandes Sällskap står som stolt arrangör av Svenska Mästerskapen i Ekonomi 2012. Evenemanget kommer att hållas på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Mon, 29 Aug 2011 06:59:44 GMT http://lnu.se/1.53970/kalmar-ess-anordnar-svenska-masterskapen-i-ekonomi-2012 2011-08-29T06:59:44Z Akut omhändertagande – Ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.53728/akut-omhandertagande--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker vårdvetaren Carina Elmqvist det akuta omhändertagandet och mötet mellan patienter, närstående och olika professioner på skadeplats och på akutmottagning. Avhandlingens resultat visar att patientens första möte med involverade personer på skadeplats och på akutmottagning innehåller mer än livsuppehållande åtgärder och medicinsk behandling. Mötet innebär ett existentiellt stöd till patienten i form av bekräftelse och trygghet. Bekräftelsen kan bestå av muntlig eller skriftlig kommunikation och av alternativa kommunikationsvägar som beröring, ett ögonkast eller andra sätt att bli sedd. Wed, 24 Aug 2011 12:04:46 GMT http://lnu.se/1.53728/akut-omhandertagande--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2011-08-24T12:04:46Z Sommarens A-Ö http://lnu.se/1.50963/sommarens-a-o- Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under sommaren? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet. Mon, 25 Jul 2011 12:07:00 GMT http://lnu.se/1.50963/sommarens-a-o- 2011-07-25T12:07:00Z Hur vill du ha det med klimatet och haven i framtiden? http://lnu.se/1.52854/hur-vill-du-ha-det-med-klimatet-och-haven-i-framtiden Lämna dina förslag och idéer när det gäller effekterna i havet på grund av klimatförändringarna lokalt, regional eller globalt. Spela in ett videoklipp hos Institutionen för Naturvetenskap på Linnéuniversitetets sommaraktiviteter och skicka dina synpunkter direkt till beslutsfattarna i Bryssel! Fri, 15 Jul 2011 09:36:10 GMT http://lnu.se/1.52854/hur-vill-du-ha-det-med-klimatet-och-haven-i-framtiden 2011-07-15T09:36:10Z Fojo får medel för samarbete med högskolor i Ukraina http://lnu.se/1.52366/fojo-far-medel-for-samarbete-med-hogskolor-i-ukraina Fojo Media Institutet har beviljats stöd på 1 050 000 kr av Svenska institutet (www.si.se) . Thu, 07 Jul 2011 10:26:33 GMT http://lnu.se/1.52366/fojo-far-medel-for-samarbete-med-hogskolor-i-ukraina 2011-07-07T10:26:33Z Mikroalgers förmåga att försvara sig ger dem stora fördelar http://lnu.se/1.52363/mikroalgers-formaga-att-forsvara-sig-ger-dem-stora-fordelar I sin avhandling ”Phytoplankton defense mechanisms against grazing: the role of grazing infochemicals” presenterar Veronica Lundgren resultat som bidrar till förståelsen av vilka faktorer som påverkar interaktionerna mellan mikroalger och dess betare. Thu, 07 Jul 2011 09:42:55 GMT http://lnu.se/1.52363/mikroalgers-formaga-att-forsvara-sig-ger-dem-stora-fordelar 2011-07-07T09:42:55Z Publikrekord för Linnéuniversitetets seminarier i Almedalen http://lnu.se/1.52227/publikrekord-for-linneuniversitetets-seminarier-i-almedalen Idag har Linnéuniversitetet hållt två seminarier i Almedalen. Först ut var Per Bauhn, professor i praktisk filosofi, och han följdes sedan av Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi. Mon, 04 Jul 2011 14:23:10 GMT http://lnu.se/1.52227/publikrekord-for-linneuniversitetets-seminarier-i-almedalen 2011-07-04T14:23:10Z Hur vill du ha det med klimatet och haven i framtiden? http://lnu.se/1.52132/hur-vill-du-ha-det-med-klimatet-och-haven-i-framtiden Lämna dina förslag och idéer när det gäller effekterna i havet på grund av klimatförändringarna lokalt, regional eller globalt. Spela in ett videoklipp hos Institutionen för Naturvetenskap på Linnéuniversitetets sommaraktiviteter och skicka dina synpunkter direkt till beslutsfattarna i Bryssel! Mon, 04 Jul 2011 06:49:55 GMT http://lnu.se/1.52132/hur-vill-du-ha-det-med-klimatet-och-haven-i-framtiden 2011-07-04T06:49:55Z Ett vidareutvecklat samarbete formaliseras! http://lnu.se/1.52029/ett-vidareutvecklat-samarbete-formaliseras Mellan Oskarshamns kommun/Nova Högskolecentrum och Linnéuniversitetet (Lnu) finns sedan tidigare ett långvarit samarbete. För att ytterligare fördjupa samarbetet har det upprättas ett intentionsavtal som gäller inom utbildning, forskning, innovation och affärsutveckling, samt samverkan i viktiga framtidsfrågor för att stimulera regional tillväxt. Fri, 01 Jul 2011 09:24:17 GMT http://lnu.se/1.52029/ett-vidareutvecklat-samarbete-formaliseras 2011-07-01T09:24:17Z 1.6 miljoner kronor till Catherine Legrand http://lnu.se/1.51788/16-miljoner-kronor-till-catherine-legrand Catherine Legrand, professor i marin ekologi vid Linnéuniversitetet, har fått sammanlagt 1 600 000 kronor från Ångpanneföreningens forskningsstiftelse och olika europeiska industriföretag. Wed, 29 Jun 2011 06:58:02 GMT http://lnu.se/1.51788/16-miljoner-kronor-till-catherine-legrand 2011-06-29T06:58:02Z Ekonomiutbildning vid Linneuniversitetet rankas som Sveriges sjunde bästa http://lnu.se/1.51702/ekonomiutbildning-vid-linneuniversitetet-rankas-som-sveriges-sjunde-basta- Ekonomiutbildningen vid Linneuniversitetet rankas som Sveriges sjunde bästa kandidatprogram inom ekonomi. Rankingen är den första ranking gjord utifrån studenternas perspektiv och ger en ny bild av svenska ekonomprogram på kandidatnivå. Mon, 27 Jun 2011 12:00:44 GMT http://lnu.se/1.51702/ekonomiutbildning-vid-linneuniversitetet-rankas-som-sveriges-sjunde-basta- 2011-06-27T12:00:44Z Välkommen till Linnéuniversitetets frukostseminarier i Almedalen http://lnu.se/1.51677/valkommen-till-linneuniversitetets-frukostseminarier-i-almedalen Mon, 27 Jun 2011 10:42:33 GMT http://lnu.se/1.51677/valkommen-till-linneuniversitetets-frukostseminarier-i-almedalen 2011-06-27T10:42:33Z Tvärvetenskapligt marint forum i Kalmar http://lnu.se/1.51684/tvarvetenskapligt-marint-forum-i-kalmar Linnéuniversitetets enhet vid Havsmiljöinstitutet höll sitt första egna seminarie den 10 juni 2011 i Kalmar med syfte att stärka det marina nätverket bland forskare. Mon, 27 Jun 2011 06:37:00 GMT http://lnu.se/1.51684/tvarvetenskapligt-marint-forum-i-kalmar 2011-06-27T06:37:00Z 6.7 miljoner till statsvetare http://lnu.se/1.51262/67-miljoner-till-statsvetare Ett statsvetenskapligt forskarlag på Linnéuniversitetet i Växjö med professor Mats Sjölin i spetsen har fått 6,7 miljoner kronor av Riksbankens jubileumsfond. Åtta forskare, med omfattande erfarenhet av riksdags- och partiforskning, ska undersöka om riksdagens partigrupper har blivit allt likare varandra sedan slutet av 1980-talet. Tue, 21 Jun 2011 15:07:38 GMT http://lnu.se/1.51262/67-miljoner-till-statsvetare 2011-06-21T15:07:38Z Ännu ett godkännande för Linnéuniversitetets lärarutbildning http://lnu.se/1.51282/annu-ett-godkannande-for-linneuniversitetets-lararutbildning Högskoleverket beslutade idag kring examensrättigheter för nya ämneslärarutbildningen. Att lägga till alla de andra godkända ämnesområdena fick Linnéuniversitetet även examensrättigheter för ämnet bild, både för årskurs 7-9 och för gymnasieskolan. Tue, 21 Jun 2011 13:26:42 GMT http://lnu.se/1.51282/annu-ett-godkannande-for-linneuniversitetets-lararutbildning 2011-06-21T13:26:42Z 7 milj från Vetenskapsrådet till forskarskola i DFM:s regi http://lnu.se/1.51103/7-milj-fran-vetenskapsradet-till-forskarskola-i-dfms-regi Ska utveckla undervisning och didaktik i matematik. Thu, 16 Jun 2011 12:00:00 GMT http://lnu.se/1.51103/7-milj-fran-vetenskapsradet-till-forskarskola-i-dfms-regi 2011-06-16T12:00:00Z Medelstora företags etableringar på institutionellt avlägsna marknader http://lnu.se/1.50696/medelstora-foretags-etableringar-pa-institutionellt-avlagsna-marknader- Den 14 Juni 2011 försvarar Mikael Hilmersson vid Ekonomihögskolan, Linneuniversitetet sin avhandling med titeln – Establishment of Insidership Positions in Institutionally Distant Business Networks. Avhandlingen tar sitt avstamp i det nya internationaliseringsmönster vi under senare år sett bland internationellt verksamma företag. Sedan Sovjetunionens fall och liberaliseringar i Kina har intresset ökat drastisk för dessa marknader. I sin avhandling studerar Hilmersson hur medelstora svenska exportörer lyckas etablera en s.k. insidership position i de institutionellt avlägsna nätverk som finns på dessa tillväxtmarknader. Till skillnad från tidigare forskning som primärt fokuserat på multinationella företags beslut kring valet av marknad alternativt valet av etableringsform på marknaden belyser avhandlingen vad som sker efter sådana strategiska beslut. Tue, 14 Jun 2011 09:11:46 GMT http://lnu.se/1.50696/medelstora-foretags-etableringar-pa-institutionellt-avlagsna-marknader- 2011-06-14T09:11:46Z Ny avhandling om fackliga världsråd http://lnu.se/1.50592/ny-avhandling-om-fackliga-varldsrad Under 1960- och 1970-talet etablerades ett stort antal fackliga världsråd i multinationella företag. Ett av de mest uppmärksammade bildades inom glasföretaget Compagnie de Saint-Gobain år 1969 i samband med en internationell facklig offensiv mot företaget. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker historikern Fredrik Håkansson bakgrunden till och utvecklingen av detta världsråd och den fackliga offensiv som den förknippas med. Mon, 13 Jun 2011 12:32:37 GMT http://lnu.se/1.50592/ny-avhandling-om-fackliga-varldsrad 2011-06-13T12:32:37Z Då. Nu. Och sen då? - När ung kommunikation inte är så ung längre http://lnu.se/1.50491/da-nu-och-sen-da---nar-ung-kommunikation-inte-ar-sa-ung-langre Hur påverkar digital barn- och ungdomskultur skola och lärande och vilka kompetenser behövs hos lärare och lärarstudenter? Skapas nya klyftor med denna utveckling som skolan måste ta ansvar för? Detta och mycket annat kommer att behandlas under Ung Kommunikations slutkonferens, där cirka 250 personer väntas delta. Fri, 10 Jun 2011 10:34:37 GMT http://lnu.se/1.50491/da-nu-och-sen-da---nar-ung-kommunikation-inte-ar-sa-ung-langre 2011-06-10T10:34:37Z Parlez-vous français? Ny avhandling om muntlig språkproduktion i klassrummet http://lnu.se/1.50434/parlez-vous-franais-ny-avhandling-om-muntlig-sprakproduktion-i-klassrummet I undervisning av främmande språk hålls ofta samtalet fram som en viktig del i språkinlärningen. I en ny avhandling i franska undersöker Joakim Stoltz hur mycket franska respektive svenska som talas i klassrummet av lärare respektive elever och i vilka situationer som man växlar mellan de bägge språken och för vilka syften franska respektive svenska används. Thu, 09 Jun 2011 11:59:45 GMT http://lnu.se/1.50434/parlez-vous-franais-ny-avhandling-om-muntlig-sprakproduktion-i-klassrummet 2011-06-09T11:59:45Z Anna Wingkvists forskning finansieras av VINNOVA/VINNMER http://lnu.se/1.50307/anna-wingkvists-forskning-finansieras-av-vinnova-vinnmer Anna Wingkvist, doktor i datavetenskap vid Linnéuniversitetet, är en av 18 lovande kvinnliga forskare som får sin forskning finansierad av VINNOVA:s satsning VINNMER. Bidraget är på cirka 2 000 000 kronor och forskningen kommer att ske i samarbete med professor Joakim Nivre och datorlingvistikgruppen vid Uppsala Universitet. Wed, 08 Jun 2011 11:17:38 GMT http://lnu.se/1.50307/anna-wingkvists-forskning-finansieras-av-vinnova-vinnmer 2011-06-08T11:17:38Z Professor Lars Olsson har bidragit med kapitel i internationell antologi om barnarbete http://lnu.se/1.50076/professor-lars-olsson-har-bidragit-med-kapitel-i-internationell-antologi-om-barnarbete Lars Olsson, professor i historia, har publicerat sig i en ny internationell antologi om barnarbete i världen. Artikeln heter "Industrial Capitalism and Child Labour in Sweden, 1800-1930" och ingår i den omfattande antologin "Child Labour's Global Past". Wed, 01 Jun 2011 11:43:55 GMT http://lnu.se/1.50076/professor-lars-olsson-har-bidragit-med-kapitel-i-internationell-antologi-om-barnarbete 2011-06-01T11:43:55Z Fyra forskare till konferens i Japan http://lnu.se/1.49886/fyra-forskare-till-konferens-i-japan De fyra är från vänster; Carina Persson, Eva Benzein, Christen Erlingsson och Susanne Syrén. De kommer att åka till den 10.e internationella konferensen i Family Nursing i Kyoto, Japan 25-27 juni, 2011 Tue, 31 May 2011 12:30:56 GMT http://lnu.se/1.49886/fyra-forskare-till-konferens-i-japan 2011-05-31T12:30:56Z Linda Haagaurd-Kedström får 850 000 kr från VR http://lnu.se/1.49783/linda-haagaurd-kedstrom-far-850-000-kr-fran-vr Dr Linda Haagaurd-Kedström, forskare vid institutionen för naturvetenskaps "Bioorganic & Biophysical Chemistry Laboratory", har av Vetenskapsrådet beviljats 860 000 kr för två års post-doc vistelse vid University of Queensland, Australien. Mon, 30 May 2011 13:05:35 GMT http://lnu.se/1.49783/linda-haagaurd-kedstrom-far-850-000-kr-fran-vr 2011-05-30T13:05:35Z Ny bok om mänskliga rättigheter http://lnu.se/1.49800/ny-bok-om-manskliga-rattigheter Ola Kronkvist och Peter Skoglund, lärare och forskare vid Linnéuniversitetet, har författat var sitt kapitel i den nyligen utgivna boken ”Frihet och personlig säkerhet”. Boken är en antologi om mänskliga rättigheter i praktiken i Sverige. Mon, 30 May 2011 11:04:06 GMT http://lnu.se/1.49800/ny-bok-om-manskliga-rattigheter 2011-05-30T11:04:06Z Astrid Lindgrens Näs och Saltkråkans skrivarstipendium 2011 http://lnu.se/1.49793/astrid-lindgrens-nas-och-saltkrakans-skrivarstipendium-2011 Astrid Lindgrens Näs och Saltkråkans skrivarstipendium 2011 tilldelas Anna Winberg, Stockholm Anna Winberg är en av de cirka 30 studenter som genomgått Linnéuniversitetets kurs ”Att skriva barnlitteratur”, som varit förlagd till Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby hösten 2010. Mon, 30 May 2011 09:44:31 GMT http://lnu.se/1.49793/astrid-lindgrens-nas-och-saltkrakans-skrivarstipendium-2011 2011-05-30T09:44:31Z Nytt EU-projekt inom “Biomaterials & Medicinal Chemistry” http://lnu.se/1.49775/nytt-eu-projekt-inom-biomaterials--medicinal-chemistry Ian Nicholls, forskare vid institutionens för naturvetenskap "Bioorganic & Biophysical Chemistry Laboratory" och sektionen för Biomaterials & Medicinal Chemistry, har tillsammans med University of Turin beviljats EU-stöd för ett nytt forskarutbytesprogram. Mon, 30 May 2011 09:05:29 GMT http://lnu.se/1.49775/nytt-eu-projekt-inom-biomaterials--medicinal-chemistry 2011-05-30T09:05:29Z Ny bok: Kulturell sociologi : program, teori och praktik http://lnu.se/1.49773/ny-bok-kulturell-sociologi--program-teori-och-praktik Boken är redigerad av Mats Trondman och Anna Lund vid Centrum för kultursociologi, Linnéuniversitetet i Växjö, och Jason L. Mast vid Center for Cultural Sociology, Yale University. Mon, 30 May 2011 08:59:04 GMT http://lnu.se/1.49773/ny-bok-kulturell-sociologi--program-teori-och-praktik 2011-05-30T08:59:04Z Daniel Spikol får Linnéakademiens forskningsstiftelses pris http://lnu.se/1.49769/daniel-spikol-far-linneakademiens-forskningsstiftelses-pris Hans avhandling inom medieteknik utsedd till bästa doktorsavhandling vid Linnéuniversitetet 2011. Mon, 30 May 2011 08:17:07 GMT http://lnu.se/1.49769/daniel-spikol-far-linneakademiens-forskningsstiftelses-pris 2011-05-30T08:17:07Z En skola för alla – gäller det alla? Ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.49692/en-skola-for-alla--galler-det-alla-ny-avhandling-fran-linneuniversitetet- Alla elever har rätt till likvärdig utbildning. Det finns fastställt i en rad statliga styrdokument som skollag, läroplan och förordningstexter. Men hur fungerar det i verkligheten? Vi känner alla igen begreppet ”En skola för alla”. Men gäller det verkligen alla? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Ulla Gadler vad som sker med de intentioner som är formulerade i styrdokumenten och som ska genomföras i En skola för alla, där fokus ligger på den enskilde tjänstemannen som betydelsebärande länk i styrkedjeprocessen. Fri, 27 May 2011 08:28:22 GMT http://lnu.se/1.49692/en-skola-for-alla--galler-det-alla-ny-avhandling-fran-linneuniversitetet- 2011-05-27T08:28:22Z Ny avhandling om förgasning av biomassa http://lnu.se/1.49284/ny-avhandling-om-forgasning-av-biomassa EU:s klimat- och energimål för år 2020 innebär bland annat att utsläppen av växthusgaser ska vara 20 % lägre än 1990 och att 20 % av energin och 10 % av fordonsdrivmedlen ska komma från förnybara källor, såsom sol, vind, vatten och biomassa. Redan idag är nära 45 % av den energi som används i Sverige förnybar och bioenergi är den största enskilda energikällan. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet utvecklar och tillämpar Eva Gustafsson en metod för karakterisering av partiklar från förgasning av biomassa. Thu, 19 May 2011 08:13:26 GMT http://lnu.se/1.49284/ny-avhandling-om-forgasning-av-biomassa 2011-05-19T08:13:26Z Inbjudan till Linnéuniversitetets akademiska högtid 2011 http://lnu.se/1.49206/inbjudan-till-linneuniversitetets-akademiska-hogtid-2011 Inbjudan till Linnéuniversitetets akademiska högtid 2011 Fredagen den 20 maj är det dags för årets akademiska högtid. En ceremoni där Linnéuniversitetet hyllar sina nya doktorer, hedersdoktorer och professorer. Tid: fredagen den 20 maj, kl. 16.00 (platser intagna kl. 15.50) Plats: Växjö Konserthus Tue, 17 May 2011 13:38:03 GMT http://lnu.se/1.49206/inbjudan-till-linneuniversitetets-akademiska-hogtid-2011 2011-05-17T13:38:03Z Att lära sig leva med långvarig sjukdom – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.49114/att-lara-sig-leva-med-langvarig-sjukdom--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Att lära sig leva med långvarig sjukdom är temat för en ny avhandling från Linnéuniversitetet. Med utgångspunkt i empiriska resultat skapar vårdvetaren Mia Berglund en didaktisk modell som ska hjälpa vårdare att stödja patienters lärande i att leva med långvarig sjukdom. Modellen utmanar patientens förståelse, känslor och handlande och syftar till att ge största möjlighet att nå hälsa och välbefinnande. Avhandlingen visar att verkligt lärandet sker på existentiell nivå och följaktligen måste stödjas på denna nivå. Det nya perspektiv på lärandet som avhandlingen presenterar, ställer krav på en vårdorganisation och ett vårdande som tar sin utgångspunkt i patientens hela situation. Mon, 16 May 2011 11:13:06 GMT http://lnu.se/1.49114/att-lara-sig-leva-med-langvarig-sjukdom--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2011-05-16T11:13:06Z Ökad vi-och-dom-känsla i Landskrona efter stadens stora förvandling http://lnu.se/1.49102/okad-vi-och-dom-kansla-i-landskrona-efter-stadens-stora-forvandling Sedan Landskrona gick från att vara en blomstrande industristad till att hamna i det vakuum som uppstod efteråt skedde också något med såväl stadens identitet som dess invånare. En vilsenhet uppstod och segregationen i staden ökade. Mon, 16 May 2011 09:31:11 GMT http://lnu.se/1.49102/okad-vi-och-dom-kansla-i-landskrona-efter-stadens-stora-forvandling 2011-05-16T09:31:11Z Professor Mosad Zineldin utvald som Keynote speaker http://lnu.se/1.49058/professor-mosad-zineldin-utvald-som-keynote-speaker Professor Mosad Zineldin, Ekonomihögskolan, har blivit inbjuden som en av få internationella keynote speakers att hålla föredrag om “Measuring, Evaluating and Improving Hospital Quality Parameters: An Integrated Healthcare Quality Approach” vid 15th International Conference on ISO & TQM 15-ICIT , 26 – 28 Juli, 2011- Malaysia Fri, 13 May 2011 15:26:53 GMT http://lnu.se/1.49058/professor-mosad-zineldin-utvald-som-keynote-speaker 2011-05-13T15:26:53Z Linnéuniversitetet uppmärksammar framstående lärare och forskare http://lnu.se/1.48971/linneuniversitetet-uppmarksammar-framstaende-larare-och-forskare Kollegor och studenter har fått utse personer på Linnéuniversitetet som gjort insatser utöver de vanliga, som till exempel ”bästa forskare”, ”bästa lärare”, ”bästa handledare” och så vidare. Personerna kommer att hyllas vid Linnéuniversitetets akademiska högtid den 20 maj. Fri, 13 May 2011 14:50:11 GMT http://lnu.se/1.48971/linneuniversitetet-uppmarksammar-framstaende-larare-och-forskare 2011-05-13T14:50:11Z Svarta gräshoppor - bevis för snabb evolution efter miljöförändringar http://lnu.se/1.49053/svarta-grashoppor---bevis-for-snabb-evolution-efter-miljoforandringar Livsbetingelserna för djur och växter förändras i en allt snabbare takt. Evolutionen anses vara en långsam process som kräver hundratals generationer och arter som inte hinner anpassa sig till nya levnadsvillkor riskerar därför att dö ut. En forskargrupp, under ledning av professor Anders Forsman vid Linnéuniversitetet, rapporterar nu att evolutionen under vissa förhållanden kan gå oerhört snabbt, vilket främjar överlevnaden i föränderliga miljöer. Resultaten publiceras i tidskriften Evolution. Fri, 13 May 2011 14:42:23 GMT http://lnu.se/1.49053/svarta-grashoppor---bevis-for-snabb-evolution-efter-miljoforandringar 2011-05-13T14:42:23Z Elever med särskilda matematiska förmågor och deras studiesituation – ny avhandling http://lnu.se/1.49012/elever-med-sarskilda-matematiska-formagor-och-deras-studiesituation--ny-avhandling Är den svenska skolan till för alla? Får nyfikna och vetgiriga barn det stöd och den stimulans som de har rätt att förvänta sig eller är skolan till för de elever som är ordentliga och flitiga men inte krävande? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet ligger fokus på barn och ungdomar som ofta förvånar och fascinerar sin omgivning – elever med exceptionell fallenhet för matematik. De är sinsemellan olika, lika olika som alla andra individer i samhället, men de har ett gemensamt: intresse för matematik och att få syssla med matematiska aktiviteter. I studien beskrivs vad som karaktäriserar dessa elever, deras olika sätt att uttrycka sina förmågor samt hur de bemöts i den svenska skolan. Fri, 13 May 2011 10:25:38 GMT http://lnu.se/1.49012/elever-med-sarskilda-matematiska-formagor-och-deras-studiesituation--ny-avhandling 2011-05-13T10:25:38Z Du har väl inte missat att det är småkrypens vecka?? http://lnu.se/1.48959/du-har-val-inte-missat-att-det-ar-smakrypens-vecka Under den här veckan är det flera spännande föreläsningar på Linnéuniversitetet på temat insekter. Insekterna är oerhört viktiga i vårt ekologiska system och oerhört spännande. Thu, 12 May 2011 09:28:32 GMT http://lnu.se/1.48959/du-har-val-inte-missat-att-det-ar-smakrypens-vecka 2011-05-12T09:28:32Z Designstudenter vann riksomfattande tävling http://lnu.se/1.48912/designstudenter-vann-riksomfattande-tavling Förstaårsstudenterna Petter Chytraeus och Simon Josefsson, designprogrammet inriktning produktdesign, har vunnit Svensk Plastindustriförenings, SPIF, designtävling Unga Designers Award med vispen Vipps. Wed, 11 May 2011 12:07:00 GMT http://lnu.se/1.48912/designstudenter-vann-riksomfattande-tavling 2011-05-11T12:07:00Z Linnéstudenter tävlar i SM i ekonomi http://lnu.se/1.48876/linnestudenter-tavlar-i-sm-i-ekonomi Den 12–15 maj i samband med en stor konferens i Göteborg tävlar sex av Ekonomihögskolans studenter i SM i ekonomi. Wed, 11 May 2011 08:35:25 GMT http://lnu.se/1.48876/linnestudenter-tavlar-i-sm-i-ekonomi 2011-05-11T08:35:25Z Professor vid Linnéuniversitetet invald i Kungliga vetenskapsakademien http://lnu.se/1.48440/professor-vid-linneuniversitetet-invald-i-kungliga-vetenskapsakademien Marie-José Gaillard-Lemdahl, professor i botanik-vegetationshistoria / paleoekologi (miljöhistoria) vid Institutionen för naturvetenskap, Linnéuniversitetet Kalmar blev i mitten av april invald i Kungliga Vetenskapsakademien som utländsk ledamot i akademiens klass för geovetenskaper. Thu, 05 May 2011 09:20:55 GMT http://lnu.se/1.48440/professor-vid-linneuniversitetet-invald-i-kungliga-vetenskapsakademien 2011-05-05T09:20:55Z Klimatförändringar påverkar exponering och risker med tungmetaller i naturen http://lnu.se/1.48410/klimatforandringar-paverkar-exponering-och-risker-med-tungmetaller-i-naturen Anna Augustsson har i sin avhandling ”Climate change and metal mobility in an environmental risk perspective” undersökt hur flödena av tungmetaller i naturen kan påverkas av klimatförändringar. Wed, 04 May 2011 14:39:10 GMT http://lnu.se/1.48410/klimatforandringar-paverkar-exponering-och-risker-med-tungmetaller-i-naturen 2011-05-04T14:39:10Z Övervakningssystem är betydelsefullt för att motarbeta fågelinfluensa http://lnu.se/1.48402/overvakningssystem-ar-betydelsefullt-for-att-motarbeta-fagelinfluensa Den senaste pandemin med H1N1/09 virus (den nya influensan) har återigen påmint oss om att nya influensavirus kan dyka upp när som helst och att dess ursprung kan vara svårt att förutse. Goran Orozović har i sin avhandling ”Resistance to neuraminidase inhibitorsin influenza A virus isolated from mallards” studerat förekomst av resistensmutationer mot antivirala läkemedel hos influensa A virus. Wed, 04 May 2011 13:32:00 GMT http://lnu.se/1.48402/overvakningssystem-ar-betydelsefullt-for-att-motarbeta-fagelinfluensa 2011-05-04T13:32:00Z Ny avhandling om invandrares situation på den svenska arbetsmarknaden http://lnu.se/1.48165/ny-avhandling-om-invandrares-situation-pa-den-svenska-arbetsmarknaden I en ny avhandling från Linnéuniversitetet visar nationalekonomen Maria Mikkonen hur nyanlända invandrares flyttningsmönster påverkar deras situation på arbetsmarknaden. Genom att undersöka faktorer som invandrares sysselsättningsgrad i olika kommuner, benägenhet att flytta och hur invandrare, i jämförelse med svenskfödda, påverkas av en uppsägning bidrar Mikkonens forskning till ny kunskap om invandrares förankring på arbetsmarknaden och hur integrationen av utrikes födda kan förbättras. Fri, 29 Apr 2011 12:30:52 GMT http://lnu.se/1.48165/ny-avhandling-om-invandrares-situation-pa-den-svenska-arbetsmarknaden 2011-04-29T12:30:52Z Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar till LETS GO http://lnu.se/1.48037/knut-och-alice-wallenbergs-stiftelse-bidrar-till-lets-go Beviljar 250 000 dollar till forskningsprojektet för det kommande året. Thu, 28 Apr 2011 15:03:01 GMT http://lnu.se/1.48037/knut-och-alice-wallenbergs-stiftelse-bidrar-till-lets-go 2011-04-28T15:03:01Z Framtidens Östersjöexperter kommer att utbildas vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.47808/framtidens-ostersjoexperter-kommer-att-utbildas-vid-linneuniversitetet Linnéuniversitetet får två miljoner kronor för att vara med att utbilda framtidens Östersjöexperter. Pengarna kommer från EU-projektet Generation BALT som är ett samarbete mellan åtta universitet och ett tiotal företag i länderna runt Östersjön. Wed, 27 Apr 2011 08:29:44 GMT http://lnu.se/1.47808/framtidens-ostersjoexperter-kommer-att-utbildas-vid-linneuniversitetet 2011-04-27T08:29:44Z Linnéstipendiet på 500 000 kronor till Fabio Kaczala http://lnu.se/1.47824/linnestipendiet-pa-500-000-kronor-till-fabio-kaczala Fabio Kaczala, doktorand vid Institutionen för naturvetenskap får Linnéstipendiet på 500 000 kronor för att fortsätta sin forskning inom ekologisk och hållbar utveckling. Wed, 27 Apr 2011 07:05:00 GMT http://lnu.se/1.47824/linnestipendiet-pa-500-000-kronor-till-fabio-kaczala 2011-04-27T07:05:00Z Linnéuniversitetet ökar mest för andra året i rad http://lnu.se/1.47666/linneuniversitetet-okar-mest-for-andra-aret-i-rad Linnéuniversitetet är det lärosäte som ökar antalet sökande inför hösten 2011 mest i hela Sverige och detta för andra året i rad. Det visar färska siffror från Verket för högskoleservice, VHS. Wed, 20 Apr 2011 14:44:00 GMT http://lnu.se/1.47666/linneuniversitetet-okar-mest-for-andra-aret-i-rad 2011-04-20T14:44:00Z Linnéuniversitetet slår rekord i antalet sökande igen http://lnu.se/1.47363/linneuniversitetet-slar-rekord-i-antalet-sokande-igen När ansökningstiden till höstens kurser och program hade gått ut vid midnatt mellan den 15 april och den 16 april stod det klart att antalet studenter som vill studera vid Linnéuniversitetet fortsätter att öka stort. 16 procent fler vill studera vid Linnéuniversitetet jämfört med samma period förra året. Det kan jämföras med en ökning på 2,6 procent i riket som helhet. Mon, 18 Apr 2011 13:47:03 GMT http://lnu.se/1.47363/linneuniversitetet-slar-rekord-i-antalet-sokande-igen 2011-04-18T13:47:03Z Nytt ingenjörsprogram på Linnéuniversitetet utbildar morgondagens företagsledare http://lnu.se/1.47093/nytt-ingenjorsprogram-pa-linneuniversitetet-utbildar-morgondagens-foretagsledare Till hösten startar ingenjörsprogrammet Industriell ekonomi vid Linnéuniversitetet. Programmet är treårigt och kombinerar teknik, ekonomi och management. Studenterna utbildas i att få en helhetsbild över ett företags verksamhet och styrning. Thu, 14 Apr 2011 09:28:46 GMT http://lnu.se/1.47093/nytt-ingenjorsprogram-pa-linneuniversitetet-utbildar-morgondagens-foretagsledare 2011-04-14T09:28:46Z Specialdesignade trampfordon fick nya ägare http://lnu.se/1.47076/specialdesignade-trampfordon-fick-nya-agare Maskiningenjörsstudenterna som går sista året har designat, konstruerat och tillverkat fem trampfordon specialutformade för sina nya ägare och nu har fordonen överlämnats under festliga former. Thu, 14 Apr 2011 08:53:00 GMT http://lnu.se/1.47076/specialdesignade-trampfordon-fick-nya-agare 2011-04-14T08:53:00Z Att stanna eller att återvända - ny avhandling om exilens dilemma http://lnu.se/1.46895/att-stanna-eller-att-atervanda---ny-avhandling-om-exilens-dilemma I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker historikern Wirginia Bogatic vilka faktorer som påverkade polska kvinnors beslut om att återvända till sitt hemland eller stanna i exil i Sverige efter andra världskrigets slut. Det är till stor del samma faktorer som inverkar på dagens flyktingars beslut om exilen och dess villkor. Tue, 12 Apr 2011 08:19:47 GMT http://lnu.se/1.46895/att-stanna-eller-att-atervanda---ny-avhandling-om-exilens-dilemma 2011-04-12T08:19:47Z Vad driver lönsamhet för miljöteknikföretag? http://lnu.se/1.46781/vad-driver-lonsamhet-for-miljoteknikforetag- Professor Anders Pehrsson vid Linnéuniversitetet har studerat svenska företags expansion på de snabbt växande marknaderna för miljöteknik. Hans forskning förbättrar kunskapen om vilka strategier som driver lönsamhet på växande marknader i allmänhet. Fri, 08 Apr 2011 11:53:00 GMT http://lnu.se/1.46781/vad-driver-lonsamhet-for-miljoteknikforetag- 2011-04-08T11:53:00Z Ny modern musiklärarutbildning vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.46607/ny-modern-musiklararutbildning-vid-linneuniversitetet När samtliga landets lärosäten fick söka om sina examensrätter till lärarutbildningarna fick Linnéuniversitetet som enda lärosäte, förutom musikhögskolorna, rätten att utfärda musiklärarexamen. Wed, 06 Apr 2011 11:10:00 GMT http://lnu.se/1.46607/ny-modern-musiklararutbildning-vid-linneuniversitetet 2011-04-06T11:10:00Z Välbesökt innovationsseminarium på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.46285/valbesokt-innovationsseminarium-pa-linneuniversitetet 250 inbjudna gäster deltog idag på ett innovationsseminarium vid Linnéuniversitetet i Växjö. Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel deltog också, och spred därmed lite extra glans över seminariet. Fri, 01 Apr 2011 14:52:00 GMT http://lnu.se/1.46285/valbesokt-innovationsseminarium-pa-linneuniversitetet 2011-04-01T14:52:00Z Extraöppet på centrala studievägledningen 14 april http://lnu.se/1.46010/extraoppet-pa-centrala-studievagledningen-14-april Inför sista anmälningsdag 15 april har den centrala studievägledningen extraöppet till klockan 19.00 den 14 april. Ring, besök eller maila oss! Vi svarar på dina frågor! Välkommen! Thu, 31 Mar 2011 13:48:23 GMT http://lnu.se/1.46010/extraoppet-pa-centrala-studievagledningen-14-april 2011-03-31T13:48:23Z Bioaerosoler och klimatförändringar http://lnu.se/1.45980/bioaerosoler-och-klimatforandringar Förekomsten av bioaerosoler har länge varit ett känt faktum i atmosfärskretsar. Däremot vet man väldigt lite om det mikrobiella samhället i atmosfären både vad det gäller sammansättning, ursprung och effekt på diverse atmosfärsprocesser. I sin avhandling ”Microorganisms in the atmosphere” presenterar Camilla Fahlgren data som fördjupar vår förståelse för emission, identitet och transport av bakterier i luften. Wed, 30 Mar 2011 07:23:00 GMT http://lnu.se/1.45980/bioaerosoler-och-klimatforandringar 2011-03-30T07:23:00Z Entreprenörskväll med Drivhuset http://lnu.se/1.45955/entreprenorskvall-med-drivhuset Under torsdagen den 24 mars deltog över 300 studenter och personal från Linneuniversitetet, samarbetspartners till Drivhuset och UF-företagare i en fullspäckad kvällsföreläsning med Laila Bagge Wahlgren och Emma Svensson. De båda entreprenörerna delade med sig av egna erfarenheter, inspirerade och roade publiken som under kvällen fick många tänkvärda tips och råd samt många goda skratt! Tue, 29 Mar 2011 14:23:53 GMT http://lnu.se/1.45955/entreprenorskvall-med-drivhuset 2011-03-29T14:23:53Z Fredriksskans och Ölandshamnen utreds för Linnéuniversitetets framtida placering i Kalmar http://lnu.se/1.45877/fredriksskans-och-olandshamnen-utreds-for-linneuniversitetets-framtida-placering-i-kalmar Linnéuniversitetet och Kalmar kommun har kommit överens om att det fortsatta plan- och utredningsarbetet rörande Linnéuniversitetets framtida placering i Kalmar ska omfatta områdena Ölandshamnen och Fredriksskans. Tue, 29 Mar 2011 11:29:27 GMT http://lnu.se/1.45877/fredriksskans-och-olandshamnen-utreds-for-linneuniversitetets-framtida-placering-i-kalmar 2011-03-29T11:29:27Z 3 doktorander fick stipendier ur Stiftelsen Markussens studiefond http://lnu.se/1.45828/3-doktorander-fick-stipendier-ur-stiftelsen-markussens-studiefond Per Nilsson, Eva Pettersson och Anna Stark har vardera fått 40 000 kr ur Stiftelsen Markussens studiefond. Mon, 28 Mar 2011 12:46:03 GMT http://lnu.se/1.45828/3-doktorander-fick-stipendier-ur-stiftelsen-markussens-studiefond 2011-03-28T12:46:03Z Nya perspektiv - Ny kunskap! http://lnu.se/1.45818/nya-perspektiv---ny-kunskap Vad händer inom den sociala forskningen och hur kan sådan kunskap komma till användning? Dessa frågor och många fler behandlas vid drygt 25 seminarier, debatter, workshops och panelsamtal på Linnéuniversitetet på fredag. Mon, 28 Mar 2011 12:25:08 GMT http://lnu.se/1.45818/nya-perspektiv---ny-kunskap 2011-03-28T12:25:08Z 83 % av journaliststudenterna i Kalmar får jobb http://lnu.se/1.45705/83--av-journaliststudenterna-i-kalmar-far-jobb-- Mer än åtta av tio av de studenter som gått ut journalistutbildningen vid Linnéuniversitet i Kalmar har jobb inom branschen några år efter examen. Av de studenter som gick ut den treåriga journalistutbildningen 2006 respektive 2009 har 83 % jobb inom branschen, visar en ny undersökning. Fri, 25 Mar 2011 12:52:29 GMT http://lnu.se/1.45705/83--av-journaliststudenterna-i-kalmar-far-jobb-- 2011-03-25T12:52:29Z Linnéuniversitetet har utsett fyra nya hedersdoktorer http://lnu.se/1.45678/linneuniversitetet-har-utsett-fyra-nya-hedersdoktorer Fakultetsnämnderna vid Linnéuniversitetet har utsett fyra nya hedersdoktorer. Dessa är professor Ann McGrath, Australian National University, arkeolog Kenneth Ihrestam, Tullinge, professor Mette Mönsted, Copenhagen Business School och professor Patricia M Glibert, University of Maryland. Fri, 25 Mar 2011 09:50:29 GMT http://lnu.se/1.45678/linneuniversitetet-har-utsett-fyra-nya-hedersdoktorer 2011-03-25T09:50:29Z Första biogasbilarna i bruk vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.45609/forsta-biogasbilarna-i-bruk-vid-linneuniversitetet Linnéuniversitetet i Kalmar köpte vid årsskiftet in tre biogasbilar som nu bland annat används vid den interna posthanteringen. Thu, 24 Mar 2011 12:31:22 GMT http://lnu.se/1.45609/forsta-biogasbilarna-i-bruk-vid-linneuniversitetet 2011-03-24T12:31:22Z Ny universitetsfilm med parkourtema http://lnu.se/1.45518/ny-universitetsfilm-med-parkourtema Linnéuniversitetet har valt att inspireras av Parkour för att visualisera budskapet ”Ett universitet där allt är möjligt”. Thu, 24 Mar 2011 07:05:07 GMT http://lnu.se/1.45518/ny-universitetsfilm-med-parkourtema 2011-03-24T07:05:07Z Välbesökt workshop gav nya idéer http://lnu.se/1.45166/valbesokt-workshop-gav-nya-ideer Fredagens workshop om sociala medier och webbteknologier på Visma SPCS lockade många deltagare från både näringslivet och kommuner. Wed, 23 Mar 2011 07:56:55 GMT http://lnu.se/1.45166/valbesokt-workshop-gav-nya-ideer 2011-03-23T07:56:55Z Miljötänkande och energiförbrukning i fokus i nytt hus http://lnu.se/1.45369/miljotankande-och-energiforbrukning-i-fokus-i-nytt-hus I det nya hus N på Linnéuniversitetet, Växjö, är miljötänkandet och energiförbrukningen i fokus. Wed, 23 Mar 2011 07:30:50 GMT http://lnu.se/1.45369/miljotankande-och-energiforbrukning-i-fokus-i-nytt-hus 2011-03-23T07:30:50Z Earth Hour - Linnéuniversitetet släcker för en ljusare framtid http://lnu.se/1.44986/earth-hour---linneuniversitetet-slacker-for-en-ljusare-framtid Lördagen den 26 mars klockan 20.30 är det dags för Earth Hour 2011 - världens största manifestation för ett högre tempo i klimatarbetet. Tue, 22 Mar 2011 15:43:00 GMT http://lnu.se/1.44986/earth-hour---linneuniversitetet-slacker-for-en-ljusare-framtid 2011-03-22T15:43:00Z Lyckad rektorskonferens vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.45350/lyckad-rektorskonferens-vid-linneuniversitetet Den 17 mars hölls 2011 års upplaga av den populära rektorskonferensen Rektor med vetande i den mycket uppskattade IKEA-salen vid Linnéuniversitetet. Med över 300 åhörare var salen nästintill fullsatt. Tue, 22 Mar 2011 15:42:00 GMT http://lnu.se/1.45350/lyckad-rektorskonferens-vid-linneuniversitetet 2011-03-22T15:42:00Z Linnéuniversitetet får pengar till att utveckla expertutbildningar http://lnu.se/1.45320/linneuniversitetet-far-pengar-till-att-utveckla-expertutbildningar KK-stiftelsen har beslutat att bidra med nästan fyra miljoner kronor till Linnéuniversitetet för att kunna utveckla tre innovationsinriktade kompetensutbildningar i samproduktion med näringslivet. Tue, 22 Mar 2011 12:55:27 GMT http://lnu.se/1.45320/linneuniversitetet-far-pengar-till-att-utveckla-expertutbildningar 2011-03-22T12:55:27Z Homosexuella diskrimineras i traditionella yrken http://lnu.se/1.45305/homosexuella-diskrimineras-i-traditionella-yrken- Forskning kring homosexuellas situation på arbetsmarknaden visar bland annat att homosexuella män diskrimineras då de söker jobb i traditionellt manliga yrken, såsom verkstadsarbeten. Samtidigt diskrimineras homosexuella kvinnor när de söker jobb i traditionellt kvinnliga yrken, såsom förskollärare. Det skriver tre forskare vid Linnéuniversitetet i SvD, Brännpunkt. Tue, 22 Mar 2011 12:09:38 GMT http://lnu.se/1.45305/homosexuella-diskrimineras-i-traditionella-yrken- 2011-03-22T12:09:38Z Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel besöker Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.45149/kronprinsessan-victoria-och-prins-daniel-besoker-linneuniversitetet Kronprinsessparet besöker Småland i slutet av mars och början av april. Den 1 april kommer de att delta vid ett innovationsseminarium på Linnéuniversitetet i Växjö. Mon, 21 Mar 2011 15:15:54 GMT http://lnu.se/1.45149/kronprinsessan-victoria-och-prins-daniel-besoker-linneuniversitetet 2011-03-21T15:15:54Z Hållbart familjeskogsbruk firar 10-årsjubiléum http://lnu.se/1.45233/hallbart-familjeskogsbruk-firar-10-arsjubileum Med nästan dubbelt så många sökande som platser var Hållbart familjeskogsbruk en av Linnéuniversitetets tio mest sökta kurser inför hösten 2010. I år firar privatskogsbrukets egen universitetsutbildning tio år. Sedan starten har ca 2000 skogsägare läst skogsfastighetsskötsel på distans. Mon, 21 Mar 2011 14:57:40 GMT http://lnu.se/1.45233/hallbart-familjeskogsbruk-firar-10-arsjubileum 2011-03-21T14:57:40Z Hur kan man göra bättre riskbedömningar när det gäller föroreningar? http://lnu.se/1.45055/hur-kan-man-gora-battre-riskbedomningar-nar-det-galler-fororeningar Denna fråga ställer Monika Filipsson i sin avhandling ”Uncertainty, variability and environmental risk analysis”. Hennes mål med avhandlingen är att bidra med kunskap så att de riskbedömningar som ligger till grund för beslutsfattande ska ha hög trovärdighet och transparens. Fri, 18 Mar 2011 10:48:00 GMT http://lnu.se/1.45055/hur-kan-man-gora-battre-riskbedomningar-nar-det-galler-fororeningar 2011-03-18T10:48:00Z Våtmarker som rekryteringsområden för gädda i Östersjön http://lnu.se/1.44985/vatmarker-som-rekryteringsomraden-for-gadda-i-ostersjon I dagarna publicerades slutrapporten för ett forskningsprojekt med målsättning att beskriva och utvärdera restaureringsåtgärder riktade mot gädda i ett antal kustmynnande vattendrag i Kalmarsund. Thu, 17 Mar 2011 15:12:27 GMT http://lnu.se/1.44985/vatmarker-som-rekryteringsomraden-for-gadda-i-ostersjon 2011-03-17T15:12:27Z För gammal för arbetsmarknaden redan vid 45 http://lnu.se/1.44896/for-gammal-for-arbetsmarknaden-redan-vid-45 30-åringar har tre gånger så stor chans att bli erbjudna ett jobb än 45-åringar visar en ny undersökning från Linnéuniversitetet. Ålder är den diskrimineringsfaktorn som slår hårdast, säger professor Mats Hammarstedt. Wed, 16 Mar 2011 12:51:26 GMT http://lnu.se/1.44896/for-gammal-for-arbetsmarknaden-redan-vid-45 2011-03-16T12:51:26Z Rektorer satsar på bättre vetande http://lnu.se/1.44894/rektorer-satsar-pa-battre-vetande På torsdag den 17 mars samlas nästan 300 rektorer, specialpedagoger och speciallärare från hela södra Sverige på Linnéuniversitetet för att delta i konferensen Rektor med vetande. Wed, 16 Mar 2011 12:24:10 GMT http://lnu.se/1.44894/rektorer-satsar-pa-battre-vetande 2011-03-16T12:24:10Z Stort intresse för Linnéuniversitetets sommarkurser http://lnu.se/1.44879/stort-intresse-for-linneuniversitetets-sommarkurser När ansökningstiden för årets sommarkurser hade gått ut stod det klart att intresset för att studera vid Linnéuniversitetet på sommaren har ökat stort. Mer än 6700 personer har sökt en sommarkurs vid Lnu vilket innebär en ökning med drygt 25 procent. Wed, 16 Mar 2011 11:51:07 GMT http://lnu.se/1.44879/stort-intresse-for-linneuniversitetets-sommarkurser 2011-03-16T11:51:07Z Forskningsministern på besök http://lnu.se/1.44559/forskningsministern-pa-besok Idag besöktes Linnéuniversitetet av utbildnings- och forskningsminister Jan Björklund. Fri, 11 Mar 2011 16:36:11 GMT http://lnu.se/1.44559/forskningsministern-pa-besok 2011-03-11T16:36:11Z Kompetenscentrum för att stimulera lärande inom matematik, fysik, teknik och IKT http://lnu.se/1.44550/kompetenscentrum-for-att-stimulera-larande-inom-matematik-fysik-teknik-och-ikt- Ett nytt, regionalt kompetenscentrum för att stimulera ökat intresse för och lärande inom matematik, fysik, teknik och IKT (informations- och kommunikationsteknik) bland lärare och elever startas på initiativ av Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik vid Linnéuniversitetet. Målet är att inom några år kunna etablera ett modernt och framgångsrikt science center vid Linnéuniversitetet. Fri, 11 Mar 2011 15:51:00 GMT http://lnu.se/1.44550/kompetenscentrum-for-att-stimulera-larande-inom-matematik-fysik-teknik-och-ikt- 2011-03-11T15:51:00Z 1,4 milj till utveckling av masterprogrammet i sociala medier http://lnu.se/1.44414/14-milj-till-utveckling-av-masterprogrammet-i-sociala-medier KK-stiftelsen stödjer ett ökat samarbete mellan ämnet medieteknik, IT-företag och offentlig sektor. Fri, 11 Mar 2011 07:00:07 GMT http://lnu.se/1.44414/14-milj-till-utveckling-av-masterprogrammet-i-sociala-medier 2011-03-11T07:00:07Z Morgondagens matematiklärare är multikulturella http://lnu.se/1.44276/morgondagens-matematiklarare-ar-multikulturella Under två intensiva veckor på Linnéuniversitetet får lärarstudenter från hela Europa inspiration och kunskap om hur man undervisar i och lär sig matematik i olika kulturer. Wed, 09 Mar 2011 14:43:15 GMT http://lnu.se/1.44276/morgondagens-matematiklarare-ar-multikulturella 2011-03-09T14:43:15Z Ny bok av gästprofessor Stig Arne Nohrstedt http://lnu.se/1.44244/ny-bok-av-gastprofessor-stig-arne-nohrstedt- Antologin ”Communicating Risks – Towards the Threat-Society?” är resultatet av forskningsprogrammet ”hotbilder och identitet” som Stig Arne Nohrstedt, gästprofessor i journalistik vid Linnéuniversitetet, lett under de senaste fyra åren. Medverkar gör forskare från ämnena journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap och retorik. Tue, 08 Mar 2011 13:24:00 GMT http://lnu.se/1.44244/ny-bok-av-gastprofessor-stig-arne-nohrstedt- 2011-03-08T13:24:00Z Ny avhandling om effekten av allelokemikalier på mikrobiella samhällen http://lnu.se/1.44193/ny-avhandling-om-effekten-av-allelokemikalier-pa-mikrobiella-samhallen Växtplankton producerar och utsöndrar kemiska ämnen som påverkar andra mikroorganismer i deras direkta omgivning. Dessa ämnen kallas allelokemikalier. I sin avhandling har Astrid Weissbach undersökt hur allelopathiska substanser påverkar samspelet mellan mikroorganismer. Mon, 07 Mar 2011 15:15:00 GMT http://lnu.se/1.44193/ny-avhandling-om-effekten-av-allelokemikalier-pa-mikrobiella-samhallen 2011-03-07T15:15:00Z Återupprättade förbindelser mellan skadade nerver och muskler undersöks i ny avhandling http://lnu.se/1.44143/aterupprattade-forbindelser-mellan-skadade-nerver-och-muskler-undersoks-i-ny-avhandling Marlene Norrby undersöker i sin avhandling vilka faktorer som kan påverka återetablering av neuromuskulära förbindelser samt vilka faktorer som har en potentiell roll i reglering av muskelmassa. Mon, 07 Mar 2011 15:09:00 GMT http://lnu.se/1.44143/aterupprattade-forbindelser-mellan-skadade-nerver-och-muskler-undersoks-i-ny-avhandling 2011-03-07T15:09:00Z Se parkour live på Linnéuniversitetes informationsdagar http://lnu.se/1.44129/se-parkour-live-pa-linneuniversitetes-informationsdagar Markus och Filip från Linnéuniversitetets parkourfilm bjuder på en parkourshow onsdagen den 9 mars i Växjö. Mon, 07 Mar 2011 10:41:18 GMT http://lnu.se/1.44129/se-parkour-live-pa-linneuniversitetes-informationsdagar 2011-03-07T10:41:18Z Jan Ekbergs forskning om invandring och integration får internationell uppmärksamhet http://lnu.se/1.44018/jan-ekbergs-forskning-om-invandring-och-integration-far-internationell-uppmarksamhet- Jan Ekbergs forskning om invandring och integration får stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I januari var Jan Ekberg, professor emeritus vid Linnéuniversitetet, inbjuden till Riksdagen för att presentera sin forskning. Jan har dessutom varit mycket eftersökt av internationella medier under den senaste tiden. Fri, 04 Mar 2011 12:56:00 GMT http://lnu.se/1.44018/jan-ekbergs-forskning-om-invandring-och-integration-far-internationell-uppmarksamhet- 2011-03-04T12:56:00Z Bästa framtidsstad – Regionfinal på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.43937/basta-framtidsstad--regionfinal-pa-linneuniversitetet Den 4 mars tävlar 6 högstadieskolor om vem som har byggt regionens bästa framtidsstad. För att kunna delta i regionfinalen har eleverna sedan i höstas arbetat för att få klart sin modellstad och lärt sig mer om hur ett samhälle är uppbyggt och fungerar. Thu, 03 Mar 2011 14:52:29 GMT http://lnu.se/1.43937/basta-framtidsstad--regionfinal-pa-linneuniversitetet 2011-03-03T14:52:29Z Ett steg mot ett läkemedel som kan reglera stress och aptit tas i ny avhandling från Lnu http://lnu.se/1.43713/ett-steg-mot-ett-lakemedel-som-kan-reglera-stress-och-aptit-tas-i-ny-avhandling-fran-lnu Det är Linda M. Haugaard-Kedström som i sin doktorsavhandling “Structure and function of relaxins” har kartlagt och studerat hormoner i relaxinfamiljen. Genom att använda studiens resultat, tillsammans med resultat från andra forskningsgrupper, har hon utvecklat en selektiv antagonist för RXFP3. Denna antagonist är ett första steg till att utveckla peptidbaserade läkemedel som kan reglera stress och aptit via RXFP3-receptorn. Wed, 02 Mar 2011 12:08:48 GMT http://lnu.se/1.43713/ett-steg-mot-ett-lakemedel-som-kan-reglera-stress-och-aptit-tas-i-ny-avhandling-fran-lnu 2011-03-02T12:08:48Z 340 000 kr till Helena Forslund http://lnu.se/1.43417/340-000-kr-till-helena-forslund Docent Helena Forslund har beviljats 340 000 kr i forskningsmedel från Handels Utvecklingsråd (HUR). Tue, 01 Mar 2011 07:39:01 GMT http://lnu.se/1.43417/340-000-kr-till-helena-forslund 2011-03-01T07:39:01Z Doktorander publiceras i International Journal of Business Environment http://lnu.se/1.42923/doktorander-publiceras-i-international-journal-of-business-environment- Mikael Hilmersson och Susanne Sandberg, doktorander vid Ekonomihögskolan har nyligen fått artikeln Perceived institutional distance in the emerging market entry process accepterad för publikation i International Journal of Business Environment. Thu, 24 Feb 2011 07:46:19 GMT http://lnu.se/1.42923/doktorander-publiceras-i-international-journal-of-business-environment- 2011-02-24T07:46:19Z Nya perspektiv - Ny kunskap http://lnu.se/1.42829/nya-perspektiv---ny-kunskap Socialt arbete vid Linnéuniversitetet bjuder in dig som arbetar inom det sociala yrkesfältet, är student, brukare eller allmänt intresserad av sociala frågor, till en mötesplats och ett utbyte med våra forskare. Wed, 23 Feb 2011 12:52:39 GMT http://lnu.se/1.42829/nya-perspektiv---ny-kunskap 2011-02-23T12:52:39Z Projekt med blomstrande ekonomi och minskade koldioxid som mål http://lnu.se/1.42679/projekt-med-blomstrande-ekonomi-och-minskade-koldioxid-som-mal Hur kan den lokala ekonomin frodas samtidigt som koldioxidutsläppen minskas? I början av mars är det dags för slutseminarium i Växjö för ett av delprojekten i SESAC, ett europeiskt samarbete som syftat till att skynda på innovativa lösningar inom förnybar energi och att spara energi i byggnader. Tue, 22 Feb 2011 11:54:52 GMT http://lnu.se/1.42679/projekt-med-blomstrande-ekonomi-och-minskade-koldioxid-som-mal 2011-02-22T11:54:52Z Välkommen till vår utbildningsmottagning vid Linnéuniversitetet Växjö http://lnu.se/1.42476/valkommen-till-var-utbildningsmottagning-vid-linneuniversitetet-vaxjo Vi erbjuder kostnadsfria hälsoundersökningar och har öppet tisdag-onsdag-torsdag varje vecka. Mon, 21 Feb 2011 11:45:00 GMT http://lnu.se/1.42476/valkommen-till-var-utbildningsmottagning-vid-linneuniversitetet-vaxjo 2011-02-21T11:45:00Z Skoldemokratin försämras med en ökad andel manliga elever http://lnu.se/1.42060/skoldemokratin-forsamras-med-en-okad-andel-manliga-elever Skoldemokratin blir sämre ju fler män det finns i en gymnasieklass. Det konstaterar statsvetaren Johanna Jormfeldt i sin doktorsavhandling Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem. Jormfeldt har studerat elevers syn på hur demokratisk skolvardagen är i Kronobergs gymnasieskolor. Den könsuppdelning som fortfarande råder mellan olika program visar sig ha stor betydelse för elevernas erfarenheter av skoldemokrati. Wed, 16 Feb 2011 15:12:05 GMT http://lnu.se/1.42060/skoldemokratin-forsamras-med-en-okad-andel-manliga-elever 2011-02-16T15:12:05Z Välbesökt öppet hus i Kalmar och Växjö http://lnu.se/1.41678/valbesokt-oppet-hus-i-kalmar-och-vaxjo Söndagens öppet hus lockade många besökare. Mon, 14 Feb 2011 08:08:00 GMT http://lnu.se/1.41678/valbesokt-oppet-hus-i-kalmar-och-vaxjo 2011-02-14T08:08:00Z Stödinsatser ska höja kvaliteten på matematikundervisningen http://lnu.se/1.41653/stodinsatser-ska-hoja-kvaliteten-pa-matematikundervisningen Linnéuniversitetet är navet i regionen för Skolverkets matematiksatsning. Mon, 14 Feb 2011 07:27:31 GMT http://lnu.se/1.41653/stodinsatser-ska-hoja-kvaliteten-pa-matematikundervisningen 2011-02-14T07:27:31Z Drottning Margareta, Sudan, tågförseningar, indianer och marsfärder! http://lnu.se/1.41555/drottning-margareta-sudan-tagforseningar-indianer-och-marsfarder Vad är den gemensamma nämnaren för ovanstående ord? Svaret är Linnéuniversitetet. Dessa ämnen, bland många andra, behandlas på föreläsningar vid söndagens Öppet hus. Nytt för i år är att vi också bjuder på ett speciellt barnspår av föreläsningar och aktiviteter. Thu, 10 Feb 2011 15:31:25 GMT http://lnu.se/1.41555/drottning-margareta-sudan-tagforseningar-indianer-och-marsfarder 2011-02-10T15:31:25Z Studenter ställde frågor till USA:s ambassadör http://lnu.se/1.41547/studenter-stallde-fragor-till-usas-ambassador Ungefär 150 studenter deltog vid en frågestund med USA:s ambassadör Matthew W. Barzun idag. Många ämnen berördes; hållbar utveckling, kärnvapen, ekonomi och arbetslöshet, wikileaks och annan IT-utveckling som de sociala nätverkens roll i samhällsutvecklingen. Thu, 10 Feb 2011 15:00:00 GMT http://lnu.se/1.41547/studenter-stallde-fragor-till-usas-ambassador 2011-02-10T15:00:00Z Att mobilisera människor och resurser i ett lokalsamhälle - ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.41544/att-mobilisera-manniskor-och-resurser-i-ett-lokalsamhalle---ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Det började som en idé hos några personer. Genom ideellt arbete och kontakter, släktskap, grannskap och olika organisationer fick man tillsammans fram resurser till att bygga en aktivitetshall i Hovmantorp. Thu, 10 Feb 2011 14:10:08 GMT http://lnu.se/1.41544/att-mobilisera-manniskor-och-resurser-i-ett-lokalsamhalle---ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2011-02-10T14:10:08Z KARMA på Kalmar slott 10-12 februari http://lnu.se/1.40328/karma-pa-kalmar-slott-10-12-februari Träffa omkring 60 olika företag, ta del av tips och råd till ditt CV och ta chansen att få professionell karriärsrådgivning. Har du en affärsidé? Drivhuset hjälper dig att starta eget. Thu, 10 Feb 2011 09:51:00 GMT http://lnu.se/1.40328/karma-pa-kalmar-slott-10-12-februari 2011-02-10T09:51:00Z Anna och Martin fick praktik på Visit Sweden i New York http://lnu.se/1.41470/anna-och-martin-fick-praktik-pa-visit-sweden-i-new-york Om några veckor styr de kosan västerut för att marknadsföra Sverige för amerikaner. Turismstudenterna Anna Karlsson och Martin Carlsson från Linnéuniversitetet i Kalmar har fått varsin åtråvärd praktikplats på Visit Swedens kontor i New York. Wed, 09 Feb 2011 12:32:43 GMT http://lnu.se/1.41470/anna-och-martin-fick-praktik-pa-visit-sweden-i-new-york 2011-02-09T12:32:43Z Linnéuniversitetet är Årets Marknadsförare i Kalmar län http://lnu.se/1.41156/linneuniversitetet-ar-arets-marknadsforare-i-kalmar-lan "Ett spetsigt koncept och ett överlägset resultat" säger motiveringen till priset som delades ut på Guldfesten i Kalmar den 5 februari. Sun, 06 Feb 2011 11:39:16 GMT http://lnu.se/1.41156/linneuniversitetet-ar-arets-marknadsforare-i-kalmar-lan 2011-02-06T11:39:16Z Medieteknik lär lärare utnyttja den nya teknikens möjligheter http://lnu.se/1.41065/medieteknik-lar-larare-utnyttja-den-nya-teknikens-mojligheter Nu har eleverna fått en egen bärbar dator. Men vad ska man göra med den? Det vet de 50-talet grundskole- och gymnasielärare som i helgen kom till Linnéuniversitetet för att fortbilda sig inom ämnet datorstött lärande, skriver Jorge de Sousa Pires, lärare på kursen. Fri, 04 Feb 2011 14:29:00 GMT http://lnu.se/1.41065/medieteknik-lar-larare-utnyttja-den-nya-teknikens-mojligheter 2011-02-04T14:29:00Z Lnu-alumn vann mångfaldspris http://lnu.se/1.40942/lnu-alumn-vann-mangfaldspris Ervin Alić, nyutexaminerad från Enterprising and Business Development vid Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet, har tilldelats årets mångfaldspris i tävlingen Diversity Challenge 2011. Wed, 02 Feb 2011 13:42:05 GMT http://lnu.se/1.40942/lnu-alumn-vann-mangfaldspris 2011-02-02T13:42:05Z Alger och vass blir biogas http://lnu.se/1.40834/alger-och-vass-blir-biogas Nu finns en biogasanläggning i bänkskala att beskåda i en container vid Linnéuniversitetet i Växjö. Det är forskare från universitetet som inom projektet ”Biogas – nya substrat från havet” försöker svara på frågan om alger, musslor och vass kan omvandlas till morgondagens fordonsbränsle.
 Wed, 02 Feb 2011 07:41:00 GMT http://lnu.se/1.40834/alger-och-vass-blir-biogas 2011-02-02T07:41:00Z Forskare i statsvetenskap och sociologi har lämnat bidrag till prisbelönt publikation http://lnu.se/1.40768/forskare-i-statsvetenskap-och-sociologi-har-lamnat-bidrag-till-prisbelont-publikation Henrik Enroth och Ola Agevall, forskare i statsvetenskap respektive sociologi vid Linnéuniversitetet, har lämnat bidrag till publikationen "Encyclopedia of Political Theory" som nyligen tilldelades "Outstanding Reference Award" av American Library Association. Tue, 01 Feb 2011 12:34:27 GMT http://lnu.se/1.40768/forskare-i-statsvetenskap-och-sociologi-har-lamnat-bidrag-till-prisbelont-publikation 2011-02-01T12:34:27Z Ulf Drugges artikel toppar lista över mest lästa artiklar http://lnu.se/1.40755/ulf-drugges-artikel-toppar-lista-over-mest-lasta-artiklar Artikeln Family Trauma Through Generations: Incest and Domestic Violence in Rural Sweden in the Nineteenth Century av Ulf Drugge placerade sig under december 2010 på första plats när tidskriften Journal of Family History rankade månadens mest lästa artiklar. Tue, 01 Feb 2011 12:06:05 GMT http://lnu.se/1.40755/ulf-drugges-artikel-toppar-lista-over-mest-lasta-artiklar 2011-02-01T12:06:05Z Anställd vid Linnéuniversitetet skapar radiofanfar i P2 http://lnu.se/1.40685/anstalld-vid-linneuniversitetet-skapar-radiofanfar-i-p2 Önska i P2 firar sitt femårsjubileum med en specialskriven jubileumsfanfar. Fanfaren är en födelsedagspresent från programmets lyssnare Hans-Erik Holgersson. Tue, 01 Feb 2011 11:28:00 GMT http://lnu.se/1.40685/anstalld-vid-linneuniversitetet-skapar-radiofanfar-i-p2 2011-02-01T11:28:00Z Designinstitutionen arrangerar pressvisning inför Stockholm Furniture Fair http://lnu.se/1.40557/designinstitutionen-arrangerar-pressvisning-infor-stockholm-furniture-fair Onsdagen 2/2 kl. 19.00 bjuder Institutionen för design vid Linnéuniversitetet in till pressvisning i Växjö. Vi visar årets monter till Stockholm Furniture Fair med samtliga medverkande projekt. Fri, 28 Jan 2011 14:21:59 GMT http://lnu.se/1.40557/designinstitutionen-arrangerar-pressvisning-infor-stockholm-furniture-fair 2011-01-28T14:21:59Z Miljömedvetet hus fyllt av mötesplatser http://lnu.se/1.40530/miljomedvetet-hus-fyllt-av-motesplatser - Linnéuniversitetet är ett universitet som bryr sig om miljön, förklarar rektor Stephen Hwang vid invigningen av hus N i Växjö. Det gäller både val av byggnads- och inredningsmaterial, men också en minskad energiförbrukning. Fri, 28 Jan 2011 13:19:00 GMT http://lnu.se/1.40530/miljomedvetet-hus-fyllt-av-motesplatser 2011-01-28T13:19:00Z Nu inviger vi nya Hus N http://lnu.se/1.40347/nu-inviger-vi-nya-hus-n Välkommen till invigningen av Linnéuniversitetets nya Hus N på campus i Växjö fredagen 28 januari kl. 13-15. I huset finns kreativa mötesplatser och lärmiljöer med en tydlig IKEA-prägel. Wed, 26 Jan 2011 10:20:01 GMT http://lnu.se/1.40347/nu-inviger-vi-nya-hus-n 2011-01-26T10:20:01Z USA:s ambassadör kommer till Växjö och Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.40175/usas-ambassador-kommer-till-vaxjo-och-linneuniversitetet Torsdagen den 10 februari kommer den Amerikanska Ambassaden att temporärt flytta delar av ambassaden i Stockholm till Landshövding Residenset, Stortorget, Växjö. Tue, 25 Jan 2011 10:13:00 GMT http://lnu.se/1.40175/usas-ambassador-kommer-till-vaxjo-och-linneuniversitetet 2011-01-25T10:13:00Z Världens första IKEA-professor http://lnu.se/1.40220/varldens-forsta-ikea-professor Världens första IKEA-professor heter Saara Taalas. Professuren, som är inriktad mot "Livet hemma" och bryggan mellan kundens behov av inredning och produktionens villkor, är inrättad på Linnéuniversitetet i Växjö och finansierad av IKEA. Tue, 25 Jan 2011 10:04:47 GMT http://lnu.se/1.40220/varldens-forsta-ikea-professor 2011-01-25T10:04:47Z SHIFTING MINDSET - Studenter designar för framtiden http://lnu.se/1.40165/shifting-mindset---studenter-designar-for-framtiden Mellan den åttonde och tolfte februari 2011 ställer designstudenterna vid Linnéuniversitet ut i Greenhouse på Stockholm Furniture Fair. Titeln för årets monter är "Shifting mindset - designing the future", vilken syftar på ansvarstagande, nytänkande och självreflektion inom designfältet. Mon, 24 Jan 2011 15:33:55 GMT http://lnu.se/1.40165/shifting-mindset---studenter-designar-for-framtiden 2011-01-24T15:33:55Z Hur ser arbetsvillkoren ut inom konst- och kultursektorn? http://lnu.se/1.39830/hur-ser-arbetsvillkoren-ut-inom-konst--och-kultursektorn Senaste antologin inom skriftserien Arbetsliv i omvandling (2010:04) lyfter fram arbetsvillkor och yrkessocialisation inom konst- och kultursektorn. Arbetsvillkor och etableringsprocesser för verksamma inom olika konstnärliga yrkesområden samt för kultursektorns stödpersonal belyses och analyseras. Thu, 20 Jan 2011 09:45:02 GMT http://lnu.se/1.39830/hur-ser-arbetsvillkoren-ut-inom-konst--och-kultursektorn 2011-01-20T09:45:02Z Linnéuniversitetet vann filmpris http://lnu.se/1.39741/linneuniversitetet-vann-filmpris Linnéuniversitetet är vinnare i en nordisk fimtävling om bästa studentrekryteringfilm i Norden. Tävlingen ordnades mellan de nordiska lärosätena i samband med den nordiska informatörskonferensen för lärosäten, Nuas 2011 i Tromsö. 