Björn Ulvaeus blir hedersdoktor

Akademisk högtid

Linnéuniversitetets Akademiska högtid äger från och med 2019 rum den första fredagen efter "Carl-dagen", vartannat år i Kalmar och vartannat år i Växjö. År 2020 kommer Linnéuniversitetets Akademiska högtid att hållas i Kalmar fredagen den 31 januari. Nyblivna doktorer och hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och akademiska priser delas ut.

Här nedan hittar du information om Akademisk högtid samt delar från högtiden 1 februari 2019 som hölls i Växjö. Programmet för år 2020 presenteras nedan.

Årets stora högtid på Linnéuniversitetet

Program 2020

Tisdag 28 januari 2020

Installationsföreläsningar med nya professorer och hedersdoktorer i Kalmar.

Onsdag 29 januari 2020

Installationsföreläsningar med nya professorer och hedersdoktorer i Växjö.

Fredag 31 januari 2020

16.00: Högtidsceremoni i KalmarSalen med promotion av doktorer och hedersdoktorer samt installation av nya professorer.

Öppet för allmänheten. Ingen föranmälan behövs men antalet platser är begränsat. Vi ber gäster att vara på plats och sitta ner senast kl.15.30.

18.00 (ca): Mingel för inbjudna gäster, Glasannexet, KalmarSalen

19.00: Högtidsmiddag för inbjudna gäster, KalmarSalen

Du som fått en inbjudan är välkommen att tacka ja eller nej till inbjudan här.

Film: Lena Andersson promoveras till hedersdoktor 2016