Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Mer information

Påbyggnadsutbildningen består av fyra delkurser

Under höstterminen läser du;

Djurhållning - inriktning lantbrukets djur 15 hp

Etologi 15 hp

Under vårterminen läser du;

Förvaltningsrätt och djurskydd i teori och praktik 15hp

Djurhållning - inriktning hästar och sällskapsdjur 15 hp