Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Familjeterapeutisk kurs på systemisk/interaktionistisk grund (steg 1), 45 högskolepoäng

 grey blockFakta

Ämne: Socialt arbete

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Institutionen för socialt arbete

Kurskod: 4SA375

Kursen är avsedd för dig som arbetar inom socialt arbete med individer, familjer eller grupper. Kursen syftar till att du utifrån ett fördjupat perspektiv skaffar dig kunskaper om vetenskapliga perspektiv, teori- och skolbildningar inom familjeterapeutiskt arbete. I kursen ingår att under handledning kunna bedriva systemisk/interaktionistisk familjeterapi.
Kursen motsvarar sk Steg 1-utbildning.
För att få behörighet till den legitimationsgrundande psykoterapiutbildningen krävs att du på eget initiativ deltar i egenterapi.

Kursen kan ingå som en del i en masterexamen vid Linnéuniversitet.

Söktermer: Socialt arbete, Psykoterapi

Vår 2015

Växjö, 50%

Ort: Växjö
Kursperiod: vecka 4 - 23, 2015
Kurstid: Dag
Termin: Vår 2015. Hitta kursstart
Urval: Avklarade högskolepoäng
Studietakt: 50%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Christina Carlsson christina.carlsson_AT_lnu.se
Sista anmälningsdag: 15 okt, 2014
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-47527
Förkunskapskrav: Socionomexamen eller likartad utbildning motsvarande kandidatnivå samt minst 3 års
yrkeserfarenhet av socialt arbete eller behandlingsarbete efter avslutade studier. Tillgång att bedriva familjeterapeutiskt arbete i en omfattning om minst två
familjesamtal/vecka under utbildningstiden ska styrkas med intyg från arbetsgivaren.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 18 750 SEK
Studieavgift, totalt: 56 250 SEK
Information om studieavgifter

Kursen går över tre terminer, VT 15, HT 15, VT 16.