Navigering Sidans innehåll

Utbildning

Följ Linnéuniversitetet på Instagram

Utbildning vid Linnéuniversitetet

Möt våra ambassadörer!

Mellan februari och mars besöker Linnéuniversitetets ambassadörer olika gymnasieskolor.

Studentmässa

Informationsdag 17 mars 2015

Utforska campus, träffa studenter och få mer information om alla våra utbildningsområden.

Prenumerera Nyheter om utbildning

 • 2015-02-23
  • Nolltolerans mot sexuella trakasserier till sjöss (pressmeddelande)

   Nu går den svenska sjöfartsbranschen samman för att få bukt med kränkande särbehandling till sjöss. Tillsammans har man tagit fram en strategi och handlingsplan för likabehandling. Fokus ligger på de studerandes situation när de är ombord på fartyg under sin utbildning.

 • 2015-02-17
  • Biennal om förskolefrågor

   Barn- och BarndomsKollegiet (BBK) vid Linnéuniversitetet höll i början av februari sin fjärde biennal i Kalmar. Temat för dagen var Uppdrag fostran - I Relation till barns uppväxtvillkor och på programmet stod en rad viktiga frågeställningar som svenska förskolor har att ta ställning till i dag.

 • 2015-02-12