50 filmer deltog i tävlingen och Linnéuniversitetet tillhörde som en av två svenska representanter de 10 finalisterna. Wed, 19 Jan 2011 14:14:00 GMT http://lnu.se/1.39741/linneuniversitetet-vann-filmpris 2011-01-19T14:14:00Z Linnéuniversitetets lärarutbildning komplett http://lnu.se/1.39660/linneuniversitetets-lararutbildning-komplett Linnéuniversitetets succésaga fortsätter. Universitetet får examensrätten även för ämneslärare. Det beslutade Högskoleverket på tisdagen. Det innebär att Linnéuniversitetet nu har fått samtliga examensrätter för lärarutbildningen. Tue, 18 Jan 2011 14:20:00 GMT http://lnu.se/1.39660/linneuniversitetets-lararutbildning-komplett 2011-01-18T14:20:00Z Lnu-film kan vinna nordiskt pris http://lnu.se/1.39694/lnu-film-kan-vinna-nordiskt-pris Linnéuniversitetets studentrekryteringsfilm Edit your profile kan vinna pris på den nordiska informatörskonferensen som pågår i norska Tromsö. Tue, 18 Jan 2011 13:39:29 GMT http://lnu.se/1.39694/lnu-film-kan-vinna-nordiskt-pris 2011-01-18T13:39:29Z Debattartikel: Linnéuniversitetet – ett nationellt centrum för lärarutbildning och skolutveckling http://lnu.se/1.39529/debattartikel-linneuniversitetet--ett-nationellt-centrum-for-lararutbildning-och-skolutveckling När Linnéuniversitetet slog upp sina portar för ett år sedan var det ett historiskt ögonblick. Aldrig tidigare har två så stora lärosäten fusionerat. Syftet var att skapa ett nytt universitet som var tillräckligt stort och konkurrenskraftigt för att bli framgångsrikt. När vi nu summerar det första verksamhetsåret kan vi konstatera att framgångarna varit flera och överraskande stora. Mon, 17 Jan 2011 10:09:28 GMT http://lnu.se/1.39529/debattartikel-linneuniversitetet--ett-nationellt-centrum-for-lararutbildning-och-skolutveckling 2011-01-17T10:09:28Z Universitetsdirektör lämnar Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.39415/universitetsdirektor-lamnar-linneuniversitetet Linnéuniversitetet har under det första året haft ett intensivt arbete med att etablera sin verksamhet och med starkt fokus på samgåendet mellan de tidigare lärosätena i Kalmar och Växjö. Verksamheten går nu in i en ny fas. Rektor Stephen Hwang och universitetsdirektör Annika Åkerblom har i detta skede olika syn på hur verksamheten bör utvecklas och har därför kommit överens om att vägarna nu skiljs åt, då Annika Åkerblom väljer att lämna Linnéuniversitetet för att återvända till Stockholmsområdet. Fri, 14 Jan 2011 12:37:35 GMT http://lnu.se/1.39415/universitetsdirektor-lamnar-linneuniversitetet 2011-01-14T12:37:35Z Examenstider på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.39351/examenstider-pa-linneuniversitetet På måndag börjar vårterminen för Linnéuniversitetets studenter. Men innan dess ska höstterminen avslutas och det gör vi med flera examenshögtider. Välkomna att besöka dem. Thu, 13 Jan 2011 13:35:02 GMT http://lnu.se/1.39351/examenstider-pa-linneuniversitetet 2011-01-13T13:35:02Z Satsning för hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.39336/satsning-for-hallbar-utveckling-vid-linneuniversitetet Nu tar Linnéuniversitetet ett stort steg framåt i sin strävan att göra så liten miljöpåverkan som möjligt. I enlighet med universitetets strategi har rektor Stephen Hwang nu beslutat att bland annat ska Lnu minska de fossila koldioxidutsläppen med 5 procent jämfört med 2009, samtliga personalrum ska ha tillgång till miljö- och rättvisemärkt kaffe och te, och andelen konferenser och möten där miljökrav ställs på mat, boende, utrustning med mera ska öka. Thu, 13 Jan 2011 12:07:53 GMT http://lnu.se/1.39336/satsning-for-hallbar-utveckling-vid-linneuniversitetet 2011-01-13T12:07:53Z 150 000 kr från FORSS http://lnu.se/1.39203/150-000-kr-fran-forss- Professor Michael Lindberg har fått ytterligare 150.000 kr från FORSS (totalt 550.000 kr på tre år) för att kunna studera förekomst och spridning av Aichi virus i Sverige. Projektet är ett samarbete med Linköpings Universitet och sjukhusen i Kalmar och Linköping. Wed, 12 Jan 2011 13:34:22 GMT http://lnu.se/1.39203/150-000-kr-fran-forss- 2011-01-12T13:34:22Z Fysiker publicerade i tidskriften Physical Review Letters http://lnu.se/1.39236/fysiker-publicerade-i-tidskriften-physical-review-letters Ska även presentera artikeln vid American Physical Societys årliga sammankomst i Dallas i mars. Wed, 12 Jan 2011 13:33:44 GMT http://lnu.se/1.39236/fysiker-publicerade-i-tidskriften-physical-review-letters 2011-01-12T13:33:44Z Iskall forskning bland pingviner http://lnu.se/1.39156/iskall-forskning-bland-pingviner Jorge Hernandez , doktorand i forskningsgruppen Zoonotisk Ekologi och Epidemiologi vid Linnéuniversitetet befinner sig just nu i Antarktis på ön King George Island. Där väntar han på vidare transport till andra baser där han kommer att påbörja provtagningar hos pingviner! Tue, 11 Jan 2011 14:16:00 GMT http://lnu.se/1.39156/iskall-forskning-bland-pingviner 2011-01-11T14:16:00Z Utställning: Tracing Deborah - Att spåra Deborah http://lnu.se/1.39129/utstallning-tracing-deborah---att-spara-deborah Utställningen är resultatet av en konst- och designkurs på mastersnivå. En av kursens utgångspunkter var att utveckla samarbetet mellan Designarkivet och Linnéuniversitetets designutbildning i Pukeberg, Nybro. Tue, 11 Jan 2011 12:15:53 GMT http://lnu.se/1.39129/utstallning-tracing-deborah---att-spara-deborah 2011-01-11T12:15:53Z Ny bok av Lars Lindkvist: Makt, beslut, ledarskap. Om märkbar och obemärkt makt. http://lnu.se/1.39131/ny-bok-av-lars-lindkvist-makt-beslut-ledarskap-om-markbar-och-obemarkt-makt Lars Lindkvist, professor i Organisation och Ledarskap vid Linnéuniversitetet, har tillsammans med professorerna Sören Christensen och Poul Erik Daugaard Jensen, från Copenhagen Business School, skrivit boken "Makt, beslut, ledarskap. Om märkbar och obemärkt makt". Tue, 11 Jan 2011 10:11:01 GMT http://lnu.se/1.39131/ny-bok-av-lars-lindkvist-makt-beslut-ledarskap-om-markbar-och-obemarkt-makt 2011-01-11T10:11:01Z Linnéuniversitetet släpper kartapplikation för Android och iPhone http://lnu.se/1.39081/linneuniversitetet-slapper-kartapplikation-for-android-och-iphone Med Linnéuniversitetets kartapplikation kan du som student söka efter byggnader, föreläsningssalar, grupprum med mera i Kalmar och Växjö. Mon, 10 Jan 2011 13:35:00 GMT http://lnu.se/1.39081/linneuniversitetet-slapper-kartapplikation-for-android-och-iphone 2011-01-10T13:35:00Z Michael Strand får 3,1 miljoner till forskning inom bioenergi http://lnu.se/1.38873/michael-strand-far-31-miljoner-till-forskning-inom-bioenergi- Michael Strand, docent i bioenergiteknik vid Linnéuniversitetet har beviljats 3.1 miljoner kronor från KK-stiftelsen för forskning i ett treårigt projekt kallat ”Hot-gas characterization in biomass boilers for optimization of operation and emissions”. Mon, 03 Jan 2011 13:31:18 GMT http://lnu.se/1.38873/michael-strand-far-31-miljoner-till-forskning-inom-bioenergi- 2011-01-03T13:31:18Z Professor Anders Pehrsson till USA http://lnu.se/1.38833/professor-anders-pehrsson-till-usa Anders Pehrsson, professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, har av Ragnar Söderbergs stiftelse beviljats 50.000 kronor för att genomföra företagsbesök med intervjuer i USA inom ramen för projektet "Svenska miljöteknikföretags marknadsexpansion". Thu, 30 Dec 2010 07:32:22 GMT http://lnu.se/1.38833/professor-anders-pehrsson-till-usa 2010-12-30T07:32:22Z Få doktorsexaminerade i näringslivet http://lnu.se/1.38790/fa-doktorsexaminerade-i-naringslivet Två av tre personer med en doktorsexamen jobbar inom offentlig sektor, framför allt på universitet och högskolor. Betydligt färre finns ute i näringslivet. Det visar en ny rapport från Högskoleverket. Tue, 28 Dec 2010 09:15:00 GMT http://lnu.se/1.38790/fa-doktorsexaminerade-i-naringslivet 2010-12-28T09:15:00Z Unik forskningsexpedition studerar Antarktis ekosystem http://lnu.se/1.38777/unik-forskningsexpedition-studerar-antarktis-ekosystem Svenska och amerikanska forskare har under december månad arbetat tillsammans i Södra ishavet i ett samarbete med två isgående fartyg. Den svensk-amerikanska expeditionen är tvärvetenskaplig och omfattar såväl långlivade föroreningar och växthusgaser som epidemiologi och mikrobiell ekologi samt havsisens fysik och oceanografi. Mon, 27 Dec 2010 08:29:10 GMT http://lnu.se/1.38777/unik-forskningsexpedition-studerar-antarktis-ekosystem 2010-12-27T08:29:10Z Edna Graneli får 1,1 miljoner till forskning om mixotrofi http://lnu.se/1.38697/edna-graneli-far-11-miljoner-till-forskning-om-mixotrofi Edna Graneli, professor i akvatisk ekologi vid Linnéuniversitetet, har fått 1,1 miljoner från The Leverhulme Trust för att bland annat arrangera tre workshops vid världsledande institutioner när det gäller forskning om mixotrofi. Wed, 22 Dec 2010 10:34:00 GMT http://lnu.se/1.38697/edna-graneli-far-11-miljoner-till-forskning-om-mixotrofi 2010-12-22T10:34:00Z Linnéuniversitetet nominerat till pris som Årets Marknadsförare http://lnu.se/1.38591/linneuniversitetet-nominerat-till-pris-som-arets-marknadsforare Priset, Årets Marknadsförare i Kalmar Län, är en årlig utmärkelse för marknadsföringsinsatser som sticker ut och inspirerar. Linnéuniversitetet är en av tre nominerade till 2010 års pris. Mon, 20 Dec 2010 09:18:00 GMT http://lnu.se/1.38591/linneuniversitetet-nominerat-till-pris-som-arets-marknadsforare 2010-12-20T09:18:00Z Nytt stort anslag till professor Anders Olsson – 2.5 miljoner från Södra http://lnu.se/1.38492/nytt-stort-anslag-till-professor-anders-olsson--25-miljoner-fran-sodra- Anders Olsson, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet, har fått ännu ett stort forskningsanslag. För en månad sedan fick han medel till en pilotstudie. Nu har han fått 2.5 miljoner kronor från Södra skogsägarnas Stiftelse för Forskning, Utveckling och Utbildning till ett långsiktigt och fördjupande projekt kallat ”Fracture strength grading”. Fri, 17 Dec 2010 12:08:00 GMT http://lnu.se/1.38492/nytt-stort-anslag-till-professor-anders-olsson--25-miljoner-fran-sodra- 2010-12-17T12:08:00Z Glädjande besked om lärarexamen för Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.38365/gladjande-besked-om-lararexamen-for-linneuniversitetet Linnéuniversitetet får examinera grundlärare på alla nivåer. Högskoleverket har under fredagen beslutat att Linnéuniversitetet svarar upp mot de nya krav som ställs för att få tillstånd. Beskedet tas emot med stor glädje på Linnéuniversitetet. Fri, 17 Dec 2010 11:34:48 GMT http://lnu.se/1.38365/gladjande-besked-om-lararexamen-for-linneuniversitetet 2010-12-17T11:34:48Z Examenstillstånd för förskollärar- och yrkeslärarprogrammen http://lnu.se/1.38046/examenstillstand-for-forskollarar--och-yrkeslararprogrammen Linnéuniversitetet är ett av de lärosäten som i dag fått tillstånd för att examinera förskollärare och yrkeslärare. Det är efterlängtade besked, som föregåtts av ett intensivt utvecklingsarbete. Beslutet fattades av Högskoleverket på tisdagsförmiddagen. Tue, 14 Dec 2010 12:34:00 GMT http://lnu.se/1.38046/examenstillstand-for-forskollarar--och-yrkeslararprogrammen 2010-12-14T12:34:00Z 3.9 miljoner för att undersöka bästa snabbväxande träslag för plantering i Afrika http://lnu.se/1.37899/39-miljoner-for-att-undersoka-basta-snabbvaxande-traslag-for-plantering-i-afrika Marie Johansson, docent i träbyggnadsteknik vid Linnéuniversitetet, och Harald Säll, lektor i skog- och träteknik vid samma lärosäte, har beviljats 3 900 000 kronor i projektbidrag från SIDA. Projektet syftar till att finna lämpliga snabbväxande trädslag att plantera på torra marker i Sydafrika. Mon, 13 Dec 2010 12:42:47 GMT http://lnu.se/1.37899/39-miljoner-for-att-undersoka-basta-snabbvaxande-traslag-for-plantering-i-afrika 2010-12-13T12:42:47Z Julens A-Ö http://lnu.se/1.37491/julens-a-o Är du journalist och behöver tips på experter inom ämnen som kan bli aktuella under julen? Vi erbjuder här en lista av specialister och forskare vid Linnéuniversitetet. Sun, 12 Dec 2010 11:33:00 GMT http://lnu.se/1.37491/julens-a-o 2010-12-12T11:33:00Z Forskare och studenter vid Linnéuniversitetet belönas med stipendier http://lnu.se/1.37765/forskare-och-studenter-vid-linneuniversitetet-belonas-med-stipendier 10 glada forskare och studenter mottog idag stipendier vid Linnéuniversitetets första stipendieutdelning. Uppsatser, insatser för lokal utveckling och entreprenörskap, författande, innovativ forskning och insatser för energiförsörjning belönades vid en ceremoni på Linnéuniversitetet i Växjö. Fri, 10 Dec 2010 08:22:00 GMT http://lnu.se/1.37765/forskare-och-studenter-vid-linneuniversitetet-belonas-med-stipendier 2010-12-10T08:22:00Z Högskoleingenjörer, specialistsjuksköterskor och optiker har lätt att få jobb efter studierna http://lnu.se/1.37556/hogskoleingenjorer-specialistsjukskoterskor-och-optiker-har-latt-att-fa-jobb-efter-studierna Högskoleverket, HSV, har undersökt studenter som avslutade sina studier 2006/2007 och hur stor andel av dem som hade fått jobb 1–1,5 år efter examen. Rapporten visar att så många som 93 procent av byggingenjörerna och 90 procent av maskiningenjörerna med högskoleingenjörsexamen var etablerade på arbetsmarknaden 2008. Thu, 09 Dec 2010 11:56:10 GMT http://lnu.se/1.37556/hogskoleingenjorer-specialistsjukskoterskor-och-optiker-har-latt-att-fa-jobb-efter-studierna 2010-12-09T11:56:10Z Formas har beviljat KIDSCAPE II Grundskolans utemiljö och skolbarns hälsa 5,1 miljoner kronor. http://lnu.se/1.37498/formas-har-beviljat-kidscape-ii-grundskolans-utemiljo-och-skolbarns-halsa-51-miljoner-kronor Forskningsprojektet belyser skolgårdens betydelse för att driva fysisk aktivitet och för att skydda mot skadlig UV-strålning. Wed, 08 Dec 2010 15:36:53 GMT http://lnu.se/1.37498/formas-har-beviljat-kidscape-ii-grundskolans-utemiljo-och-skolbarns-halsa-51-miljoner-kronor 2010-12-08T15:36:53Z Konstnärlig kandidatexamen i musik http://lnu.se/1.37118/konstnarlig-kandidatexamen-i-musik Den 30 november fick Institutionen för kulturvetenskaper rätten att utfärda konstnärlig kandidatexamen i musik. Det innebär att studenterna nu kan välja ett tredje år med musikinriktning. Tue, 07 Dec 2010 14:28:00 GMT http://lnu.se/1.37118/konstnarlig-kandidatexamen-i-musik 2010-12-07T14:28:00Z Dialogseminarium - en del av kunskapsöverföringen på kärnkraftsverken http://lnu.se/1.37267/dialogseminarium---en-del-av-kunskapsoverforingen-pa-karnkraftsverken Bo Göranzon, professor vid Linnéuniversitetet, påbörjar i veckan en ny dialogseminarieserie med deltagare från bland annat kärnkraftverken i Oskarshamn och Forsmark samt SKB. Seminarieserien är en del i arbetet med kunskapsöverföring i samband med den stora generationsväxling som pågår inom branschen. Tue, 07 Dec 2010 13:51:03 GMT http://lnu.se/1.37267/dialogseminarium---en-del-av-kunskapsoverforingen-pa-karnkraftsverken 2010-12-07T13:51:03Z Sociovetenskapliga samtal i naturvetenskaplig utbildning – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.37187/sociovetenskapliga-samtal-i-naturvetenskaplig-utbildning--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Det är skolans och lärarens uppdrag att se till att elever utvecklar ämneskunskaper såväl som demokratiska förmågor. Resultaten i en ny avhandling från Linnéuniversitetet pekar på att demokratiuppdraget ges sekundär prioritet i skolans naturvetenskapliga utbildning. Mon, 06 Dec 2010 13:21:24 GMT http://lnu.se/1.37187/sociovetenskapliga-samtal-i-naturvetenskaplig-utbildning--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2010-12-06T13:21:24Z Högre makter måste till i trähusbranschen http://lnu.se/1.37041/hogre-makter-maste-till-i-trahusbranschen Den 7 december är det dags för årets sista del i serien Framtidens trähusfabrik. Seminarieserien arrangeras av Linnéuniversitetet i Växjö och är ett initiativ riktat mot trähusbranschen. Temat för dagen i december är Virkesförädling och automation. Fri, 03 Dec 2010 09:44:00 GMT http://lnu.se/1.37041/hogre-makter-maste-till-i-trahusbranschen 2010-12-03T09:44:00Z Kungens professur i miljövetenskap går till Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.36831/kungens-professur-i-miljovetenskap-gar-till-linneuniversitetet Professor Shinya Sugita har utsetts till den femtonde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap. Han kommer att arbeta tillsammans med forskarna vid Institutionen för naturvetenskap vid Linnéuniversitetet. Tue, 30 Nov 2010 14:54:05 GMT http://lnu.se/1.36831/kungens-professur-i-miljovetenskap-gar-till-linneuniversitetet 2010-11-30T14:54:05Z Professor Bo Westerlund får designforskningspris http://lnu.se/1.36725/-professor-bo-westerlund-far-designforskningspris 2010 års Designforskningspris, som delades ut under Design Research Day den 18 november, gick till Bo Westerlund, professor i design vid Linnéuniversitetet, för avhandlingen Design Space Exploration – co-operative creation of proposals for desired interactions with future artefacts. Tue, 30 Nov 2010 13:28:58 GMT http://lnu.se/1.36725/-professor-bo-westerlund-far-designforskningspris 2010-11-30T13:28:58Z Videumstipendier till marknadsföringsstudenter och maskiningenjörer http://lnu.se/1.36616/videumstipendier-till-marknadsforingsstudenter-och-maskiningenjorer Videum har delat ut sina årliga stipendier till studenter på Linnéuniversitetet som har skrivit uppsatser på kandidat eller magister-/masternivå och som sticker ut lite extra. Förutsättningen för att man ska kunna få ett stipendium är också att uppsatsen är kopplad till ett samarbete mellan universitetet och näringslivet/samhället. Fri, 26 Nov 2010 15:02:53 GMT http://lnu.se/1.36616/videumstipendier-till-marknadsforingsstudenter-och-maskiningenjorer 2010-11-26T15:02:53Z Astrid Lindgren som entreprenör http://lnu.se/1.36615/astrid-lindgren-som-entreprenor Linnéakademien bjöd i torsdags in till seminarium. Föredragshållare var Kjell Åke Hansson, VD för Astrid Lindgrens Näs, och ämnet för dagen var Astrid Lindgren som entreprenör - så arbetar vi med hennes arv. Fri, 26 Nov 2010 15:00:00 GMT http://lnu.se/1.36615/astrid-lindgren-som-entreprenor 2010-11-26T15:00:00Z Viltet som resurs – Skogsdagen 2010 http://lnu.se/1.36570/viltet-som-resurs--skogsdagen-2010 Skogsdagen är ett årligt evenemang som anordnas av avdelningen för Skog och trä på Linnéuniversitetet i Växjö. Temat skiftar från år till år och lördagen den 4 december handlar det om Viltet som resurs. Fri, 26 Nov 2010 12:47:00 GMT http://lnu.se/1.36570/viltet-som-resurs--skogsdagen-2010 2010-11-26T12:47:00Z Anders Olsson vill ta fram ny metod för hållfasthetssortering av kvalitetsvirke http://lnu.se/1.36439/anders-olsson-vill-ta-fram-ny-metod-for-hallfasthetssortering-av-kvalitetsvirke Anders Olsson, professor i byggteknik vid Linnéuniversitetet, har fått 500 000 kronor i projektbidrag av VINNOVA. Pengarna är avsedda för projektet Hållfasthetssortering av kvalitetsvirke Thu, 25 Nov 2010 16:27:17 GMT http://lnu.se/1.36439/anders-olsson-vill-ta-fram-ny-metod-for-hallfasthetssortering-av-kvalitetsvirke 2010-11-25T16:27:17Z Mats Fridell ska studera kostnader för missbruksbehandling http://lnu.se/1.36441/mats-fridell-ska-studera-kostnader-for-missbruksbehandling Mats Fridell, gästprofessor i klinisk psykologi vid Linnéuniversitetet, har fått 500 000 kr av SiS för att pröva en modell för att studera såväl direkta som indirekta kostnader för missbruksbehandling och eventuella vinster på lång sikt. Thu, 25 Nov 2010 16:25:57 GMT http://lnu.se/1.36441/mats-fridell-ska-studera-kostnader-for-missbruksbehandling 2010-11-25T16:25:57Z Landets nybörjarstudenter väljer Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.36137/landets-nyborjarstudenter-valjer-linneuniversitetet Till höstterminen 2010 minskade antalet studenter som började en högre utbildning och som tidigare inte hade några högskolestudier med 2 procent i Sverige. Linnéuniversitetet går emot strömmen och tvärtom ökar antalet nybörjarstudenter. Thu, 25 Nov 2010 13:22:04 GMT http://lnu.se/1.36137/landets-nyborjarstudenter-valjer-linneuniversitetet 2010-11-25T13:22:04Z Språkliga spår i översatta texter – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.36238/sprakliga-spar-i-oversatta-texter--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet När man översätter från ett språk till ett annat blir det ofta ”spår” från det språk som man översätter ifrån i den översatta texten. Det kan också vara så att vissa ord och uttryckssätt som är typiska för ett språk nästan inte står att finna i översatta texter på samma språk. Thu, 25 Nov 2010 10:08:53 GMT http://lnu.se/1.36238/sprakliga-spar-i-oversatta-texter--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2010-11-25T10:08:53Z Utbildning i sociala medier och webbteknologier presenterades på frukostseminarium http://lnu.se/1.36225/utbildning-i-sociala-medier-och-webbteknologier-presenterades-pa-frukostseminarium Framväxten av sociala medier har förändrat webben och vårt sätt att kommunicera under de senaste åren. Den nya webben innebär att nya yrken etableras och det ställer krav på ny kompetens. Därför startar hösten 2011 ett nytt internationellt masterprogram om sociala medier och webbteknologier på Linnéuniversitetet. Thu, 25 Nov 2010 08:13:00 GMT http://lnu.se/1.36225/utbildning-i-sociala-medier-och-webbteknologier-presenterades-pa-frukostseminarium 2010-11-25T08:13:00Z Studenter med läs- och skrivsvårigheter i högre utbildning – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.35978/studenter-med-las--och-skrivsvarigheter-i-hogre-utbildning--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Idag går allt fler vidare till högre utbildning. En funktionsnedsättning som dyslexi ska inte innebära några hinder för högskole- och universitetsstudier och antalet studenter med dyslexi har ökat med flera hundra procent de sista två decennierna. Men hur går det för dessa studenter som kommer till en verksamhet som till stor del består av att konsumera och producera ord? Det motsägelsefulla mötet mellan högskolan och studenter med dyslexi analyserar pedagogen Marianne Björn Milrad i en ny avhandling. Wed, 24 Nov 2010 12:14:19 GMT http://lnu.se/1.35978/studenter-med-las--och-skrivsvarigheter-i-hogre-utbildning--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2010-11-24T12:14:19Z Miljöforskare från hela världen besöker Kalmar http://lnu.se/1.35664/miljoforskare-fran-hela-varlden-besoker-kalmar På måndagen den 22 november öppnade den tre dagar långa konferensen Linnaeus Eco Tech ’10 i Kalmar. Konferensen, som anordnades första gången 1997, lockar i år rekordmånga deltagare – 200 deltagare från 34 länder spridda över hela jorden. Mon, 22 Nov 2010 15:56:46 GMT http://lnu.se/1.35664/miljoforskare-fran-hela-varlden-besoker-kalmar 2010-11-22T15:56:46Z Ny bok om diskriminering av Ali Ahmed och Mats Hammarstedt http://lnu.se/1.35403/ny-bok-om-diskriminering-av-ali-ahmed-och-mats-hammarstedt Mats Hammarstedt och Ali Ahmed, professor respektive docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, har givit ut boken: Ekonomiska perspektiv på etnisk diskriminering Fri, 19 Nov 2010 14:44:24 GMT http://lnu.se/1.35403/ny-bok-om-diskriminering-av-ali-ahmed-och-mats-hammarstedt 2010-11-19T14:44:24Z Inför kvällens Harry Potterpremiär http://lnu.se/1.35374/infor-kvallens-harry-potterpremiar I samband med premiären för Harry Potter-filmen intervjuades Helene Ehriander, från Linnéuniversitetet, av SVT Kulturnytt om böckerna. Här kan du se inslaget. Fri, 19 Nov 2010 12:47:12 GMT http://lnu.se/1.35374/infor-kvallens-harry-potterpremiar 2010-11-19T12:47:12Z Nationalekonomer får 1.7 miljoner i anslag från Försäkringskassan http://lnu.se/1.35247/nationalekonomer-far-17-miljoner-i-anslag-fran-forsakringskassan Professor Dominique Anxo och docent Thomas Ericsson från Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO) vid Linnéuniversitet, har beviljats 1,7 miljoner kronor från Försäkringskassan. Pengarna är avsedda för projektet ”Egenföretagare och förälder: Strategier för att kombinera arbetsliv och föräldraledighet”. Thu, 18 Nov 2010 12:26:11 GMT http://lnu.se/1.35247/nationalekonomer-far-17-miljoner-i-anslag-fran-forsakringskassan 2010-11-18T12:26:11Z Stipendieregn över studenter vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.34775/stipendieregn-over-studenter-vid-linneuniversitetet 20 studenter från Linnéuniversitetet tilldelas mer än hälften av den stipendiesumma som Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut till studenter som har skrivit extra bra examensarbeten på kandidat- eller magisternivå. Studenterna ska ha skrivit uppsatserna vid Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska Högskola eller Högskolan i Halmstad. Mon, 15 Nov 2010 12:30:00 GMT http://lnu.se/1.34775/stipendieregn-over-studenter-vid-linneuniversitetet 2010-11-15T12:30:00Z Statsvetare får 1.9 miljoner för att undersöka hur ungdomars sociala välbefinnande kan förbättras http://lnu.se/1.34783/statsvetare-far-19-miljoner-for-att-undersoka-hur-ungdomars-sociala-valbefinnande-kan-forbattras Helena Olofsdotter Stensöta, docent i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har fått 1 902 000 kronor i rambidrag av Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Barn och ungdomars sociala välbefinnande. Institutioner, kulturer och samhälle”. Mon, 15 Nov 2010 12:03:42 GMT http://lnu.se/1.34783/statsvetare-far-19-miljoner-for-att-undersoka-hur-ungdomars-sociala-valbefinnande-kan-forbattras 2010-11-15T12:03:42Z Mobila applikationer för lärande – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.34637/mobila-applikationer-for-larande--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Vi använder mobila tjänster i allt större utsträckning. Integrationen av mobila tjänster i våra dagliga aktiviteter förändrar vårt sätt att kommunicera och utbyta tjänster. Många av oss är ständigt uppkopplade och har tillgång till en konstant ström av digital information. Vårt vardagliga informationslandskap omformas och våra kommunikations- och samarbetsmönster förändras. Ett område dock, där den nya tekniken inte är helt utnyttjad är utbildningsområdet. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Daniel Spikol möjligheter att utnyttja den nya tekniken i större utsträckning även på utbildningsområdet. Fri, 12 Nov 2010 10:06:55 GMT http://lnu.se/1.34637/mobila-applikationer-for-larande--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2010-11-12T10:06:55Z Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet lanserar idag den årliga och mest omfattande beskrivningen http://lnu.se/1.34575/naturvardsverket-och-havsmiljoinstitutet-lanserar-idag-den-arliga-och-mest-omfattande-beskrivningen- I rapporten HAVET 2010 medverkar mer än 50 författare, samtliga experter på sitt ämne. Dessutom sammanfattar Havsmiljöinstitutets miljöanalytiker havets miljötillstånd både ur geografiskt perspektiv och utifrån de miljömål som berör havet. Thu, 11 Nov 2010 14:11:00 GMT http://lnu.se/1.34575/naturvardsverket-och-havsmiljoinstitutet-lanserar-idag-den-arliga-och-mest-omfattande-beskrivningen- 2010-11-11T14:11:00Z Linnéakademins bokverk ger en halv miljon till forskning http://lnu.se/1.34574/linneakademins-bokverk-ger-en-halv-miljon-till-forskning Representanter för universitetet och regionens näringsliv samlades idag i Växjö för att plantera 1030 bokplantor. Bakom bokverket står Linnéakademins forskningsstiftelse. Thu, 11 Nov 2010 14:08:52 GMT http://lnu.se/1.34574/linneakademins-bokverk-ger-en-halv-miljon-till-forskning 2010-11-11T14:08:52Z 5.7 miljoner till forskning om skolans betydelse för ungdomars tillit http://lnu.se/1.34558/57-miljoner-till-forskning-om-skolans-betydelse-for-ungdomars-tillit Statsvetarna Carina Gunnarson, Karl Loxbo och Katarina Barrling-Hermansson har fått 5 680 000 kronor i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ” Vem bryr sig och vem kan man lita på? Skolans betydelse för ungdomars sociala tillit”. Thu, 11 Nov 2010 14:07:13 GMT http://lnu.se/1.34558/57-miljoner-till-forskning-om-skolans-betydelse-for-ungdomars-tillit 2010-11-11T14:07:13Z Regionförbundet i Kalmar satsar på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.34458/regionforbundet-i-kalmar-satsar-pa-linneuniversitetet Nu gör Regionförbundet i Kalmar län en offensiv satsning på Linnéuniversitetets arbete med eHälsa samt näringslivsutveckling och entreprenörskap. Under 2011 satsas 2,1 miljoner på att stärka kopplingen mellan universitetet och näringslivet samt 500 000 på eHälsoinstitutets arbete med utvärdering av IT-stöd.

