Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Kurser på Fysikerprogrammet

Här ser du vilka kurser som ingår i Fysikerprogrammet.

Termin 1

Atom- och kärnfysik 7,5 hp*
Ellära och magnetism 7,5 hp*
Grundläggande matematik 7,5 hp
Vektorgeometri 7,5 hp

Termin 2

Vågrörelselära 7,5 hp*
Mekanik 7,5 hp*
Analys 1 7,5 hp
Analys 2 7,5 hp

Termin 3

Fasta tillståndets fysik 7,5 hp*
Termodynamik 7,5 hp*
Sannolikhetslära och statistik 7,5 hp
Programmering 7,5 hp

Termin 4

Kvantmekanik 7,5 hp*
Tillämpad kvantmekanik 7,5 hp*
Flervariabelanalys 7,5 hp
Vektoranalys 7,5 hp

Termin 5

Fysikkurser 15 hp*
Fysik eller annat ämne
Kurser ev riktade mot examensarbete 15 hp

Termin 6

Examensarbete 15 hp*
Valbara kurser 15 hp

Kursernas placering i termin är relativt fast men någon smärre förflyttning kan behöva göras p g a samläsning med andra program. Dock på ett sådant sätt att förkunskapskrav på kurs och programprogression fungerar.

Valbara kurser bestäms i samråd med programansvarig

* = Kurser i huvudområdet