Navigering Sidans innehåll

Samhälle och näringsliv

Samhälle och näringsliv

Nytta genom samverkan

Det entreprenöriella universitetet

Ambitionsnivån är att Linnéuniversitetet skall kunna utmärka sig nationellt och internationellt genom sitt sätt att arbeta med entreprenörskap.

Handslag

Information Engineering Center (IEC)

Vårt uppdrag är att vara bryggan mellan IT-forskarna och omvärlden. FoU, kompetensutveckling och kunskapsöverföring med fokus på Information Engineering.

Energi

Energi från skogen

Skogsbränsle har idag en central position i vårt energisystem och svensk skogsbränslehantering är ledande. För att nå ett framtida hållbart samhälle med uthålligt energisystem är en stark fortsatt utveckling nödvändig.

Företag och masterstudenter

Linnaeus Technical Centre

Projektet Linnaeus Technical Centre arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens och lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen.