Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Viktiga länkar

Här hittar du länkar till webbplatser som berör frågor kring kommunikation, fred och utveckling.

Portaler om kommunikation, fred och utveckling

www.cendevcom.org
The Center for Development Communication är en organisation som inriktar sig på kommunikationens roll i utveckling. Syftet är att agera som en bro mellan privat och offentlig sector med målet att på ett kostnadseffektivt sätt, genom olika kommunikationsstrategier, närma sig sociala problem.
www.communicationforsocialchange.org
Communication for Social Change Consortium arbetar med att få utvecklingsspecialister, biståndsorganisationer, enskilda organisationer och samhällen att i större utsträckning integrera kommunikation i sitt arbete för social förändring.
www.panos.org.uk / www.panos.org
Panos London uppmuntrar till informativ och offentlig debatt kring utvecklingsproblem, för att uppnå hållbar utveckling. De arbetar med att främja användandet av medier och kommunikation för människor runt om i världen.

www.comminit.com
The Communication Initiative Network är en mötesplats på nätet där erfarenheter kan delas och broar kan byggas mellan människor och organisationer som är engagerade i kommunikationens roll för social förändring.
Portaler om fred och utveckling
www.eldis.org
Eldis har som ambition att tillhandahålla det bästa vad gäller utvecklingspolitik, -praktik och forskning. Mer än 18 000 fulltextdokument om utvecklingsfrågor utan kostnad!
www.globalportalen.se
En svensk portal som tillhandahåller länkar med kvalitet till organisationer som arbetar med utvecklingsfrågor.
www.developmentgateway.org
Development Gateway Foundations resursportal för utvecklingsinformation. Länkar till landportaler och till information och statistik om utveckling.
www.isn.ethz.ch/
International Relations and Security Network (ISN). Innehåller uppdaterad information om aktuella kriser i världen.
http://vlib.org/InternationalAffairs
The World Wide Web virtual library. Här finns nästan allting, inklusive resurser och referenser.
Portaler om information och kommunikation
www.sverigesinformationsforening.se
Sveriges Informationsförening är informatörers intresseorganisation. De erbjuder kompetensutveckling, nätverksträffar, forskning och branschundersökningar, samt att de regelbundet publicerar nyheter och nyttigheter för informatörer.
www.precis.se
Föreningen Public Relations Konsultföretag i Sverige är en branschorganisation för svenska pr-konsultbyråer. Organisationens syfte är att företräda medlemmarnas och branschens intressen genom att framhålla värdet av Public Relations för att uppnå företags och organisationers mål.
www.dik.se
DIK är ett fackförbund för informatörer. De är en opinionsbildande intresseorganisation som arbetar för medlemmarnas möjlighet till god kompetens-, löne- och professionsutveckling.

Svenska organisationer och biståndsorgan
www.sida.se
Swedish International Development Cooperation Agency. Sida ska bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor
www.afrikagrupperna.se
Afrikagrupperna är en solidaritetsorganisation som arbetar i Sverige och i Södra Afrika.
www.forumsyd.org
Forum Syd samlar 199 svenska medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk över hela världen.
www.svalorna.se
Föreningen Svalorna Latinamerika är en solidaritetsorganisation som bedriver utvecklingssamarbete tillsammans med folkrörelser i Latinamerika och Sverige.
www.manniskohjalp.se
Individuell Människohjälp är en biståndsorganisation som ger stöd till utbildning, hälsa och inkomstgenererande projekt för att förbättra människors livsvillkor och stärka deras rättigheter.
www.diakonia.se
Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med 400 partners i 30 länder arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna.
www.ubv.se
UBV arbetar i Sverige och Latinamerika med att försöka förändra de strukturer som gör att människor tvingas leva under förtryck och fattigdom.

Multilaterala organisationer
www.un.org
FN online - portalen till FN-systemet
www.un.org/Docs/sc/
FNs säkerhetsråd
www.worldbank.org
FNs policy i konfliktfrågor
www.undp.org
United Nations Development Program. UNDP är FNs globala utvecklingsnätverk, som arbetar för att ge länder tillgång till kunskap, erfarenheter och resurser för att hjälpa människor att skapa ett bättre liv.
www.ohchr.org
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights – en utmärkt källa till information om mänskliga rättigheter, ansvariga organ och MR-relaterade processer.
http://ec.europa.eu/development/index_en.htm
EUs portal om unionens politik i utvecklingsfrågor
www.fao.org
The Food and Agriculture Organization of the United Nations. FAO spelar en viktig roll i den internationella kampen mot hungern, och fungerar bl.a. som ett neutralt forum där alla länder möts för att förhandla fram överenskommelser och debattera politiken på området.
www.worldbank.org
Världsbanken tillhandahåller finansiell och teknisk assistans till utvecklingsländer runtom i världen.
www.imf.org
The International Monetary Fund - Internationella Valutafonden. IMF etablerades för att främja internationellt samarbete i finansiella frågor, växelkursstabilitet och ordnade former för valutaväxling. Fonden ska också främja ekonomisk tillväxt och hög sysselsättning, och tillhandahålla tillfällig finansiell hjälp till länder som har problem med betalningsbalansen.
www.wto.org
The World Trade Organisation - Världshandelsorganisationen. WTO är den enda globala internationella organisationen som sysslar med regler för internationell handel. I centrum för dess arbete står WTO-avtalen, som nästan alla världens handlande länder skrivit på. Målet är att hjälpa producenter av varor och tjänster, exportörer och importörer att bedriva sin verksamhet.
www.oecd.org
OECD har 30 medlemsländer som delar en fast tilltro till demokratin som styresskick och till marknadsekonomin. Med aktiva relationer till något 70-tal andra länder, samt till NGOs och civilsamhället, har OECD global räckvidd.
www.oecd.org/dac
The Development Assistance Committee (DAC). Det huvudsakliga organ genom vilket OECD handhar frågor som har med utvecklingssamarbete att göra.
www.osce.org
Organization for Security and Cooperation in Europe. Information om organisationens fredsbyggande och konflikthanterande aktiviteter.

Nyheter online
www.omvarlden.nu
OmVärlden är en oberoende tidning om globala utvecklingsfrågor och Sveriges internationella engagemang.
www.irinnews.org
IRIN förmedlar nyheter och analyser om Afrika söder om Sahara, Mellanöstern och Centralasien. IRIN är en redaktionellt oberoende nyhetsbyrå och en del av FN:s organ för humanitär samordning.
www.allafrica.com
AllAfrica Global Media sammanställer nyheter om länder i Afrika. Det är globalt den största elektroniska distributören av nyheter från Afrika.
http://edition.cnn.com
The international edition of CNN likewise provides wide international coverage of world events.
www.bbc.co.uk
BBC har en spridning i hela världen och tillhandahåller nyheter om många globala frågor.
http://english.aljazeera.net
Al Jazeera English är världens första engelskspråkiga nyhetskanal som har huvudsäte i Mellanöstern. Al Jazeeras ambition är att balansera nyhetsflödet genom att ytterligare fokus läggs på vad som händer i utvecklingsländer.
www.actualidad.com
Här går det att söka efter onlinetidningar i hela världen.
www.dn.se
www.svd.se
www.gp.se
www.sydsvenskan.se
www.aftonbladet.se
www.expressen.se