Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Projektledning, 7,5 högskolepoäng

Studenter

 grey blockFakta

Ämne: Sociologi

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Institutionen för samhällsstudier

Kurskod: 4SO406

Kursen ger dig kunskap om projektledning, organisation, ledarskap och kommunikation. Du lär dig även att skriva en egen projektplan, som sedan används under den följande uppsatskursen. Dessutom lär du dig att praktiskt arbeta med alla stegen i en projektprocess, från ax till limpa, och genom exempel visa möjligheter och bekymmer som kan uppstå. Kursen avslutas med diskussion om etiska situationer som kan uppstå i samband med projektarbeten.

Efter avslutad kurs ska du kunna redogöra för projektarbetets olika faser, ledarskaps- och organisationsteori samt veta hur man leder och avslutar ett projekt. Du ska även kunna relatera forskning inom projektledning till olika vetenskapliga problem inom området.

Kursen ingår i magister- och masterprogrammet i sociologi samt ges som fristående kurs.

Söktermer: Sociologi

Vår 2015

Växjö, 100%

Ort: Växjö
Kursperiod: vecka 9 - 13, 2015
Kurstid: Dag
Termin: Vår 2015. Hitta kursstart
Urval: Avklarade högskolepoäng
Studietakt: 100%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Glenn Sjöstrand glenn.sjostrand_AT_lnu.se
Sista anmälningsdag: 15 okt, 2014
Kursplan: Kursplan (PDF)
Anmälningskod: LNU-47541
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet:

  • Kandidatexamen i sociologi eller motsvarande
  • Svenska B och Engelska A eller motsvarande
eller godkänd G3-kurs omfattande 30 hp med 15 hp kandidatuppsats i sociologi.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Information om studieavgifter