 Wed, 10 Nov 2010 13:40:00 GMT http://lnu.se/1.34458/regionforbundet-i-kalmar-satsar-pa-linneuniversitetet 2010-11-10T13:40:00Z Vetenskapsrådet stödjer evolutionsforskning vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.34352/vetenskapsradet-stodjer-evolutionsforskning-vid-linneuniversitetet- Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi vid Linnéuniversitetet har fått 1 800 000 kr i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet Ekologiska och evolutionära konsekvenser av färgpolymorfi. Tue, 09 Nov 2010 19:03:15 GMT http://lnu.se/1.34352/vetenskapsradet-stodjer-evolutionsforskning-vid-linneuniversitetet- 2010-11-09T19:03:15Z Ökat stöd till forskning om molekylära motorer http://lnu.se/1.34350/okat-stod-till-forskning-om-molekylara-motorer Alf Månsson, professor i fysiologi vid Linnéuniversitetet har fått 2 150 000 kr i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet Bio-nanoteknologi: molekylära motorer. Tue, 09 Nov 2010 18:49:36 GMT http://lnu.se/1.34350/okat-stod-till-forskning-om-molekylara-motorer 2010-11-09T18:49:36Z Fysiker vid Linnéuniversitetet får 4.5 miljoner av Vetenskapsrådet http://lnu.se/1.34261/fysiker-vid-linneuniversitetet-far-45-miljoner-av-vetenskapsradet Två fysiker från forskargruppen ”Condenserade materiens fysikgrupp”, professor Carlo Canali och docent Magnus Paulsson, har fått närmare 4.5 miljoner i projektbidrag från Vetenskapsrådet. Mon, 08 Nov 2010 11:39:00 GMT http://lnu.se/1.34261/fysiker-vid-linneuniversitetet-far-45-miljoner-av-vetenskapsradet 2010-11-08T11:39:00Z Professor Erika Lagerbielke får Prins Eugenmedaljen http://lnu.se/1.34153/professor-erika-lagerbielke-far-prins-eugenmedaljen Erika Lagerbielke, formgivare och professor i glasdesign vid Linnéuniversitetet, har idag förlänats prins Eugenmedaljen av Kung Carl XVI Gustaf. Fri, 05 Nov 2010 09:47:00 GMT http://lnu.se/1.34153/professor-erika-lagerbielke-far-prins-eugenmedaljen 2010-11-05T09:47:00Z Storsatsning på polisforskning vid polisutbildningen i Växjö http://lnu.se/1.34064/storsatsning-pa-polisforskning-vid-polisutbildningen-i-vaxjo Våren 2011 startar Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö nordens första doktorandkurs i polisvetenskap. Därtill har professor Paul Larsson, från Politihögskolan i Oslo, engagerats som gästprofessor i polisvetenskap. Thu, 04 Nov 2010 13:43:56 GMT http://lnu.se/1.34064/storsatsning-pa-polisforskning-vid-polisutbildningen-i-vaxjo 2010-11-04T13:43:56Z K4-dagen för Kunskap, Kapital, Kreativitet och Korv http://lnu.se/1.34007/k4-dagen-for-kunskap-kapital-kreativitet-och-korv Tillsammans med Videum och Almi anordnar Linnéuniversitetet K4-dagen, en dag för företagare med inspiration om hur man kan gå vidare och finansiera sin idé. Thu, 04 Nov 2010 10:23:04 GMT http://lnu.se/1.34007/k4-dagen-for-kunskap-kapital-kreativitet-och-korv 2010-11-04T10:23:04Z 10 miljoner till humanioraforskning vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.34098/10-miljoner-till-humanioraforskning-vid-linneuniversitetet- Gunlög Fur, professorer i historia vid Linnéuniversitetet, har fått 9 940 000 kronor i rambidrag för kulturforskning av Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Samtidigheter: Motstridiga och samtidiga röster i postkoloniala landskap”. Thu, 04 Nov 2010 07:59:00 GMT http://lnu.se/1.34098/10-miljoner-till-humanioraforskning-vid-linneuniversitetet- 2010-11-04T07:59:00Z Dom kallar oss värstingar – ny avhandling om ungdomars möten med myndigheter http://lnu.se/1.33652/dom-kallar-oss-varstingar--ny-avhandling-om-ungdomars-moten-med-myndigheter Unga som är på väg att utveckla en problematisk livsstil kommer att delta i en rad möten med samhällets myndigheter. Vilken kunskap och vilka värden kommuniceras i sådana möten? Vad lär sig de unga om sig själva och vad lär de sig om samhället? I en ny avhandling från Linnéuniversitetet studerar Margareta Stigsdotter Ekberg frågor kring unga i problem utifrån ett pedagogiskt perspektiv där ”det pedagogiska mötet” utgör ett bärande tema. Fri, 29 Oct 2010 08:58:00 GMT http://lnu.se/1.33652/dom-kallar-oss-varstingar--ny-avhandling-om-ungdomars-moten-med-myndigheter 2010-10-29T08:58:00Z Gå ombord på KBV 003 Amfitrite http://lnu.se/1.33639/ga-ombord-pa-kbv-003-amfitrite På onsdag 3/11 är det dags för ännu en Öppen föreläsning på Sjöfartshögskolan. Denna gång med en möjlighet till studiebesök på Kustbevakningens senaste tillskott KBV 003 Amfitrite. Fri, 29 Oct 2010 06:44:48 GMT http://lnu.se/1.33639/ga-ombord-pa-kbv-003-amfitrite 2010-10-29T06:44:48Z Lnu-alumn fick pris ur kungens hand http://lnu.se/1.33536/lnu-alumn-fick-pris-ur-kungens-hand Jangir Maddadi, designalumn från Linnéuniversitetet, har blivit utsedd till Årets nybyggare och fick ta emot utmärkelsen ur kungens hand. Wed, 27 Oct 2010 07:36:00 GMT http://lnu.se/1.33536/lnu-alumn-fick-pris-ur-kungens-hand 2010-10-27T07:36:00Z Linnéuniversitetet får examensrätt för psykologutbildning http://lnu.se/1.33059/linneuniversitetet-far-examensratt-for-psykologutbildning Linnéuniversitetet får rätt att utbilda och examinera psykologer. Det beslutade Högskoleverket på tisdagen den 19 oktober. Linnéuniversitetets första psykologstudenter antas när utbildningen startar hösten 2011. Tue, 19 Oct 2010 13:54:00 GMT http://lnu.se/1.33059/linneuniversitetet-far-examensratt-for-psykologutbildning 2010-10-19T13:54:00Z Konferens som förändrar http://lnu.se/1.33084/konferens-som-forandrar I dagarna pågår landets första konferens med särskilt fokus på brukarmedverkan i utbildning. Ett hundratal personer träffas för att diskutera brukarmedverkan i utbildning, forskning, innovation och samhällsutveckling genom kunskapsutbyte i kreativa och innovativa former. Tue, 19 Oct 2010 13:51:43 GMT http://lnu.se/1.33084/konferens-som-forandrar 2010-10-19T13:51:43Z Linnéuniversitetet ökar mest igen http://lnu.se/1.33008/linneuniversitetet-okar-mest-igen Linnéuniversitetet fortsätter att öka mest i landet i popularitet hos de som väljer att söka till en utbildning vid en högskola eller universitet. Det stod klart när ansökningstiden till vårens program och kurser gick ut den 15 oktober. Tue, 19 Oct 2010 12:55:00 GMT http://lnu.se/1.33008/linneuniversitetet-okar-mest-igen 2010-10-19T12:55:00Z FOJO satsar på innovationsjournalistik http://lnu.se/1.32367/fojo-satsar-pa-innovationsjournalistik – Innovationer och innovationsprocesser blir allt viktigare inom flera områden i samhället. Därför vill vi lyfta fram de perspektiven och bidra till en bredare ansats inom journalistiken, berättar Katarina Ek, utvecklingsledare vid Medieinstitutet Fojo. Tue, 19 Oct 2010 06:42:00 GMT http://lnu.se/1.32367/fojo-satsar-pa-innovationsjournalistik 2010-10-19T06:42:00Z Lärarstudent vann entreprenörpris http://lnu.se/1.32864/lararstudent-vann-entreprenorpris Patrik Gustafsson, lärarstudent vid Linnéuniversitetet, har tilldelats Entreprenörsregionens pris för bästa examensarbete på tema entreprenörskap, LIFE-priset. Fri, 15 Oct 2010 14:02:37 GMT http://lnu.se/1.32864/lararstudent-vann-entreprenorpris 2010-10-15T14:02:37Z Nya sätt att stoppa utvecklingen av närsynthet presenteras i avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.32832/nya-satt-att-stoppa-utvecklingen-av-narsynthet-presenteras-i-avhandling-fran-linneuniversitetet- Närsynthet kan vara en orsak till synnedsättning, eftersom stor närsynthet kan ge upphov till olika typer av ögonsjukdomar. Andelen närsynta ökar och varierar mellan olika befolkningsgrupper. I vissa delar av Asien är hela 70-80% av befolkningen närsynta och andelen ökar även i västvärlden. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet presenterar Baskar Theagarayan nya resultat i forskningen om närsynthet, avbildningsfel i ögat och ackommodation. Fri, 15 Oct 2010 11:32:51 GMT http://lnu.se/1.32832/nya-satt-att-stoppa-utvecklingen-av-narsynthet-presenteras-i-avhandling-fran-linneuniversitetet- 2010-10-15T11:32:51Z Utmärkelse till Hans Jansson vid China Goes Global http://lnu.se/1.32792/utmarkelse-till-hans-jansson-vid-china-goes-global Thu, 14 Oct 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.32792/utmarkelse-till-hans-jansson-vid-china-goes-global 2010-10-14T22:00:00Z 75 gymnasister studerar matematik på universitetsnivå http://lnu.se/1.32298/75-gymnasister-studerar-matematik-pa-universitetsniva Elever från hela Småland läser kurs i vektorgeometri som ger högskolepoäng. Mon, 11 Oct 2010 13:25:24 GMT http://lnu.se/1.32298/75-gymnasister-studerar-matematik-pa-universitetsniva 2010-10-11T13:25:24Z Bättre kunskap om immaterialrättsliga frågor - Från forskning till affär http://lnu.se/1.32861/battre-kunskap-om-immaterialrattsliga-fragor---fran-forskning-till-affar Thu, 07 Oct 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.32861/battre-kunskap-om-immaterialrattsliga-fragor---fran-forskning-till-affar 2010-10-07T22:00:00Z Åsa och Victor vann 10 000! http://lnu.se/1.32054/asa-och-victor-vann-10-000 GoTech delade ut stipendie till bästa examensarbete... Thu, 07 Oct 2010 12:47:16 GMT http://lnu.se/1.32054/asa-och-victor-vann-10-000 2010-10-07T12:47:16Z Informatikstudent får stipendium från ISACA http://lnu.se/1.31956/informatikstudent-far-stipendium-fran-isaca Bhagyashree Sailwal får 10 000 kr för sitt examensarbete om kunskapshantering. Thu, 07 Oct 2010 12:29:38 GMT http://lnu.se/1.31956/informatikstudent-far-stipendium-fran-isaca 2010-10-07T12:29:38Z Nobelpriset i fysik 2010 http://lnu.se/1.31971/nobelpriset-i-fysik-2010 Årets nobelpris i fysik gick till Andre Geim och Konstantin Novoselov för utvecklingen av det tvådimensionella materialet grafen. För att förstå vad detta handlar om och hur det berör oss, har vi pratat med Pieter Kuiper, lektor i fysik här på Linnéuniversitetet. Thu, 07 Oct 2010 09:55:45 GMT http://lnu.se/1.31971/nobelpriset-i-fysik-2010 2010-10-07T09:55:45Z Det är nu man ska läsa teknik eller naturvetenskap -Teknik är så jävla roligt! http://lnu.se/1.32055/det-ar-nu-man-ska-lasa-teknik-eller-naturvetenskap--teknik-ar-sa-javla-roligt - Mitt teknikintresse kom tidigt, berättar teknikbloggaren och komikern Karin Adelsköld. Jag skruvade sönder min första radio när jag var sex år. Sedan tog det visserligen tio år innan jag skruvade ihop den, men jag gjorde det! Wed, 06 Oct 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.32055/det-ar-nu-man-ska-lasa-teknik-eller-naturvetenskap--teknik-ar-sa-javla-roligt 2010-10-06T22:00:00Z Alumn vann drömjobb i Kina http://lnu.se/1.31940/alumn-vann-dromjobb-i-kina Ali Shakorian, alumn från medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet, har vunnit sitt livs drömjobb. Under en månad få han leva med pandor i Kina. Wed, 06 Oct 2010 08:20:47 GMT http://lnu.se/1.31940/alumn-vann-dromjobb-i-kina 2010-10-06T08:20:47Z Pris till ung forskare http://lnu.se/1.31608/pris-till-ung-forskare Malin Persson, doktorand hos professor Alf Månsson, blev under muskelkonferensen i Italien (med deltagare från hela världen) tilldelad ett av tio "Young ESMR Scientist Support Fellowship" Tue, 05 Oct 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.31608/pris-till-ung-forskare 2010-10-05T22:00:00Z Samverkan ska utveckla vårdens innehåll – nytt avtal mellan Lnu och Landstinget Kronoberg http://lnu.se/1.31685/samverkan-ska-utveckla-vardens-innehall--nytt-avtal-mellan-lnu-och-landstinget-kronoberg En fördjupad samverkan kring grundutbildningar, fortbildning och forskning ska bidra till att stärka vårdens innehåll och den vetenskapliga utvecklingen i regionen. Nya satsningar ska utveckla området hälsoekonomi och en psykologutbildning. Tue, 05 Oct 2010 08:07:52 GMT http://lnu.se/1.31685/samverkan-ska-utveckla-vardens-innehall--nytt-avtal-mellan-lnu-och-landstinget-kronoberg 2010-10-05T08:07:52Z Sveriges bästa samhällsvetenskapliga uppsats http://lnu.se/1.31658/sveriges-basta-samhallsvetenskapliga-uppsats- Statsvetarstudenten Sara Fransson har vunnit fackförbundet Juseks och tidningen Fokus tävling för bästa samhällsvetenskapliga uppsats 2010. Sun, 03 Oct 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.31658/sveriges-basta-samhallsvetenskapliga-uppsats- 2010-10-03T22:00:00Z Metoder för snabbare programanalys presenteras i ny avhandling http://lnu.se/1.31470/metoder-for-snabbare-programanalys-presenteras-i-ny-avhandling I takt med att dagens samhälle förlitar sig mer och mer på IT så växer storleken och komplexiteten på IT-systemen. För att underlätta utveckling och underhåll används olika stödapplikationer, exempelvis för att verifiera att IT-systemen fungerar som planerat eller för att minska de resurser som systemen kräver i form av tid och minne. En viktig komponent i sådana stödapplikationer är programanalys, vilket har en tendens att vara mycket tidskrävande. Speciellt tidskrävande blir det när de system som analyseras är stora och kraven på analysens kvalité är högt ställda. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet presenterar Marcus Edvinsson flera metoder för att minska tidsåtgången för applikationer som använder sig av programanalys med bibehållen resultatkvalitet. Wed, 29 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.31470/metoder-for-snabbare-programanalys-presenteras-i-ny-avhandling 2010-09-29T22:00:00Z Debattartikel för utbildning och forskning i regionalpolitiken http://lnu.se/1.31430/debattartikel-for-utbildning-och-forskning-i-regionalpolitiken Onsdagen den 29 september publicerar regionala företrädare tillsammans med näringsliv och Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang, en artikel på Dagens Industris debattsida. I artikeln argumenterar författarna för att forskningsmedel borde fördelas med syfte att stimulera den regionala tillväxten. Läs hela artikeln här nedan. Tue, 28 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.31430/debattartikel-for-utbildning-och-forskning-i-regionalpolitiken 2010-09-28T22:00:00Z Linnéuniversitetet på Bok- och biblioteksmässan http://lnu.se/1.31232/linneuniversitetet-pa-bok--och-biblioteksmassan- Intresset för Linnéuniversitetet var stort under årets Bok- och biblioteksmässa. Linnéuniversitetet deltog med både monter och programpunkter. Sun, 26 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.31232/linneuniversitetet-pa-bok--och-biblioteksmassan- 2010-09-26T22:00:00Z Virkets kvalitet och egenskaper diskuteras på Framtidens trähusfabrik http://lnu.se/1.30804/virkets-kvalitet-och-egenskaper-diskuteras-pa-framtidens-trahusfabrik- Onsdagen den 22 september möts forskare och företrädare från trähusbranschen samt träleverantörer på årets andra seminarium i serien Framtidens trähusfabrik. Dagen arrangeras av Linnéuniversitetet i Växjö och temat är Virkets materialkvalitet och egenskaper. Fri, 24 Sep 2010 12:02:59 GMT http://lnu.se/1.30804/virkets-kvalitet-och-egenskaper-diskuteras-pa-framtidens-trahusfabrik- 2010-09-24T12:02:59Z Ny bok av Dominique Anxo: The Welfare State and Life Transitions http://lnu.se/1.31057/ny-bok-av-dominique-anxo-the-welfare-state-and-life-transitions Dominique Anxo, professor i nationalekonomi och ledare för forskningsgruppen CAFO har tillsammans med Gerhard Bosch ifrån University of Duisburg-Essen i Tyskland och Jill Ruberyfrån the University of Manchester i Storbrittannien skrivit boken The Welfare State and Life Transitions - A European Perspective Fri, 24 Sep 2010 12:01:10 GMT http://lnu.se/1.31057/ny-bok-av-dominique-anxo-the-welfare-state-and-life-transitions 2010-09-24T12:01:10Z Forskare möter skolelever http://lnu.se/1.31182/forskare-moter-skolelever Idag har fler än 40 skolklasser runt om i Småland fått besök av en forskare från Linnéuniversitetet. Det har pratats om atomer, Pocahontas, blod, cyklar, krig, gamla träd, marsfärder och mycket, mycket mer. Thu, 23 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.31182/forskare-moter-skolelever 2010-09-23T22:00:00Z Få svar på paneldiskussion om svensk sjöfarts framtid http://lnu.se/1.30359/fa-svar-pa-paneldiskussion-om-svensk-sjofarts-framtid Det var en välfylld Kalmarsalen som mötte deltagarna i paneldiskussionen om svensk sjöfarts framtid på torsdagskvällen. I panelen fanns bland andra generaldirektörerna från både Transportstyrelsen och Sjöfartsverket i sällskap med VD:n för Sveriges Redareförening och högt uppsatta representanter från sjöfacken Mon, 20 Sep 2010 08:33:22 GMT http://lnu.se/1.30359/fa-svar-pa-paneldiskussion-om-svensk-sjofarts-framtid 2010-09-20T08:33:22Z Ny satsning på forskning om diskriminering http://lnu.se/1.30571/ny-satsning-pa-forskning-om-diskriminering Mats Hammarstedt och Ali Ahmed, professor respektive docent i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, har fått 1.5 miljoner kronor från Brottsoffermyndigheten. Tue, 14 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.30571/ny-satsning-pa-forskning-om-diskriminering 2010-09-14T22:00:00Z Nu är portarna till hus J öppnade http://lnu.se/1.30344/nu-ar-portarna-till-hus-j-oppnade Invigningen av hus J i Växjö startade med tal från Linnéuniversitetets rektor Stephen Hwang, Videums styrelseordförande Kristina Knöös-Franzén och professor Joep Perk. Fri, 10 Sep 2010 13:11:45 GMT http://lnu.se/1.30344/nu-ar-portarna-till-hus-j-oppnade 2010-09-10T13:11:45Z Öppet seminarium om samordning och fördelning av BONUS anslag http://lnu.se/1.29686/oppet-seminarium-om-samordning-och-fordelning-av-bonus-anslag Lena Ek, en av Sveriges Europaparlamentariker, kommer till Kalmar och diskutera "samordning och fördelning av Östersjöns pengar" d.v.s. nya BONUS anslag. Thu, 09 Sep 2010 07:05:38 GMT http://lnu.se/1.29686/oppet-seminarium-om-samordning-och-fordelning-av-bonus-anslag 2010-09-09T07:05:38Z Katalogen med program och kurser för våren 2011 är här http://lnu.se/1.30198/katalogen-med-program-och-kurser-for-varen-2011-ar-har Är det dags att bredda eller fördjupa din kompetens? Eller kanske helt byta karriär? Nu har du chansen. Den rykande färska katalogen med alla kurser och program som startar vid Linnéuniversitetet våren 2011 är här. Wed, 08 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.30198/katalogen-med-program-och-kurser-for-varen-2011-ar-har 2010-09-08T22:00:00Z Linnéuniversitetet skriver avtal med Nanjing, Kina http://lnu.se/1.30200/linneuniversitetet-skriver-avtal-med-nanjing-kina Linnéuniversitetet har nu skrivit avtal med Nanjing University of Science and Technology i Kina. Wed, 08 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.30200/linneuniversitetet-skriver-avtal-med-nanjing-kina 2010-09-08T22:00:00Z Virusfader återskapad http://lnu.se/1.30192/virusfader-aterskapad Virologerna på Linneuniversitetet har, kanske som den första forskargruppen i världen, lyckats återskapa en levande modell av virusens urfader. De har också kunnat visa att det räcker med en enda mutation i viruset för att göra det aggressivt. Wed, 08 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.30192/virusfader-aterskapad 2010-09-08T22:00:00Z Bästa examensarbetet http://lnu.se/1.29692/basta-examensarbetet inom området Driftsäkerhet & Underhåll samt Livscykelekonomi är tävlingen nu avgjord - Karolina vann! Tue, 07 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.29692/basta-examensarbetet 2010-09-07T22:00:00Z Ska Sverige ha en fortsatt stark sjöfart? http://lnu.se/1.30068/ska-sverige-ha-en-fortsatt-stark-sjofart Svensk sjöfart står inför stora utmaningar där vägvalet i stor utsträckning kommer att påverka Sveriges möjligheter till att fortsätta vara en sjöfartsnation av rang. Välkommen till en paneldiskussion om fokus på svensk sjöfarts framtid och möjligheter. Tue, 07 Sep 2010 12:22:35 GMT http://lnu.se/1.30068/ska-sverige-ha-en-fortsatt-stark-sjofart 2010-09-07T12:22:35Z Statssekreterare besöker Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.30104/statssekreterare-besoker-linneuniversitetet Idag gästades Linnéuniversitetet i av statssekreterare Peter Honeth från Utbildningsdepartementet. Med på besöket i Växjö var också Eino Örnfeldt, chef för Universitets- och högskoleenheten på samma departement. Mon, 06 Sep 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.30104/statssekreterare-besoker-linneuniversitetet 2010-09-06T22:00:00Z Författarutbildning på Astrid Lindgrens Näs http://lnu.se/1.29982/forfattarutbildning-pa-astrid-lindgrens-nas I fredags började Linnéuniversitetets nya kurs ”Att skriva barnlitteratur” på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. 30-talet studenter kommer under hösten att utbilda sig i att skriva barnböcker. Mon, 06 Sep 2010 07:26:09 GMT http://lnu.se/1.29982/forfattarutbildning-pa-astrid-lindgrens-nas 2010-09-06T07:26:09Z Student i medieteknik vinner speldesigntävling http://lnu.se/1.29786/student-i-medieteknik-vinner-speldesigntavling Jacob Carlbring Alm får 1 000 Euro samt träff med G2 Boss Medias spelutvecklingsteam. Thu, 02 Sep 2010 09:33:19 GMT http://lnu.se/1.29786/student-i-medieteknik-vinner-speldesigntavling 2010-09-02T09:33:19Z Medie- och journalistutbildningen vid Linnéuniversitetet stärks med ny professur http://lnu.se/1.29985/medie--och-journalistutbildningen-vid-linneuniversitetet-starks-med-ny-professur Stiftelsen Barometern har beslutat att finansiera en ordinarie professur i medie- och kommunikationsvetenskap med särskild inriktning mot journalistik vid Linnéuniversitetet. Mon, 30 Aug 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.29985/medie--och-journalistutbildningen-vid-linneuniversitetet-starks-med-ny-professur 2010-08-30T22:00:00Z Linnaeus Eco-Tech’10, 22 – 24 november i Kalmar http://lnu.se/1.29606/linnaeus-eco-tech10--22--24-november-i-kalmar Internationell konferens om naturvetenskap, teknik för avfall och avloppsrening, sanering, utsläpp som påverkar klimat och ger miljömässiga och ekonomiska effekter. Mon, 30 Aug 2010 11:52:20 GMT http://lnu.se/1.29606/linnaeus-eco-tech10--22--24-november-i-kalmar 2010-08-30T11:52:20Z DFM-student nominerad till BEST-stipendiet http://lnu.se/1.29412/dfm-student-nominerad-till-best-stipendiet Johan Eriksson, student i informationslogistik, är med i finalomgången för Juseks stipendium. Mon, 30 Aug 2010 10:04:49 GMT http://lnu.se/1.29412/dfm-student-nominerad-till-best-stipendiet 2010-08-30T10:04:49Z Ny debattbok – av Linnéuniversitetets Per Bauhn och Dilsa Demirbag-Sten http://lnu.se/1.29616/ny-debattbok--av-linneuniversitetets-per-bauhn-och-dilsa-demirbag-sten Idag presenterade Per Bauhn, professor i praktisk filosofi och författaren och debattören Dilsa Demirbag-Sten sin gemensamma debattbok ”Till frihetens försvar - En kritik av den normativa multikulturalismen Sun, 29 Aug 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.29616/ny-debattbok--av-linneuniversitetets-per-bauhn-och-dilsa-demirbag-sten 2010-08-29T22:00:00Z Tårtkalas när nya studenter välkomnades http://lnu.se/1.29346/tartkalas-nar-nya-studenter-valkomnades Musik, tal och massor av tårtor bjöds det på när Linnéuniversitetets nya studenter välkomnades till Kalmar och Växjö. Fri, 27 Aug 2010 13:22:51 GMT http://lnu.se/1.29346/tartkalas-nar-nya-studenter-valkomnades 2010-08-27T13:22:51Z Magnus Söderström - Årets personalvetare http://lnu.se/1.29414/magnus-soderstrom---arets-personalvetare Magnus Söderström, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet och rektor emeritus vid Växjö universitet, har fått pris som årets personalvetare. Thu, 26 Aug 2010 08:51:59 GMT http://lnu.se/1.29414/magnus-soderstrom---arets-personalvetare 2010-08-26T08:51:59Z Fullspäckat schema väntar nya studenter http://lnu.se/1.29058/fullspackat-schema-vantar-nya-studenter Nu närmar sig terminstart och Linnéstudenterna står i startgroparna att välkomna alla nya studenter med flertalet aktiviteter. Wed, 25 Aug 2010 06:43:14 GMT http://lnu.se/1.29058/fullspackat-schema-vantar-nya-studenter 2010-08-25T06:43:14Z Studentvälkomnande 25 augusti http://lnu.se/1.28576/studentvalkomnande-25-augusti Alla studenter hälsas välkomna till Linnéuniversitetet av rektor och studentkårsordförande den 25 augusti. Musik och tårtkalas för alla! Wed, 25 Aug 2010 06:40:33 GMT http://lnu.se/1.28576/studentvalkomnande-25-augusti 2010-08-25T06:40:33Z Framtidens lärande diskuteras på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.29257/framtidens-larande-diskuteras-pa-linneuniversitetet Har du tänkt på hur lärarnas roll har förändrats i och med den nya digitala kulturen? Hur kan framtida lärare bäst förberedas på de nya krav som uppkommit i och med de senaste framstegen i mobil kommunikation? Hur kan dataspel användas i undervisningen? Tue, 24 Aug 2010 08:45:33 GMT http://lnu.se/1.29257/framtidens-larande-diskuteras-pa-linneuniversitetet 2010-08-24T08:45:33Z Personalvetardagarna i Växjö http://lnu.se/1.29247/personalvetardagarna-i-vaxjo- Nu är det dags för Personalvetardagarna i Växjö, i år med temat "Kunskap är avgörande för organisationens framgång". Det är nionde gången som detta arrangemang hålls och arrangörerna menar att personalfrågorna är viktigare än någonsin för trygga och utvecklande organisationer. Tue, 24 Aug 2010 07:02:30 GMT http://lnu.se/1.29247/personalvetardagarna-i-vaxjo- 2010-08-24T07:02:30Z Ändrade öppettider på Universitetsbiblioteket i Kalmar http://lnu.se/1.28827/andrade-oppettider-pa-universitetsbiblioteket-i-kalmar Från och med vecka 33 gäller nya öppettider på UB, Kalmar. Dessa tider gäller fram till den 30 augusti. Tue, 17 Aug 2010 07:09:08 GMT http://lnu.se/1.28827/andrade-oppettider-pa-universitetsbiblioteket-i-kalmar 2010-08-17T07:09:08Z Högskoleprovet hösten 2010 http://lnu.se/1.28811/hogskoleprovet-hosten-2010 Den 16 augusti öppnar anmälan till högskoleprovet. Sista anmälningsdag är den 15 september. I höst skrivs provet den 23 oktober. Mon, 16 Aug 2010 08:33:20 GMT http://lnu.se/1.28811/hogskoleprovet-hosten-2010 2010-08-16T08:33:20Z Utbildningsinformation i folkvimlet http://lnu.se/1.28488/utbildningsinformation-i-folkvimlet Under fredagen och lördagen denna vecka finns Linnéuniversitetet på plats i folkvimlet under Karl-Oskardagarna i Växjö samt på Stadsfesten i Kalmar. Thu, 05 Aug 2010 09:15:14 GMT http://lnu.se/1.28488/utbildningsinformation-i-folkvimlet 2010-08-05T09:15:14Z Stora och långbenta skärgårdssorkar - bevis för snabb evolution http://lnu.se/1.28484/stora-och-langbenta-skargardssorkar---bevis-for-snabb-evolution Enligt evolutionsteorin gynnar det naturliga urvalet sådana drag som främjar populationers spridning till nya områden. Professor Anders Forsman vid Linnéuniversitetet rapporterar nu, tillsammans med svenska och finska kolleger, om en snabb evolution av egenskaper som främjar utbredningen av populationer i den yttre skärgården. Resultaten publiceras denna vecka i tidskriften Proceedings of the Royal Society B. Thu, 05 Aug 2010 08:15:24 GMT http://lnu.se/1.28484/stora-och-langbenta-skargardssorkar---bevis-for-snabb-evolution 2010-08-05T08:15:24Z Linnéuniversitetet låter festivalbesökare hälsa hem http://lnu.se/1.28467/linneuniversitetet-later-festivalbesokare-halsa-hem Poporkestrar, langos, glitter, gegga och ett tält där festivalbesökare kan skicka en gratishälsning hem. Fri, 30 Jul 2010 13:01:55 GMT http://lnu.se/1.28467/linneuniversitetet-later-festivalbesokare-halsa-hem 2010-07-30T13:01:55Z Många möten på Sommaröppet http://lnu.se/1.28382/manga-moten-pa-sommaroppet Det var många blivande studenter som kom till campus i Växjö för att se lokalerna, träffa lärare och kanske gå en guidad tur på campus när Linnéuniversitetet höll Sommaröppet i Växjö på fredagen. Fri, 23 Jul 2010 10:15:33 GMT http://lnu.se/1.28382/manga-moten-pa-sommaroppet 2010-07-23T10:15:33Z Känslor av hopplöshet ökar risken för demens http://lnu.se/1.28287/kanslor-av-hopploshet-okar-risken-for-demens Att bära på känslor av hopplöshet och ensamhet påverkar långsiktigt risken att drabbas av Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar. Det visar nya resultat av en undersökning som Krister Håkansson, forskare i psykologi vid Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet, har genomfört tillsammans med en svensk-finsk forskargrupp. Resultaten presenteras på världens största konferens om Alzheimers sjukdom, International Conference on Alzheimer’s Disease (ICAD) som just nu genomförs i Honolulu, Hawaii, USA. Tue, 13 Jul 2010 09:02:39 GMT http://lnu.se/1.28287/kanslor-av-hopploshet-okar-risken-for-demens 2010-07-13T09:02:39Z Lnu:s andra seminarium i Almedalen blev också en succé http://lnu.se/1.27916/lnus-andra-seminarium-i-almedalen-blev-ocksa-en-succe Ett seminarium med titeln ”För fet för jobbet!” – från fetma hos skolbarn till diskriminering av feta på arbetsmarknaden har idag hållits i Almedalen. Professor Dan-Olof Rooth och docent Anders Raustorp föreläste för ett fullsatt och mycket intresserat auditorium. Sun, 04 Jul 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27916/lnus-andra-seminarium-i-almedalen-blev-ocksa-en-succe 2010-07-04T22:00:00Z Lnu:s första seminarium under Almedalsveckan drog fullt hus http://lnu.se/1.27873/lnus-forsta-seminarium-under-almedalsveckan-drog-fullt-hus Idag, på morgonen, höll Linnéuniversitetet sitt första seminarium i Almedalen. Under titeln ”Du vet väl hur invandrare är!” – Diskriminerande attityder i Europa, Sverige och Landskrona talade professor Dan-Olof Rooth och fil. dr Anne Harju för en fullsatt sal. Sun, 04 Jul 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27873/lnus-forsta-seminarium-under-almedalsveckan-drog-fullt-hus 2010-07-04T22:00:00Z Looking closer - Sommarutställning 2010 http://lnu.se/1.27937/looking-closer---sommarutstallning-2010 Samtliga program inom institutionen för design vid Linnéuniversitetet ställer i sommar ut sina examensarbeten på Designarkivet i Pukeberg, Nybro. Sun, 04 Jul 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27937/looking-closer---sommarutstallning-2010 2010-07-04T22:00:00Z Lars Haikola ny universitetskansler http://lnu.se/1.27502/lars-haikola-ny-universitetskansler Regeringen har idag utsett Lars Haikola till universitetskansler och chef för Högskoleverket. Lars Haikola var tidigare ordförande för organisationskommittén som genomförde bildandet av Linnéuniversitetet. Wed, 30 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27502/lars-haikola-ny-universitetskansler 2010-06-30T22:00:00Z Idag invigs vårt nya Brysselkontor http://lnu.se/1.27139/idag-invigs-vart-nya-brysselkontor Onsdagen den 30 juni invigs Sydsveriges Europakontor Småland-Blekinge, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Blekinge Tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och regionförbunden i södra Småland, Kalmar, Jönköping och Blekinge. Tue, 29 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27139/idag-invigs-vart-nya-brysselkontor 2010-06-29T22:00:00Z Nedläggning av Hultsfredsfestivalen påverkar inte program http://lnu.se/1.27329/nedlaggning-av-hultsfredsfestivalen-paverkar-inte-program Den 29 Juni kom beskedet att årets Hultsfredsfestival ställs in. Linnéuniversitetet har en viss verksamhet i Hultsfred i form av utbildningen Music & Event Management. Enligt de ansvariga kommer inte programmet att påverkas av denna utveckling. Tue, 29 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27329/nedlaggning-av-hultsfredsfestivalen-paverkar-inte-program 2010-06-29T22:00:00Z Vindkraftens påverkan på människors intressen http://lnu.se/1.27027/vindkraftens-paverkan-pa-manniskors-intressen- Linnéuniversitetet har fått 3 miljoner kronor från Energimyndigheten till ett projekt med namnet "Vindkraftens påverkan på människors intressen". Projektet ingår i forskningsprogrammet Vindval och är ett samarbete mellan Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Mon, 28 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27027/vindkraftens-paverkan-pa-manniskors-intressen- 2010-06-28T22:00:00Z Ali Ahmed får sitt Pro Futura-diplom http://lnu.se/1.27012/ali-ahmed-far-sitt-pro-futura-diplom Ali Ahmed, docent i Nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO) valdes i december ut till det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia. Vid en ceremoni i början av sommaren mottog han sitt diplom. Mon, 28 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27012/ali-ahmed-far-sitt-pro-futura-diplom 2010-06-28T22:00:00Z Nytt samarbetsprojekt inom ögonsjukvård http://lnu.se/1.26953/nytt-samarbetsprojekt-inom-ogonsjukvard Ögonkliniken, Länsjukhuset i Kalmar och Institutionen för naturvetenskap vid Linnéuniversitetet ska utveckla en metod för att enkelt avgöra patienters behandlingsnivå-behov. Mon, 28 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.26953/nytt-samarbetsprojekt-inom-ogonsjukvard 2010-06-28T22:00:00Z Stimulerar användande av digitala lärresurser http://lnu.se/1.27034/stimulerar-anvandande-av-digitala-larresurser Linnéuniversitetet leder ett nationellt projekt, OER – en resurs för lärande, som är finansierat av Kungliga Biblioteket. Projektets syfte är att sprida information om öppna digitala lärresurser (OER) och stimulera användningen bland lärare. Mon, 28 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.27034/stimulerar-anvandande-av-digitala-larresurser 2010-06-28T22:00:00Z Linnéuniversitetet fortsätter arbetet med att utveckla civilingenjörsprogram http://lnu.se/1.26426/linneuniversitetet-fortsatter-arbetet-med-att-utveckla-civilingenjorsprogram Linnéuniversitetet arbetar vidare med att få rätten att examinera civilingenjörer. Ett första steg är att rekrytera lärare med den kompetens som krävs för att undervisa vid de längre ingenjörsutbildningarna. Mon, 21 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.26426/linneuniversitetet-fortsatter-arbetet-med-att-utveckla-civilingenjorsprogram 2010-06-21T22:00:00Z Linnéuniversitetet utbildar militärpoliser http://lnu.se/1.26245/linneuniversitetet-utbildar-militarpoliser Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö kommer under höstterminen att stödja Försvarsmakten med en anpassad polisutbildning för militärpoliser. Sun, 20 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.26245/linneuniversitetet-utbildar-militarpoliser 2010-06-20T22:00:00Z Världsberömda forskare konfererade på Lnu http://lnu.se/1.26254/varldsberomda-forskare-konfererade-pa-lnu Linnéuniversitetet har stått värd för en konferens om grunden till kvantmekaniken och kvantinformationsteori, ”Advances in Quantum Theory”. Sun, 20 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.26254/varldsberomda-forskare-konfererade-pa-lnu 2010-06-20T22:00:00Z Makar emellan – ny avhandling om mäns våld mot hustrur i ett historiskt perspektiv http://lnu.se/1.25577/makar-emellan--ny-avhandling-om-mans-vald-mot-hustrur-i-ett-historiskt-perspektiv I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker historikern Marie Eriksson hur mäns våld mot hustrur uppmärksammades under 1800-talet, samt de tidsbundna normer och föreställningar som formade människors förståelse och hantering av problemet då. Det övergripande syftet med avhandlingen är att undersöka hur kulturella föreställningar om kön, klass, våld och makt (-relationer) skapades och uttrycktes under perioden 1810–1880. Thu, 10 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.25577/makar-emellan--ny-avhandling-om-mans-vald-mot-hustrur-i-ett-historiskt-perspektiv 2010-06-10T22:00:00Z Folkhemmet på is – ny avhandling om ishockeyns betydelse i Sverige http://lnu.se/1.25354/folkhemmet-pa-is--ny-avhandling-om-ishockeyns-betydelse-i-sverige- Tre Kronor har kallats ”Sveriges mest folkkära landslag”. Under ett antal år framstod det svenska herrlandslaget i ishockey som landets största publikmagnet över huvud taget. Beräkningar av tittarsiffror från VM på hemmaplan 1970 säger att Sveriges matcher då sågs av över två tredjedelar av landets vuxna befolkning med en topp på hela 82 procent vid Tre Kronors dust