Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Vanliga frågor

besvaras här av programansvarig Magnus Levin.

Magnus Levin

 1. Är jag behörig?

  Man är behörig att gå programmet om man har tagit ut en kandidatexamen (eller lärarexamen) som innehåller 90 högskolepoäng (dvs. tre terminer) i något av språken engelska, franska, spanska eller tyska och om det ingår ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng i ämnesstudierna.
  Man kan även gå kurserna som ingår i programmet som fristående kurser. Då räcker det med att man har läst tre terminer i ett av språken och att det ingår ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng. Fristående kurs och programmet innehåller precis samma kurser.

 2. Har ni inträdesprov?

  Nej.

 3. Kan jag tillgodoräkna mina tidigare poäng?

  Man kan tillgodoräkna sig tidigare poäng om dessa inte ingår i ens behörighetsgivande poäng. Det vill säga att om man till exempel har en kandidatexamen i franska och svenska som utgör behörighet för att gå programmet får man inte tillgodoräkna sig poängen, eftersom man inte kan räkna poängen två gånger i en magisterexamen, en gång på grundnivå och en gång på avancerad nivå. Om poängen inte ingår i de behörighetsgivande poängen får man däremot tillgodoräkna sig poängen.

 4. Vilken examen får man när man gått programmet?

  Man får en Filosofie magisterexamen med inriktning mot facköversättning engelska-svenska eller franska-svenska eller spanska-svenska eller tyska-svenska (Huvudområde: Engelska eller Franska eller Spanska eller Tyska). Då man får sin examen i engelska/franska/spanska/tyska skrivs analysdelen av examensarbetet på engelska, franska, spanska eller tyska.

 5. När börjar programmet?

  Såväl helfart/distans som halvfart/distans utlyses enbart inför höstterminer.

 6. Hur sköts undervisningen?

  Kursen ges med sju obligatoriska träffar på campus i Växjö per år på helfart och sammanlagt sju träffar under två år på halvfart, se programupplägg. Undervisningen sköts huvudsakligen över nätet med hjälp av lärplattformen Moodle. Via plattformen får de studerande uppgifter som de genomför enskilt och i grupp.

  Här hittar du tider för obligatoriska träffar
  under läsåret 2014-2015. Från och med höstterminen 2014 har vi delvis ett nytt upplägg och innehåll för kurserna.

 7. Måste jag komma på distansträffarna?

  Ja, träffarna är obligatoriska. I undantagsfall kan vi dock tänka oss att studenterna missar ett tillfälle (vid till exempel sjukdom). I så fall får den studerande göra kompletterande uppgifter. Vi rekommenderar mycket starkt att de studerande närvarar vid introduktionsmötet eftersom det har visat sig vara svårt att fullfölja kursen om man missar den viktiga informationen om teknik, innehåll och upplägg på kursen.

 8. Vilka jobb kan man få efter utbildningen?

  Flera av de som gått utbildningen har fått jobb på översättarbyråer eller arbetar som frilansande översättare. Några arbetar som undertextare. Medan många har översättning som huvudsysselsättning har en del översättningsverksamhet som en lönsam bisyssla. Enligt Högskoleverkets rapport Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden (2010:1 R, s. 43) kommer behovet av kvalificerade översättare att vara fortsatt stort.

 9. Vilka kurskoder är det som gäller?
  Först läser man, beroende på språkinriktning, 4EN304, 4FR314, 4SP304 eller 4TY314 (som innehåller Engelsk/fransk/spansk/tysk språkstruktur, 5 hp, Svensk sakprosa: språkstruktur och text¬produktion, 5 hp, Text- och genrekunskap, 5 hp och 15 hp översättningsteori) och sedan 4EN31E, 4FR32E, 4SP31E eller 4TY32E (som innehåller 10 hp översättning till svenska, 5 hp till engelska/franska/spanska/tyska och 15 hp uppsats).

  Lägg märke till att engelska och tyska erbjuds både på helfart och halvfart, medan franska och spanska enbart erbjuds på halvfart.

 10. Jag har inte formell behörighet, men tror ändå att jag har förutsättningar att klara av utbildningen. Kan jag få min reella kompetens prövad?

  Ja, det kan du. Gå in på http://studera.nu/valja-utbildning/antagning/reell-kompetens-och-undantag/ för att ta reda på hur du gör. Observera att din ansökan om prövning av reell kompetens måste vara inskickad senast 15 april. Följande kriterier måste du uppfylla:
  * akademisk examen på grundnivå där ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng ingår
  * skriftlig språkfärdighet motsvarande nivån 90 högskolepoäng
  * teoretiska kunskaper i språk

 11. Ingår träning i översättarverktyg i utbildningen?

  Ja. Studenterna får tillfälle att öva på SDL Trados Studio och även Memsource ingår i träningen. Studenter som använder Mac ges möjlighet att prova annat verktyg.
 12. Kan man läsa till en masterexamen?

  Man kan bygga på sitt magisterår i engelska med översättningsinriktning med vår nya utbildning i engelska för särskilda ändamål. Utbildningen har en både teoretisk och praktisk inriktning och behandlar bl a engelskt fackspråk, engelskt akademiskt språk, engelska som världsspråk, terminologiarbete och undervisning.