Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng

Socionomprogrammet

 grey blockFakta

Nivå: Grundnivå

Institution: Fakulteten för samhällsvetenskap

Socionom är ett yrke som passar dig som är intresserad av såväl människor som samhällsfrågor. Som socionom möter du människor i olika skeden av livet.

För socionomexamen ska du som student visa kunskap och förmåga som krävs för självständigt socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Huvudområdet för socionomprogrammet är socialt arbete, i programmet ingår även juridik. I socionomprogrammet ingår en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning på arbetsplatser som är relevanta för socialt arbete. Du får också möjlighet till kortare fältstudier och/eller en termins studier utomlands.

Socionomprogrammet är en utbildning på grundnivå, som avslutas med en termin på avancerad nivå. Du kan ansöka om en socionomexamen efter 3,5 års fullgjorda studier. Socionomprogrammet är en professionsutbildning som lägger grund för såväl yrkesverksamhet som för fortsatta akademiska studier i socialt arbete till magister-, master- och doktorsexamen.

Yrkesliv

Vanliga arbetsområden för socionomer är socialtjänst, hälso-och sjukvård, skola, behandlingshem, socialt omsorgsarbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar, frivilligorganisationer, kriminalvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, migrationsverk och andra statliga myndigheter.

Examen

Socionomexamen. Efter 3 års studier på programmet kan du ansökan om en filosofie kandidatexamen.

Sökord: Samhälls- och beteendevetenskap, Handikappvetenskap, Sociologi, Socialt arbete, Kultur och samhällsvetenskap

Vår 2015

Växjö, 100%

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 4, 2015, Vår 2015. Hitta programstart
Studietakt: 100%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Angelika Thelin angelika.thelin_AT_lnu.se
Platser: 53
Sista anmälningsdag: 15 okt, 2014
Anmälningskod: LNU-41013
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 37 500 SEK*
Studieavgift, totalt: 262 500 SEK*
Information om studieavgifter

Höst 2015

Kalmar, 100%

Ansök

Ort: Kalmar
Startvecka: vecka 36, 2015, Höst 2015. Hitta programstart
Studietakt: 100%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Angelika Thelin angelika.thelin_AT_lnu.se
Platser: 72
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2015
Anmälningskod: LNU-41011
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 37 500 SEK*
Studieavgift, totalt: 262 500 SEK*
Information om studieavgifter

Växjö, 100%

Ansök

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 36, 2015, Höst 2015. Hitta programstart
Studietakt: 100%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Angelika Thelin angelika.thelin_AT_lnu.se
Platser: 53
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2015
Anmälningskod: LNU-41010
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Matematik B, Samhällskunskap A eller Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.
Studieavgift för studenter utanför EU/EES/Schweiz: Visa Dölj
Studieavgift, första delbetalning: 37 500 SEK*
Studieavgift, totalt: 262 500 SEK*
Information om studieavgifter