mot Sovjet i turneringens finalomgång. Detta innebar en rekordnotering för alla typer av TV-evenemang som stod sig en bit in på 1980-talet. Sverige stannade, ishockeysporten seglade i medvind. Tue, 08 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.25354/folkhemmet-pa-is--ny-avhandling-om-ishockeyns-betydelse-i-sverige- 2010-06-08T22:00:00Z 1,5 miljoner kronor till Elin Thunman http://lnu.se/1.25444/15-miljoner-kronor-till-elin-thunman Elin Thunman vid Linnéuniversitetet har fått 1 500 000 kronor för att studera kvinnors stressrelaterade ohälsa. Projektets titel är Självförverkligandets janusansikte: Förklaring och förebyggande av kvinnors arbetsrelaterade psykiska ohälsa Tue, 08 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.25444/15-miljoner-kronor-till-elin-thunman 2010-06-08T22:00:00Z Maria Hedlin har fått över 800 000 kronor i projektbidrag http://lnu.se/1.25448/maria-hedlin-har-fatt-over-800-000-kronor-i-projektbidrag Maria Hedlin, fil. dr i pedagogik vid Linnéuniversitetet, har fått 835 650 kronor från Delegationen för jämställdhet i högskolan. Pengarna är avsedda för projektet Lärarutbildningen utmanar genus. Tue, 08 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.25448/maria-hedlin-har-fatt-over-800-000-kronor-i-projektbidrag 2010-06-08T22:00:00Z Ulrika Ringeborn belönas med författarpris http://lnu.se/1.25218/ulrika-ringeborn-belonas-med-forfattarpris Linnéuniversitetets Kulturråd har delat ut sitt författarpris till Ulrika Ringeborn, student vid kursen Kreativt skrivande, för diktsamlingen Gentryck. Sun, 06 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.25218/ulrika-ringeborn-belonas-med-forfattarpris 2010-06-06T22:00:00Z Professor vid Linnéuniversitetet har designat bröllopspresenten http://lnu.se/1.25217/professor-vid-linneuniversitetet-har-designat-brollopspresenten Erika Lagerbielke, professor i design vid Linnéuniversitetet, är formgivaren bakom svenska folkets bröllopsgåva till kronprinsessan Viktoria och Daniel Westling. Sun, 06 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.25217/professor-vid-linneuniversitetet-har-designat-brollopspresenten 2010-06-06T22:00:00Z Ta en närmare titt på årets examensarbeten http://lnu.se/1.24883/ta-en-narmare-titt-pa-arets-examensarbeten På lördag den 5 juni är det vernissage för institutionen för designs sommarutställning. Det är examensarbetena för årets avgångsstudenter och projektarbeten från studenter på masterprogrammet som visas på Designarkivet i Pukeberg. Tue, 01 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24883/ta-en-narmare-titt-pa-arets-examensarbeten 2010-06-01T22:00:00Z Nytt nätverk för forskning om infektionssjukdomar http://lnu.se/1.24803/nytt-natverk-for-forskning-om-infektionssjukdomar Nya infektionssjukdomar och gamla infektionssjukdomar som återuppstår är ett växande problem i samhället. Nu går forskare inom medicin, veterinärmedicin och ekologi samman i ett nytt nätverk med syftet att tillsammans försöka förstå dynamiken bakom dessa sjukdomar. Bakom satsningen, som lanseras idag, står Uppsala universitet, Linnéuniversitetet, Sveriges lantbruksuniversitet, och Statens veterinärmedicinska anstalt. Tue, 01 Jun 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24803/nytt-natverk-for-forskning-om-infektionssjukdomar 2010-06-01T22:00:00Z 1,950 000 från Crafoordska stiftelsen! http://lnu.se/1.24758/1950-000-fran-crafoordska-stiftelsen Flera forskare vid Institutionen för naturvetenskap får dela på 1 950 000 kr. Pengarna skall användas i olika forskningsprojekt. Mest går till Jarone Pinhassi som får ett tillskott på 1,3 miljoner till sin forskning. Mon, 31 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24758/1950-000-fran-crafoordska-stiftelsen 2010-05-31T22:00:00Z Ny rapport från Surveyinstitutet: Blockpolitik ger mindre plats för ytterlighetspartier http://lnu.se/1.24638/ny-rapport-fran-surveyinstitutet-blockpolitik-ger-mindre-plats-for-ytterlighetspartier Svenska folket identifierar sig hellre som anhängare av ett politiskt block än av ett politiskt parti. Blockpolitikens belackare utgår ofta ifrån att väljarna inte tycker om blockpolitik och inte vill ha denna typ av politisk konflikt. Survayinstitutets nya forskningsrapport visar att så inte är fallet. Mon, 31 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24638/ny-rapport-fran-surveyinstitutet-blockpolitik-ger-mindre-plats-for-ytterlighetspartier 2010-05-31T22:00:00Z Över en miljon kronor till forskare http://lnu.se/1.24767/over-en-miljon-kronor-till-forskare 275 000 kronor till för att köpa in utrustning för avancerade sensorstudier från Crafoordska stiftelsen och 800 000 kronor för ett samarbetsprojekt med ett danskt bolag. Mon, 31 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24767/over-en-miljon-kronor-till-forskare 2010-05-31T22:00:00Z Dan-Olof Rooth får 1 000 000 kr http://lnu.se/1.24726/dan-olof-rooth-far-1-000-000-kr- Dan-Olof Rooth, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, har fått 1 000 000 kronor i forskningsbidrag av Crafoordska stiftelsen. Mon, 31 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24726/dan-olof-rooth-far-1-000-000-kr- 2010-05-31T22:00:00Z Analysen av Växjös sjöar fortsätter http://lnu.se/1.24628/analysen-av-vaxjos-sjoar-fortsatter Nu fortsätter projektet LETS GO med att elever från skolan Teleborg centrum analyserar vattnet i Trummen. Tisdagen den 1 juni är det dags för nya elever att ge sig ut med handdatorer, sensorer och mobiler för att se hur det står till med vattenkvaliteten i sjöarna runt Växjö. Sun, 30 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24628/analysen-av-vaxjos-sjoar-fortsatter 2010-05-30T22:00:00Z Allt ljus på nya professorer, hedersdoktorer och doktorer http://lnu.se/1.24511/allt-ljus-pa-nya-professorer-hedersdoktorer-och-doktorer- Lördagen den 29 maj firade Linnéuniversitetet sin första akademiska högtid i KalmarSalen i Kalmar. Två nya hedersdoktorer samt sju nya professorer installerades och 23 nya doktorer promoverades. Fri, 28 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24511/allt-ljus-pa-nya-professorer-hedersdoktorer-och-doktorer- 2010-05-28T22:00:00Z Akademisk högtid 2010 http://lnu.se/1.24437/akademisk-hogtid-2010 Den akademiska högtiden är en årligen återkommande ceremoni när de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Linnéuniversitetets första Akademisk högtid firas detta år i Kalmar. Ceremonin hålls i KalmarSalen och är öppen för allmänheten, alla intresserade är välkomna att ta del av högtidligheterna. Thu, 27 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24437/akademisk-hogtid-2010 2010-05-27T22:00:00Z Vidareutbilda dig till psykiatrisjuksköterska! http://lnu.se/1.24247/vidareutbilda-dig-till-psykiatrisjukskoterska Wed, 26 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24247/vidareutbilda-dig-till-psykiatrisjukskoterska 2010-05-26T22:00:00Z Framtida klimatförändringar kan hota bäckars ekosystem - ny avhandling http://lnu.se/1.24134/framtida-klimatforandringar-kan-hota-backars-ekosystem---ny-avhandling Nedfallande löv i bäckar är en viktig näringskälla för små djur, så kallade fragmenterare, som finfördelar löv och annat dött organiskt material. Andelen nedfallande material är större i bäckar som är omgivna av träd. Karolina Leberfinger har undersökt detta organiska materials betydelse för ekosystemen i öppna temporära bäckar som rinner genom Stora Alvaret på Öland. Resultaten visar att en avgörande betydelse för ekosystemen är hur lång period bäcken är torrlagd. Wed, 26 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24134/framtida-klimatforandringar-kan-hota-backars-ekosystem---ny-avhandling 2010-05-26T22:00:00Z Två miljoner till forskning om företags internationella konkurrenskraft http://lnu.se/1.24383/tva-miljoner-till-forskning-om-foretags-internationella-konkurrenskraft Professor Hans Jansson, Mikael Hilmersson och Susanne Sandberg vid Baltic Business Research Center, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet har tilldelats medel för fortsatt forskning om mindre och medelstora svenska företags etableringar på tillväxtmarknader av Handelsbankens forskningsstiftelse. Wed, 26 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24383/tva-miljoner-till-forskning-om-foretags-internationella-konkurrenskraft 2010-05-26T22:00:00Z Stipendium på 1.3 miljoner till Magnus Carlsson vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.24388/stipendium-pa-13-miljoner-till-magnus-carlsson-vid-linneuniversitetet Magnus Carlsson, lektor vid Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, har tilldelats ett prestigefyllt Wallanderstipendium på 1 365 000 kr som ger full forskningsfinansiering för innehavaren i tre år. Stipendiet har erhållits i konkurrens med de mest framstående avhandlingar som under året lagts fram inom de ekonomiska disciplinerna. Wed, 26 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.24388/stipendium-pa-13-miljoner-till-magnus-carlsson-vid-linneuniversitetet 2010-05-26T22:00:00Z Miljöministern besöker Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.23781/miljoministern-besoker-linneuniversitetet På torsdag den 27 maj besöker miljöministern Andreas Carlgren Linnéuniversitetet. Sun, 23 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23781/miljoministern-besoker-linneuniversitetet 2010-05-23T22:00:00Z Korta vägen ska hjälpa utländska akademiker http://lnu.se/1.23890/korta-vagen-ska-hjalpa-utlandska-akademiker Arbetsförmedlingen har upphandlat en kurs som kallas för Korta vägen och som planeras att ges vid Linnéuniversitetet med start i höst. Sun, 23 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23890/korta-vagen-ska-hjalpa-utlandska-akademiker 2010-05-23T22:00:00Z Viktiga strategival för utländska dotterbolag http://lnu.se/1.23725/viktiga-strategival-for-utlandska-dotterbolag- Professor Anders Pehrsson vid Linnéuniversitetet har studerat hur strategin för utländska dotterbolag påverkar deras ekonomiska resultat. Hans forskning förbättrar kunskapen om de strategifaktorer som driver ekonomiska resultat för utländska dotterbolag i internationella koncerner. Thu, 20 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23725/viktiga-strategival-for-utlandska-dotterbolag- 2010-05-20T22:00:00Z Giftalgers framgång kan bero på stulna kloroplaster http://lnu.se/1.23609/giftalgers-framgang-kan-bero-pa-stulna-kloroplaster- Alger av släktet Dinophysis, mest kända för att bilda giftiga algblomningar, kan stjäla kloroplaster från andra organismer. Dessa resultat presenterar Susanna Minnhagen i sin avhandling Kleptoplasty in Dinophysis spp. – Ecological role and evolutionary implications. Wed, 19 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23609/giftalgers-framgang-kan-bero-pa-stulna-kloroplaster- 2010-05-19T22:00:00Z Workshop om hur matematik kan tillämpas på finansmarknaden http://lnu.se/1.23484/workshop-om-hur-matematik-kan-tillampas-pa-finansmarknaden Matematikämnet arrangerar en workshop den 20-21 maj med titeln Stochastic Analysis and Applications. Tue, 18 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23484/workshop-om-hur-matematik-kan-tillampas-pa-finansmarknaden 2010-05-18T22:00:00Z Framtidens trähusfabrik rullar vidare http://lnu.se/1.23529/framtidens-trahusfabrik-rullar-vidare Seminarieserien Framtidens trähusfabrik ett initiativ riktat mot trähusbranschen. Målet är att låta forskare och företrädare från trähusbranschen mötas och diskutera de förändringar som branschen står inför. Under 2010 kommer tre seminarier att ges i maj, september och november månad på Linnéuniversitetet i Växjö. Tue, 18 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23529/framtidens-trahusfabrik-rullar-vidare 2010-05-18T22:00:00Z Ett steg på väg mot säkrare analyser av växelverkan mellan molekyler med svaga bindningar http://lnu.se/1.23444/ett-steg-pa-vag-mot-sakrare-analyser-av-vaxelverkan-mellan-molekyler-med-svaga-bindningar För att man tidigt ska kunna diagnostisera sjukdomar som exempelvis cancer och immunrelaterade sjukdomar behöver såväl nya som befintliga metoder utvecklas. Reine Johansson har tagit ett steg på väg mot en sådan vidare utveckling av analyser av växelverkan mellan svagt bindande molekyler. Tue, 18 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23444/ett-steg-pa-vag-mot-sakrare-analyser-av-vaxelverkan-mellan-molekyler-med-svaga-bindningar 2010-05-18T22:00:00Z Exportinvolvering och resultat bland små och medelstora möbelproducenter http://lnu.se/1.23452/exportinvolvering-och-resultat-bland-sma-och-medelstora-mobelproducenter Mer än 99 procent av Sveriges möbelproducenter har färre än 250 anställda och kan därför klassas som små och medelstora företag. Traditionellt har dessa företag i stor utsträckning varit beroende av den svenska hemmamarknaden, en marknad med kraftigt begränsat kundunderlag och hård konkurrens från både inhemska och internationella konkurrenter. Det finns dock en tydlig trend som visar att många små och medelstora företag, likaväl som stora företag, ökar sitt internationella engagemang. Trots detta är mycket av dagens forskning inom internationell strategi främst fokuserad på de större företagen. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet förklarar Åsa Devine exportinvolvering och resultat bland Sveriges små och medelstora möbelproducenter. Tue, 18 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23452/exportinvolvering-och-resultat-bland-sma-och-medelstora-mobelproducenter 2010-05-18T22:00:00Z Änder och influensa – forskning som slår i taket http://lnu.se/1.23251/ander-och-influensa--forskning-som-slar-i-taket En artikel om effekterna av influensavirus på vilda gräsänders hälsa har utsetts som en av de mest citerade uppsatserna 2009 i den aktade tidskriften Proceedings B. Sun, 16 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23251/ander-och-influensa--forskning-som-slar-i-taket 2010-05-16T22:00:00Z Att tyda oskrivna regler – patienter, närstående och sjuksköterskor i palliativ cancervård http://lnu.se/1.23273/att-tyda-oskrivna-regler--patienter-narstaende-och-sjukskoterskor-i-palliativ-cancervard Tidig diagnostisering och snabb utveckling av nya behandlingsmetoder gör att fler människor lever längre med en cancerdiagnos. Men när det inte längre är möjligt att bota en sjukdom är målet att uppnå bästa möjliga livskvalitet för den sjuke och de närstående genom att erbjuda palliativ vård. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet belyser Anna Sandgren komplexiteten för patienter, närstående och sjuksköterskor i palliativ cancervård. Sun, 16 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23273/att-tyda-oskrivna-regler--patienter-narstaende-och-sjukskoterskor-i-palliativ-cancervard 2010-05-16T22:00:00Z Ökad läkemedelsanvändning i alla åldersgrupper – ny avhandling om läkemedelsanvändning och multimedi http://lnu.se/1.23001/okad-lakemedelsanvandning-i-alla-aldersgrupper--ny-avhandling-om-lakemedelsanvandning-och-multimedi Läkemedelsanvändningen och multimedicinering (användning av flera olika läkemedel) har successivt ökat under många år och därmed har även risken för läkemedelsrelaterade problem ökat. Multimedicinering kan orsaka onödiga sjukvårdskostnader, direkt genom överflödig läkemedelsförsäljning och indirekt genom sjukhusvistelser orsakade av läkemedelsrelaterade problem. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet har Bo Hovstadius studerat läkemedelsanvändning och multimedicinering inom en hel befolkning. Mon, 10 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23001/okad-lakemedelsanvandning-i-alla-aldersgrupper--ny-avhandling-om-lakemedelsanvandning-och-multimedi 2010-05-10T22:00:00Z Linnéuniversitetets öppettider under Kristihimmelfärdshelgen http://lnu.se/1.23078/linneuniversitetets-oppettider-under-kristihimmelfardshelgen Mon, 10 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23078/linneuniversitetets-oppettider-under-kristihimmelfardshelgen 2010-05-10T22:00:00Z Vi satsar på hälsa – ökat samarbete mellan Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.23081/vi-satsar-pa-halsa--okat-samarbete-mellan-landstinget-i-kalmar-lan-och-linneuniversitetet Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet är överens om ökad samverkan inom utbildning, forskning och utveckling och särskilda satsningar inom områdena förbättringskunskap och hälsovetenskap. Överenskommelsen gäller för de kommande fem åren. Mon, 10 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.23081/vi-satsar-pa-halsa--okat-samarbete-mellan-landstinget-i-kalmar-lan-och-linneuniversitetet 2010-05-10T22:00:00Z Förbättrad kommunikation i arbetsflöden – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.22915/forbattrad-kommunikation-i-arbetsfloden--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Dagens affärsvärld kräver snabbhet och flexibilitet och ställer höga krav på kvalité till låga kostnader. Att uppnå dessa mål genom fokus på förbättrade processer handlar Gunnar Mosniks forskning om. I en doktorsavhandling i ämnet systemekonomi presenterar han en ny modell, ”Ontology driven architecture”, vars mål är att ta vara på företagens och medarbetarnas kultur och språkbruk, de så kallade ontologierna. Ontologierna varierar mellan olika företag och även avdelningar, vilket gör det viktigt att fokusera på övergångarna mellan delprocesserna i en värdekedja. Sun, 09 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.22915/forbattrad-kommunikation-i-arbetsfloden--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2010-05-09T22:00:00Z “Era delar är min helhet” – ny avhandling om att vara äldre och multisjuk http://lnu.se/1.22734/era-delar-ar-min-helhet--ny-avhandling-om-att-vara-aldre-och-multisjuk Att vara äldre och multisjuk innebär en kamp för att få en fungerande vardag, för att bevara sin identitet, självständighet och värdighet. De kroppsliga besvären upplevs som en otrygghet och man känner en ovisshet om hur livet förändras och så småningom går mot sitt slut. Många upplever en uppgivenhet men också en lättnad eftersom livet blir mera kravlöst. I en ny avhandling från Linnéuniversietet uppmärksammar Martina Summer Meranius äldre multisjukas livssituation. Hon har studerat livssituationer hos äldre som bor kvar i sin vanliga bostad såväl som de som bor i särskilda boenden (SÄBO). Thu, 06 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.22734/era-delar-ar-min-helhet--ny-avhandling-om-att-vara-aldre-och-multisjuk 2010-05-06T22:00:00Z Liten förändring i picornavirusens arvsmassa- skillnaden mellan liv eller död för en infekterad cell http://lnu.se/1.22530/liten-forandring-i-picornavirusens-arvsmassa--skillnaden-mellan-liv-eller-dod-for-en-infekterad-cell En enda mutation är tillräckligt för att virus ska kunna anpassa sig till en ny typ av värdcell. Den kartlagda förändringen i virusets arvsmassa visade sig vara kopplad till processer i cellen som gör att den infekterade cellen begår självmord. Wed, 05 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.22530/liten-forandring-i-picornavirusens-arvsmassa--skillnaden-mellan-liv-eller-dod-for-en-infekterad-cell 2010-05-05T22:00:00Z 1 solvagn och 101 skepp - stort arkeologiskt fynd http://lnu.se/1.22257/1-solvagn-och-101-skepp---stort-arkeologiskt-fynd Forskare vid Linnéuniversitetet har gjort ett stort arkeologiskt fynd. 101 skepp samlade på en enda häll är Smålands största hällristning. Dessutom har forskarna hittat en solvagn. Mon, 03 May 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.22257/1-solvagn-och-101-skepp---stort-arkeologiskt-fynd 2010-05-03T22:00:00Z Tillfället avgör – ny avhandling om hur patienter är delaktiga i sin vård på akutmottagning http://lnu.se/1.22092/tillfallet-avgor--ny-avhandling-om-hur-patienter-ar-delaktiga-i-sin-vard-pa-akutmottagning Trots att såväl Hälso- och sjukvårdlagen som Socialstyrelsens årsrapport (2009) betonar patientdelaktighet visar en ny avhandling från Linnéuniversitetet att det är tillfället som avgör om patienter är delaktiga i sin vård på akutmottagning. Det är vårdarnas tid och mängden patienter som påverkar möjligheten att vara delaktig. Avhandlingen, som är skriven av akutsjuksköterskan Catharina Frank, ger en bild av hur patientdelaktighet uppfattas av patienter och vårdare på akutmottagningen. Avhandlingen presenterar även ett nyutvecklat och testat frågeformulär för att utvärdera patientdelaktighet. Thu, 29 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.22092/tillfallet-avgor--ny-avhandling-om-hur-patienter-ar-delaktiga-i-sin-vard-pa-akutmottagning 2010-04-29T22:00:00Z Trippelspikning i Kalmar http://lnu.se/1.21831/trippelspikning-i-kalmar På torsdagen den 29 april genomfördes en trippelspikning av avhandlingar i Universitetsbiblioteket i Kalmar. Wed, 28 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21831/trippelspikning-i-kalmar 2010-04-28T22:00:00Z Stipendium för vidare forskning http://lnu.se/1.21757/stipendium-for-vidare-forskning Karin Holmfeldt forskare vid Linnéuniversitetet mottog igår Prins Bertils stipendium ur Sverige-Amerika Stiftelsen . Det var Kronprinsessans Viktoria som delade ut stipendiet under en högtid igår i Stockholm. Tue, 27 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21757/stipendium-for-vidare-forskning 2010-04-27T22:00:00Z Marina bakterier överlever bättre med solenergi http://lnu.se/1.21706/marina-bakterier-overlever-battre-med-solenergi Tack vare ett unikt ljuskänsligt pigment kan bakterier överleva bättre i havet. Denna nya upptäckt har forskare vid Linnéuniversitetet, tillsammans med forskare i Spanien, kommit fram till. Resultaten beskrivs idag i en artikel i den ansedda vetenskapliga tidskriften PLoS Biology. Mon, 26 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21706/marina-bakterier-overlever-battre-med-solenergi 2010-04-26T22:00:00Z Arbetets relationer och etniska dimensioner - Ny avhandling http://lnu.se/1.21724/arbetets-relationer-och-etniska-dimensioner---ny-avhandling- Under andra världskrigets senare del övergick Sverige från att ha varit ett utpräglat utvandringsland till att bli ett invandringsland. Krigets flyktingmottagning följdes av en långvarig period av arbetskraftsinvandring. I en ny doktorsavhandling från Linnéuniversitetet undersöker historikern Johan Svanberg migrationen till Sverige utifrån ett arbetsperspektiv. Mon, 26 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21724/arbetets-relationer-och-etniska-dimensioner---ny-avhandling- 2010-04-26T22:00:00Z Linnéuniversitetet ökar mest i landet http://lnu.se/1.21343/linneuniversitetet-okar-mest-i-landet Linnéuniversitetet rivstartar med succésiffror vad det gäller popularitet hos blivande studenter. Linnéuniversitetet är det lärosäte som ökar antalet sökande inför hösten 2010 mest i hela Sverige visar siffror från Verket för högskoleservice, VHS. Thu, 22 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21343/linneuniversitetet-okar-mest-i-landet 2010-04-22T22:00:00Z Samarbete för högre kvalitet i skolan http://lnu.se/1.21421/samarbete-for-hogre-kvalitet-i-skolan Den 27–28 april står Linnéuniversitetet som värd för den nationella RUC-konferensen. Denna gång är temat "Samverkan kring skolutveckling och kompetensutveckling". Thu, 22 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21421/samarbete-for-hogre-kvalitet-i-skolan 2010-04-22T22:00:00Z Linnéuniversitetets första hedersdoktorer utsedda http://lnu.se/1.21246/linneuniversitetets-forsta-hedersdoktorer-utsedda Till hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet har fakultetsnämnderna utsett professor Sheila Hicks från Oulu Universitet i Finland och professor Göran Therborn från University of Cambridge i Storbritannien. Wed, 21 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21246/linneuniversitetets-forsta-hedersdoktorer-utsedda 2010-04-21T22:00:00Z 500 000 kr till europeiskt projekt inom matematikdidaktik http://lnu.se/1.21095/500-000-kr-till-europeiskt-projekt-inom-matematikdidaktik Projektet utgår från den ökande miljömedvetenheten och ska ta fram matematiska tillämpningar hämtade från det europeiska tågsystemet. Tue, 20 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.21095/500-000-kr-till-europeiskt-projekt-inom-matematikdidaktik 2010-04-20T22:00:00Z Genetisk variation hos tamgris även funnen hos vildsvin http://lnu.se/1.20852/genetisk-variation-hos-tamgris-aven-funnen-hos-vildsvin En genvariation som tidigare varit känd hos tamgrisar har Ingrid-Maria Bergman även hittat hos vildsvin vilket kan ha betydelse för den framtida aveln av grisar. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20852/genetisk-variation-hos-tamgris-aven-funnen-hos-vildsvin 2010-04-18T22:00:00Z Lnu Europe – en vecka med europeiska gästföreläsare http://lnu.se/1.20890/lnu-europe--en-vecka-med-europeiska-gastforelasare Denna vecka är ett 20-tal partneruniversitet från olika länder i Europa inbjudna till Linnéuniversitetet. På schemat står en rad olika gästföreläsningar och seminarier. - På grund av flygförbudet är det en decimerad styrka som kommer, säger Anna Carlström, samordnare. Men vi har ett bra program att bjuda på trots att vi fått ställa in en del, fortsätter hon. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20890/lnu-europe--en-vecka-med-europeiska-gastforelasare 2010-04-18T22:00:00Z Rekordmånga sökande till Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.20876/rekordmanga-sokande-till-linneuniversitetet När ansökningstiden till program och kurser på högskolor och universitet gick ut vid midnatt mellan den 15 och 16 april stod det klart att andelen sökande till Linnéuniversitetet hade ökat med 22 procent jämfört med året tidigare. Det kan jämföras med riket som helhet där ökningen av antalet sökande till en högre utbildning hade ökat med 4 procent. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20876/rekordmanga-sokande-till-linneuniversitetet 2010-04-18T22:00:00Z Föreläsning av Hubert Fromlet http://lnu.se/1.20737/forelasning-av-hubert-fromlet Vad vet vi egentligen om Kinas ekonomi? Utsikter på kort och längre sikt. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20737/forelasning-av-hubert-fromlet 2010-04-18T22:00:00Z Linnéuniversitetet når en stor del av miljömålen för 2009 http://lnu.se/1.20831/linneuniversitetet-nar-en-stor-del-av-miljomalen-for-2009 När Linnéuniversitetet för första gången redovisat sitt miljöledningssystem för Naturvårdsverket visar det sig att en stor av del av miljömålen är uppnådda. Samtidigt kan man se stora skillnader mellan Kalmar och Växjö, till exempel när det gäller utsläppen av fossil koldioxid i samband med resor. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20831/linneuniversitetet-nar-en-stor-del-av-miljomalen-for-2009 2010-04-18T22:00:00Z Forskare och politiker i engagerad debatt http://lnu.se/1.20734/forskare-och-politiker-i-engagerad-debatt Att samhället använder sig av den kunskap forskarna har, det goda livet, samhällets utformning, användningen av lågenergilampor och vilken bil vi väljer. Det var några av de frågor som fanns med när forskare och politiker under Vetenskapsrådets ledning diskuterade hållbarhet, miljö och livskvalitet i ett köpcentrum mitt i Växjö en fredag eftermiddag. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20734/forskare-och-politiker-i-engagerad-debatt 2010-04-18T22:00:00Z Kreativ coaching - ny bok om idrottscoaching http://lnu.se/1.20864/kreativ-coaching---ny-bok-om-idrottscoaching PG Fahlström och Carl-Axel Hageskog, vid Linnéuniversitetet i Växjö, ger i dagarna ut boken ”Kreativ coaching” (SISU Idrottsböckers förlag). I boken delar de med sig av sina erfarenheter kring idrottscoaching och ger läsaren stöd att utveckla ett framgångsrikt ledarskap. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20864/kreativ-coaching---ny-bok-om-idrottscoaching 2010-04-18T22:00:00Z Best Student Paper Award till Växjöstudent http://lnu.se/1.20748/best-student-paper-award-till-vaxjostudent Bahtijar (Bato) Vogel har belönats med Best Student Paper Award vid den sjätte IEEE International Conference on Wireless, Mobile and Ubiquitous Technologies in Education (WMUTE) 2010 i Kaohsiung, Taiwan. Sun, 18 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20748/best-student-paper-award-till-vaxjostudent 2010-04-18T22:00:00Z De använder mobilen för att analysera vattnet i Växjösjön http://lnu.se/1.20602/de-anvander-mobilen-for-att-analysera-vattnet-i-vaxjosjon Under fredagen kommer sextio elever från årskurs åtta på Kronobergsskolan befinna sig runt Växjösjön för att jobba med experiment om vattenkvalitet. Till sin hjälp har eleverna en Pasco handdator, sensorer och en mobiltelefon. Detta är en del av projektet LETS GO, ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Stanford university. Wed, 14 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20602/de-anvander-mobilen-for-att-analysera-vattnet-i-vaxjosjon 2010-04-14T22:00:00Z Förbättringar på gång efter HSV-kritik http://lnu.se/1.20502/forbattringar-pa-gang-efter-hsv-kritik Högskoleverket har riktat kritik mot Linnéuniversitetet (tidigare Växjö universitet) eftersom det har funnits brister på programmet för biblioteks- och informationsvetenskap. Arbetet med att förbättra och kvalitetssäkra programmet är i full gång. Wed, 14 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20502/forbattringar-pa-gang-efter-hsv-kritik 2010-04-14T22:00:00Z Välkomna till Debattscen Växjö http://lnu.se/1.20302/valkomna-till-debattscen-vaxjo Den 16 april anordnar Linnéuniversitetet tillsammans med Vetenskapsrådet ett kunskapssamtal i Affärshuset Tegnér i Växjö. Forskare från Lnu möter politiker och publik i ett samtal om hållbarhet, miljö och livskvalitet. Tue, 13 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20302/valkomna-till-debattscen-vaxjo 2010-04-13T22:00:00Z Jarone Pinhassi får 3.8 miljoner kronor http://lnu.se/1.20357/jarone-pinhassi-far-38-miljoner-kronor- - för att undersöka kvävets och svavlets kretslopp i Östersjön och Atlanten Jarone Pinhassi, docent i mikrobiologi vid Linnéuniversitetet, har fått 3.8 miljoner kronor i forskningsmedel av Vetenskapsrådet och European Science Foundation (ESF). Pengarna är avsedda för projektet Microbial Oceanography of Chemolithoautotrophic Plankton Communities. Tue, 13 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20357/jarone-pinhassi-far-38-miljoner-kronor- 2010-04-13T22:00:00Z Ökad kunskap om granembryon kan hjälpa skogsnäringen http://lnu.se/1.20108/okad-kunskap-om-granembryon-kan-hjalpa-skogsnaringen Hur barrträdens embryon ser ut är väl dokumenterat, medan vilka faktorer som styr deras anläggning och utveckling är mer okänt. Joakim Palovaara har i sin forskning tittat närmare på formbildningen av embryon hos gran. Sun, 11 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20108/okad-kunskap-om-granembryon-kan-hjalpa-skogsnaringen 2010-04-11T22:00:00Z Personligt ombud – ett värdefullt stöd i vardagen för personer med psykiska funktionshinder http://lnu.se/1.19963/personligt-ombud--ett-vardefullt-stod-i-vardagen-for-personer-med-psykiska-funktionshinder Reformen personligt ombud för personer med psykiska funktionshinder implementerades efter förslag från psykiatrireformen 1995. