Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Programråd

Till programmet är knutet ett programråd, som under 2013 har följande sammansättning:

Programansvarig: Magnus Levin
Helena Frännhag
Liviu Lutas
Jenny Ström Herold
Externa ledamöter: Anne Karin Welp, AKW Consulting, och Birgitta Wernbro, Augustssons, BWA Translation
Två studerandereplatser (vakanta).