Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Pedagogik, magisterprogram, 60 högskolepoäng

 grey blockFakta

Examen: Magisterexamen

Nivå: Avancerad nivå

Institution: Fakulteten för samhällsvetenskap

Magisterprogrammet i pedagogik har som mål att utveckla en vetenskaplig grund för forskning men också för kvalificerat pedagogiskt arbete inom skilda verksamheter.

Centrala frågor i utbildningen är pedagogisk kunskapsutveckling, historiska och samhälleliga aspekter på pedagogik samt värdegrunds- och demokratifrågor. Ämnet pedagogik är gemensam bas men sedan anknyter du till ditt eget verksamhetsområde. Magisterprogrammets innehåll överensstämmer med masterprogrammets första år.

Du kan välja att inrikta dig mot
- Allmän pedagogik där du på ett mer generellt plan fördjupar dig i pedagogikens frågor, kunskapsprocesser, normer och värden,
- Didaktik där du problematiserar rådande frågeställningar inom det didaktiska kunskapsfältet samt normer och värden inom skolans värld,
- Specialpedagogik för att utveckla sådan kompetens som behövs för att tillsammans med andra aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd inom förskola, skola, vuxenutbildning eller habilitering.
- Arbetsliv och vuxnas lärande som behandlar pedagogiska verksamheter i arbetslivet och vuxnas lärande och demokratiska kunskapsprocesser,
- Barns och ungdomars lärande- och socialisationsproblematik där du fördjupar dina kunskaper om hur man bistår barn och ungdomar, som kan behöva extra stöd, i deras lärande och förändringsprocess,
- Idrottsvetenskap som utgår från pedagogiska perspektiv på lärande och utveckling inom olika idrottsliga sammanhang.

Under första delen läser du om pedagogikens frågor i ett historiskt och samhälleligt perspektiv och vi behandlar också värdegrunds- och demokratifrågor. Det ingår också en kurs i metodkunskap som ger dig vetenskapliga verktyg för pedagogisk kunskapsutveckling. Under kursen diskuteras forskningsetiska frågor.

I andra delen läser du bland annat om lärande och kunskapsbildning inom olika praxisområden, pedagogiskt utvecklingsarbete, om ledarskap samt kompetens- och organisationsutveckling. Här har du möjlighet att välja bland olika alternativ. I utbildningen ingår ett självständigt arbete omfattande 30 högskolepoäng och du påbörjar ditt självständiga arbete redan under det första året.

Yrkesliv

Fördjupade kunskaper om pedagogisk kunskapsutveckling gör dig, efter examen, förberedd för kvalificerade arbetsuppgifter i organisationer som arbetar med utbildningsfrågor, personal- och utvecklingsfrågor etc.

Examen

Filosofie magisterexamen. Programmet förbereder och ger behörighet för forskarutbildning i ämnet pedagogik.

Sökord: Pedagogik, Idrott, hälsa och beteendevetenskap, Lärarutbildning

Höst 2014

Växjö, 50%

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 36, 2014, Höst 2014. Hitta programstart
Urval: Urval sker efter totalt antal avklarade högskolepoäng den 15 april 2014.
Studietakt: 50%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Stefan Sellbjer, stefan.sellbjer_AT_lnu.se
Platser: 20
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2014
Anmälningskod: LNU-42001
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet enligt följande:

90 högskolepoäng i huvudområdet pedagogik eller motsvarande huvudområde inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, alternativt lärarexamen inkluderande ett examensarbete samt minst två års arbetslivserfarenhet som lärare.
– Svenska B och Engelska A eller motsvarande.

Studieavgift för internationella studenter utanför EU/EES (obs! gäller EJ svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter):
Studieavgift första terminen: 18 750 kr.
Studieavgift hela programmet: 75 000 kr.
Information om studieavgifter

Höst 2015

Växjö, 50%

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 36, 2015, Höst 2015. Hitta programstart
Urval: Urval sker efter totalt antal avklarade högskolepoäng den 15 april 2014.
Studietakt: 50%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Stefan Sellbjer, stefan.sellbjer_AT_lnu.se
Platser: 20
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2014
Anmälningskod: LNU-42002
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet enligt följande:

90 högskolepoäng i huvudområdet pedagogik eller motsvarande huvudområde inklusive ett examensarbete omfattande minst 15 högskolepoäng, alternativt lärarexamen inkluderande ett examensarbete samt minst två års arbetslivserfarenhet som lärare.
– Svenska B och Engelska A eller motsvarande.

Studieavgift för internationella studenter utanför EU/EES (obs! gäller EJ svenska medborgare, studenter inom EU/EES eller utbytesstudenter):
Studieavgift första terminen: 18 750 kr.
Studieavgift hela programmet: 75 000 kr.
Information om studieavgifter