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet har Ulrika Järkestig Berggren studerat vad reformen innebär för brukarna, för samverkanspartners inom socialpsykiatrisk verksamhet och för socialpolitiken. Thu, 08 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.19963/personligt-ombud--ett-vardefullt-stod-i-vardagen-for-personer-med-psykiska-funktionshinder 2010-04-08T22:00:00Z Mer kunskap i debatten http://lnu.se/1.20002/mer-kunskap-i-debatten Några av Sveriges främsta forskare möter under april politiker och publik i Stockholm, Göteborg, Växjö och Umeå för att diskutera olika aspekter av hållbar utveckling i "Debattscener2010" Thu, 08 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.20002/mer-kunskap-i-debatten 2010-04-08T22:00:00Z Optimalt utnyttjande av det perifera seendet http://lnu.se/1.19853/optimalt-utnyttjande-av-det-perifera-seendet Välkommen till ett naturvetenskapligt seminarium med optiker och universitetslektor Jörgen Gustafsson fredagen den 9 april. Wed, 07 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.19853/optimalt-utnyttjande-av-det-perifera-seendet 2010-04-07T22:00:00Z Astrid Lindgren-forskning med internationella aspekter http://lnu.se/1.19678/astrid-lindgren-forskning-med-internationella-aspekter Bettina Kümmerling-Meibauer från Tyskland innehar för närvarande Linnéuniversitetets gästprofessur till Astrid Lindgrens minne. Onsdagen den 14 april har du möjligheten att lyssna till Bettina Kümmerling-Meibauer på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Mon, 05 Apr 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.19678/astrid-lindgren-forskning-med-internationella-aspekter 2010-04-05T22:00:00Z Turismstudenter på TUR-mässan i Göteborg http://lnu.se/1.19328/turismstudenter-pa-tur-massan-i-goteborg Under helgen gick TUR-mässan 2010 i Göteborg av stapeln. Med sina ca 50 000 besökare är detta Skandinaviens ledande turismmässa och alla stora aktörer med anknytning till turismbranschen finns på plats. Mon, 29 Mar 2010 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.19328/turismstudenter-pa-tur-massan-i-goteborg 2010-03-29T22:00:00Z Linnéuniversitetet deltar i Earth Hour http://lnu.se/1.19029/linneuniversitetet-deltar-i-earth-hour Lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 genomförs Earth Hour, världens största klimatmanifestation. Linnéuniversitetet deltar genom att släcka ner byggnaderna Kocken i Kalmar och Universitetsbiblioteket i Växjö. Thu, 25 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.19029/linneuniversitetet-deltar-i-earth-hour 2010-03-25T23:00:00Z Öppen föreläsning om sjötrafikföreskrifter http://lnu.se/1.18504/oppen-forelasning-om-sjotrafikforeskrifter Nu är det dags för ännu en Öppen föreläsning om Sjöfart! Denna gång berättar sjörättsprofessorn Hugo Tiberg om de nya reglerna i Sjötrafiksföreskrifterna och om intressanta rättsfall med koppling till de olika bestämmelserna. Mon, 22 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.18504/oppen-forelasning-om-sjotrafikforeskrifter 2010-03-22T23:00:00Z Ny iPhoneapplikation från studenter på Webbprogrammerare http://lnu.se/1.18499/ny-iphoneapplikation-fran-studenter-pa-webbprogrammerare Upptäck nya intressanta platser i din omgivning med hjälp av webbtjänsten Skilroy. Det är studenter från programmet Webbprogrammerare vid Linnéuniversitetet som utvecklat tjänsten under en 20 veckor lång projektkurs. Mon, 22 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.18499/ny-iphoneapplikation-fran-studenter-pa-webbprogrammerare 2010-03-22T23:00:00Z Linnéuniversitetet i satsning mot OS i London http://lnu.se/1.18618/linneuniversitetet-i-satsning-mot-os-i-london Svenska Friidrottsförbundet inleder en satsning mot OS i London och startar tillsammans med Linnéuniversitetet projektet Coachteamet – OS London 2012. Cirka 25 coacher, medicinsk personal och stabspersonal har bjudits in till denna utbildningssatsning. Mon, 22 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.18618/linneuniversitetet-i-satsning-mot-os-i-london 2010-03-22T23:00:00Z Olof Eriksson får Uno Lindgrens pris http://lnu.se/1.18155/olof-eriksson-far-uno-lindgrens-pris Olof Eriksson, professor i franska vid Linnéuniversitetet, har tilldelats Uno Lindgrens pris 2010. Priset utdelas av Kungliga Vitterhetsakademin vid en ceremoni i Riddarhuset i kväll. Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.18155/olof-eriksson-far-uno-lindgrens-pris 2010-03-18T23:00:00Z Formas/Vinnova stödjer forskning om akustik och vibrationer http://lnu.se/1.18099/formas-vinnova-stodjer-forskning-om-akustik-och-vibrationer Formas och Vinnova har i en gemensam satsning på forskning kring akustik och vibrationer i lätta bjälklag beslutat satsa 12 miljoner kronor i kontanta medel, industrin skjuter till lika mycket. Linnéuniversitetet är partner i projektet och tilldelas 1 900 000 kr under tre år. Thu, 18 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.18099/formas-vinnova-stodjer-forskning-om-akustik-och-vibrationer 2010-03-18T23:00:00Z Goda möjligheter till jobb efter examen http://lnu.se/1.17983/goda-mojligheter-till-jobb-efter-examen- 70 % av studenterna som har tagit en examen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Växjö universitet 2008/2009 har fått ett kvalificerat jobb efter examen. Tillsammans med Stockholms universitet ligger Linnéuniversitetet på delad förstaplats. Det visar Svenskt Näringslivs årliga högskoleranking. Wed, 17 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.17983/goda-mojligheter-till-jobb-efter-examen- 2010-03-17T23:00:00Z Skog- och träprogrammet blir treårigt http://lnu.se/1.17634/skog--och-traprogrammet-blir-trearigt Skog och träprogrammet bygger vidare på den tvååriga högskoleexamen i Skog och träteknik som funnits i två år på universitetet i Växjö. Från och med i höst ges studenterna vid Linnéuniversitetet chansen att läsa ett tredje år. Tue, 16 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.17634/skog--och-traprogrammet-blir-trearigt 2010-03-16T23:00:00Z Upptäcktsresande i virusens värld http://lnu.se/1.17701/upptacktsresande-i-virusens-varld Professor Michael Lindberg, forskare i virologi, ger oss inblick i virusens spännande värld i ännu ett naturvetenskapligt seminarium den 19 mars. Tue, 16 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.17701/upptacktsresande-i-virusens-varld 2010-03-16T23:00:00Z Att leva med långvarig psykossjukdom – ny avhandling från Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.17465/att-leva-med-langvarig-psykossjukdom--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet Att leva med långvarig psykossjukdom medför ett lidande för såväl den drabbade som för närstående. Vård och rehabilitering bedrivs företrädesvis med fokus på patologi och funktionsnivå, i specialiserad sjukhusvård eller ute i samhället enligt socialpsykiatriska principer. Den mening sjukdom, vård och dagligt liv har för den som lever med psykossjukdom och deras närstående är inte självklart i fokus. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet beskriver Susanne Syrén tillvaron med psykossjukdom och som närstående med utgångspunkt från deras upplevelser. Mon, 15 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.17465/att-leva-med-langvarig-psykossjukdom--ny-avhandling-fran-linneuniversitetet 2010-03-15T23:00:00Z Pippiutställning på export http://lnu.se/1.17216/pippiutstallning-pa-export Våren 2008 visades utställningen Pippi på Tysklandsturné på Universitetsbiblioteket i Växjö. Nu har denna utställning utökats och sänts på export. Mellan 23 mars och 30 maj visas Pippi op papier (Pippi på papper) på Museum Meermanno i Haag, Holland. Sun, 14 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.17216/pippiutstallning-pa-export 2010-03-14T23:00:00Z Utbildningarna som lättast leder till jobb http://lnu.se/1.17045/utbildningarna-som-lattast-leder-till-jobb För dem som börjar studera till biomedicinsk analytiker i höst väntar en ljus arbetsmarknad. Även yrkeslärare och högskoleingenjörer kan räkna med att snabbt få jobb. Bland naturvetare, ekonomer och socionomer kommer det däremot att utbildas fler än som efterfrågas. Thu, 11 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.17045/utbildningarna-som-lattast-leder-till-jobb 2010-03-11T23:00:00Z Informationsdagar för blivande studenter http://lnu.se/1.16955/informationsdagar-for-blivande-studenter Nu har startskottet gått för Sveriges nyaste universitet! Linnéuniversitetet har ett stort och spännande utbildningsutbud. Totalt ges ett 150-tal utbildningsprogram och flera tusen fristående kurser. 31 000 studenter studerar redan här. Den 10 och 11 mars var det dags för Linnéuniversitetets första informationsdagar. Wed, 10 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16955/informationsdagar-for-blivande-studenter 2010-03-10T23:00:00Z Studenter från Ekonomihögskolan till SM i ekonomi http://lnu.se/1.16684/studenter-fran-ekonomihogskolan-till-sm-i-ekonomi Smålandsposten rapporterade om tisdagens deltävling till SM i ekonomi i Växjö. De tre segrande studenterna, Tim Gustafsson, David Rubin och Petter Johansson satsar nu på att ta sitt lag till nästa omgång för att kvala till finalen. Tue, 09 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16684/studenter-fran-ekonomihogskolan-till-sm-i-ekonomi 2010-03-09T23:00:00Z Invigning av Flexifuelanläggning http://lnu.se/1.16659/invigning-av-flexifuelanlaggning Torsdagen den 11 mars inviger vi vår kombinerade demonstrations- och testanläggning Flexifuel i Euronoms lokaler på Franska vägen 12 i Kalmar. Invigningen startar kl. 16.00. Välkommen att närvara. Tue, 09 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16659/invigning-av-flexifuelanlaggning 2010-03-09T23:00:00Z Studenter ska bli bättre talare http://lnu.se/1.16512/studenter-ska-bli-battre-talare- Att tala inför folk är något de flesta tycker är jobbigt. Men vanan går att bryta! Det menar Dan Fogby, studievägledare som anordnar kursen Våga tala för studenter vid Linnéuniversitetet. Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16512/studenter-ska-bli-battre-talare- 2010-03-08T23:00:00Z Disputation - Evolutionen snabbare än Darwin trodde! http://lnu.se/1.16511/disputation---evolutionen-snabbare-an-darwin-trodde Evolutionen kan gå mycket snabbare än vad man länge har trott. Det visar Magnus Karlsson, doktorand vid Linnéuniversitetet i Kalmar i sin avhandling, som handlar om genernas och miljöns inverkan på torngräshoppors färgmönster. Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16511/disputation---evolutionen-snabbare-an-darwin-trodde 2010-03-08T23:00:00Z Ny Astrid Lindgren-professor betonar den internationella aspekten http://lnu.se/1.16447/ny-astrid-lindgren-professor-betonar-den-internationella-aspekten Bettina Kümmerling-Meibauer från Tyskland har utsetts till Linnéuniversitetets nya gästprofessor till Astrid Lindgrens minne. Litteraturvetaren Kümmerling-Meibauer är idag professor vid Eberhard Karls Universität Tübingen i Tyskland. Mon, 08 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16447/ny-astrid-lindgren-professor-betonar-den-internationella-aspekten 2010-03-08T23:00:00Z En DNA-analys kan du inte genomföra under en reklampaus! http://lnu.se/1.16301/en-dna-analys-kan-du-inte-genomfora-under-en-reklampaus I fredags gav Marie Allen en mycket spännande föreläsning på temat kriminaltekniska och historiska DNA-undersökningar. Sun, 07 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16301/en-dna-analys-kan-du-inte-genomfora-under-en-reklampaus 2010-03-07T23:00:00Z Disputation - Kroppens egna molekyler påverkar förloppet vid urinvägsinfektion http://lnu.se/1.16339/disputation---kroppens-egna-molekyler-paverkar-forloppet-vid-urinvagsinfektion Det kan bli för mycket av det goda även av immunceller. När neutrofiler, vita blodkroppar som har till uppgift att ta bort invaderande mikroorganismer, blir för många kan de även skada den egna närliggande vävnaden. Sun, 07 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16339/disputation---kroppens-egna-molekyler-paverkar-forloppet-vid-urinvagsinfektion 2010-03-07T23:00:00Z Career Day 2010 – För studenter som siktar på internationella jobb http://lnu.se/1.16211/career-day-2010--for-studenter-som-siktar-pa-internationella-jobb Under fredagen, den 5 mars, arrangerade avdelningen för Freds- och utvecklingsstudier en arbetsmarknadsdag. Nuvarande och blivande studenter fick träffa alumnis och höra deras berättelser om livet efter studierna. Thu, 04 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16211/career-day-2010--for-studenter-som-siktar-pa-internationella-jobb 2010-03-04T23:00:00Z Vetenskapsrådet stöder Andrei Khrennikov http://lnu.se/1.16080/vetenskapsradet-stoder-andrei-khrennikov Andrei Khrennikov, professor i tillämpad matematik vid Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik vid Linnéuniversitetet, har fått ett bidrag på 280.000 kronor från Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet Icke-Arkimedisk analys: från grundläggande vetenskap till tillämpningar. Wed, 03 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.16080/vetenskapsradet-stoder-andrei-khrennikov 2010-03-03T23:00:00Z Föreläsning om kriminaltekniska och historiska DNA-undersökningar http://lnu.se/1.15928/forelasning-om-kriminaltekniska-och-historiska-dna-undersokningar Docent Marie Allen, forskare i medicinsk genetik och rättsgenetik vid Uppsala universitet föreläser fredagen den 5 mars vid Linnéuniversitetet. Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.15928/forelasning-om-kriminaltekniska-och-historiska-dna-undersokningar 2010-03-02T23:00:00Z Populära kurser i skogsfastighetsskötsel förnyar sig http://lnu.se/1.15803/populara-kurser-i-skogsfastighetsskotsel-fornyar-sig Området Skogekologi och naturhänsyn kommer att ges större plats i grundkurserna i Hållbart familjeskogsbruk med start hösten 2010. Utbildningen ges på distans vid Linnéuniversitetet, tidigare Växjö universitet, och riktar sig till privata skogsägare. Tue, 02 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.15803/populara-kurser-i-skogsfastighetsskotsel-fornyar-sig 2010-03-02T23:00:00Z Artikel i Journal of Interdisciplinary Economics http://lnu.se/1.15570/artikel-i-journal-of-interdisciplinary-economics Bertil Hultén och Leif Ryttings forskningspaper “Proactive Marketing Strategy in Economic Recession - A Study of the Impact on Swedish Retailers” blev utvalt till ett av 5 Top Papers vid 10th International Business Research Conference den 12-13 februari i konkurrens med forskare från 14 länder. Mon, 01 Mar 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.15570/artikel-i-journal-of-interdisciplinary-economics 2010-03-01T23:00:00Z Informationsmöte om Kalmar som ny universitetsstad http://lnu.se/1.15532/informationsmote-om-kalmar-som-ny-universitetsstad Kalmar kommun inbjuder allmänheten till ett informationsmöte om Linnéuniversitetet onsdagen den 3 mars kl. 19.00 i KalmarSalen. Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.15532/informationsmote-om-kalmar-som-ny-universitetsstad 2010-02-28T23:00:00Z Föreläsning i klimat-och miljöhistoria över sekler och millennier http://lnu.se/1.15073/forelasning-i-klimat-och-miljohistoria-over-sekler-och-millennier På fredag den 26 februari föreläser professor Marie-José Gaillard om hur miljöhistoria och paleoekologi kan ge en del av svaren på frågor om vår nutida och framtida miljö. Wed, 24 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.15073/forelasning-i-klimat-och-miljohistoria-over-sekler-och-millennier 2010-02-24T23:00:00Z Ny kurs i inkontinens och inkontinensvård http://lnu.se/1.15057/ny-kurs-i-inkontinens-och-inkontinensvard Välkommen att söka kursen i inkontinens och inkontinensvård vid Linnéuniversitetet. Tue, 23 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.15057/ny-kurs-i-inkontinens-och-inkontinensvard 2010-02-23T23:00:00Z Här utbildas framtidens barnboksförfattare http://lnu.se/1.14936/har-utbildas-framtidens-barnboksforfattare Till hösten startar en ny kreativ och inspirerande utbildning på Linnéuniversitetet. Då utlyser universitetet tillsammans med kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby kursen Att skriva barnlitteratur. Tue, 23 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.14936/har-utbildas-framtidens-barnboksforfattare 2010-02-23T23:00:00Z Världen enligt Rosling http://lnu.se/1.14828/varlden-enligt-rosling En del bara har det: förmågan att fängsla, att göra svåra ting begripliga, att underhålla och upplysa på samma gång. Hans Rosling är en av dem. När han talar, lyssnar människor och det med rätta för hans budskap ställer invanda världsbilder på ända. Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.14828/varlden-enligt-rosling 2010-02-22T23:00:00Z Författarbesök under våren http://lnu.se/1.14769/forfattarbesok-under-varen Linnéuniversitet firar sina första 100 dagar med att bland annat bjuda in en rad framstående samtida författare från Sverige, Island och Grekland. Recitationer, filmvisning och diskussion med publik och studenter ska hedra det nya universitetet. Samtliga besök äger rum i Växjö. Ingen föranmälan krävs. Mon, 22 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.14769/forfattarbesok-under-varen 2010-02-22T23:00:00Z Bo Westerlund i VR:s kommitté för konstnärlig forskning http://lnu.se/1.14553/bo-westerlund-i-vrs-kommitte-for-konstnarlig-forskning Professor Bo Westerlund har utsetts som en av sju ledamöter i Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning och konstnärligt utvecklingsarbete (KFoU). Thu, 18 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.14553/bo-westerlund-i-vrs-kommitte-for-konstnarlig-forskning 2010-02-18T23:00:00Z Vetenskapligt pris för doktorsavhandling http://lnu.se/1.14273/vetenskapligt-pris-for-doktorsavhandling Med Dr, Leg sjuksköterskan Sally Hultsjö har för sitt avhandlingsarbete ”Caring for foreign-born persons with psychosis and their families” i ämnet Omvårdnad tilldelats Futurums pris för vetenskapligt arbete genomfört under 2009. Wed, 17 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.14273/vetenskapligt-pris-for-doktorsavhandling 2010-02-17T23:00:00Z Anders Raustorp på WHO-konferens betonade vikten av fysisk aktivitet hos barn http://lnu.se/1.14175/anders-raustorp-pa-who-konferens-betonade-vikten-av-fysisk-aktivitet-hos-barn Linnéuniversitetets Anders Raustorp, som forskar om fysisk aktivitet, har som representant för World Confederation of Physical Therapy (sjukgymnasterna i världen) medverkat i ett WHO-möte om hur man ska arbeta för att förhindra att barn och unga blir överviktiga. Tue, 16 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.14175/anders-raustorp-pa-who-konferens-betonade-vikten-av-fysisk-aktivitet-hos-barn 2010-02-16T23:00:00Z Stort internationellt intresse för Linnaeus-projektet http://lnu.se/1.13743/stort-internationellt-intresse-for-linnaeus-projektet Sista ansökningstiden för att ansöka till Linnaeus-projektet är nu passerat och sju olika europeiska forskargrupper har ansökt. Linnaeus-projektet är ett internationellt forskarnätverk inom utbildningsvetenskap som är nära knutet till lärarutbildning. Sun, 14 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.13743/stort-internationellt-intresse-for-linnaeus-projektet 2010-02-14T23:00:00Z Chrisgasprojektet går i mål http://lnu.se/1.13812/chrisgasprojektet-gar-i-mal Denna vecka är det final för forskningsdelen av EU-projektet CHRISGAS. I tre dagar möts parterna, från sju EU-länder, för utvärderingar och workshops på Linnéuniversitetet i Växjö. Sun, 14 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.13812/chrisgasprojektet-gar-i-mal 2010-02-14T23:00:00Z Stort intresse för vårens högskoleprov http://lnu.se/1.13845/stort-intresse-for-varens-hogskoleprov Idag är sista chansen att anmäla sig till vårens högskoleprov som äger rum lördagen den 10 april. Högskoleverket räknar med att minst 60 000 personer kommer att anmäla sig, en rejäl ökning jämfört med provet som skrevs förra våren. Sun, 14 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.13845/stort-intresse-for-varens-hogskoleprov 2010-02-14T23:00:00Z Linnéuniversitetet är pionjärer, säger Tobias Krantz http://lnu.se/1.13661/linneuniversitetet-ar-pionjarer-sager-tobias-krantz På fredagen besökte forsknings- och högskoleministern Tobias Krantz Linnéuniversitetet. Det blev en fullspäckad dag för ministern med besök hos olika institutioner både i Kalmar och i Växjö. Thu, 11 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.13661/linneuniversitetet-ar-pionjarer-sager-tobias-krantz 2010-02-11T23:00:00Z Sociala medier – vår tids vattenbrunn på torget http://lnu.se/1.13404/sociala-medier--var-tids-vattenbrunn-pa-torget Twitter, Facebook, MySpace, Youtube och Flickr. Hur ska jag orka hinna vara på alla ställen hela tiden? Men enligt Maria Sjöberg, före detta webbredaktör på Medieinstitutet Fojo, som inledde vårens öppna föreläsningar med föredraget Sociala medier – samtal och inte bara #babbel behöver man inte vara på alla sociala sajter samtidigt. Wed, 10 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.13404/sociala-medier--var-tids-vattenbrunn-pa-torget 2010-02-10T23:00:00Z Ny lärarutbildning presenterades idag http://lnu.se/1.13426/ny-lararutbildning-presenterades-idag Idag presenterade regeringen en ny lärarutbildningsreform, kallad Bäst i klassen – En ny lärarutbildning. I den föreslås bland annat att dagens lärarexamen ska ersättas med fyra olika examina, att antagningskraven ska bli högre, samt att alla lärarutbildningar ska få söka om sina examensrätter. Wed, 10 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.13426/ny-lararutbildning-presenterades-idag 2010-02-10T23:00:00Z Högtidlig invigningsceremoni i Växjö http://lnu.se/1.12623/hogtidlig-invigningsceremoni-i-vaxjo- Efter ceremonin i Kalmar fortsatte besökarna med buss till Växjö där ytterligare en stämningsfull ceremoni väntade i Växjö konserthus. Fri, 05 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.12623/hogtidlig-invigningsceremoni-i-vaxjo- 2010-02-05T23:00:00Z Invigningsfestligheterna började i Kalmar http://lnu.se/1.12573/invigningsfestligheterna-borjade-i-kalmar Gula ballonger, gula blomsterarrangemang och stämningsfull musik från harpa och tvärflöjt mötte de inbjudna till invigningsceremonin på Sjöfartshögskolan i Kalmar. Thu, 04 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.12573/invigningsfestligheterna-borjade-i-kalmar 2010-02-04T23:00:00Z En rektorskedja som bygger på värdighet, lekfullhet och den fria tanken http://lnu.se/1.12438/en-rektorskedja-som-bygger-pa-vardighet-lekfullhet-och-den-fria-tanken Erika Lagerbielke har designat Linnéuniversitetets rektorskedja, en luftig, lekfull och stilren skapelse av kristall från Orrefors, och länkar i smitt silver. Kedjan kommer för första gången att användas vid Linnéuniversitetets högtidliga invigning då Stephen Hwang installeras. Wed, 03 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.12438/en-rektorskedja-som-bygger-pa-vardighet-lekfullhet-och-den-fria-tanken 2010-02-03T23:00:00Z Om stjärnornas rörelse och mörk materia på söndagens Öppet Hus http://lnu.se/1.12464/om-stjarnornas-rorelse-och-mork-materia-pa-sondagens-oppet-hus Söndagens Öppet Hus på Linnéuniversitetet bjuder på massor av föreläsningar. En av dessa hålls av fysikern Arvid Pohl och han kommer att prata om något så spännande som stjärnors rörelse och mörk materia. Wed, 03 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.12464/om-stjarnornas-rorelse-och-mork-materia-pa-sondagens-oppet-hus 2010-02-03T23:00:00Z Linnés Örtabok visas för allmänheten http://lnu.se/1.12152/linnes-ortabok-visas-for-allmanheten Vid Linnéuniversitetets Öppet hus under invigningshelgen visas en riktig raritet, Linnés Örtabok. Det är ett unikt tillfälle för allmänheten att se det äldsta kända manuskript som författats av Carl von Linné. Tue, 02 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.12152/linnes-ortabok-visas-for-allmanheten 2010-02-02T23:00:00Z CSI, mörk materia, design, flyttfiskar, klimatmötet och Luther! http://lnu.se/1.12040/csi-mork-materia-design-flyttfiskar-klimatmotet-och-luther Vad är den gemensamma nämnaren för ovanstående ord? Svaret är Linnéuniversitetet. Dessa ämnen, bland många andra, behandlas på föreläsningar vid söndagens Öppet hus. Det blir en spännande dag för den som är nyfiken på Sveriges nyaste universitet. Mon, 01 Feb 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.12040/csi-mork-materia-design-flyttfiskar-klimatmotet-och-luther 2010-02-01T23:00:00Z Två specialskrivna fanfarer till Linnéuniversitetets ära http://lnu.se/1.11948/tva-specialskrivna-fanfarer-till-linneuniversitetets-ara Kompositören och tonsättaren Karin Rehnqvist har komponerat två nya fanfarer till invigningen av Linnéuniversitetet. De har fått namnen Kunskapens fanfar och Rektors fanfar och är skrivna för att framföras av en kvartett bestående av två trumpeter och två tromboner. Sun, 31 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.11948/tva-specialskrivna-fanfarer-till-linneuniversitetets-ara 2010-01-31T23:00:00Z Plastmaterial i sjukvården påverkar immunförsvaret – ny avhandling http://lnu.se/1.11949/plastmaterial-i-sjukvarden-paverkar-immunforsvaret--ny-avhandling Det blir allt vanligare att man använder kroppsfrämmande material i sjukvården. Vissa material accepterar kroppen och andra inte. Vad är det som gör att kroppen reagerar och vad kan vi göra för att minska reaktionen? Sun, 31 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.11949/plastmaterial-i-sjukvarden-paverkar-immunforsvaret--ny-avhandling 2010-01-31T23:00:00Z Fler får chansen till internationellt utbyte http://lnu.se/1.11370/fler-far-chansen-till-internationellt-utbyte Linnéuniversitetet får drygt 800 000 kronor i en satsning där fler lärare och studenter ska få chansen att undervisa och studera vid fler lärosäten utanför EU. Tue, 26 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.11370/fler-far-chansen-till-internationellt-utbyte 2010-01-26T23:00:00Z Platser kvar på specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre http://lnu.se/1.10779/platser-kvar-pa-specialistsjukskoterskeprogram-inriktning-vard-av-aldre- Platser kvar på specialistsjuksköterskeprogram, inriktning vård av äldre. Thu, 21 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.10779/platser-kvar-pa-specialistsjukskoterskeprogram-inriktning-vard-av-aldre- 2010-01-21T23:00:00Z 2.2 miljoner till forskning om läs- och skrivsvårigheter http://lnu.se/1.10782/22-miljoner-till-forskning-om-las--och-skrivsvarigheter Idor Svensson, lektor i psykologi vid Linnéuniversitetet, har fått 2 250 000 kronor av Statens institutionsstyrelse, SiS. Pengarna är avsedda för projektet ”Kartläggning och intervention av klienter med läs- och skrivsvårigheter, inskrivna på LVM-hem och ungdomshem”. Thu, 21 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.10782/22-miljoner-till-forskning-om-las--och-skrivsvarigheter 2010-01-21T23:00:00Z Skog, hälsa och entreprenörskap på Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.10682/skog-halsa-och-entreprenorskap-pa-linneuniversitetet Den 23 januari är det dags för Skogsdagen 2010 på campus i Växjö. Längre föreläsningar varvas med inspirerande skogsägare som berättar om sina verksamheter, allt under temat Skog hälsa och entreprenörskap. Wed, 20 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.10682/skog-halsa-och-entreprenorskap-pa-linneuniversitetet 2010-01-20T23:00:00Z Nya studenter fick knyta kontakter och gratis lunch http://lnu.se/1.10271/nya-studenter-fick-knyta-kontakter-och-gratis-lunch Linnéuniversitetets första nya Kalmarstudenter välkomnades på tisdagen med en lunchmässa på Core House i Kalmar. Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.10271/nya-studenter-fick-knyta-kontakter-och-gratis-lunch 2010-01-18T23:00:00Z Linnéuniversitetets första disputation http://lnu.se/1.10229/linneuniversitetets-forsta-disputation Charlotte Silander, doktorand i statsvetenskap, disputerar med avhandlingen "Pyramider och Pipelines. Om högskolesystemets påverkan på jämställdhet i högskolan" fredagen den 22 januari kl 13 i sal Myrdal. Avhandlingen studerar hur utbildnings- och forskningssystemet kan påverka jämställdheten i akademin. Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.10229/linneuniversitetets-forsta-disputation 2010-01-18T23:00:00Z Nya studenter om Lnu http://lnu.se/1.10301/nya-studenter-om-lnu På måndagen kom de första studenterna som börjar sin utbildning på Linnéuniversitetet. Vi träffade några av dem och ställde ett par frågor: 1) Varför valde du att studera vid Linnéuniversitetet? 2) Vad förväntar du dig av din tid vid Lnu? Mon, 18 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.10301/nya-studenter-om-lnu 2010-01-18T23:00:00Z Ekonomiprofessor får 1,5 miljoner till forskning om miljöteknikföretag http://lnu.se/1.10107/ekonomiprofessor-far-15-miljoner-till-forskning-om-miljoteknikforetag Anders Pehrsson, professor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, har fått 1 477 000 kronor av Ragnar Söderbergs stiftelse. Pengarna är avsedda för projektet "Svenska miljöteknikföretags marknadsexpansion". Sun, 17 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.10107/ekonomiprofessor-far-15-miljoner-till-forskning-om-miljoteknikforetag 2010-01-17T23:00:00Z Provsmakning i labbet http://lnu.se/1.9930/provsmakning-i-labbet Alla mikroorganismer är inte farliga! Genom att fermentera livsmedel kan de få bättre hållbarhet och bli både godare och nyttigare. Något vi gjort här i Sverige i årtusenden. Thu, 14 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.9930/provsmakning-i-labbet 2010-01-14T23:00:00Z Remarkable Course in NL by Växjö Professor http://lnu.se/1.9113/remarkable-course-in-nl-by-vaxjo-professor Linnaeus University professor Zeth Stahl amazed students from around the world at the Middelburg Center for Transatlantic Studies (MCTS) by his unique and creative approach to teaching. The students in Stahl’s class were enlightened by his brilliant expose of “Social Psychology.” Sun, 10 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.9113/remarkable-course-in-nl-by-vaxjo-professor 2010-01-10T23:00:00Z Spiktavla färdig minuterna innan första Kalmarspikningen http://lnu.se/1.9033/spiktavla-fardig-minuterna-innan-forsta-kalmarspikningen Linnéuniversitetets första avhandling i Kalmar är spikad. Dessutom är den spikad på universitetets nya spiktavla som blev färdig bara minuterna innan själva spikningen. Thu, 07 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.9033/spiktavla-fardig-minuterna-innan-forsta-kalmarspikningen 2010-01-07T23:00:00Z Flaggan i topp för Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.9023/flaggan-i-topp-for-linneuniversitetet Tal, fanfarer, en samlad mediekår och bitande kyla. Det var några av de ingredienser det bjöds på när Linnéuniversitetet för första gången hissade sina flaggor. Thu, 07 Jan 2010 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.9023/flaggan-i-topp-for-linneuniversitetet 2010-01-07T23:00:00Z Kalmarlärare vann snöskulpturtävling i Schweiz http://lnu.se/1.8695/kalmarlarare-vann-snoskulpturtavling-i-schweiz Lars Fager, bildlärare vid Högskolan i Kalmar, vann tillsammans med Edwin Böck och Axel Lindén både juryns och publikens pris vid en snöskulpturtävling i Schweiz innan jul. Mon, 28 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.8695/kalmarlarare-vann-snoskulpturtavling-i-schweiz 2009-12-28T23:00:00Z Riksbankens Jubileumsfond stödjer Linnaeus-projektet http://lnu.se/1.8060/riksbankens-jubileumsfond-stodjer-linnaeus-projektet Linnaeus-projektet har beviljats 300 000 kronor i nätverkstöd av Riksbankens Jubileumsfond. Pengarna skall bland annat finansiera arbetsmöten för det internationella nätverk som arbetar med projektet. Sun, 20 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.8060/riksbankens-jubileumsfond-stodjer-linnaeus-projektet 2009-12-20T23:00:00Z Prestigefylld spetsforskningstjänst till Ali Ahmed http://lnu.se/1.7847/prestigefylld-spetsforskningstjanst-till-ali-ahmed Ali Ahmed, docent i Nationalekonomi vid Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO) vid Växjö universitet, har valts ut till det nationella spetsforskningsprogrammet Pro Futura Scientia. Urvalet görs bland forskare som tillhör det absoluta toppskiktet av yngre forskare i Sverige. Det är första gången som en Pro Futura-tjänst går till en forskare vid ett av de mindre och nyare universiteten. Thu, 17 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.7847/prestigefylld-spetsforskningstjanst-till-ali-ahmed 2009-12-17T23:00:00Z Stadieövergången mellan matematikundervisning på gymnasiet och universitetet – ny avhandling http://lnu.se/1.7570/stadieovergangen-mellan-matematikundervisning-pa-gymnasiet-och-universitetet--ny-avhandling- Många nybörjarstudenter tycker att det är betydligt svårare att studera matematik vid universitetet än på gymnasiet. Allt färre studenter söker också högre utbildningar som innehåller matematik, trots att det finns ett stort behov av arbetskraft med matematiska kunskaper. Just stadieövergången mellan gymnasiet och universitet är temat för en ny avhandling från Växjö universitet. Avhandlingsförfattaren Erika Stadler har följt fem lärarstudenter under deras inledande kurser i matematik. Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.7570/stadieovergangen-mellan-matematikundervisning-pa-gymnasiet-och-universitetet--ny-avhandling- 2009-12-15T23:00:00Z Agneta Bladh får egen plats i Kalmar http://lnu.se/1.7454/agneta-bladh-far-egen-plats-i-kalmar På måndagen avtackades rektor Agneta Bladh vid en tillställning i Gästabudssalen på Kalmar slott. En av avskedspresenterna var att hon kommer att få en plats i Kalmar uppkallad efter sig. Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.7454/agneta-bladh-far-egen-plats-i-kalmar 2009-12-15T23:00:00Z Nätverksstöd till Linnaeus-projektet http://lnu.se/1.7394/natverksstod-till-linnaeus-projektet Linnaeus-projektet har beviljats nätverksstöd av STINT (Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning). Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.7394/natverksstod-till-linnaeus-projektet 2009-12-14T23:00:00Z Medborgaren i välfärdssamhället - Föreläsningsserie ”Landskrona i tiden” http://lnu.se/1.7390/medborgaren-i-valfardssamhallet----forelasningsserie-landskrona-i-tiden Ett 20-tal forskare från Linnéuniversitetet i Växjö, som under drygt ett års tid studerat välfärdsstatens utveckling i Landskrona, kommer under våren att presentera resultatet av sitt arbete i en serie populärvetenskapliga föreläsningar. Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.7390/medborgaren-i-valfardssamhallet----forelasningsserie-landskrona-i-tiden 2009-12-14T23:00:00Z Linnéuniversitetets socionomutbildning håller hög kvalitet http://lnu.se/1.7384/linneuniversitetets-socionomutbildning-haller-hog-kvalitet Högskoleverkets utvärdering av landets socionomutbildningar visar att socionomutbildningarna i Växjö och Kalmar håller hög kvalitet. Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.7384/linneuniversitetets-socionomutbildning-haller-hog-kvalitet 2009-12-14T23:00:00Z Växjöforskare får 4 miljoner http://lnu.se/1.7311/vaxjoforskare-far-4-miljoner Fyra Växjöforskare är med i projektet som fått årets största anslag från Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS). Fyra miljoner ska gå till att studera gamla och nya professioner inom projektet Professionella yrkens villkor och värderingar. En studie av det svenska professionella skiktet 1996-2010. Mon, 14 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.7311/vaxjoforskare-far-4-miljoner 2009-12-14T23:00:00Z Carita Paradis - ny ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap http://lnu.se/1.6865/carita-paradis---ny-ledamot-i-vetenskapsradets-amnesrad-for-humaniora-och-samhallsvetenskap Carita Paradis, professor vid Växjö universitet, har blivit invald som ledamot i Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. I onsdags utsågs hon av en elektorsförsamling till en av de forskarvalda ledamöterna för perioden 2010-2012. Thu, 10 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6865/carita-paradis---ny-ledamot-i-vetenskapsradets-amnesrad-for-humaniora-och-samhallsvetenskap 2009-12-10T23:00:00Z Från monster till människa – ny avhandling om vampyrberättelsen http://lnu.se/1.6839/fran-monster-till-manniska--ny-avhandling-om-vampyrberattelsen Vampyren hemsöker vår kultur. När SF härom veckan startade biljettförsäljningen till den nya vampyrfilmen New Moon, brakade sajten ihop. Tv-serien True Blood är en given publiksuccé och bokhandlarna flödar av vampyrböcker. Men vad beror vampyrens popularitet på? Vad är det för specifika egenskaper som gör att den aldrig tycks sluta fascinera oss? Det är frågor som litteraturvetaren Anna Höglund besvarar i sin avhandling ”Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet”. Thu, 10 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6839/fran-monster-till-manniska--ny-avhandling-om-vampyrberattelsen 2009-12-10T23:00:00Z Vinnova stöder samarbete mellan Lnu och avknoppningsföretag http://lnu.se/1.6770/vinnova-stoder-samarbete-mellan-lnu-och-avknoppningsforetag-- Företaget Transientic Interactions AB, som har avknoppats från Högskolan i Kalmar, har fått ett bidrag om 100 000 kr från Vinnova inom ramen för Forska/Väx-programmet för utveckling av området transient läkemedelsscreening. Wed, 09 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6770/vinnova-stoder-samarbete-mellan-lnu-och-avknoppningsforetag-- 2009-12-09T23:00:00Z Turismstudenterna vid Ekonomihögskolan i Kalmar får chans att jobba i centrala New York! http://lnu.se/1.6624/turismstudenterna-vid-ekonomihogskolan-i-kalmar-far-chans-att-jobba-i-centrala-new-york Nu är det klart att turismstudenterna i Kalmar på Turismekonomprogrammet och Turismprogrammet på Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet får möjlighet att söka traineetjänst på VisitSwedens kontor New York. Tue, 08 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6624/turismstudenterna-vid-ekonomihogskolan-i-kalmar-far-chans-att-jobba-i-centrala-new-york 2009-12-08T23:00:00Z Linnéuniversitetet medarrangör i Trä 2010 http://lnu.se/1.6488/linneuniversitetet-medarrangor-i-tra-2010 Linnéuniversitetet har gått in som medarrangör i TRÄ 2010, Virserums Konsthalls nästa stora utställning om träbyggnadskonst och hållbar utveckling. Erik Serrano är professor i träbyggnadsteknik vid Institutionen för teknik. Mon, 07 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6488/linneuniversitetet-medarrangor-i-tra-2010 2009-12-07T23:00:00Z Ny avhandling om hållbar utveckling inom mobilt lärande http://lnu.se/1.6442/ny-avhandling-om-hallbar-utveckling-inom-mobilt-larande Intresset för mobilt lärande har vuxit starkt under den senaste 10-årsperioden och uttryck som livslångt och flexibelt lärande har vunnit stor genomslagskraft. Dessa uttryck utlovar lärande på individens villkor genom egen kontroll över när och var lärandet skall ske. En ansenlig mängd projekt har således fokuserat på att använda mobil teknik för att person- och situationsanpassa lärande. Mon, 07 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6442/ny-avhandling-om-hallbar-utveckling-inom-mobilt-larande 2009-12-07T23:00:00Z Öppen föreläsning 9 december - Svenska marinen på piratjakt i Adenviken http://lnu.se/1.6505/oppen-forelasning-9-december---svenska-marinen-pa-piratjakt-i-adenviken Kom och hör hur svenska marinsoldater plötsligt befann sig mitt bland beväpnade pirater utanför Östafrikas kust! Ingen föranmälan krävs till onsdagens föreläsning på Sjöfartshögskolan. Mon, 07 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6505/oppen-forelasning-9-december---svenska-marinen-pa-piratjakt-i-adenviken 2009-12-07T23:00:00Z Prorektorer föreslagna vid Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.6329/prorektorer-foreslagna-vid-linneuniversitetet Lena Fritzén och Bo Bergbäck är föreslagna som prorektorer vid Linnéuniversitetet. Bo Bergbäck är prorektor vid Högskolan i Kalmar och Lena Fritzén innehade prorektorsposten vid Växjö universitet till och med augusti i år då hon tillträdde som tf. rektor. Sun, 06 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6329/prorektorer-foreslagna-vid-linneuniversitetet 2009-12-06T23:00:00Z Växjö- och Kalmarstudenter mer lika än olika http://lnu.se/1.6355/vaxjo--och-kalmarstudenter-mer-lika-an-olika- - ny studentbarometer visar att studenterna är mycket nöjda med sina lärosäten. En gemensam studentbarometer har genomförts vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. 1500 studenter har deltagit i undersökningen som ses som ett led i Linnéuniversitetets kvalitetsarbete. Sun, 06 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6355/vaxjo--och-kalmarstudenter-mer-lika-an-olika- 2009-12-06T23:00:00Z Forskning om diskriminering får 790 000 kronor http://lnu.se/1.6205/forskning-om-diskriminering-far-790-000-kronor Mats Hammarstedt, Ali Ahmed och Lina Andersson, forskare i nationalekonomi vid det blivande Linnéuniversitetet, har fått 786 000 kronor i projektbidrag av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). Pengarna är avsedda för projektet Diskriminering av ickeheterosexuella personer i anställningsprocessen. Thu, 03 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6205/forskning-om-diskriminering-far-790-000-kronor 2009-12-03T23:00:00Z Forskning om färger i glas får 3 miljoner kronor http://lnu.se/1.5974/forskning-om-farger-i-glas-far-3-miljoner-kronor Institutionen för kommunikation och design (IKD) vid Högskolan i Kalmar (snart Linnéuniversitetet) har av KK-stiftelsen beviljats 3 miljoner kronor i forskningsmedel för ett tvärvetenskapligt projekt om färger i glas. Tue, 01 Dec 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5974/forskning-om-farger-i-glas-far-3-miljoner-kronor 2009-12-01T23:00:00Z Ny metod ger bättre dosering av blodförtunnande läkemedel http://lnu.se/1.6222/ny-metod-ger-battre-dosering-av-blodfortunnande-lakemedel- Många biologiska processer avgörs av hur olika molekyler i ämnen känner igen och binder vid varandra. Ett sådant exempel är vårt immunförsvar som styrs av molekyler som kallas antikroppar och som känner igen och binder till främmande molekyler som kallas antigen. På det sättet oskadliggör antikropparna de främmande ämnena. Antikroppen känner igen antigenet genom att antikroppen har som en ficka som passar strukturen hos antigenet perfekt. Mon, 30 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.6222/ny-metod-ger-battre-dosering-av-blodfortunnande-lakemedel- 2009-11-30T23:00:00Z Stora journalistpriset till Kalmaralumn http://lnu.se/1.5643/stora-journalistpriset-till-kalmaralumn Per Hermarud tilldelades det mest prestigefyllda priset när Stora Journalistpriset delades ut. Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5643/stora-journalistpriset-till-kalmaralumn 2009-11-29T23:00:00Z Linnéuniversitetets första spikning http://lnu.se/1.5594/linneuniversitetets-forsta-spikning Idag spikades Linnéuniversitetets första avhandling på Universitetsbiblioteket i Växjö. Det blev Charlotte Silander, doktorand i statsvetenskap, som i januari blir den första att disputera vid Linnéuniversitetet. Thu, 26 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5594/linneuniversitetets-forsta-spikning 2009-11-26T23:00:00Z Formas ger miljoner till influensaforskning http://lnu.se/1.5359/formas-ger-miljoner-till-influensaforskning Igår, tisdag, blev det klart att influensaforskningen som bedrivs vid Högskolan i Kalmar får ett rejält pengatillskott. Högskolan har tillsammans med Uppsala universitet fått hela 5 373 000 kr från vetenskapsrådet Formas för att bedriva intensifierade studier om influensavirusets ekologi i naturen. Tue, 24 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5359/formas-ger-miljoner-till-influensaforskning 2009-11-24T23:00:00Z Alumn - president i schweiziska överhuset http://lnu.se/1.5379/alumn---president-i-schweiziska-overhuset Pascale Bruderer, alumn vid Växjö universitet, har i dagarna blivit vald till Nationalratspräsidentin, president i schweiziska överhuset. Tue, 24 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5379/alumn---president-i-schweiziska-overhuset 2009-11-24T23:00:00Z Växjöforskare får 2.7 miljoner- för att studera SKF:s och Metalls agerande under apartheidregimen http://lnu.se/1.5325/vaxjoforskare-far-27-miljoner--for-att-studera-skfs-och-metalls-agerande-under-apartheidregimen Jonas Sjölander, lektor i historia vid Växjö universitet, har fått 2 692 800 kronor i projektbidrag av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS). Pengarna är avsedda för projektet Business as usual? SKF och Metall i Sydafrika 1967-2007. Tue, 24 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5325/vaxjoforskare-far-27-miljoner--for-att-studera-skfs-och-metalls-agerande-under-apartheidregimen 2009-11-24T23:00:00Z CAFO får 3.3 miljoner i externa forskningsbidrag http://lnu.se/1.5197/cafo-far-33-miljoner-i-externa-forskningsbidrag Centrum för arbetsmarknadspolitisk forskning (CAFO) vid Växjö universitet får 3.3 miljoner kr i externa forskningsbidrag. Det största enskilda bidraget går till Ghazi Shukur, som av Vetenskapsrådet får 2.5 miljoner kronor. Sun, 22 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5197/cafo-far-33-miljoner-i-externa-forskningsbidrag 2009-11-22T23:00:00Z Förslag till placering av Linnéuniversitetet i Kalmar http://lnu.se/1.5199/forslag-till-placering-av-linneuniversitetet-i-kalmar I dag har styrgruppen för arbetet med placering av den del av Linnéuniversitetets verksamhet som finns i Kalmar enats om det fortsatta arbetet. Styrgruppen pekar ut Ölandskajen och Elevatorkajen som de mest intressanta områdena för placering av universitetet. Sun, 22 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5199/forslag-till-placering-av-linneuniversitetet-i-kalmar 2009-11-22T23:00:00Z Ny bok ska hjälpa idrottsföreningar med ekonomin http://lnu.se/1.5059/ny-bok-ska-hjalpa-idrottsforeningar-med-ekonomin Magnus Forslund, lektor vid Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, har nyligen givit ut boken Praktisk föreningsekonomi. Boken ingår i SISU:s nya läromedelssatsning ”Idrottens föreningslära – fortsättning”. Thu, 19 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.5059/ny-bok-ska-hjalpa-idrottsforeningar-med-ekonomin 2009-11-19T23:00:00Z Ohlsons forskning får pengar från Crafoordska stiftelsen http://lnu.se/1.4701/ohlsons-forskning-far-pengar-fran-crafoordska-stiftelsen Crafoordska stiftelsen har anslagit 190 000 kr till Sten Ohlsons forskning kring utveckling av nya DNA-baserade plaster. Tue, 17 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4701/ohlsons-forskning-far-pengar-fran-crafoordska-stiftelsen 2009-11-17T23:00:00Z Växjöforskare får 2 miljoner från SIDA http://lnu.se/1.4768/vaxjoforskare-far-2-miljoner-fran-sida- Ulrika Welander, docent i bioteknik vid Växjö universitet, har fått 1 950 000 kronor i projektbidrag av SIDA. Pengarna är avsedda för projektet ”Mikrobiell behandling av textilavloppsvatten med hjälp av mikroorganismer som växer på växtavfall”. Tue, 17 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4768/vaxjoforskare-far-2-miljoner-fran-sida- 2009-11-17T23:00:00Z Linnéuniversitetet fick pris av Smålands Akademi http://lnu.se/1.4556/linneuniversitetet-fick-pris-av-smalands-akademi Linnéuniversitetet fick i helgen sitt första pris. Det var när Smålands Akademi hade sin årshögtid i Kalmar som den delade ut ett flertal fina priser och ett speciellt pris delades ut till Linnéuniversitetet med anledning av dess bildande. Sun, 15 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4556/linneuniversitetet-fick-pris-av-smalands-akademi 2009-11-15T23:00:00Z Akademiker kan räkna med jobb http://lnu.se/1.4414/akademiker-kan-rakna-med-jobb En rapport från Högskoleverket visar att av dem som examinerades från högskolor och universitet läsåret 2005/06 hade nästan åtta av tio jobb ett år senare. Det är den högsta siffran sedan 2003. Dessutom fick en stor majoritet av dessa ett jobb som kräver högskoleutbildning. Studenter från Växjö universitet och Högskolan i Kalmar klarar sig väldigt bra. Fem examensgrupper är bäst i landet Thu, 12 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4414/akademiker-kan-rakna-med-jobb 2009-11-12T23:00:00Z 60 miljoner till innovationskontor på åtta universitet http://lnu.se/1.4434/60-miljoner-till-innovationskontor-pa-atta-universitet Regeringen har beviljat medel till åtta universitet för att bygga upp innovationskontor, som ska stödja nyttiggörandet av forskningsresultat. Åtta universitet får kontor. För Linnéuniversitetets del blir Mittuniversitetet samordnare. De blir samordnare även för Karlstads universitet och Örebro universitet. Thu, 12 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4434/60-miljoner-till-innovationskontor-pa-atta-universitet 2009-11-12T23:00:00Z Linnéuniversitetet deltar på utbildningsmässorna http://lnu.se/1.4332/linneuniversitetet-deltar-pa-utbildningsmassorna För första gången deltar Linnéuniversitetet på studentmässorna. Som Sveriges nyaste lärosäte känns det roligt att få åka runt i landet och presentera oss för blivande studenter. Just nu befinner vi oss på studentmässan i Göteborg. Wed, 11 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4332/linneuniversitetet-deltar-pa-utbildningsmassorna 2009-11-11T23:00:00Z Ny bok om organisation och ledarskap av Magnus Forslund http://lnu.se/1.4133/ny-bok-om-organisation-och-ledarskap-av-magnus-forslund Magnus Forslund, lektor vid Ekonomihögskolan vid Växjö universitet, har nyligen utkommit med boken Organisering och ledning, en lärobok för grundkurser i exempelvis organisation och ledarskap. Mon, 09 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4133/ny-bok-om-organisation-och-ledarskap-av-magnus-forslund 2009-11-09T23:00:00Z Internationell publicering för professor Lars Olsson http://lnu.se/1.4022/internationell-publicering-for-professor-lars-olsson Lars Olsson, professor i historia, har publicerat sig internationellt i två olika sammanhang. Sun, 08 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.4022/internationell-publicering-for-professor-lars-olsson 2009-11-08T23:00:00Z Best Student Paper Award till Växjöstudenter http://lnu.se/1.3978/best-student-paper-award-till-vaxjostudenter Anna Wingkvist har tillsammans med Morgan Ericsson belönats med Best Student Paper Award vid konferensen mLearn 2009 i Orlando, USA Thu, 05 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3978/best-student-paper-award-till-vaxjostudenter 2009-11-05T23:00:00Z En skål för höstens programkatalog http://lnu.se/1.3983/en-skal-for-hostens-programkatalog Bubbel i glasen och skålar med godis i Linnéuniversitetets svarta och gula färger fick stå för det festliga när Linnéuniversitetets första programkatalog för hösten 2010 presenterades. Thu, 05 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3983/en-skal-for-hostens-programkatalog 2009-11-05T23:00:00Z Ny avhandling om etnisk diskriminering och könsdiskriminering i anställningssituationer http://lnu.se/1.3974/ny-avhandling-om-etnisk-diskriminering-och-konsdiskriminering-i-anstallningssituationer Arbetslösheten i Sverige är i många fall högre för grupper med utländsk bakgrund jämfört med infödda och yrkessegregeringen med avseende på kön är betydande – kvinnor tenderar att arbeta i vissa yrken och män i andra. En faktor som potentiellt kan förklara båda dessa observationer är diskriminering i anställningssituationer. I en ny doktorsavhandling från Växjö universitet undersöker nationalekonomen Magnus Carlsson graden av diskriminering på den svenska arbetsmarknaden med hjälp av en experimentell metod som innebär att forskaren skickar kvalitativt identiska påhittade jobbansökningar till faktiskt utannonserade jobb - endast namnen på ansökningarna skiljer dem åt. Thu, 05 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3974/ny-avhandling-om-etnisk-diskriminering-och-konsdiskriminering-i-anstallningssituationer 2009-11-05T23:00:00Z Före detta mediestudent på Högskolan i Kalmar nominerad till Stora Journalistpriset http://lnu.se/1.3810/fore-detta-mediestudent-pa-hogskolan-i-kalmar-nominerad-till-stora-journalistpriset Kalla faktas Per Hermanrud har nominerats till Stora Journalistpriset i kategorin årets avslöjande. Per Hermanrud nomineras för avslöjandet om dunskandalen. Tue, 03 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3810/fore-detta-mediestudent-pa-hogskolan-i-kalmar-nominerad-till-stora-journalistpriset 2009-11-03T23:00:00Z Annika Åkerblom universitetsdirektör för Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.3797/annika-akerblom-universitetsdirektor-for-linneuniversitetet Annika Åkerblom blir Linnéuniversitetets första universitetsdirektör. Hon kommer närmast från Danshögskolan i Stockholm där hon är förvaltningschef. Tue, 03 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3797/annika-akerblom-universitetsdirektor-for-linneuniversitetet 2009-11-03T23:00:00Z Miljonregn över naturvetenskapliga forskningen http://lnu.se/1.3874/miljonregn-over-naturvetenskapliga-forskningen När Vetenskapsrådet offentliggjorde hur de har valt att fördela sina forskningsmedel och den naturvetenskapliga forskningen vid Högskolan i Kalmar fick drygt 6,1 miljoner kronor till två projekt. Tue, 03 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3874/miljonregn-over-naturvetenskapliga-forskningen 2009-11-03T23:00:00Z Börje Nilsson får 2.3 miljoner till ett projekt som ska säkra elleveranser http://lnu.se/1.3761/borje-nilsson-far-23-miljoner-till-ett-projekt-som-ska-sakra-elleveranser- Börje Nilsson, professor i matematisk fysik vid Växjö universitet, har fått 2 364 000 kronor i projektbidrag av Vetenskapsrådet. Pengarna är avsedda för projektet ”Grundläggande vågmodellering för signalestimering på transmissionsledningar med förluster”. Mon, 02 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3761/borje-nilsson-far-23-miljoner-till-ett-projekt-som-ska-sakra-elleveranser- 2009-11-02T23:00:00Z Högskoleval, jämlikhet och utbildningsprestationer – ny avhandling från Växjö universitet http://lnu.se/1.3736/hogskoleval-jamlikhet-och-utbildningsprestationer--ny-avhandling-fran-vaxjo-universitet Allt fler från icke-akademiska hem studerar på högskolan. Studieresultaten hänger inte på vilken högskola studenten läser vid, utan snarare på hur motiverad man var att börja plugga från början. Bara 40 % av alla studenter tar en formell examen! Att ha ett examensbevis betyder 13-22% mer i plånboken om du är naturvetare från ett äldre universitet. Det är några av resultaten som nationalekonomen Susanna Holzer redovisar i sin doktorsavhandling som läggs fram vid Växjö universitet den 6 november. Sun, 01 Nov 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3736/hogskoleval-jamlikhet-och-utbildningsprestationer--ny-avhandling-fran-vaxjo-universitet 2009-11-01T23:00:00Z Jörgen Gustafsson får 40 000 kronor i forskningsanslag http://lnu.se/1.3591/jorgen-gustafsson-far-40-000-kronor-i-forskningsanslag Optikern och universitetslektorn Jörgen Gustafsson får 40 000 kronor i forskningsanslag från Kronprinsessan Margaretas Arbetsnämnd för synskadade. Wed, 28 Oct 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3591/jorgen-gustafsson-far-40-000-kronor-i-forskningsanslag 2009-10-28T23:00:00Z Kalmarforskare regeringens rådgivare http://lnu.se/1.3582/kalmarforskare-regeringens-radgivare Edna Granéli, professor i akvatisk ekologi vid Högskolan i Kalmar har utsetts som en av tolv ledamöter i regeringens forskningsberedning. Wed, 28 Oct 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3582/kalmarforskare-regeringens-radgivare 2009-10-28T23:00:00Z Ny avhandling med exemplet Socialdemokratiska arbetarepartiet år 1889-1944 http://lnu.se/1.3524/ny-avhandling-med-exemplet-socialdemokratiska-arbetarepartiet-ar-1889-1944 I en ny avhandling från Växjö universitet har Per Dannefjord studerat målförändring inom organisationer. Med utgångspunkt i att alla organisationer har som syfte att uppnå ett eller flera mål undersöker Dannefjord hur målförändring går till; är det medvetna eller omedvetna val som styr? Tue, 27 Oct 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3524/ny-avhandling-med-exemplet-socialdemokratiska-arbetarepartiet-ar-1889-1944 2009-10-27T23:00:00Z Linnéuniversitetet får 8.6 miljoner kronor http://lnu.se/1.3458/linneuniversitetet-far-86-miljoner-kronor Fyra forskare vid Linnéuniversitetet har fått bidrag från Vetenskapsrådet för projekt inom utbildningsvetenskap. Den största delen av summan går till Mats Trondman, Centrum för kultursociologi, som får 7,5 miljoner kronor. Mon, 26 Oct 2009 23:00:00 GMT http://lnu.se/1.3458/linneuniversitetet-far-86-miljoner-kronor 2009-10-26T23:00:00Z Ny avhandling om kvalitetsutvärdering av mjukvara http://lnu.se/1.3277/ny-avhandling-om-kvalitetsutvardering-av-mjukvara- Att använda sig av datorbaserade kvalitetsmodeller för automatisk utvärdering av mjukvara har många fördelar. Felen blir färre, det tar mindre tid och är objektivt jämfört med mänsklig utvärdering. För att kunna lita på resultaten måste dock även de datorbaserade kvalitetsmodellerna vara ordentligt utvärderade. Sådana utvärderingar är ovanliga och de få som finns är svåra att använda. I en ny avhandling från Växjö universitet undersöker Rüdiger Lincke utvärderingen av en kvalitetsmodell baserad på ISO 9126. Wed, 21 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.3277/ny-avhandling-om-kvalitetsutvardering-av-mjukvara- 2009-10-21T22:00:00Z Den (över)levande demokratin: Ny avhandling om demokratins reproducerbarhet http://lnu.se/1.3084/den-overlevande-demokratin-ny-avhandling-om-demokratins-reproducerbarhet I en ny avhandling från Växjö universitet har Karin Olsson gjort en idékritisk analys av Robert Dahls demokratiteoretiska idéer. Analysen har sin utgångspunkt i argumentet att om vi tror på demokrati, och om vi anser att demokrati är den bästa styrelseformen, så borde en idé formuleras om hur demokratin skall kunna realiseras – och reproduceras. Mon, 19 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.3084/den-overlevande-demokratin-ny-avhandling-om-demokratins-reproducerbarhet 2009-10-19T22:00:00Z Ett första spadtag för Lnus första nya hus http://lnu.se/1.3099/ett-forsta-spadtag-for-lnus-forsta-nya-hus Idag har Linnéuniversitetets blivande rektor Stephen Hwang tagit ett första spadtag till ett nytt hus på campus i Växjö. Mon, 19 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.3099/ett-forsta-spadtag-for-lnus-forsta-nya-hus 2009-10-19T22:00:00Z Ny avhandling om ekonomiska utfall bland invandrare och homosexuella på arbets- och bostadsmarknaden http://lnu.se/1.3086/ny-avhandling-om-ekonomiska-utfall-bland-invandrare-och-homosexuella-pa-arbets--och-bostadsmarknaden Även om det finns mycket forskning om ekonomiska utfall för invandrare har många länder misslyckats med integrationen på arbetsmarknaden och det är en fråga som står högt på den politiska agendan. Ekonomiska utfall för homosexuella är ett område som är lite utforskat och där det finns många obesvarade frågor. Nationalekonomen Lina Andersson belyser några av frågorna i en ny doktorsavhandling från Växjö universitet. Mon, 19 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.3086/ny-avhandling-om-ekonomiska-utfall-bland-invandrare-och-homosexuella-pa-arbets--och-bostadsmarknaden 2009-10-19T22:00:00Z Högt söktryck till Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.2949/hogt-soktryck-till-linneuniversitetet Linnéuniversitetet har 15 374 sökande till vårens kurser och programutbildningar. Den siffran ska jämföras med vad Växjö universitet och Högskolan i Kalmar hade tillsammans inför vårterminen 2009, nämligen 11 889 sökande. Det innebär en ökning på nästan 30 procent, medan genomsnittet i landet är 15 procent, enligt VHS. Thu, 15 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2949/hogt-soktryck-till-linneuniversitetet 2009-10-15T22:00:00Z Gammal bokskog resultat av medeltida skövling http://lnu.se/1.2764/gammal-bokskog-resultat-av-medeltida-skovling Bokskogen vid Svartemossen i Halland är yngre än man hittills har trott. Det visar Gunnar Gustavssons forskning i den licentiatavhandling som han lägger fram vid Högskolan i Kalmar. Tue, 13 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2764/gammal-bokskog-resultat-av-medeltida-skovling 2009-10-13T22:00:00Z Universitetet inrättar ny professur http://lnu.se/1.2703/universitetet-inrattar-ny-professur En ny professur i byggteknik, med inriktning mot energi- och klimateffektiv byggd miljö, kommer att inrättas vid Växjö universitet. Professuren finansieras till viss del av föreningen Energieffektiva byggnader i sydost. Mon, 12 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2703/universitetet-inrattar-ny-professur 2009-10-12T22:00:00Z Delad andraplats för Kalmarforskare i Skapa:s utvecklingsstipendium http://lnu.se/1.2708/delad-andraplats-for-kalmarforskare-i-skapas-utvecklingsstipendium Ian A Nicholls, Björn CG Karlsson och Annika M Rosengren från Högskolan i Kalmar tilldelades på tisdagen andrapriset i Skapa-stipendiet som har inrättats till Alfred Nobles minne. Mon, 12 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2708/delad-andraplats-for-kalmarforskare-i-skapas-utvecklingsstipendium 2009-10-12T22:00:00Z Rättvisa veckor på HiK och Vxu http://lnu.se/1.2726/rattvisa-veckor-pa-hik-och-vxu Under vecka 42 och 43 pågår universitetsutmaningen som Rättvisemärkt anordnar. Högskolan i Kalmar och Växjö universitet var som första lärosäten i Sverige först med att anta universitetsutmaningen som Rättvisemärkt ordnade. Mon, 12 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2726/rattvisa-veckor-pa-hik-och-vxu 2009-10-12T22:00:00Z Ny avhandling hjälper datorer att bli bättre på att översätta och bearbeta texter http://lnu.se/1.2625/ny-avhandling-hjalper-datorer-att-bli-battre-pa-att-oversatta-och-bearbeta-texter Internet flödar av information, på en mängd olika språk. Våra språkkunskaper och vår tid begränsar möjligheten att ta del av allt vi önskar. I en ny doktorsavhandling från Växjö universitet presenterar Jens Nilsson tekniker för att förbättra syntaktiska analysatorer för mer än tio naturliga språk, såsom tjeckiska, arabiska och kinesiska. Thu, 08 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2625/ny-avhandling-hjalper-datorer-att-bli-battre-pa-att-oversatta-och-bearbeta-texter 2009-10-08T22:00:00Z Europa