Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Söka EU-information

Välkommen till Europeiskt dokumentationscentrum (EDC) vid Linnéuniversitetet! EDC-biblioteken samlar och förmedlar EU-dokument samt hjälper studenter, forskare och andra att hitta EU-relaterad information. Vår uppgift är också att tillgängliggöra det egna lärosätets Europaforskning.

EDC-samlingen

I EDC-samlingen hittar du både tryckt och elektroniskt material som publiceras av EU och dess olika organ. Materialet går att söka i LIBRIS och i OneSearch.

EDC-samlingen innehåller lagstiftning, förarbeten, domstolsavgöranden, statistik, tidskrifter, böcker, forskningsrapporter och informationsmaterial. Inom Europa finns EDC-samlingar vid ett stort antal universitetsbibliotek – enbart i Sverige vid elva universitets- och högskolebibliotek.

Läs mer om hur du hittar information från EU

Hjälp med informationssökning

Varje EDC-bibliotek har en ansvarig bibliotekarie som kan ge vägledning. Vi hjälper studenter och forskare men också allmänheten att hitta EU-material. EDC-bibliotekarien bedriver också undervisning i hur man söker bland EU-källorna.

Din EDC-bibliotekarie

Mattias RieloffMattias Rieloff
E-post: mattias.rieloff_AT_lnu.se
Tel. 0470-76 74 88