Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Ungdoms- och missbruksvård, 180 högskolepoäng

 grey blockFakta

Examen: Kandidatexamen

Nivå: Grundnivå

Institution: Fakulteten för samhällsvetenskap

Ett program för dig som vill arbeta med behandlingspedagogiskt arbete inom ungdoms- och missbruksvården. Programmet finns endast vid Linnéuniversitetet.

Kunskapsområdet ungdoms- och missbruksvård är tvärvetenskapligt till sin karaktär och utbildningen integrerar kunskaper från olika områden, med pedagogik som ett samlande tema. Kursernas innehåll och placering är upplagda för att stimulera utvecklingen av en sådan tvärvetenskaplig kompetens.

Teori och praktik samverkar, erfarenhetsbaserad och teoretisk kunskap prövas mot varandra med målet att utveckla ett reflekterande förhållningssätt. Utbildningen innehåller färdighetsträning, enskilda utvecklingssamtal och särskilda seminarier där det egna förhållningssättet gentemot människor i utsatta livssituationer belyses. Det ger dig tillfälle att reflektera över den egna personens betydelse i det behandlingspedagogiska arbetet.

Efter en introduktion till fältet läggs tyngdpunkten på det behandlingspedagogiska arbetet. Praktik inom ungdoms- och missbruksvård är en viktig del i utbildningen. Under det tredje året fördjupar och specialiserar du dig inom kunskapsområdet ungdoms- och missbruksvård.

Yrkesliv

Du arbetar med människor som behöver stöd och hjälp. Det kan handla om behandlingspedagogiskt arbete vid institutioner eller om förebyggande arbete och förändringsarbete med ungdomar/familjer i svårigheter eller med människor som har problem med alkohol- och drogmissbruk eller kriminalitet.

Examen

Filosofie kandidatexamen med inriktning mot behandlingspedagogik i ungdoms- och missbruksvård.
Utbildningen ger en grund för vidare studier på avancerad nivå.

Sökord: Socialt arbete, Idrott, hälsa och beteendevetenskap

Höst 2014

Växjö, 100%

Ort: Växjö
Startvecka: vecka 36, 2014, Höst 2014. Hitta programstart
Studietakt: 100%, Campus
Undervisningsspråk: Svenska
Kontaktperson: Katarina Magnusson, katarina.magnusson_AT_lnu.se
Platser: 48
Sista anmälningsdag: 15 apr, 2014
Anmälningskod: LNU-41012
Utbildningsplan: Utbildningsplan (PDF)
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.