Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Programöversikt

Freds- och utvecklingsprogrammet omfattar 180 hp. Det består av 90 hp i huvudämnet freds- och utvecklingsstudier, 60 hp i valfritt tillvalsämne samt 30 hp i ytterligare tillvalsfördjupning (totalt 90 hp), praktik eller utlandsstudier.

ÅR 1
Freds- och utvecklingsstudier 1-60 hp
ÅR 2 Huvudområdesstudier 1-60 hp* eller fristående kurser 60 hp
ÅR 3

Huvudområdesstudier 61-90 hp*

eller fristående kurser 30 hp

eller utlandsstudier 30 hp

eller praktik 30 hp

Freds- och utvecklingsstudier 61-90 hp

eller utlandsstudier 30 hp

eller praktik 30 hp

*Platsgaranti ges för studier inom sociologi, socialpsykologi, nationalekonomi och statsvetenskap. Om du väljer nationalekonomi som huvudområde har du ett annat programupplägg under år 2 och 3: andra året läser du nationalekonomi 1-30 hp + freds- och utvecklingsstudier 61-90 hp och tredje året läser du nationalekonomi 31-90 hp.

Kort om programmet

  • Freds- och utvecklingsprogrammet syftar till att erbjuda en stabil bas för dig som önskar ett framtida yrkesliv med inriktning mot utvecklingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete, eller med frågor som rör väpnade konflikter och konfliktlösning.
  • Det finns inom programmet möjlighet till både praktik och utlandsstudier.
  • Engelska är undervisningsspråket för alla kurser som ges inom freds- och utvecklingsstudier.
  • Filosofie kandidatexamen inom huvudområdet freds- och utvecklingsstudier. Du som väljer att läsa 90 hp i ett s k tillvalsämne kan få ytterligare en kandidatexamen i detta huvudområde.
  • Efter avslutade programstudier är du behörig för fortsatta studier på magister- och masternivå. Linnéuniversitetet erbjuder ett magisterprogram i Freds- och utvecklingsarbete (60 hp) samt program i sociologi och statsvetenskap på både magister- och masternivå.

Vad kan jag bli?

Våra studenter kan återfinnas i arbeten inom olika organisationer, institutioner och företag som arbetar med internationella frågor. Det kan vara FN, Sida, Utrikesdepartementet eller frivilligorganisationer.

Kurser på programmet

År 1
1FU120, Freds- och utvecklingsstudier I, 30 hp
1FU200, Freds- och utvecklingsstudier II, 30 hp

År 2-3
2FU31E, Freds- och utvecklingsstudier III, 30 hp
Övriga kurser beror på vilket huvudområde du väljer att studera inom; se ovan.

Mer information

Läs utbildningsplanen som finns på programmets startsida.