Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Pedagogik, magisterprogram, 60 högskolepoäng

 grey blockFakta

Examen: Magisterexamen

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Fakulteten för samhällsvetenskap

Magisterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter.

Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. Ämnet pedagogik är gemensam bas men sedan anknyter du till ditt eget verksamhetsområde. Magisterprogrammets innehåll överensstämmer med masterprogrammets första år.

Du kan välja att inrikta dig mot
- Allmän pedagogik där du på ett mer generellt plan fördjupar dig i pedagogikens frågor, kunskapsprocesser, normer och värden,
- Didaktik och lärares arbete där du problematiserar rådande frågeställningar inom det didaktiska kunskapsfältet samt normer och värden inom skolans värld,
- Specialpedagogik för att utveckla sådan kompetens som behövs för att tillsammans med andra aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilitering.
- Arbetsliv och vuxnas lärande som behandlar pedagogiska verksamheter i arbetslivet och vuxnas lärande och demokratiska kunskapsprocesser,
- Barns och ungdomars lärande- och socialisationsproblematik där du fördjupar dina kunskaper om hur man bistår barn och ungdomar, som kan behöva extra stöd, i deras lärande och förändringsprocess.


Under första delen läser du om pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt perspektiv och vi behandlar också värdegrunds- och demokratifrågor. Det ingår också en kurs i metodkunskap som ger dig vetenskapliga verktyg för pedagogisk kunskapsutveckling. Under kursen diskuteras forskningsetiska frågor.

I andra delen läser du bland annat om lärande och kunskapsbildning inom olika praxisområden, pedagogiskt utvecklingsarbete, om ledarskap samt kompetens- och organisationsutveckling. Här har du möjlighet att välja bland olika alternativ. I utbildningen ingår självständiga arbeten omfattande 30 högskolepoäng.

Yrkesliv

Fördjupade kunskaper om pedagogisk kunskapsutveckling gör dig, efter examen, förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor etc.

Examen

Filosofie magisterexamen. Programmet förbereder och ger behörighet för forskarutbildning i ämnet pedagogik.

Sökord: Pedagogik, Idrott, hälsa och beteendevetenskap

Höst 2015

Växjö, 50%

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 36, 2015, Höst 2015. Hitta programstart
Urval: Urval sker efter totalt antal avklarade högskolepoäng den 15 april 2014.
Studietakt: 50%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Platser: 20
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2014
Anmälningskod: LNU-42002
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet enligt följande:

90 högskolepoäng i huvudområdet pedagogik eller motsvarande huvudområde inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, alternativt lärarexamen inkluderande ett examensarbete samt minst två års arbetslivserfarenhet som lärare.
– Svenska B och Engelska A eller motsvarande.

Studieavgift för utomeuropeiska studenter: Visa Dölj

Studieavgift första terminen: 18 750 kr*
Studieavgift hela kursen: 75 000 kr*
* Gäller ej svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter.
*Medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz berörs inte av studie- eller anmälningsavgifter
Information om studieavgifter