Texten Make Music Matter över ljus
Nätverksträff

Make Music Matter! Let´s Co-Net nätverksträff 24/5 2023 - om Musik & Hälsa

Varmt välkomna till maj månads nätverksträff.
Temat är Musik och hälsa och vi sänder från Avicii Experience i Stockholm!

Vi är så pepp på maj månads nätverksträff! Temat musik och hälsa ligger oss extra varmt om hjärtat. Häng med oss till Stockholm denna spännande eftermiddag!

På nätverksträffen behandlas musikens betydelse för det psykiska välbefinnandet som en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan både i skola och samhälle. Vi kommer beröra frågeställningar om ungas hjärnor, känslor, kreativitet och hur musik kan ha en positiv inverkan på det psykiska välbefinnandet. Forskningen inom musik och hälsa har kommit långt och under seminariet kommer vi att uppmärksamma den senaste tidens forskning med exempel på hur tex. vår livslängd kan öka tack vare regelbundna kulturaktiviteter. Livskvalitet, meningsskapande och välbefinnande är faktorer som kommer att lyftas kopplat till musikens kraft.

Se sändningen från Avicii Experience här:

Medverkande:

  • Seminarie med Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid KMH. Eva kommer och föreläser om Musiken och hälsan – oväntade forskningsresultat värda att spridas. Med sig har hon violinisterna Siri Sperling & Emma Alrikson.
  • Nanny Marianovic, projektledare Make Music Matter! om årets evenemang och deltagande. 

    Panelsamtal med:
  • Gunnar Bjursell, professor vid Karolinska Institutet
  • Sofia Lilja, coach och föreläsare
  • Klas Bergling, chairman vid Tim Bergling Foundation
  • Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet
  • Göran Nikolausson, verksamhetsansvarig Make Music Matter!

Medverkar gör även elever från Gillboskolan i Sollentuna.

Artistuppträdande av Prince Prime & Claudia Kelley.
Moderator: Christel Olsson

Eva Bojner Horwitz, är professor i musik och hälsa vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och forskare vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet (KI). Hon är docent i socialmedicin, forskare inom musik & hälsa, specialiserad inom psykosomatisk medicin och konstnärliga modaliteter. Hon är medgrundare av Center for Social Sustainability vid Karolinska Institutet. Hon är känd internationellt för implementering av kulturella aktiviteter i hälso- och sjukvårdssystem, skolsystem och för utvärderingar med videotolkningsteknik (VIT), och kombinerar kvantitativ (stresshormonanalys, hjärtfrekvensvariation) med kvalitativ forskning, såsom fenomenologisk hermeneutiska metoder och mikrofenomenologi. Forskningsfokus är musik och hälsa, kunskapskonserter, sånghälsa, musik i livets slutskede, konst & musik och social hållbarhet, kreativitet & lärande, berikande lärmiljöer samt flow.

Klas Bergling är en svensk företagsledare. Han är far till Tim Avicii Bergling och är tillsammans med sin hustru Anki Lidén grundare av Tim Bergling Foundation. Tim Bergling Foundations vision är vision är ett samhälle där barn och unga mår bra, känner trygghet och framtidstro samt får möjligheter att nå sin fulla potential. De som trots allt mår dåligt ska snabbt erbjudas stöd.

Gunnar Bjursell, professor i genetik och biologi och en pionjär inom svensk kulturmedicinsk forskning. Han är grundare av den akademiska webbplatsen Den kulturella hjärnan, där forskningsrapporter och artiklar inom områden som till exempel  musikterapi från världens främsta universitet samlas tillgängligt för alla.

Sofia Lilja, föreläsare, sångcoach, inspiratör och KBT-terapeut. Sofia tränar kreatörer, entreprenörer och multipassionerade att stärka sina mentala förmågor och identifiera sina drömmar. Hennes expertområden är prestation, kreativitet, rädsla och skam.

Sissela Nutley, doktor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet med fokus på hjärnans utveckling och formbarhet och hur hjärnan påverkas av till exempel datoriserad träning eller vad vi ägnar oss åt på fritiden. Sissela jobbar parallellt som manusförfattare och kompositör.

Göran Nikolausson, universitetsadjunkt i musikpedagogik vid Linnéuniversitetet. Verksamhetsansvarig för projektet Make Music Matter! vilket är ett nätverk och en plattform där akademi, skola och musik- och kulturbransch samverkar med det omgivande samhället för att sprida kunskap om musik och verka för att musik får sin rätta plats både i samhälle och skola. Make Music Matter! arbetar även med kreativitet och mental hälsa -välmående och framtidstro hos barn och unga.

Syftet med Make Music Matter! Let's Co-Net är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc.

Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

Varje sändning utgår från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc.

Vid varje nätverksträff medverkar en eller flera inbjudna gäster. Sändningarna har formen föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm.