Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Illustration II, 5 högskolepoäng

 grey blockFakta

Ämne: Design

Nivå: Grundnivå

Institution: Institutionen för design

Kurskod: 1DI235

Kursen ger fördjupad kunskap kring illustration som ämne. Studenten förväntas erhålla särskilda kunskaper inom ett visst delområde inom illustration och utveckla olika tillämpningar och uttryck för detta. Kursen förväntas ge en djupare förståelse kring illustrationens olika användningsområden och syften kombinerat med den gestaltande processen. Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, handledning, seminarier och eget undersökande illustrativt arbete.

Söktermer: Design

Vår 2015

Kalmar, 25%

Ort: Kalmar
Kursperiod: vecka 4 - 23, 2015
Kurstid: Kvällstid
Termin: Vår 2015. Hitta kursstart
Urval: Alternativt urval
Studietakt: 25%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Pernilla Frid pernilla.frid_AT_lnu.se
Sista anmälningsdag: 15 okt, 2014
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-57572
Förkunskapskrav: Illustration I, 5 hp eller motsvarande.

Studieavgift för utomeuropeiska studenter: Visa Dölj

Studieavgift hela kursen: 21 667 kr*
* Gäller ej svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter.
*Medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz berörs inte av studie- eller anmälningsavgifter
Information om studieavgifter