Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Globalt kommunikationsarbete

– Informatörsprogrammet, inriktning kommunikation och utveckling är den enda utbildningen som erbjuder just den här profilen - en kombination av en informatörsutbildning med studier i freds- och utvecklingsarbete. Det är en profil som passar mig väldigt bra och som jag tycker är spännande!

Så säger, Tanya Elder universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och programansvarig på Informatörsprogrammet med inriktning mot kommunikation och utveckling. Tanya har lång erfarenhet av kommunikationsarbete i olika utvecklingssammanhang, bland annat har hon undervisat i utvecklingskommunikation i Paris, utfört fältarbete i Ghana, och hållit i fältkurser i Indien.


Berätta lite om dina tidigare erfarenheter inom fältet kommunikation och utveckling.

Under min avhandlingsperiod tillbringade jag mycket tid i Västafrika och studerade fotografi och visuella medium som ett sätt för människor att uttrycka sig och ge mening till sina liv. Sedan 2001 har jag undervisat på American University of Paris, på deras kommunikationsutbildning. Jag har bland annat varit med och utvecklat en kurs i ’Communication Media and Development’, som jag delvis hållit i fält i Indien. Det är väldigt spännande att i en kurs gå från teori till praktik.


Hur ser ditt arbete ut med Informatörsprogrammet, inriktning kommunikation och utveckling?

Här i Växjö har jag ansvar för en termin under det sista året på Informatörsprogrammet, inriktning kommunikation och utveckling. Det är en spännande termin då studenterna ges möjlighet att förlägga delar av sina studier i fält. De får chansen att arbeta tillsammans med NGOs (enskilda organisationer) i Indien. Studenterna kan tänkas jobba med strategiskt kommunikationsarbete; att exempelvis i samarbete med en organisation ta fram kommunikationsmål och kommunikationsstrategier. Organisationernas största behov är att producera informationsmaterial, såsom broschyrer som kan förklara syftet med organisationen och deras aktiviteter. De har också stora behov att utveckla webbsidor där de kan nå ut med information, exempelvis till biståndsgivare. Under fältarbetet lär sig studenterna enormt mycket metodarbete, såsom intervjuteknik och deltagande observationer. Man får med sig redskap och kunskap som man kan applicera och använda under sitt uppsatsarbete, men också framtida yrkesliv.


Varför ska man välja att läsa just den här utbildningen?

För studenter som har en vilja att arbeta med kommunikation inom freds- och utvecklingsområdet så är den här utbildningen ett väldigt bra sätt att komma in i fältet. Utöver att ge allmän kunskap inom freds- och utvecklingsområdet så ger den också verktyg att arbeta praktiskt med informations- och kommunikationsarbete.

Arbetsfältet inom det här området är väldigt brett. Det kan handla om arbete med PR, lobbying, webbproduktion och internkommunikation. Jag tror att den kommunikativa kompetensen efterfrågas i allt större utsträckning i organisationer inom freds- och utvecklingsområdet. Nästan alla organisationer idag efterfrågar folk som kan arbeta med till exempel sociala medier. Och inom biståndsprojekt visar det sig att misslyckanden nästan alltid hänger samman med kommunikationsbrister, såsom brist på deltagande kommunikation. Det här ser man åter och åter igen i rapporter från exempelvis Sida och Världsbanken.


Vad förväntar ni er av de nya studenterna? Vad krävs av en student på utbildningen för att den ska ge henne eller honom så mycket som möjligt?

Som student på utbildningen tycker jag att man ska vara väldigt öppen, nyfiken och kritisk. Det är viktigt att ha en förmåga att ifrågasätta sig själv, utmana sina föreställningar kring ”vi och dem”, och att vilja jobba med sig själv lika mycket som man vill jobba med andra. Man måste komma in med den typen av inställning. Men när det handlar om tidigare erfarenheter och kunskapsområden så spelar det ingen roll om man har ett mer tekniskt intresse, har en gymnasiebakgrund inom språk, eller något annat område.