Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Skaffa praktiska erfarenheter från ett utvecklingsland

Hur arbetar en miljöorganisation i Moçambique med kommunikation och medier? Avsluta din utbildning genom att på plats i ett utvecklingsland eller i en internationell organisation, skaffa dig praktiska erfarenheter.

Radiosändning i MocambiqueUnder din sista termin skriver du ett självständigt arbete då du själv väljer ämne. Arbetet utförs som ett projekt i en internationellt verksam organisation och du kan med fördel välja att samla in ditt material utanför Sverige - om du vill i ett utvecklingsland.

Projektarbetet utför du i en miljö där praktiskt informations- och kommunikationsarbete äger rum, för att skapa ytterligare förståelse för hur man arbetar professionellt med information och kommunikation inom freds- och utvecklingsarbete. Varje år finns det stipendier att söka för dig som vill göra fältstudier och samla in ditt material i ett utvecklingsland.
En form av stipendier är Minor Field Studies – stipendier (MFS-stipendier) som är ett Sida-finansierat program riktat till universitetsstuderande. Tidigare har studenter från Växjö, som läst freds- och utvecklingsstudier fått stipendier för att åka till bland annat Namibia, Botswana, Nicaragua och Indien.

Det finns även möjlighet att i, samråd med ämnes- och programansvarig, studera utomlands under programmets fjärde termin.