Navigering Sidans innehåll

Share/Bookmark Skriv ut

Kurser på Utvecklare av digitala tjänster

Här ser du vilka kurser som ingår i programmet Utvecklare av digitala tjänster

År 1


Introduktion till datavetenskap 7,5 hp, Obligatorisk*
Grafiska tillämpningar 7,5 hp, Obligatorisk
Människadatorinteraktion 7,5 hp, Obligatorisk
Inledande programmering med C# 7,5 hp, Obligatorisk*
Databasteknik 7,5 hp, Obligatorisk*
Iterativ mjukvaruutveckling 7,5 hp, Obligatorisk*
ITsäkerhet 7,5 hp, Obligatorisk*
Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7,5 hp, Obligatorisk*

År 2


Tillämpad interaktionsdesign 15 hp, Obligatorisk
Webbutveckling med XML 7,5 hp, Obligatorisk*
Objektorienterad analys och design 7,5 hp, Obligatorisk*
Introduktion till spelprogrammering 7,5 hp*
Färdiga komponenter och API:er 7,5 hp*
Shaderprogrammering 7,5 hp*
Flex och Air 7,5 hp*
Grundläggande visualisering 7,5 hp, Obligatorisk*
Projektarbete med introduktion till vetenskapligt förhållningssätt 7,5 hp, Obligatorisk*

* Kurs i huvudområdet.

Kurserna inom programmet kan komma att byta plats.