Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Vad tycker studenterna?

För oss är det viktigt att få veta hur våra studenter uppfattar sin utbildning, vilka moment som de tycker är värdefulla och om de fått ut vad de förväntade sig av utbildningen. Därför utvärderas varje delkurs, så att vi vet vad som är bra och vad som kan förbättras. Resultatet av utvärderingarna redovisas under länkarna till höger.