Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Litteratur du kan köpa innan du börjar

Kompletta listor över kurslitteratur finns alltid i kursplanen. För att underlätta för dig som just ska börja har vi gjort en lista över litteratur du kan köpa till terminsstarten.

I kurslitteraturen ingår såväl böcker som kompendier och annat material som skolan sammanställt. Vårt eget material kan endast köpas på skolan. Boken i listan nedan kan du däremot köpa på fler ställen.


Diesel Engines I och II, Kees Kuiken, kap. 8, 10, 11, 14. ISBN 97890791040241