grafer och data

Industriforskarskolan Data Intensive Applications (DIA)

Data Intensive Applications (DIA) är en forskarskola för industridoktorander som fokuserar på tillämpad forskning inriktad mot de utmaningar inom områdena big data och artificiell intelligens som våra samarbetspartner i industrin möter. Industriforskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och de deltagande företagen.

Mer om DIA

Läs mer om forskarskolans innehåll, mål etc på DIAs engelska sida.

Aktuellt

Doktorandprojekt

Doktorander