Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Kurser på Webbprogrammerare

Här ser du vilka kurser som ingår i programmet Webbprogrammerare.

År 1

Grundläggande programmering 7,5 hp

Konstruktion av välstrukturerade program i Javascript. Prototypbaserad objektorienterad programmering.

Webbteknik 1 7,5 hp

Grundläggande webbdesign med klientbaserad teknik.

Klientbaserad webbprogrammering 7,5 hp

Konstruktion av webbläsarbaserade applikationer med bland annat Javascript

Serverbaserad webbprogrammering 7,5 hp

Konstruktion av webbserverbaserade applikationer samt förståelse för olika typer av webbservrar och dess kommunikation med webbklienten

Programvaruteknik 7,5 hp

Introduktion i programvaruutveckling. Kursen fokuserar på verktyg som kan användas under utveckling av programvara som stöd för bland annat modellering, konfigurationshantering och testning.

Objektorienterad programmering 7,5 hp

Klassbaserad objektorienterad programmering med C#

Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp

Genomförande av ett mjukvaruprojekt där en fungerande mjukvara skall utvecklas med hjälp av de teoretiska och praktiska förutsättningar som getts i tidigare kurser.

Grafiska verktyg 7,5 hp

Grundtekniker för skapande av vektor-baserad grafik, bitmapbaserad grafik samt 3D-grafik.

År 2

Objektorienterad analys och design med UML 7,5 hp

Kunskaper om hur objektorienterad analys och design kan implementeras i ett objektorienterat programmeringsspråk samt grunderna i modelleringsspråket UML.

Mjukvarukvalitet 7,5 hp

Framställning av webbaserad mjukvara med hög kodkvalitet.

Mjukvarutestning 7,5 hp

Enhets-, system- och integrationstestning, acceptanstestning

Databasteknik 7,5 hp

Metoder och teorier för databasdesign. Frågespråk, dokument- och relationsdatabaser

Webbramverk 7,5 hp

Förståelse för hur webbramverk och designmönster kan användas i samband med utveckling av webbapplikationer.

Webben som applikationsplattform 7,5 hp

Webbens arkitektur, framväxt och utveckling samt betydelse/påverkan för dagens samhälle

Mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp

Genomförande av ett kundorienterat mjukvaruprojekt med ett fokus på projektledning och projektplanering.

Självständigt arbete 7,5 hp

Självständigt arbete omfattande teoretisk och experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.