Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Algebraiska strukturer II, 7,5 högskolepoäng

Matematik 1

 grey blockFakta

Ämne: Matematik

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Institutionen för matematik

Kurskod: 4MA121

I denna kurs får studenten fördjupa sina kunskaper om grupper, ringar och kroppar. Ett sätt att få en förståelse för komplicerade algebraiska strukturer är att bryta ner dem i mindre enklare beståndsdelar. Till exempel bevisas inom kursens ramar, att varje ändlig abelsk grupp är isomorf med en direkt produkt av cykliska undergrupper. Inom ringteorin generaliseras begreppet entydig faktorisering (som gäller i ringen av heltal enligt aritmetikens fundamentalsats) till mer generella ringar. Vidare motiveras studiet av kroppsutvidgningar av problemet med att lösa polynomekvationer.

Söktermer: Matematik

Höst 2014

Växjö, 50%

Ort: Växjö
Kursperiod: vecka 36 - 44, 2014
Kurstid: Dag
Termin: Höst 2014. Hitta kursstart
Urval: Avklarade högskolepoäng
Studietakt: 50%, Campus
Undervisningsspråk: Engelska
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2014
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-67164
Förkunskapskrav: Algebraiska strukturer I (2MA105), 7,5 hp eller motsvarande.

Studieavgift för utomeuropeiska studenter: Visa Dölj

Studieavgift hela kursen: 15 625 kr*
* Gäller ej svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter.
Information om studieavgifter