Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Kommunikation för utveckling

Vill du arbeta med utvecklingsarbete i en internationell organisation, med informationskampanjer i Guatemala eller som kommunikatör i ett demokratiseringsprojekt i Kenya? En examen från Informatörsprogrammet, inriktning kommunikation och utveckling öppnar upp en internationell arbetsmarknad.

Programmet är med sin inriktning mot kommunikation och utveckling unikt i Sverige. Du kombinerar en bred informatörsutbildning med studier i freds- och utvecklingsarbete. Det gör att du, efter att ha läst programmet, är utbildad informatör samtidigt som du har en specialutformad kompetens för arbete med kommunikation kopplat till olika freds- och utvecklingsfrågor; såsom exempelvis fattigdomsbekämpning, mänskliga rättigheter och konfliktlösning.

Under studietiden kommer du på olika sätt i kontakt med det internationella yrkesområde som utbildningen är orienterad mot. Bland annat medverkar människor från olika håll i världen och delar med sig av sina erfarenheter från fältet.
Efter utbildningen har du stora möjligheter att påverka var i världen du vill arbeta. Organisationer och företag inom freds- och utvecklingsområdet, både i Sverige och utomlands, arbetar allt mera med­vetet med information och kommunikation, vilket gör att yrkesfältet växer. Arbetsgivare är bland annat frivilligorganisationer, internationellt verksamma företag, statliga myndigheter och internationella organ som EU och FN.
Hand som skriver på ett papperArbetsuppgifterna för en informatör inom freds- och utvecklingsarbete kan se mycket olika ut; de kan inbegripa bland annat kommunikationsplanering, kriskommunikation, kampanjplanering, omvärldsanalys, mediekontakter, lobbying, och andra typer av informationsspridning.