Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Arbetsmarknad

Världen som arbetsplats – arbeta med migration i Sverige? För Röda Korset i Sudan? På FN:s huvudkontor i New York? Med en NGO i Nicaragua? Valet är ditt!

Freds- och utvecklingsstudier är ett interdisciplinärt ämne som har ett brett fält av ämnesområden som studie- och forskningsbas. Samma variation återfinns även på arbetsmarknaden. Under studietiden kommer du, till exempel, att lära dig analysera konflikter och utforma fredsbyggande, jämföra utvecklingsstrategier och utvärdera fattigdomsbekämpningsprogram, och kanske fördjupa dig i hinder för utveckling eller åtgärder för att förhindra våldsamma konflikter. Du kommer även att ha utrymme att hitta och utveckla ditt specialintresse för att skapa dig en bild av vad du vill arbeta med i framtiden.

Tidigare studenter återfinns idag inom internationella organisationer, NGO:s, biståndsorgan, folkrörelser och privata företag som arbetar med internationella frågor, i Sverige eller utomlands. Vi håller kontakten med flera av våra alumner. Du kan läsa vad de har att berätta om ämnet under Tidigare studenter berättar.