Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Utvalda problem inom kompilatorkonstruktion, 7,5 högskolepoäng

text på whiteboard - program analys

 grey blockFakta

Ämne: Datavetenskap

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Institutionen för datavetenskap

Kurskod: 4DV008

Kursen ger fördjupad kunskap om kompilering och optimering av program. Dessutom diskuteras grundläggande programanalys- och transformationstekniker ej enbart tillämpbara inom kompilatorområdet utan även vid reverse engineering och vidmakthållande av programvara.

Söktermer: Datalogi

Höst 2014

Växjö, 50%

Ort: Växjö
Kursperiod: vecka 36 - 44, 2014
Kurstid: Dag
Termin: Höst 2014. Hitta kursstart
Urval: Avklarade högskolepoäng inom ämnet datavetenskap.
Studietakt: 50%, Campus
Undervisningsspråk: Engelska
Kontaktperson: Welf Löwe welf.lowe_AT_lnu.se
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2014
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-67042
Förkunskapskrav: Kurser inom huvudområdet datavetenskap omfattande 90 hp inklusive Kompilatorkonstruktion I (4DV006), 7,5 hp eller motsvarande.

Studieavgift för utomeuropeiska studenter: Visa Dölj

Studieavgift hela kursen: 15 625 kr*
* Gäller ej svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter.
Information om studieavgifter