Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Systemvetarprogrammet, inriktning affärs- och verksamhetsutveckling, 180 högskolepoäng

Systemvetarprogrammet

 grey blockFakta

Examen: Kandidatexamen

Nivå: Grundnivå

Institution: Fakulteten för teknik

Systemvetarprogrammet ger dig kunskaper för att arbeta med utveckling, införande och användning av informationssystem i olika typer av affärsverksamheter.

Programmet fokuserar på samverkan mellan IT, människor och verksamhet. Systemvetarens roll är att beskriva och analysera affärsverksamheter, samt utveckla, planera för och verksamhetsanpassa informationssystem. Du kan också konstruera och utvärdera olika lösningar, skaffa en helhetssyn på utveckling och användning av IT i verksamheter och visa på konsekvenserna av detta.

Informatik är huvudämnet för en systemvetare, där kärnan i ämnet är informationssystem. Ämnet omfattar även andra kunskapsområden såsom verksamhetsutveckling, medieteknik, ekonomi, lärande i arbetslivet, samt teknisk utveckling inom det data- och informationsvetenskapliga området i övrigt.

Studierna är inriktade mot metoder, begrepp och teorier inom de angivna områdena samt praktisk användning i verksamhet. Under en termin får du göra praktik i företag eller inom en offentlig verksamhet. Praktiken ger dig värdefulla erfarenheter och möjligheter att använda de kunskaper du skaffat dig under tidigare terminers studier.

Yrkesliv

En systemvetare kan arbeta med olika perspektiv på IT, människor och verksamhet. Som IT-arkitekt, verksamhetsutvecklare, systemutvecklare eller IT-konsult genomför du kanske smartare affärer, skapar kortare leveranstider för information, eller får nöjdare kunder med hjälp av IT. Du kan också ansvara för ett företags IT-verksamhet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med systemvetenskaplig inriktning. Huvudområde: Informatik.

Sökord: Data, Informatik, Människa- datorinteraktion, Data/IT

Höst 2016

Växjö, 100%

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 36, 2016, Höst 2016. Hitta programstart
Studietakt: 100%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Tobias Andersson-Gidlund tobias.andersson_AT_lnu.se
Platser: 30
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2016
Anmälningskod: LNU-61014
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 (Områdesbehörighet 5/A5).
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 65 000 SEK
Studieavgift, totalt: 390 000 SEK
Information om studieavgifter