Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Kurser på Webbprogrammerare

Här ser du vilka kurser som ingår i programmet Webbprogrammerare.

År 1

Webbteknisk introduktion 7,5 hp

Grundläggande webbdesign med HTML och CSS samt introduktion till datavetenskapliga studier.

Inledande programmering med C# 7,5 hp

Objektorienterad programmering i C#

Webbteknik I 7,5 hp

Objektorienterad programmering med JavaScript för webbläsare.

Iterativ mjukvaruutveckling 7,5 hp

Grundläggande kunskap i olika mjukvaruutvecklingsprocesser med fokus på iterativa processer samt kravhantering och testning.

ASP.NET Web Forms 7,5 hp

Utveckling av webbapplikationer kopplade mot datakällor med ASP.NET WebForms, ADO.NET och programspråket C#.

Databasteknik 7,5 hp

Teoretisk och tillämpad datamodellering samt konstruktion och användning av databaser med frågespråket SQL.

Gränssnittsutveckling – Användarvänlighet och tillgänglighet 7,5 hp

Användning av aktuella verktyg och teorier för att producera och utvärdera, användbara, tillgängliga och grafiska gränssnitt för webben.

Mjukvaruutvecklingsprojekt I 7,5 hp

Genomförande av ett mjukvaruprojekt där en fungerande mjukvara skall utvecklas med hjälp av de teoretiska och praktiska förutsättningar som getts i tidigare kurser. Kursen har ett entreprenöriellt fokus.

År 2

Objektorienterad analys och design med UML 7,5 hp

Kunskaper om hur objektorienterad analys och design kan implementeras i ett objektorienterat programmeringsspråk samt grunderna i modelleringsspråket UML.

Webbutveckling med PHP 7,5 hp

Utveckling av dynamiska webbplatser med hjälp av PHP och med ett fokus på arkitektur för webbapplikationer.

Mjukvaruutvecklingsprojekt II 7,5 hp

Genomförande av ett kundorienterat mjukvaruprojekt med ett fokus på projektledning och projektplanering.

Webbteknik II 7,5 hp

Utveckling och användande av olika webbtjänster (webbapi:er) för att skapa webbapplikationer som kan tillämpas på olika plattformar och enheter.

ASP.NET MVC 7,5 hp

Utveckling av webbapplikationer med ASP.NET MVC och ramverk för hantering av persistent data.

Webbramverk 7,5 hp

Utveckling med hjälp av moderna webbramverk.

Självständigt arbete 15 hp

Självständigt arbete omfattande teoretisk och experimentell verksamhet med åtföljande rapportskrivning och muntlig presentation.

Kursplaner hittar du här.