Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Programupplägg

Utbildningen erbjuds på

  • helfart/distans (engelska och tyska)
  • halvfart/distans (engelska, franska, spanska och tyska)

OBS! Från och med höstterminen 2014 ser kurserna lite annorlunda ut. De nya uppläggen på hel- och halvfart presenteras nedan.

På helfart ser upplägget ut på följande sätt:

Hösttermin
4EN304/4TY314
Engelsk/tysk språkstruktur, 5 hp
Text- och genrekunskap, 5 hp Svensk sakprosa: språkstruktur och textproduktion, 5 hp
Introduktion till översättningsteori och översättningspraktik, 15 hp
Vårtermin
4EN31E/4TY32E
Översättningsövningar från engelska/tyska till svenska, 10 hp
Översättningsövningar från svenska till engelska/tyska, 5 hp
Självständigt arbete, 15 hp

Under den första terminen läser du en introduktionskurs i översättningsteori och -praktik, en kurs i engelsk eller tysk grammatik, en kurs i engelsk eller tysk textlingvistik samt en kurs i svensk textlingvistik. Under andra terminen läser du två kurser i vilka du tränar översättning till och från svenska, samtidigt som du arbetar med ditt examensarbete – ett individuellt översättningsarbete åtföljt av en översättningsteoretisk analys som skrivs på engelska/franska/spanska/tyska.

På halvfart blir utbildningen tvåårig och får därför följande utseende:

Hösttermin, år 1
4EN304/4FR314/4SP304/4TY314
Engelsk/fransk/spansk/tysk språkstruktur, 5 hp
Svensk sakprosa: språkstruktur och textproduktion, 5 hp
Introduktion till översättningsteori och översättningspraktik, 5 hp

Vårtermin, år 1
4EN304/4FR314/4SP304/4TY314
Introduktion till översättningsteori och översättningspraktik, 10 hp
Text- och genrekunskap, 5 hp

Hösttermin, år 2
4EN31E/4FR32E/4SP31E/4TY32E
Översättningsövningar från engelska/franska/spanska/tyska till svenska, 10 hp
Översättningsövningar från svenska till engelska/franska/spanska/tyska, 5 hp

Vårtermin, år 2
4EN31E/4FR32E/4SP31E/4TY32E
Självständigt arbete, 15 hp

Undervisningen sköts huvudsakligen över nätet med hjälp av lärplattformen Moodle. Kursen innefattar sju obligatoriska träffar på campus i Växjö under året för helfart och sammanlagt sju träffar för halvfart under två år.

Campusträffar för helfart (preliminärt schema)

september Introduktion
oktober Salstentamen, språkstruktur
november

Introduktion till översättningsteori, introduktion om
översättningsverktyg; ev. omtentamen

december Hands on-övningar, översättningsverktyg
januari Översättning till svenska; introduktion till examensarbete
mars Översättning från svenska
juni Slutseminarium, examensarbete

Campusträffar för halvfart (preliminärt schema)
År 1

september Introduktion
oktober Salstentamen, språkstruktur
november

Introduktion till översättningsteori, introduktion om
översättningsverktyg; ev. omtentamen

januari Hands on-övningar, översättningsverktyg

År 2

september Översättning till svenska; introduktion till examensarbete
november Översättning från svenska
juni

Slutseminarium, examensarbete

Vid campusträffarna får studenterna träffa aktiva översättare som berättar om sina erfarenheter.

Preliminära datum för träffar HT14–VT15

Helfart
4 september 13.00 – 5 september 17.00 (introduktion)
Lördag 4 oktober (salstentamen)
13 november 13.00 – 14 november 17.00 (översättningsteori)
Lördagen 15 november (omtentamen)
3, 4 eller 8 december för PC-användare; 9 december för Mac-användare: Hands on-övningar, översättningsverktyg
16 januari Översättning till svenska
6 mars Översättning från svenska
5 juni slutseminarium

Halvfart
4 september 13.00 – 5 september 17.00 (introduktion)
Lördag 18 oktober (salstentamen)
13 november 13.00 – 14 november 17.00 (översättningsteori)
Lördagen 15 november (omtentamen)
9 december för Mac-användare; 8, 12 eller 13 januari för PC-användare: Hands on-övningar, översättningsverktyg

Halvfart, andra året
12 september Översättning till svenska
28 november Översättning från svenska
5 juni slutseminarium