Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Klimatfrågan, 7,5 högskolepoäng

Klimat

 grey blockFakta

Ämne: Miljövetenskap

Nivå: Grundnivå

Institution: Institutionen för biologi och miljö

Kurskod: 1MX002

Kursen behandlar dagsaktuella såväl som långsiktiga frågor kring klimatförändringar och dessas tidigare, pågående och i framtiden tänkbara effekter. Fysikaliska grunder för energitransport till och från jordytan behandlas.
Klimatet i tidigare skeden av Jordens historia studeras tillsammans med exempel på klimatets samverkan med andra miljö- och naturresursfrågor och dess roll i samhället. Vidare ges exempel på vilka redskap som används i dagens forskning kring pågående och framtida klimatförändringar. Klimatfrågan som källa för natur- och samhällsvetenskapliga tvister belyses också. Vissa grunder läggs för vidare studier inom Miljöanalytikerprogrammet vad avser klimatfrågan som miljöproblem lokalt såväl som globalt och ur perspektiv som rör alternativa klimatneutrala energi- och transportsystem samt hållbar utveckling.

Söktermer: Miljövetenskap

Vår 2016

50%, Distans

Kursperiod: vecka 3 - 12, 2016
Kurstid: Blandade tider (dagtid/em/kväll och/eller veckoslut)
Termin: Vår 2016. Hitta kursstart
Urval: Avklarade högskolepoäng
Studietakt: 50%, Distans
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Per Woin per.woin_AT_lnu.se
Sista anmälningsdag: 15 okt, 2015
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-87508
Förkunskapskrav: Biogeokemi 7,5 hp, Geovetenskap 7,5 hp, Miljöfrågorna 7,5 hp, Miljökemi 7,5 hp, eller motsvarande grundläggande naturvetenskapliga kurser inom miljövetenskapen.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 16 250 SEK
Studieavgift, totalt: 16 250 SEK
Information om studieavgifter

Sammankomster: Inga obligatoriska träffar.

Teknikinformation: Allmän datorkunskap och tillgång till dator med internetanslutning (bredband) krävs.

Övrigt: Undervisning sker via en webbaserad distansplattform.