fick lära sig mer om fusionen http://lnu.se/1.2520/europa-fick-lara-sig-mer-om-fusionen Agneta Bladh, rektor för Högskolan i Kalmar, var en av talarna när det hölls ett möte för generaldirektörer för högre utbildning med anledning av Sveriges ordförandeskap i EU i Kalmar. Tue, 06 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2520/europa-fick-lara-sig-mer-om-fusionen 2009-10-06T22:00:00Z Linnéuniversitetet partner i miljöprojekt http://lnu.se/1.2395/linneuniversitetet-partner-i-miljoprojekt Högskolan i Kalmar, och senare Linnéuniversitetet, fortsätter sitt arbete med att minimera sin miljöpåverkan. Den 2 oktober undertecknade rektor Agneta Bladh en avsiktsförklaring där man gick in som partner i Energimyndighetens projekt Pilotlän uthållig kommun. Mon, 05 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2395/linneuniversitetet-partner-i-miljoprojekt 2009-10-05T22:00:00Z Livspusslet: Tid som välfärdsfaktor – ny avhandling från Växjö universitet http://lnu.se/1.2209/livspusslet-tid-som-valfardsfaktor--ny-avhandling-fran-vaxjo-universitet I en ny avhandling från Växjö universitet har Uffe Enokson studerat livspusslet som i den offentliga debatten står som symbol för tidspress och otydliga gränser mellan arbete och privatliv. En obalans som ställer nya frågor om arbetets organisering i förhållande till den självupplevda tiden. Det handlar i första hand om tidfattiga livsstilar som på en krävande och föränderlig arbetsmarknad har svårt att hinna med alla åtaganden i hemmet och på fritiden. Thu, 01 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2209/livspusslet-tid-som-valfardsfaktor--ny-avhandling-fran-vaxjo-universitet 2009-10-01T22:00:00Z Irak skriver samarbetsavtal med universitetet http://lnu.se/1.2206/irak-skriver-samarbetsavtal-med-universitetet Lena Fritzén, rektor för Växjö universitet och Dr. Abid Thyab Al Ajeeli, Iraks minister för forskning och högre utbildning, skrev under torsdagen under ett avtal om samarbete inom forskning och utbildning. Thu, 01 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2206/irak-skriver-samarbetsavtal-med-universitetet 2009-10-01T22:00:00Z En dag om hälsa – sett från flera håll http://lnu.se/1.2247/en-dag-om-halsa--sett-fran-flera-hall Alla pratar om hälsa, men vad är det? Kan man bli frisk av att gå i skogen? Är hälsa samma sak som att inte ha någon sjukdom eller handlar det om fler faktorer? På fredagen hölls en öppen hälsodag på Högskolan i Kalmar som samtidigt sändes via länk till Växjö universitet. Thu, 01 Oct 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2247/en-dag-om-halsa--sett-fran-flera-hall 2009-10-01T22:00:00Z Ny kunskap om benmärgstransplantation kan hjälpa leukemisjuka http://lnu.se/1.2057/ny-kunskap-om-benmargstransplantation-kan-hjalpa-leukemisjuka Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste formen av blodcancer hos barn. Trots att behandlingen med cellgifter har blivit bättre så blir det ofta återfall av cancern. Johan Janssons forskning visar att cancerceller som utsatts för cellgifter och överlevt var mindre känsliga för cellgifter och dessutom mer aggressiva. Men forskningen visade också på upptäckter som skulle kunna förbättra behandlingen mot sjukdomen. Mon, 28 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.2057/ny-kunskap-om-benmargstransplantation-kan-hjalpa-leukemisjuka 2009-09-28T22:00:00Z Kommunikativt entreprenörskap – ny avhandling om skärningspunkten entreprenörskap/kommunikation http://lnu.se/1.1958/kommunikativt-entreprenorskap--ny-avhandling-om-skarningspunkten-entreprenorskap-kommunikation I början av 2000-talet framförde sexton svenska humanister idén om en kommunikativ demokrati utifrån en huvudtes om att kommunikationssamhällets kärna kan beskrivas av begreppstrion Teknologi, Demokrati och Akademi. I en ny avhandling från Växjö universitet är utgångspunkten att kommunikationssamhället svårligen kan tänkas utan ett fjärde begrepp, entreprenören, en samhälleligt uppburen gestalt för energi och förnyelse som tillför intensitet till en annars strukturellt orienterad begreppstrio. Sun, 27 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1958/kommunikativt-entreprenorskap--ny-avhandling-om-skarningspunkten-entreprenorskap-kommunikation 2009-09-27T22:00:00Z Forskarfredag med alger, kyrkobesök och kluriga frågor http://lnu.se/1.1979/forskarfredag-med-alger-kyrkobesok-och-kluriga-fragor Fredagen den 25 september ägde Researchers’ Night rum i hela EU. I Sverige gick det under namnet Forskarfredag och i Kalmar vara det full fart hela fredagen. Sun, 27 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1979/forskarfredag-med-alger-kyrkobesok-och-kluriga-fragor 2009-09-27T22:00:00Z Växjöprofessor får internationell utmärkelse http://lnu.se/1.1889/vaxjoprofessor-far-internationell-utmarkelse Professor Anders Pehrsson vid Ekonomihögskolan vid Växjö universitet har utnämnts till " Outstanding Reviewer on European Business Review at the Emerald Literati Network 2009 Awards for Excellence " . Thu, 24 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1889/vaxjoprofessor-far-internationell-utmarkelse 2009-09-24T22:00:00Z Universitetet utvidgar koreanskt samarbete http://lnu.se/1.1914/universitetet-utvidgar-koreanskt-samarbete Rektorn för Ajou University i Sydkorea, Dr. Moon Ho SUH, är på besök i Växjö. Tillsammans prorektor Margareta Petersson har han idag förlängt och utvidgat det avtal som lärosätena slöt 2002. Thu, 24 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1914/universitetet-utvidgar-koreanskt-samarbete 2009-09-24T22:00:00Z Ny avhandling i matematik ger enklare beräkningar av vågutbredning http://lnu.se/1.1888/ny-avhandling-i-matematik-ger-enklare-berakningar-av-vagutbredning Vår värld är fylld av vågor. Ljuset når våra ögon i form av elektromagnetiska vågor, ljudet våra öron i form av akustiska vågor; för att inte nämna alla de moderna kommunikationsredskap där budskapen förmedlas från sändare till mottagare i form av elektromagnetiska vågor. I många av dessa fall finns det vågledare, kanaler, rör eller ledningar som vågorna utbreder sig i. Det kan vara vågor och vågledare i det mycket lilla, till exempel elektromagnetiska vågor i det inre av datorns eller mobiltelefonens processorer, eller i det mycket stora, som fläktbullrets spridning i fläktsystemet i en skyskrapa eller i en flera km lång tunnel. Thu, 24 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1888/ny-avhandling-i-matematik-ger-enklare-berakningar-av-vagutbredning 2009-09-24T22:00:00Z Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? http://lnu.se/1.1886/vad-paverkar-resultaten-i-svensk-grundskola Den heta frågan diskuteras i en ny kunskapsöversikt som presenteras på Skolverket idag. Daniel Sundberg och Jan Håkansson, forskare vid Växjö universitet, har tillsammans med forskare vid Göteborg och Uppsala universitet sammanställt översikten. Thu, 24 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1886/vad-paverkar-resultaten-i-svensk-grundskola 2009-09-24T22:00:00Z Framgångsrik lansering av Linnéuniversitetet på EAIE-konferensen i Madrid http://lnu.se/1.1670/framgangsrik-lansering-av-linneuniversitetet-pa-eaie-konferensen-i-madrid ”The Yellow Guys show up everywhere”, var det någon av de 3500 delegaterna på årets EAIE-konferens, som sa. Det beror troligen på att Linnéuniversitets monter med sina gula roll-ups syntes på långt håll. Montern bemannades med personal både från Kalmar och Växjö. Mon, 21 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1670/framgangsrik-lansering-av-linneuniversitetet-pa-eaie-konferensen-i-madrid 2009-09-21T22:00:00Z Disputation - Blockering av signalmolekyl kan hindra tillväxt av tjocktarms- och ändtarmscancer http://lnu.se/1.1594/disputation---blockering-av-signalmolekyl-kan-hindra-tillvaxt-av-tjocktarms--och-andtarmscancer-- Genom att se vilka substanser och molekyler som påverkar utvecklingen av svåra sjukdomar kan man utveckla läkemedel som hindrar eller botar sjukdomar. Sun, 20 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1594/disputation---blockering-av-signalmolekyl-kan-hindra-tillvaxt-av-tjocktarms--och-andtarmscancer-- 2009-09-20T22:00:00Z Linneuniversitetet bland de bäst rankade http://lnu.se/1.1593/linneuniversitetet-bland-de-bast-rankade Linnéuniversitetet placerar sig på plats nummer åtta i Handelskammarens ranking av de svenska lärosätena och bäst av de småländska. Sun, 20 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1593/linneuniversitetet-bland-de-bast-rankade 2009-09-20T22:00:00Z Linnéuniversitetet får mer pengar i budgetpropositionen http://lnu.se/1.1618/linneuniversitetet-far-mer-pengar-i-budgetpropositionen På måndagen presenterade regeringen sin budgetproposition och för Linnéuniversitetets del innebär den en utökning av antalet studieplatser med 308 platser. Sun, 20 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1618/linneuniversitetet-far-mer-pengar-i-budgetpropositionen 2009-09-20T22:00:00Z Första utbildningskatalogen uppmärksammades http://lnu.se/1.1561/forsta-utbildningskatalogen-uppmarksammades På fredagen offentliggjordes Linnéuniversitetets första utbildningskatalog. Den innehåller information om alla de kurser och program som startar efter nyår när Linnéuniversitetet är precis nykläckt. Thu, 17 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1561/forsta-utbildningskatalogen-uppmarksammades 2009-09-17T22:00:00Z Kalmardoktorand spikade avhandling om molekylära motorer http://lnu.se/1.1559/kalmardoktorand-spikade-avhandling-om-molekylara-motorer- På fredagen den 18 september spikade doktoranden Nuria Albet-Torres sin avhandling Actomyosin and surfaces: fundamentals and applications. Thu, 17 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1559/kalmardoktorand-spikade-avhandling-om-molekylara-motorer- 2009-09-17T22:00:00Z IKEA storsatsar på universitetet http://lnu.se/1.1516/ikea-storsatsar-pa-universitetet- En världsunik professur med inriktning mot ”Livet hemma” inrättas vid universitetet i Växjö. Professuren är placerad inom företagsekonomi, men den fokuserar på bryggan mellan kundens behov och produktionens villkor. IKEA satsar 2,5 miljoner kronor per år i tio år på professuren. Wed, 16 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1516/ikea-storsatsar-pa-universitetet- 2009-09-16T22:00:00Z Linnéuniversitetet syns på Kalmar FF-match http://lnu.se/1.1525/linneuniversitetet-syns-pa-kalmar-ff-match Linnéuniversitetet visar upp sig på allsvensk fotbollsmatch. Wed, 16 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1525/linneuniversitetet-syns-pa-kalmar-ff-match 2009-09-16T22:00:00Z Växjöforskare får prestigefyllt pris http://lnu.se/1.1444/vaxjoforskare-far-prestigefyllt-pris Marcelo Milrad, professor i medieteknik vid Växjö universitet, har tilldelats det prestigfyllda Japan Society for the Promotion of Science Senior Fellowship Award. Mon, 14 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1444/vaxjoforskare-far-prestigefyllt-pris 2009-09-14T22:00:00Z Kalmardoktorand får internationellt pris http://lnu.se/1.1464/kalmardoktorand-far-internationellt-pris Anna Tapola, doktorand i naturvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Högskolan i Kalmar, har belönats med Maslovaty Award. Priset avsåg bästa presentation inom området moral- och demokratiutbildning. Mon, 14 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1464/kalmardoktorand-far-internationellt-pris 2009-09-14T22:00:00Z Två nya universitetsbyggnader på campus i Växjö http://lnu.se/1.1446/tva-nya-universitetsbyggnader-pa-campus-i-vaxjo Universitetet växer och behöver mer utrymme. Idag tog därför universitetsstyrelsen vid Växjö universitet beslut om två nybyggnationer på campus i Växjö. Mon, 14 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1446/tva-nya-universitetsbyggnader-pa-campus-i-vaxjo 2009-09-14T22:00:00Z De hjälper dig styra upp studierna http://lnu.se/1.1452/de-hjalper-dig-styra-upp-studierna-- Vissa läser i princip dygnet runt och klarar ändå inte per automatik tentorna, som dessutom ofta är ångestfyllda. Andra tycker att de lever som de flesta studenter som klarar tentor utan problem, men själva klarar de dem inte. Mon, 14 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1452/de-hjalper-dig-styra-upp-studierna-- 2009-09-14T22:00:00Z Johan Jansson disputerar på distans http://lnu.se/1.1325/johan-jansson-disputerar-pa-distans-- Eventuella bekymmer inför ett två campus-universitet bleknar när man hör Johan Jansson. Han har skött hela sin forskarutbildning från en annan kontinent och den 29 september disputerar han vid Högskolan i Kalmar. Tue, 08 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1325/johan-jansson-disputerar-pa-distans-- 2009-09-08T22:00:00Z Upphandlingskonferens på Växjö universitet http://lnu.se/1.1267/upphandlingskonferens-pa-vaxjo-universitet I veckan samlas upphandlingssamordnare från 27 lärosäten till en konferens anordnad av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Mon, 07 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1267/upphandlingskonferens-pa-vaxjo-universitet 2009-09-07T22:00:00Z Kalmarforskare skapar smartare plaster med hjälp av datorsimulering http://lnu.se/1.1266/kalmarforskare-skapar-smartare-plaster-med-hjalp-av-datorsimulering Forskare vid Högskolan i Kalmar har publicerat sina forskningsrön om de processer på nanoskalan vilka ligger till grund för framställning av plaster med ”smarta” egenskaper. Resultaten presenterades i den mycket ansedda tidskriften Journal of the American Chemical Society. Mon, 07 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1266/kalmarforskare-skapar-smartare-plaster-med-hjalp-av-datorsimulering 2009-09-07T22:00:00Z Professor Peter Aronsson har blivit invald i Svenska Vitterhetsakademin http://lnu.se/1.1220/professor-peter-aronsson-har-blivit-invald-i-svenska-vitterhetsakademin Peter är invald som arbetande ledamot i den historiskt antikvariska klassen. Thu, 03 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1220/professor-peter-aronsson-har-blivit-invald-i-svenska-vitterhetsakademin 2009-09-03T22:00:00Z Fairtrade – en viktig fråga för Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.1209/fairtrade--en-viktig-fraga-for-linneuniversitetet Växjö universitet och Högskolan i Kalmar - blivande Linnéuniversitetet - har som första lärosäten i Sverige antagit Rättvisemärkts universitetsutmaning. Målet är i förlängningen att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Wed, 02 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1209/fairtrade--en-viktig-fraga-for-linneuniversitetet 2009-09-02T22:00:00Z Examen för universitetets första yrkeslärare http://lnu.se/1.1205/examen-for-universitetets-forsta-yrkeslarare På fredag tar den första kullen yrkeslärare examen vid Växjö universitet. 280 nya yrkeslärare kommer ut på en arbetsmarknad där de är efterlängtade. Under de närmaste åren beräknas behovet uppgå till närmare 10 000. Tue, 01 Sep 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1205/examen-for-universitetets-forsta-yrkeslarare 2009-09-01T22:00:00Z Linnéuniversitetet får 308 nya utbildningsplatser http://lnu.se/1.1170/linneuniversitetet-far-308-nya-utbildningsplatser Regeringen föreslår en tillfällig satsning på utbildningsplatser i den högre utbildningen. 10 000 platser fördelas mellan 23 lärosäten. Det nya Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar får 308 av dessa. Mon, 31 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1170/linneuniversitetet-far-308-nya-utbildningsplatser 2009-08-31T22:00:00Z Vänfamilj - International Friend Families http://lnu.se/1.1169/vanfamilj---international-friend-families Eva Nilsson, är vänfamiljsamordnare vid Studentkåren. - Det finns studenter kvar i höst som vi inte har parat ihop med en vänfamilj ännu. Vi har studenter från många olika nationer: Italien, Tyskland, Kina, Japan, Sydkorea, Uganda, Grekland, Portugal, Mexiko, Spanien, Frankrike, Holland, Belgien, Österrike, Finland, Nepal, Etiopien, Litauen, Lettland, Polen, Thailand, Zambia, Taiwan… Mon, 31 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1169/vanfamilj---international-friend-families 2009-08-31T22:00:00Z Växjöprofessor utsedd till ordförande i vetenskapligt råd http://lnu.se/1.1128/vaxjoprofessor-utsedd-till-ordforande-i-vetenskapligt-rad Lars Olsson, professor i historia vid Växjö universitet, hart utsetts till ordförande i det vetenskapliga råd som ska stödja professor Lars Berggren vid Lunds universitet i arbetet vid Centrum för arbetarhistoria i Landskrona. Sun, 30 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1128/vaxjoprofessor-utsedd-till-ordforande-i-vetenskapligt-rad 2009-08-30T22:00:00Z Hwang klar som rektor för Linnéuniversitetet http://lnu.se/1.1109/hwang-klar-som-rektor-for-linneuniversitetet Regeringen har idag, torsdag, utsett professor Stephen Hwang till Linnéuniversitetets första rektor. Förordnandet sträcker sig från den 1 januari 2010 till och med den 31 december 2015. Wed, 26 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1109/hwang-klar-som-rektor-for-linneuniversitetet 2009-08-26T22:00:00Z I Kalmar och Växjö ser bostadsläget bra ut inför hösten http://lnu.se/1.857/i-kalmar-och-vaxjo-ser-bostadslaget-bra-ut-infor-hosten- Att hitta en bostad när man ska börja studera brukar vara ett orosmoment. På Högskolan i Kalmar och vid Växjö universitet jobbar bostadsförmedlarna just nu på högtryck för att hjälpa alla nya studenter att hitta ett boende. Så länge man inte är alltför kräsen, brukar boendet lösa sig, berättar de. Tue, 25 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.857/i-kalmar-och-vaxjo-ser-bostadslaget-bra-ut-infor-hosten- 2009-08-25T22:00:00Z Varmt mottagande väntar de nya studenterna http://lnu.se/1.1099/varmt-mottagande-vantar-de-nya-studenterna Om några dagar kommer studenterna tillbaka och de nya anländer till Högskolan i Kalmar. På onsdagen var Core House i Kalmar fyllt av representanter från de olika studentföreningarna. Tue, 25 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1099/varmt-mottagande-vantar-de-nya-studenterna 2009-08-25T22:00:00Z VINNOVA-stöd för sensor mot blodpropp http://lnu.se/1.1041/vinnova-stod-for-sensor-mot-blodpropp Forskare Björn C.G. Karlsson, Annika M. Rosengren och Ian A. Nicholls vid Naturvetenskapliga institutionen har, i Vinnovas tilldelning av så kallade Vinn-verifieringsstöd för 2009, beviljats 200 000 kronor. Mon, 24 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1041/vinnova-stod-for-sensor-mot-blodpropp 2009-08-24T22:00:00Z Växjöforskare publicerar sina rön i USA http://lnu.se/1.1017/vaxjoforskare-publicerar-sina-ron-i-usa Gunlög Fur, professor i historia vid Växjö universitet, har fått en bok publicerad av det prestigefyllda Penn Press (University of Pennsylvania Press) i USA. Sun, 23 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.1017/vaxjoforskare-publicerar-sina-ron-i-usa 2009-08-23T22:00:00Z Virus förändrar egenskaper hos genetiskt lika bakterier http://lnu.se/1.980/virus-forandrar-egenskaper-hos-genetiskt-lika-bakterier Bara för att två bakterier tillhör samma art betyder inte det att de har samma egenskaper. Karin Holmfeldts forskning på marina bakterier visar att exempelvis virus kan förändra en bakteries egenskaper utan de gener som används för artbestämning hos bakterien påverkas. På fredag, den 21 augusti, disputerar hon vid Högskolan i Kalmar. Wed, 19 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.980/virus-forandrar-egenskaper-hos-genetiskt-lika-bakterier 2009-08-19T22:00:00Z Även alger blir vad de äter http://lnu.se/1.950/aven-alger-blir-vad-de-ater Genom att veta vad alger livnär sig på kan man motverka de negativa effekterna under vissa algblomningar. Andreas Brutemark har studerat de två mikroalgerna: Prymnesium parvum, vars gift dödar fisk och Dinophysis spp., som framkalla diarré och kräkningar hos människor som ätit förgiftade musslor. Tue, 18 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.950/aven-alger-blir-vad-de-ater 2009-08-18T22:00:00Z Universitetsdirektör vid Lnu http://lnu.se/1.944/universitetsdirektor-vid-lnu Rekrytering av universitetsdirektör vid Lnu fortskrider. Annonsering har genomförts nationellt och regionalt. När ansökningstiden gått ut hade 11 personer lämnat sin ansökan. Mon, 17 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.944/universitetsdirektor-vid-lnu 2009-08-17T22:00:00Z Höstens öppna föreläsningar http://lnu.se/1.949/hostens-oppna-forelasningar Välkommen till en ny spännande höst med Öppna föreläsningar – kostnadsfria populärvetenskapliga föreläsningar live, via distansstudio eller mp3! Mon, 17 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.949/hostens-oppna-forelasningar 2009-08-17T22:00:00Z Sjöfartshögskolan i Kalmar bäst utrustad i världen http://lnu.se/1.936/sjofartshogskolan-i-kalmar-bast-utrustad-i-varlden- Onsdagen den 19 augusti klockan 10.00 invigs Sjöfartshögskolans nya simulator för dynamisk positionering. Thu, 13 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.936/sjofartshogskolan-i-kalmar-bast-utrustad-i-varlden- 2009-08-13T22:00:00Z Chick lit och Harry Potter i fokus http://lnu.se/1.933/chick-lit-och-harry-potter-i-fokus Litterära fenomen som Astrid Lindgren och Harry Potter har funnits bland sommarkurserna på Växjö universitet några gånger. I år har det tillkommit kurser om chick lit och fantasy. Hur kommer det sig? Wed, 12 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.933/chick-lit-och-harry-potter-i-fokus 2009-08-12T22:00:00Z Högskolan på plats på stadsfesten 6-8 augusti http://lnu.se/1.887/hogskolan-pa-plats-pa-stadsfesten-6-8-augusti Är det fest i Kalmar stad så är det självklart fest för Högskolan! Vi finns på plats för att svara på dina frågor. Vi delar också ut ballonger och godis och har bollkastartävling där du kan vinna priser. Wed, 05 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.887/hogskolan-pa-plats-pa-stadsfesten-6-8-augusti 2009-08-05T22:00:00Z Emma ångrar inte sent beslut http://lnu.se/1.885/emma-angrar-inte-sent-beslut De flesta som ska börja studera om ett par veckor har vetat om det och planerat för det i flera månader. Men det behöver faktiskt inte alltid gå till så. Vissa program och kurser har fortfarande platser kvar, och då är det inte för sent att ta beslutet nu. Emma Junghage stortrivs med både studentlivet och skolan, trots att hon bara hade en dryg vecka på sig att förbereda sig. Tue, 04 Aug 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.885/emma-angrar-inte-sent-beslut 2009-08-04T22:00:00Z Lediga platser till hösten i både Kalmar och Växjö http://lnu.se/1.856/lediga-platser-till-hosten-i-bade-kalmar-och-vaxjo- Vad ska du göra efter sommaren? Har du funderingar på att börja plugga men har inte sökt något? Om du har lite tur är det inte försent. Mon, 27 Jul 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.856/lediga-platser-till-hosten-i-bade-kalmar-och-vaxjo- 2009-07-27T22:00:00Z Stor algblomning till havs, men stränderna rena http://lnu.se/1.839/stor-algblomning-till-havs-men-stranderna-rena Ute till havs i Östersjön blommar algerna ganska så rejält, men inne vid stränderna ser man inte ett spår av dem. Med hjälp av sina algspanare håller sig Fröken Alg uppdaterad om algläget vid ett antal nordöländska stränder. Thu, 16 Jul 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.839/stor-algblomning-till-havs-men-stranderna-rena 2009-07-16T22:00:00Z Klartecken för rektorsprogram http://lnu.se/1.825/klartecken-for-rektorsprogram Regeringsrätten har beslutat sig för att inte ta upp frågan om rektorsprogrammet som överklagades av ett antal lärosäten. Växjö universitet och Högskolan i Kalmar kommer i samarbete att ge utbildningen från och med höstterminen. Tue, 14 Jul 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.825/klartecken-for-rektorsprogram 2009-07-14T22:00:00Z Växjöforskare publiceras i ansedd brittisk tidskrift http://lnu.se/1.811/vaxjoforskare-publiceras-i-ansedd-brittisk-tidskrift - Jag ser den här publiceringen som en bekräftelse på det vetenskapliga värdet, det är verkligen roligt, säger Krister Håkansson som är lärare och forskare i psykologi vid Växjö universitet. Han har nyligen fått en artikel publicerad i webbupplagan av ansedda tidskriften British Medical Journal, tillsammans med kollegan i Växjö, professor Abdul H Mohammed, och kollegor från Finland och Karolinska Institutet. Krister är också en av huvudtalarna vid den stora forskningskonferensen European Congress of Psychology i Oslo denna vecka. Tue, 07 Jul 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.811/vaxjoforskare-publiceras-i-ansedd-brittisk-tidskrift 2009-07-07T22:00:00Z Fröken Alg vakar över norra Öland http://lnu.se/1.807/froken-alg-vakar-over-norra-oland I sommar kan du få daglig alginformation direkt i din mobiltelefon, via Internet eller via telefonsvarartjänst. Bakom satsningen står en forskargrupp i akvatisk ekologi. Mon, 06 Jul 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.807/froken-alg-vakar-over-norra-oland 2009-07-06T22:00:00Z Annette Årheim blir Akademiforskare http://lnu.se/1.802/annette-arheim-blir-akademiforskare Kungliga Vitterhetsakademin och Svenska Akademien har beslutat att tilldela fil. dr. Annette Årheim anställning som akademiforskare med ekonomiskt stöd från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Sun, 28 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.802/annette-arheim-blir-akademiforskare 2009-06-28T22:00:00Z Ny avhandling om sammanhangets betydelse för teknikstödda lärmiljöer http://lnu.se/1.799/ny-avhandling-om-sammanhangets-betydelse-for-teknikstodda-larmiljoer Den tekniska utvecklingen har i alla tider påverkat människors liv. Lärande, en av de mest karaktäristiska mänskliga egenskaperna, påverkas naturligtvis också av denna utveckling. Dagens bruk av information och kommunikationsteknologi har förändrat vårt sätt att lära och samarbeta. Förändringarna har gett oss nya sätt att underlätta lärande genom att använda en rad mobila utrustningar, mjukvaruapplikationer och olika kommunikationsplattformar. Sun, 28 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.799/ny-avhandling-om-sammanhangets-betydelse-for-teknikstodda-larmiljoer 2009-06-28T22:00:00Z Mellan förenkling och komplexitet – ny avhandling om missbruksvård http://lnu.se/1.776/mellan-forenkling-och-komplexitet--ny-avhandling-om-missbruksvard "Strukturerade intervjuer inom missbruksvården – som en grund för kunskapsutveckling" är en ny avhandling av Mats Anderberg och Mikael Dahlberg vid Växjö universitet. Tue, 23 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.776/mellan-forenkling-och-komplexitet--ny-avhandling-om-missbruksvard 2009-06-23T22:00:00Z Stor andel av ekonomistudenterna i Kalmar och Växjö har jobb sex månader efter examen http://lnu.se/1.777/stor-andel-av-ekonomistudenterna-i-kalmar-och-vaxjo-har-jobb-sex-manader-efter-examen- Civilekonomerna har publicerat sin rapport för 2009 med titeln "Civilekonomer tre år efter examen". Tue, 23 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.777/stor-andel-av-ekonomistudenterna-i-kalmar-och-vaxjo-har-jobb-sex-manader-efter-examen- 2009-06-23T22:00:00Z Miljöforskningen i Kalmar får miljonbelopp http://lnu.se/1.754/miljoforskningen-i-kalmar-far-miljonbelopp Högskolan i Kalmar får i två forskningsprojekt del av den stora satsning av strategiska forskningsområden som regeringen utlovat. Tue, 16 Jun 2009 06:53:50 GMT http://lnu.se/1.754/miljoforskningen-i-kalmar-far-miljonbelopp 2009-06-16T06:53:50Z Världsnamn besöker Växjö universitet http://lnu.se/1.765/varldsnamn-besoker-vaxjo-universitet Den 15-18 juni får Växjö universitet besök av ett hundratal fysiker, matematiker och filosofer från hela världen. Det handlar om en konferens i kvantteori, QTRF5 - Quantum Theory: Reconsideration of Foundations - och gästerna kommer bland annat från USA, Japan, Sverige, Italien och Ryssland. Mon, 15 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.765/varldsnamn-besoker-vaxjo-universitet 2009-06-15T22:00:00Z Stephen Hwang på besök http://lnu.se/1.723/stephen-hwang-pa-besok Organisationskommitténs förslag till rektor för Linnéuniversitetet, Stephen Hwang, gästade fusionscaféerna i Växjö och Kalmar den 8-9 juni. Wed, 10 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.723/stephen-hwang-pa-besok 2009-06-10T22:00:00Z Högskolan i Kalmar får masterrättigheter i design http://lnu.se/1.707/hogskolan-i-kalmar-far-masterrattigheter-i-design Rätten att få utfärda masterexamen är ett viktigt erkännande av kvaliteten på forskningen och utbildningen på avancerad nivå i ämnet design och framförallt av personalens kompetens och engagemang. Wed, 03 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.707/hogskolan-i-kalmar-far-masterrattigheter-i-design 2009-06-03T22:00:00Z Stephen Hwang föreslås som Linnéuniversitetets första rektor http://lnu.se/1.702/stephen-hwang-foreslas-som-linneuniversitetets-forsta-rektor Organisationskommittén för Linnéuniversitetet har idag beslutat att föreslå professor Stephen Hwang, Karlstad, som Linnéuniversitetets första rektor. Förslaget lämnas till regeringen, som fattar beslut om tillsättning av rektor. Tue, 02 Jun 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.702/stephen-hwang-foreslas-som-linneuniversitetets-forsta-rektor 2009-06-02T22:00:00Z Ny avhandling från Växjö universitet om biobränslen http://lnu.se/1.619/ny-avhandling-fran-vaxjo-universitet-om-biobranslen Torkning av biobränslen diskuteras i Peter Bengtssons avhandling "Development towards an efficient and sustainable biofuel drying". Mon, 25 May 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.619/ny-avhandling-fran-vaxjo-universitet-om-biobranslen 2009-05-25T22:00:00Z Salut och fanfarer på Akademisk Högtid i Kalmar http://lnu.se/1.584/salut-och-fanfarer-pa-akademisk-hogtid-i-kalmar- Se doktorer promoveras och professorer installeras på Akademisk högtid i Kalmar fredagen den 29 maj. Sun, 24 May 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.584/salut-och-fanfarer-pa-akademisk-hogtid-i-kalmar- 2009-05-24T22:00:00Z Idag lanseras Lnu.se! http://lnu.se/1.507/idag-lanseras-lnuse-- Nu finns Linnéuniversitetet på nätet. Sun, 10 May 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.507/idag-lanseras-lnuse-- 2009-05-10T22:00:00Z Entreprenörskapsutbildning vid Linnéuniversitetet rekommenderas av HSV http://lnu.se/1.506/entreprenorskapsutbildning-vid-linneuniversitetet-rekommenderas-av-hsv Fyra utbildningar i Sverige har potential att skapa spetsutbildningar i entreprenörskap av högsta internationella klass anser Högskoleverket. International Master’s Programme in Entrepreneurship and Innovation, som kommer att ges av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar tillsammans med Högskolan i Jönköping, är en av dessa. Sun, 10 May 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.506/entreprenorskapsutbildning-vid-linneuniversitetet-rekommenderas-av-hsv 2009-05-10T22:00:00Z Ökat söktryck i Kalmar och Växjö http://lnu.se/1.436/okat-soktryck-i-kalmar-och-vaxjo- Både i Kalmar och Växjö har det totala antalet sökande inför höstterminen 2009 ökat mer än riksgenomsnittet. Mon, 04 May 2009 22:00:00 GMT http://lnu.se/1.436/okat-soktryck-i-kalmar-och-vaxjo- 2009-05-04T22:00:00Z