Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Utvärderings- och utredningsmetodik, 7,5 högskolepoäng

Student vid dator i bibliotek

 grey blockFakta

Ämne: Sociologi

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Institutionen för samhällsstudier

Kurskod: 4SO405

Kursen ger dig kunskap om utvärderingars betydelse för planerings- och genomförandeprocesser inom internationellt utvecklingssamarbete och olika former av bistånd behandlas. Genom föreläsningar och seminarium presenteras olika typer av utredningar och beslutsunderlag och du lär dig att tidigt i planeringen skapa förutsättningar för senare utvärderingar. Kursen avslutas med att du kritiskt granskar genomförda utvärderingar inom internationellt utvecklingssamarbete.

Efter avslutad kurs ska du kunna förstå och beskriva utvärderingars betydelse och beskriva olika metoder för planering, genomförande och utvärdering inom internationellt utvecklingssamarbete. Du ska även kunna redogöra för viktiga grundtankar och principer bakom utvärderingsarbete och kritiskt kunna granska olika utvärderingar.

Söktermer: Sociologi

Vår 2015

Växjö, 100%

Ort: Växjö
Kursperiod: vecka 4 - 8, 2015
Kurstid: Dag
Termin: Vår 2015. Hitta kursstart
Urval: Avklarade högskolepoäng
Studietakt: 100%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Sista anmälningsdag: 15 okt, 2014
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-47540
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:

  • Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande
  • Svenska B och Engelska A eller motsvarande
eller godkänd G3-kurs omfattande 30 hp med 15 hp kandidatuppsats i sociologi.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Information om studieavgifter