Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Franska för arbetslivet: Att skriva på franska, 7,5 högskolepoäng

 grey blockFakta

Ämne: Franska

Nivå: Grundnivå

Institution: Institutionen för språk

Kurskod: 1FR106

Syftet med kursen är att den studerande ska kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt om olika situationer i arbetslivet på korrekt franska samt redogöra för strukturella skillnader mellan franskan och svenskan. Under kursens gång får den studerande en överblick över de allmänna grammatiska begreppen samtidigt som de viktigaste grammatiska momenten gås igenom.

Söktermer: Språk, Franska

Vår 2016

Växjö, 25%, Distans

Ort: Växjö
Kursperiod: vecka 3 - 22, 2016
Termin: Vår 2016. Hitta kursstart
Urval: Betyg 50% och Högskoleprov 50%.
Studietakt: 25%, Distans
Undervisningsspråk: Franska
Sista anmälningsdag: 15 okt, 2014
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-57676
Förkunskapskrav: Franska C-språk kurs B/steg 3.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 10 620 SEK
Studieavgift, totalt: 10 620 SEK
Information om studieavgifter

Skriftliga tentamina äger rum på campus i Växjö.